Koan hai ge# ta chiâng yo\ vi

(Pơtrut pơsur anăm pơdo# rơkơi bơnai mơng muai ôh)

Tơlơi adôh: Sêdang

Pô adôh: Y Âi

Plơi Kon B^, să Đak Tơ Lùng, tơring glông Kon Braih, tơring ]ar Kontum

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương