Hing ang amăng hrơi: 3/10/2020

VOV4.Jarai - Tlam lơ 2/10, [ơi plơi prong Huế, Sang hră Kơđi ]ar dêh ]ar Hồ Chí Minh ngă hro\m hăng Anom pơtô bruă Ping gah dêh ]ar hăng ping gah tơring ]ar Thừa Thiên – Huế pơphun Jơnum boh thâo ia rơgơi “Ơi Tố Hữu hăng bruă hơkru\ Việt Nam hăng plơi pla Thừa Thiên – Huế”. Anom pơphun bruă hơmâo c\ơkă 40 tơlơi ba bơkơtuai hăng lu hră pơ-ar lăi nao tơlơi hơdip hăng bruă hơkru\ lo\n ia mơng ơi Tố Hữu.

 

Lu tơlơi kơsem min lăi, ơi Tố Hữu mơng anet yơh pơdah pơ[uh pran jua khăp kơ lo\n ia, tơlơi pơmin hơkru\ lo\n ia, amra pơsăn drơi pô gum djru lo\n ia. Hơdôm tơlơi bơkơtuai ăt pơblang dlăm, pơsit ơi Tố Hữu le\ sa c\ô c\ih thơ hơkru\ lo\n ia, “sa boh keo yôm” mơng gru grua boh thâo Việt Nam.

 

Siu H’Mai: Pơblang

 

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương