MÙ CANG CHẢI HÂN PA HOOI ĐÁC
MÙ CANG CHẢI HÂN PA HOOI ĐÁC

Hân noo pa hooi đác coh Mù Cang Chải buôn ta bhrợ moọt c’xêê 5 lâng c’xêê 6 zập c’moo. Nâu năc cr’chăl đhanuôr Mông coh đâu tơợp pa hooi đác tơợ pazêng tu k’ruung, tọom chô tước clung chuôr đoọng ra văng hân noo ch’choh t’mêê.

MÙ CANG CHẢI HÂN PA HOOI ĐÁC

MÙ CANG CHẢI HÂN PA HOOI ĐÁC

Hân noo pa hooi đác coh Mù Cang Chải buôn ta bhrợ moọt c’xêê 5 lâng c’xêê 6 zập c’moo. Nâu năc cr’chăl đhanuôr Mông coh đâu tơợp pa hooi đác tơợ pazêng tu k’ruung, tọom chô tước clung chuôr đoọng ra văng hân noo ch’choh t’mêê.

XA NAY BH’RỢ KIẾN TRÚC GA MẮC CHR’NẮP CÓH CR’LOỌNG K’TIẾC
XA NAY BH’RỢ KIẾN TRÚC GA MẮC CHR’NẮP CÓH CR’LOỌNG K’TIẾC

Địa đạo Vịnh Mốc, chr’hoong Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị - xa nay bh’rợ kiến trúc ga mắc chr’nắp cóh cr’loọng k’tiếc, đhị đợ acoon manứih âng zr’lụ k’tiếc Vĩnh Linh ắt ma mung lâng zêl penh lứch c’rơ âng đay đoọng bơơn pa chô độc lập ha acoon manứih nắc đhị đoọng ta mooi cóh cr’loọng k’tiếc k’ruung lâng bha lang k’tiếc chô chi ớh.

XA NAY BH’RỢ KIẾN TRÚC GA MẮC CHR’NẮP CÓH CR’LOỌNG K’TIẾC

XA NAY BH’RỢ KIẾN TRÚC GA MẮC CHR’NẮP CÓH CR’LOỌNG K’TIẾC

Địa đạo Vịnh Mốc, chr’hoong Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị - xa nay bh’rợ kiến trúc ga mắc chr’nắp cóh cr’loọng k’tiếc, đhị đợ acoon manứih âng zr’lụ k’tiếc Vĩnh Linh ắt ma mung lâng zêl penh lứch c’rơ âng đay đoọng bơơn pa chô độc lập ha acoon manứih nắc đhị đoọng ta mooi cóh cr’loọng k’tiếc k’ruung lâng bha lang k’tiếc chô chi ớh.

CHR’NĂP MA BHUY BH’RỢ KHAO LỀ THẾ LÍNH HOÀNG SA
CHR’NĂP MA BHUY BH’RỢ KHAO LỀ THẾ LÍNH HOÀNG SA

Ting cơnh zập c’moo, t’ngay 7/3, crêê t’ngay 16/2 c’moo Quý Mão, đhị Nghĩa Tự An Hải, chr’hoong đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, k’bhuh k’đhơợng bhrợ Đình vel An Hải, chr’hoong Lý Sơn bhrợ têng bh’rợ khao lề thế lính Hoàng Sa.

CHR’NĂP MA BHUY BH’RỢ KHAO LỀ THẾ LÍNH HOÀNG SA

CHR’NĂP MA BHUY BH’RỢ KHAO LỀ THẾ LÍNH HOÀNG SA

Ting cơnh zập c’moo, t’ngay 7/3, crêê t’ngay 16/2 c’moo Quý Mão, đhị Nghĩa Tự An Hải, chr’hoong đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, k’bhuh k’đhơợng bhrợ Đình vel An Hải, chr’hoong Lý Sơn bhrợ têng bh’rợ khao lề thế lính Hoàng Sa.

APÊÊ PÂN ĐIL ACOON COH SÁN CHỈ ĐÂN ĐOOH CẬ BÓNG
APÊÊ PÂN ĐIL ACOON COH SÁN CHỈ ĐÂN ĐOOH CẬ BÓNG

Bóng đá pân đil năc muy môn thể thao coh T'ngay bhiệc bhan Soóng cọ âng đhanuôr Sán Chỉ chr'val Húc Động, chr'hoong k'noong k'tiếc Bình Liêu, Quảng Ninh. Coh bấc c'moo, pazêng g'luh cha ơh bóng dưr vaih zr'lụ k'đơơng t'pâh ta mooi du lịch tu râu chr'năp pr'hay la lay - apêê cậ bóng zêng đân đooh âng acoon coh đay xăl tu ng'đooh quần ếp, xa nấp số...

APÊÊ PÂN ĐIL ACOON COH SÁN CHỈ ĐÂN ĐOOH CẬ BÓNG

APÊÊ PÂN ĐIL ACOON COH SÁN CHỈ ĐÂN ĐOOH CẬ BÓNG

Bóng đá pân đil năc muy môn thể thao coh T'ngay bhiệc bhan Soóng cọ âng đhanuôr Sán Chỉ chr'val Húc Động, chr'hoong k'noong k'tiếc Bình Liêu, Quảng Ninh. Coh bấc c'moo, pazêng g'luh cha ơh bóng dưr vaih zr'lụ k'đơơng t'pâh ta mooi du lịch tu râu chr'năp pr'hay la lay - apêê cậ bóng zêng đân đooh âng acoon coh đay xăl tu ng'đooh quần ếp, xa nấp số...

NẮC ĐHI C’NĂL CHR’NẮP LIÊM BHRỢ P’CẮH C’LÉH BH’RỢ CHR’NẮP ÂNG APÊÊ A’DUÔN CÓH BUÔN MA THUỘT
NẮC ĐHI C’NĂL CHR’NẮP LIÊM BHRỢ P’CẮH C’LÉH BH’RỢ CHR’NẮP ÂNG APÊÊ A’DUÔN CÓH BUÔN MA THUỘT

Bơơn bhrợ pa dưr tơợ c’moo 1982 đhị thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, k’cir lịch sử k’tiếc k’ruung Đình Lạc Giao nắc đhr’nông đình vêy đơơng bấc c’léh văn hoá apêê a’duôn bêl chô ặt bhrợ cha cóh Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

NẮC ĐHI C’NĂL CHR’NẮP LIÊM BHRỢ P’CẮH C’LÉH BH’RỢ CHR’NẮP ÂNG APÊÊ A’DUÔN CÓH BUÔN MA THUỘT

NẮC ĐHI C’NĂL CHR’NẮP LIÊM BHRỢ P’CẮH C’LÉH BH’RỢ CHR’NẮP ÂNG APÊÊ A’DUÔN CÓH BUÔN MA THUỘT

Bơơn bhrợ pa dưr tơợ c’moo 1982 đhị thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, k’cir lịch sử k’tiếc k’ruung Đình Lạc Giao nắc đhr’nông đình vêy đơơng bấc c’léh văn hoá apêê a’duôn bêl chô ặt bhrợ cha cóh Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

CHR’NĂP LIÊM CẦU RỒNG ĐÀ NẴNG
CHR’NĂP LIÊM CẦU RỒNG ĐÀ NẴNG

Vêy muy bêệ poong coh Đà Nẵng choom plọong oih, plọong đác...

CHR’NĂP LIÊM CẦU RỒNG ĐÀ NẴNG

CHR’NĂP LIÊM CẦU RỒNG ĐÀ NẴNG

Vêy muy bêệ poong coh Đà Nẵng choom plọong oih, plọong đác...

C’XÊÊ 4 CHÔ LƯM LÊY ĐỊA ĐẠO VỊNH MỐC, QUẢNG TRỊ
C’XÊÊ 4 CHÔ LƯM LÊY ĐỊA ĐẠO VỊNH MỐC, QUẢNG TRỊ

Đạo Vịnh Môc nắc mưy ooy đợ đhị lêy chô chi ớh pr’hay lâng đợ ngai kiêng chấc lêy năl đợ râu chr’nắp lịch sử lâng văn hoá âng mưy zr’lụ phi quân sự vêy bấc ngai năl nâu.

C’XÊÊ 4 CHÔ LƯM LÊY ĐỊA ĐẠO VỊNH MỐC, QUẢNG TRỊ

C’XÊÊ 4 CHÔ LƯM LÊY ĐỊA ĐẠO VỊNH MỐC, QUẢNG TRỊ

Đạo Vịnh Môc nắc mưy ooy đợ đhị lêy chô chi ớh pr’hay lâng đợ ngai kiêng chấc lêy năl đợ râu chr’nắp lịch sử lâng văn hoá âng mưy zr’lụ phi quân sự vêy bấc ngai năl nâu.

LƯỚT L’LÊY OOY SA HUỲNH – ĐHỊ VÊY BÃI BIỂN LIÊM BHLẦNG ÂNG QUẢNG NGÃI
LƯỚT L’LÊY OOY SA HUỲNH – ĐHỊ VÊY BÃI BIỂN LIÊM BHLẦNG ÂNG QUẢNG NGÃI

Sa Huỳnh nắc zr’lụ du lịch tr’haanh bhlầng đhị Quảng Ngãi, vêy bãi biển liêm cra. Coh đâu vêy vel Gò Cỏ, jọom đác An Khê nắc c’kir k’tiếc k’ruung chr’năp bhlầng. Tước lâng Sa Huỳnh, t’mooi bơơn lêy pr’ặt tr’mông âng đhanuôr vel biển.

LƯỚT L’LÊY OOY SA HUỲNH – ĐHỊ VÊY BÃI BIỂN LIÊM BHLẦNG ÂNG QUẢNG NGÃI

LƯỚT L’LÊY OOY SA HUỲNH – ĐHỊ VÊY BÃI BIỂN LIÊM BHLẦNG ÂNG QUẢNG NGÃI

Sa Huỳnh nắc zr’lụ du lịch tr’haanh bhlầng đhị Quảng Ngãi, vêy bãi biển liêm cra. Coh đâu vêy vel Gò Cỏ, jọom đác An Khê nắc c’kir k’tiếc k’ruung chr’năp bhlầng. Tước lâng Sa Huỳnh, t’mooi bơơn lêy pr’ặt tr’mông âng đhanuôr vel biển.

CHÔ OOY HUẾ ĐỌONG NĂL DU LỊCH JỌOM ĐAC
CHÔ OOY HUẾ ĐỌONG NĂL DU LỊCH JỌOM ĐAC

Zr'lụ jọom đac Tam Giang - Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế bơơn p'ma năc bảo tàng đac ga măc bhlâng Đông Nam Á. Đhị đâu r'dợ dưr vaih đhị t'đang t'pâh cơnh lâng t'mooi tu râu liêm pr'hay âng cruung đac lâng pr'ăt tr'mung âng đha nuôr zr'lụ cruung đác.

CHÔ OOY HUẾ ĐỌONG NĂL DU LỊCH JỌOM ĐAC

CHÔ OOY HUẾ ĐỌONG NĂL DU LỊCH JỌOM ĐAC

Zr'lụ jọom đac Tam Giang - Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế bơơn p'ma năc bảo tàng đac ga măc bhlâng Đông Nam Á. Đhị đâu r'dợ dưr vaih đhị t'đang t'pâh cơnh lâng t'mooi tu râu liêm pr'hay âng cruung đac lâng pr'ăt tr'mung âng đha nuôr zr'lụ cruung đác.

DU LỊCH CHẤC NĂL C’LÂNG LIÊM BHLẦNG ĐHỊ VIỆT NAM LÂNG TÀU LỬA
DU LỊCH CHẤC NĂL C’LÂNG LIÊM BHLẦNG ĐHỊ VIỆT NAM LÂNG TÀU LỬA

K’bhuh tàu du lịch vêy đh’nơc “Pa têệt c’kir miền Trung” bhlưa Thừa Thiên Huế lâng thành phố Đà Nẵng nắc tơợp lướt tơợ t’ngay 26/3. Nâu nắc c’lâng du lịch lâng tàu lửa lươt c’lâng sắt liêm bhlầng đhị Việt Nam. T’mooi du lịch kiêng bhlầng bêl bơơn lêy bấc zr’lụ liêm pr’hay, coh đêêc vêy đhr’đấc Hải Vân lâng vịnh Lăng Cô.

DU LỊCH CHẤC NĂL C’LÂNG LIÊM BHLẦNG ĐHỊ VIỆT NAM LÂNG TÀU LỬA

DU LỊCH CHẤC NĂL C’LÂNG LIÊM BHLẦNG ĐHỊ VIỆT NAM LÂNG TÀU LỬA

K’bhuh tàu du lịch vêy đh’nơc “Pa têệt c’kir miền Trung” bhlưa Thừa Thiên Huế lâng thành phố Đà Nẵng nắc tơợp lướt tơợ t’ngay 26/3. Nâu nắc c’lâng du lịch lâng tàu lửa lươt c’lâng sắt liêm bhlầng đhị Việt Nam. T’mooi du lịch kiêng bhlầng bêl bơơn lêy bấc zr’lụ liêm pr’hay, coh đêêc vêy đhr’đấc Hải Vân lâng vịnh Lăng Cô.