Hing ang amăng hrơi: 21/1/2021

VOV4.Jarai - Khua mir sir Indonesia phrâo k^ tơlơi c\râo trun mrô 1 thun 2021 kơ bruă pơtrut pơđ^ kyar ta` tơlơi bơwih [ong huă hơdôm kual giăm guai hăng dêh c\ar Malaysia, Timor Leste hăng Papua New Guinea. Tui tơlơi c\râo trun anai, khua apăn ako\ Anom bruă wai lăng guai lo\n ia, Khua ding jum tơhan pôlih deh c\ar Indonesia, ơi Tito Karnavian kiăng pơpha sa jơlan hơdră bruă mă kiăng pơtrut ta` amăng pơđ^ kyar tơlơi bơwih [ong huă [ơi 3 guai hăng dêh c\ar arăng.

Sit biă `u, pơjing hơdôm jơlan hơdră pơtrut pơđ^ kyar tơlơi bơwih [ong huă [ơi kual giăm guam Aruk, Motaain hăng Skouw kiăng pioh amăng hơdôm hơdră pơjing ako\ bruă pơhrui hăng mă yua ngăn drăp amăng kual, Ako\ bruă pơđ^ kyar gah [rô amăng kual hăng Kơc\ăo bruă mă mơng gong gai amăng kual. Gong gai hơdôm [on lan bơdjơ\ nao kiăng djru Kơnuk kơna amăng pơtrut ta` pơđ^ kyar [ơi hơdôm kual giăm guai hăng hơdôm dêh c\ar Malaysia, Timor Leste hăng Papua New Guinea.

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương