Hing ang amăng hrơi: 5/12/2020

VOV4.Jarai - Lâm Đồng amra pơkiăo nao sa gru\p mơnuih pơ ala hmâo 17 ding kơna mơng tơring ]ar pioh nao pơhmư\ bruă Jơnum bơkơtưn khăp kơ lo\n ia đơ đam dêh ]ar tal X thun 2020 pơphun [ơi Hà Nội amăng 2 hrơi lơ 9 – 10/12.

 

Hrom hăng [ing pơ ala le\ khua git gai mơng tơring ]ar, do# hmâo [ing khua pơ ala mơbruă amăng bruă bơkơtưn khăp kơ lo\n ia mơng tơring ]ar.

 

Rơđah biă `u, amăng gru\p hmâo ơi Đào Mạnh Trinh – Khua Sang hră gưl 3 Chuyên Thăng Long, Đà Lạt, pơ ala kơ gru\p Sông kơtang mă bruă; yă Ka Hiên, djuai ania K’ho – Khua git gai Ping gah plơi Phước Dũng, să Phước Lộc, Dă Huoai, rơđah biă `u amăng ngă tui Tơlơi ]râo ba mrô 05 kơ “Pơtrut kơtang hrăm hăng ngă tui gru tơlơi pơmin, pran jua, kơnuih Hồ Chí Minh”; ơi Nguyễn Hữu Trí, mơnuih ngă đang hmua, Gru\p 4, plơi Đa Quý, să Xuân Thọ, Đà Lạt, gru rơđah mơnuih ngă đang hmua rơgơi./.

Siu H’ Prăk: Pô pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương