Hing ang amăng hrơi: 20/1/2021

VOV4.Jarai - Đ^ pơhiăp amăng mông jơnum hăng [ing mă tơlơi pơhing phrâo tui tơđar mơng Ding jum pơtom hiăp dêh c\ar Khac\ (19/1), pô pơtruh hiăp Hoa Xuân Oánh lăi pơtong, ngă hro\m tui hluai kơplah wah Khac\ - Nga hăng anai le\ ako\ phun kiăng kơ ngă hơđong amăng jar kmar. Pô pơtruh hiăp mơng Ding jum pơtom hiăp dêh c\ar Khac\ lăi pơtong, thun 2021 le\ thun yôm phun amăng tơlơi rô nao rai kơplah wah dua boh dêh c\ar hơdor glăi 20 thun k^ tơlơi pơkôl ha guai hiam klă, ngă giang mah hăng ngă hro\m. Dua bơnah amra lăng anai le\ tơlơi gal, pơtrut ngă djop mơta hơdôm tơlơi pơm^n hro\m kơplah wah khua mua dua bơnah, kơtưn ngă hro\m dua bơnah amăng djop mơta bruă biă mă `u le\ ngă hro\m amăng bơwih [ong huă s^ mơdrô, pơtrut dêh c\ar Khac\ - Nga hơkru\ glăi tơlơi bơwih [ong huă, ăt pơgop hơđong amăng jar kmar.

Siu Đoan: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương