Hing ang amăng hrơi: 21/10/2020

 

VOV4.Jarai - Tom brơi lơ 20/10, [ơi tơdron lăk Lâm Viên plơi prong Đà Lạt (Lâm Đồng), Ding jum kông ang ngă hro\m hăng Kông ang tơring ]ar Lâm Đồng pơphun Pơplông pơnah phao, pơrơtaih kơ ling tơhan amăng kông ang mơnuih [on sang tal 1 thun 2020. Tơlơi pơplông thun anai hơmâo rơbêh 700 c\ô mơnuih mơng 36 grup pơplông rai mơng hơdôm anom bruă gah Ding jum kông ang hăng kông ang hơdôm boh tơring ]ar mơng Nghệ An mut nao pơ kual Dơnung.

 

 

Amăng 3 hrơi, hơdôm grup amra pơplông 2 mơta: pơrơtaih hăng pơnah phao. Pơplông pơnah phao, pơrơtaih kiăng pơsit tơlơi apăn bruă amăng mông pơtop pơhrăm mơng kông ang; pơtrut đ^ bruă pơplông bơkơjăp drơi jăn, tơlơi khin hơtai, pơđ^ tui pran jua mơng tơhan kông ang, ngă klă bruă hơmâo Ping gah, Kơnuk kơna jao. Anai ăt jing hrơi mông kiăng tơhan kông ang pơpu\ pran kơtang amăng bruă pơgăn, pơkơdong glăi [ing ngă soh.

 

Siu H’Mai: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương