Hing ang amăng hrơi: 19/9/2020

VOV4.Jarai - Sang hră gưl prong Tây Nguyên phrâo lăi pơthâo mrô puang dưi pơmut hrăm lơ\m ju\ yap mơng puang pơplông abih anih 12 thun 2020, hăng puang mă mơng 15 truh 22. Amăng 34 tơlơi hrăm sang hră kiăng pơmut c\ơđai hrăm hră thun anai.

 

Hrăm gah ia jrao mă puang lu hloh le\ 22. Gah Điều dưỡng: kỹ thuật xétt nghiệm mă puang lu tal 2 le\ 19. Hơdôm tơlơi hrăm pơko\n mơng 15 truh pơ 18.5. Kơnong hrăm gah Giáo dục mầm non hăng Giáo dục thể chất, hro\m hăng mă puang, ăt c\om gah tơlơi thâo rơgơi mơng [ing gơ`u dong mơng 5 puang pơ glông.

 

Thun 2020, sang hră gưl prong Tây Nguyên him lăng amra pơmut 3.582 c\ô c\ơđai. Gah rơngiao kơ pơmut tui puang pơplông abih anih 12 thun 2020, sang hră ăt pơmut hrăm 3 hơdră pơko\on dong.

Siu Đoan: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương