Hing ang amăng hrơi: 2/12/2020

VOV4.Jarai - Kơ-iăng Khua Ding jum pơtom hiăp dêh ]ar Nga ơi Sergei Ryabkov pơsit, Nga amra [u bơkơtuai tơlơi Crimea hăng Mi ôh, yua kơ tơlơi anai hmâo “pơđut laih”.

 

Pơhiăp amăng mông Bơkơtuai jar kơmar lăng nao rai amăng tivi lơ 30/11, Khua apăn bruă pơtom hiăp dêh ]ar Nga lăi le\, Nga hăng Mi ta#o [ia\ ngă klă hloh amăng bruă pơplih pơkra tơlơi rô nao rai dua bơnah.

 

Bơ\ tơlơi [ơi Crimea, [u hmâo hơget lăp ]rông sai dong tah, yua kơ djop bruă bơdjơ\ nao kual anai dưi pơsir mơng sui laih.

 

Ăt tui hăng Kơ-iăng Khua Ding jum pơtom hiăp dêh ]ar Nga Sergei Ryabkov mơn, Nga [u prăp lui bơkơtuai hăng Mi ôh hơdôm bruă bơtơhmal dưi mă yua hăng dêh ]ar anai tui hăng jơlan [u hmâo hrơi pơkă.

 

Mi hmâo tơlơi dưi kơtưn đ^ hơdôm bruă bơtơhmal tơdah kiăng, samơ\ truh hrơi hơpă thơ, hơdră bruă anai amra jing [u tu\ yua dong tah./.

Siu H’ Prăk: Pô pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương