Hing ang amăng hrơi: 21/1/2021

 

VOV4.Jarai-“Khul wai lăng mơnuih djơ\ jrao hret khom ako\ pơdong, ngă kjăp tui, bơblih phrâo bruă mă, anăp nao pơ kual plơi pla hăng [ing djơ\ jrao hret, biă mă `u mơnuih hơmâo anăn kơnuk kơna djru, do\ tơnap”. Anun  le\ tơlơi rơkâo mơ\ng Khua dêh ]ar ơi Nguyễn Xuân Phúc [ơi mông jơnum hăng Khul wai lăng mơnuih djơ\ jrao hret đioxin Việt Nam, pơphun tlam lơ 20/1, [ơi Hà Nội. Pơdah thâo pran jua mă bruă hăng ano\ kiăng “Gum pơgôp-hơdor tơngia-glăm ba-yua kơ mơnuih djơ\ jrao hret” truh ră anai Khul wai lăng mơnuih djơ\ jrao hret dioxin hơmâo pơđ^ tui lu mơnuih, mă bruă tu\ yua.

Rơnoh prăk hơdôm rơgao hơmâo pơhrui glăi mơ\ng ano\ arăng djru 2,6 rơbâo klai prăk, kơnong thun hlâo 370 klai prăk djru kơ mơnuih djơ\ jrao hret hăng sang ano\ hơmâo mơnuih ruă nuă djơ\ jrao hret, kiăng plai [iă tơnap tap. Pơhiăp [ơi mông jơnum, Khua dêh ]ar ơi Nguyễn Xuân Phúc pơdah pran jua hơdor tơngia laih anun pap drap kơ mơnuih nao blah ngă rơnuk hơkru\ lo\n ia djơ\ jrao hret, ruă nuă lu. Khua dêh ]ar rơkâo kơ Khul wai lăng mơnuih djơ\ jrao hret dioxin Việt Nam, djop anom bruă hơmâo tơlơi dưi khom ngă bruă pơsir tui hăng jơlan hơdră khua dêh ]ar sem laih hăng pơsit.

Nay Jek: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương