Hing ang amăng hrơi: 23/11/2020

VOV4.Jarai - }ơtlăm lơ 22/11, [ơi Sang pơplông bơkơja\p drơi jăn tơring ]ar Daklak (Plơi prong {uôn Ama Thuo#t), pơphun ngă Lơphet Pri đa\ bôh lông Futsal HDBank cúp lo\n ia 2020.

 

Anai le\ thun tal 4 pri dưi hmâo Khul pơlir hơbit đă bôh lông Việt Nam (VFF) hăng Gong phun jua pơhiăp dêh ]ar Việt Nam (VOV) gum hrom pơphun, hăng ăt le\ tal blung a dưi pơphun [ơi sa bôh tơring ]ar amăng kual Dăp Kơdư.

Ơi Trần Minh Hùng – Kơ-iăng Khua Gong phun jua pơhiăp dêh ]ar Việt Nam, Khua Gru\p ]râo bruă pri pơplông mơ-^t tơlơi bơni kơ Khul pơlir hơbit đă bôh lông Việt Nam, mơnuih gum djru, Jơnum min mơnuih [ôn sang tơring ]ar Daklak hmâo gum hrom VOV amăng bruă pơphun glông bruă hơdôm Pri Futsal lo\n ia amăng anun hmâo Cúp lo\n ia thun 2020 [ơi plơi prong {uôn Ama Thuo#t.

 

Ơi Trần Minh Hùng lăi le\, pri Futsal tal anai [ơi Daklak amra pơjing pran lar hyu kiăng pơđ^ kyar tơlơi pơplông Futsal [ơi hơdôm bôh tơring ]ar kual Dăp Kơdư./.    

Siu H’ Prăk: Pô pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương