Hing ang amăng hrơi: 21/1/2021

VOV4.Jarai-Mơguah lơ 20/1, [ơi Hà Nội, Kông an Hà Nội jơnum pok pơhai bruă mă tơgu\ pơgang tơlơi rơnuk rơnua Jơnum ruah khua pơ ala ping gah dêh ]ar tal 13. Jơnum anai, Thiếu tướng ơi Nguyễn Anh Tuấn, Kơ-iăng Khua kông an Hà Nội lă pơthâo hơdră pơgang tơlơi rơnuk rơnua jơnum ruah khua ping gah tal XIII kơ kông an Hà Nội khom ngă tui.

Rơngiao kơ hơdôm anom bruă ngă hrom pơgang [ơi anih jơnum prong, kông an Hà Nội do\ pơphă bruă mă kơ hơdôm anom bruă kơtưn hơduah e\p ngă tui lu hơdră, brơi do\ pơgang hrơi mlam, abih bang ngă bruă hrom djop mrô mơnuih pơpha bruă, pơgang kjăp amăng hơdôm hrơi jơnum ruah khua ping gah dêh ]ar.

Pơhiăp [ơi mông jơnum, Kơ-iăng khua ding jum kông an ơi Bùi Văn Nam, Khua pơgang tơlơi rơnuk rơnua hơđong kơ mông jơnum ping gah tal 13 rơkâo kông an Hà Nội lăi pơthâo tong ten abih bang khua mua, tơhan kông an amăng plơi prong jưh jom kơđiăng hloh djru pran jua pơgang bruă bơwih brơi kơ tơlơi jơnum prong ping gah tal 13 tu\ yua sit nik.

Nay Jek: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương