}ang rơmang Kơnuk kơna đing nao bruă pơtô pơhra\m

Tơlơi adôh: M’nông

Pô adôh: H’Yong

Tơring glông Dak Glong, tơring ]ar Daknông

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương