Á hơchiếo Mang Deang (Adôh hơchiếo Mang Deang)

Tơlơi adôh: Sêdang

Pô adôh: Y Gen

Plơi Kon Chênh, să Măng Cành, tơring glông Kon Plông, tơring ]ar Kon Tum

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương