Hing ang amăng hrơi: 5/11/2020

VOV4.Jarai - Mơmo\t tom brơi (4/11), [ơi plơi prong Buôn Ma Thuột (Daklak), Anom bruă bơrơguăt drơi jăn gum hro\m hăng grup taih bóng bàn Việt Nam, gơnong bruă gru grua, bơrơguăt drơi jăn hăng tuai c\uă ngui tơring c\ar Daklak pơphun “Pơplông taih bóng bàn brơi [ing hlăk ai c\ơđai anet đơ đam dêh c\ar thun 2020”.

 

 

Nao pơplông thun anai hơmâo giăm 250 c\ô mơnuih mơng 18 boh tơring c\ar, [ôn prong, gơnong bruă anun le\ Tây Ninh, Vĩnh Long, Long An, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa –Vũng Tàu, Lâm Đồng, Đà Nẵng, Nghệ An, Thanh Hóa, Hưng Yên, Hải Dương, grup Hà Nội T vs T, Ling tơhan, Kông ang Nhân dân, [ôn prong Hồ Chí Minh, Hà Nội hăng Daklak.

 

Tal pơplông anai pơphun mơng lơ 2-8/11/2020. [ing mơnuih nao pơplông amra pơplông amăng 6 grup thun mơng 9 truh pơ 21 thun, arăng pơpha pơplông jing: đah rơkơi, đah kơmơi, dua c\ô đah rơkơi, dua c\ô đah kơmơi hăng đah rơkơi đah kơmơi.

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương