Lầy tzình phát sinh ìu miền vả thứ 2, 25.4.2022
Thứ hai, 16:33, 25/04/2022

Bí thư chi bộ tzấu lống xỉ tào ziêm láng tẩy

 

Phấy há hà tào, Trưởng Ban Tuyên giáo guyển Uỷ Mù Cang Chải Đào Thị Thu Thuỷ, Uỷ viên Ban Thường vụ tuz playz xỉ phụ trách Hồ Bốn xía anhz duốn sinh hoạt chi bộ kếu coz làn đảng viên Trống Gầu Bua láng. Ziêm náyz thàm tìu xỉ tuz đồng chí Đào Thị Thu Thuỷ congz tzạ, congz thinh, cờ hên tấy xỉ tào bez đồng chí bí thư chi bộ  tò con tzấu, tuz coz làn đàng viên  thàng làng thinh, tìu xỉ chấm điểm  tzấyz quầy tỉnh sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Đào Thị Thu Thuỷ  tồng congz thinh tấy paz tìu xỉ ziêm hít sinh hoạt  chuyên đề tồng tzụ tzấu cào lống hangz: Bí thư chi bộ nhây xỉ tào tzấu máy cành lống, máy cành playz công pun phó bí thư, pháo sành ấy thàng làng máy cành họp kếu chi bộ, ziết bez khzâuz hít thấy liệp Đảng ziêm chi bộ…Trưởng Ban Tuyên giáo Guyển uỷ Mù Cang Chải Đào Thị Thu Thuỷ pun hiuz:

Pịa sinh hoạt chi bộ ziêm láng  cáp kếu tzấu mô hình chổm tuần kếu miền màn tzấu công. Nảy bez 1 há liều 2 hoi thứ 7, chủ nhật kếu miền màn thez quýa coz tìu khzâuz  ziêm láng, quýa náy bua xính hiuz tuz miền màn khzâuz háy nhủng, thính tuz háy nhủng, thính miền màn tzấu nhản, chamz ngỏ gzỉa chổm”

Ỳ tzản, ban thường vụ guyển uỷ Mù Cang Chải hả playz công pun lềm píu coz trưởng, phó coz ban, ngành, uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ guyển thính từng láng, tổ dân phố. Hít duốn láng, náy tấy cán bộ tzùn  Đảng, pièo kuaz nhây chỉ thị, nghị quyết, tzính sâu tháo cấp uỷ cơ sở, đảng viên kếu miền. Thính cấp uỷ chi bộ láng pun thuất coz tìu xỉ tzấu sành ấy phát hiéng nhàng thun tziều tình, ziết bez xỉ tào chamz ngỏ gzỉa chổm, thấy liệp láng tzảng xieng, tzấu coz phong trào hắm kuaz …chuổng nảy muống đảng viên, miền màn nhây vả liều loz chaoz thính thez quýa ziêm láng tẩy.

Cờ hên nảy Guyển uỷ Mù Cang Chải anhz pun bí thư chi bộ giao ban thấy liệp Đảng. Quýa giao ban, Đảng bộ guyển phún congz từng chi bộ nhây xỉ tào tzấu tuz hangz háy liều thez quýa coz tìu khzâuz. Bí thư Chi bộ Sáng Nhù, Mồ Dề xía Thào A Cu pun hiuz: pịa giao ban, ziệt làn bí thư chi bộ hiuz zòi coz tzính sâu, pháp lấy liều tzấu ziêm tẩy pung.

“Bez Bí thư chi bộ gang hít giao ban duốn zia tzùn pun coz đồng chí, đảng viên, búa miền màn tzấu nhản tzấu hốp, ưu đảng viên miền xiaz, đảng viên lún thấy liệp đảng”.

Đồng chí Nông Việt Yên, Bí thư guyển uỷ Mù Cang Chải, Yên Bái xanhz pun hiuz:kếu tìu xỉ playz cán bộ, đảng viên thính coz chi bộ láng, guyển, guyển khoi coz lớp tập huấn pun cán bộ cấp uỷ láng. Cờ hên nảy quáy coz dủn sinh hoạt chuyên đề cáp kếu tzấu xỉ tào chamz ngỏ gzỉa chổm, thấy liệp láng tẩy xieng, coiz thiuz cành tzuống tào sanh…cáp kếu coz chuyên đề hộ tộ ây can pez Hồ nhây cồng taz..

“Ỳ tzản guyển tồng mày puônz sâu Sổ tay đảng viên liều pun đảng viên tzấu xỉ, líu anhz búa coz dủn sinh hoạt chuyên đề họp kếu từng láng, tổ dân phố”.

Ỳ tzản Đảng bộ Mù Cang Chải guyển mày 32 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, 174 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, ói tháo 3 thin đảng viên. Ỳ tzản lềm líu  cấp uỷ coz cấp 1 há sinh hoạt 1 dủn; tấy chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở  1 nháng sinh hoạt 12 dủn tuz 90%, tấy chi bộ sinh hoạt chuyên đề 1 nháng 4 dủn tuz 70%. Nháng 2021 mày ói tháo 19% tổ chức đảng kếu chi bộ tzấu lống xỉ tào./.

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC