Hing ang amăng hrơi: 16/10/2020

VOV4.Jarai - Mơguah lơ 15/10, [ơi plơi prong Buôn Ma Thuột, Anom bruă bơrơguăt drơi jăn gum hro\m hăng gơnong bruă gru grua, bơrơguăt drơi jăn hăng tuai c\uă ngui tơring c\ar Daklak pơphun tal pơplông pơdui hre\ hăng pơtun gai đơ đam dêh c\ar thun 2020.

 

Khul pơphun pơpu\ bơngia brơi [ing mơnuih nao pơplông

 

Tal pơplông hơmâo 140 c\ô mơnuih rai mơng 11 grup pơplông mơng hơdôm tơring c\ar, [ôn prong amăng đơ đam dêh c\ar. {ing gơ`u amra pơplông amăng 27 c\răn pơplông anun le\ hajăn hăng tui grup gah pơdui hre\ hăng pơtun gai. Tui hăng Khul pơphun, tal pơplông pơdui hre\ hăng pơtun gai đơ đam dêh c\ar le\ hrơi mông bơrơguăt drơi jăn tui tơđar r^m thun.

 

{ing đah kơmơi nao pơtun gai le\ [ing pơ gu\ 50 k^

 

Mơng tal pơplông anai, amra pơtrut bruă bơrơguăt drơi jăn amăng abih bang mơnuih; djă pioh hăng ngă tui gru grua hiam klă amăng bruă bơrơguăt drơi jăn mơng djop djuai ania ta; pơbưp nao rai, ngă kjăp prap gum pơgôp mut hro\m mơng [ing mơnuih nao pơplông kah hăng hơdôm tơring c\ar amăng đơ đam dêh c\ar ta.

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương