Hing ang amăng hrơi: 19/1/2021

VOV4.Jarai - Tui hăng Ding jum ia jrao, yap mơng 6 mông tlam lơ 17/1 truh 6 mông tlam lơ 18/1, Việt Nam hơmâo 2 c\ô dong [ă kman Covid-19, lêng mơnuih mơng tac\ rơngiao mut rai, hơmâo do\ pơc\lah yơh. Tui anun, yap truh 6 mông tlam lơ 18/1: Việt Nam hơmâo abih bang 693 c\ô mơnuih [ă kman Covid-19 [ă amăng lo\n ia, amăng anun mrô mơnuih [ă phrâo yap mơng lơ 25/7 truh ră anai le\ 553 c\ô. Yua hơmâo djuai phrâo mơng Virus SARS-CoV-2 [ă hyu ta` hloh [ơi hơdôm boh dêh ]ar, kiăng pơhlôm pơgang Covid-19 amăng rơ wang phrâo, Khua dêh ]ar ta kiăng pơdơi h^ lu tal rơdêh por pơgiăng mơnuih mơng tac\ rơngiao mut rai pơ Việt Nam mơng hrơi anai truh abih Tê|t ngă yang thun phrâo Tân Sửu 2021. Tơdah kiăng biă mă thơ, hơdôm tal rơdêh por pơgiăng glăi mơnuih kho\m hơmâo Ding jum ia jrao, Ding jum Ling tơhan, Kông ang, Ding jum wai lăng jơlan glông pơdu\ pơgiăng tu\ ư lăi pơthâo kơ Khua dêh ]ar sem lăng, pơsit brơi. Tơdơi hrơi [ong tê|t, Ding jum wai lăng jơlan glông pơdu\ pơgiăng pơphun brơi rơdêh por nao rai pơ hơdôm boh dêh ]ar tui tơlơi git gai mơng Khua dêh ]ar đah mơng dưi ngă dua mơta bruă, laih anun djơ\ hăng tơlơi kiăng nao rai mơng mơnuih [on sang.

 

Siu H’Mai: Pơblang

 

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương