Mãi không quên

Pô pơ]eh: Vũ Quốc Việt

Pô adôh: Lưu Hiền Trinh – Trung kiên

Mă mơng: Gong phun pơdah ru\p [ôn prong Cần Thơ

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương