Múa tỏi coz phính miền phai paz kếu Đại hội đảng tzièng kuaz dủn XIII
Thứ năm, 09:35, 21/01/2021

Múa tỏi coz phính miền phai paz kếu Đại hội đảng tzièng kuaz dủn XIII

Đại hội Đảng tzièng kuaz dủn XIII họp ziêm hoi 25/1-2/2/2021 ziêm Hà Nội, mày 1.587 tồm piuz thấy mliên pun quýa đảng 5 tzỉu ziết đảng viên tzièng kuaz dự đại hội.

Đại hội tzièng kuaz dủn XIII đảng Cộng sản Việt Nam bez 5 nháng đại hội ziệt dủn, bez Đảng, pièo kuaz kếu miền màn nhây xỉ tào chính trị khziếm. Đại hội thàng làng kếu thông quýa  báo cáo chính trị đại hội 13, Báo cáo tổng kết tzấu sành ấy phát hiéng nhàng thun tziều tình 10 nháng 2011-2020, pháo sành ấy phát hiéng nhàng thun tziều tình pun 10 nháng 2021-2030; báo cáo tấy xỉ tào tzấu tuz ziêm hít phát hiéng nhàng thun tziều tình 5 nháng 2016-2020 kếu sành ấy phát hiéng nhàng thun tziều tình 5 nháng 2021-2025; Báo cáo tổng kết xỉ tào thấy liệp đảng kếu tzấu Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; Báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII nhây xỉ tào tzấu tuz, tzấu máy cành tuz trình Đại hội XIII; Bầu Ban chấp hành Trung ương khoá XIII nhiệm kỳ 2021-2026.

Cán bộ, chiến sỹ bộ đội biên phòng Sơn La húng duốn Đại hội Đảng tzièng kuaz dủn XIII

Kếu miền màn tzièng kuaz, bộ đội kếu múa tỏi coz phính ziêm Sơn La xanhz kềnh guyền hâyz tzuaz khoi muồn đại hội.

Sơn La xanhz mày cạp ghến chaoz đaoz 250 lềnh tổng kếu kuaz Lào. Ziệt làn cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng Sơn La xanhz máy tan xiêuz mảng lống cạp ghến bez anhz tuz playz tháo coz nom tẩy pung xiêuz mảng tzấu đại hội đảng. Trung tá Phạm Thái Hoà, Trưởng phòng phòng bùng tangz zàng in kếu miền pắm tzúi, Bộ đội Biên phòng Sơn La xanhz pun hiuz:

“Coz cơ quan nghiệp vụ bộ đội biên phòng xanhz  búa pun Bộ chỉ huy pháo sành ấy nghiệp vụ, playz cán bộ gzỉa láng tẩy thez quýa xỉ tào pút thuất ziêm cạp ghến tóng, máy liều tzấu lủn tẩy pung. Xiêuz mảng lống  Đại hội Đảng tzièng kuaz dủn XIII”.

Cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng Sơn La kềnh xiến đại hội đảng tzièng kuaz dủn XIII tzấu tuz lống; ói đại hội bầu tuz miền tzấu con bez đảng viên zói pịa Ban chấp hành khoá xieng, tò con đào kuaz, nhàng thun tziều tình cunz hoi cunz phát hiéng, đào kuaz tuz xiêuz mảng lống. Trung tá  Phạm Thái Hoà, Trưởng phòng phòng bùng tangz zàng in kếu miền pắm tzúi kếu Trung tá Đào Mạnh Tưởng, Phó Chủ nhiệm chính trị, Bộ đội Biên phòng Sơn La xanhz ói:

“Tzía nháng quýa, Đảng hả tò con đào kuaz phát hiéng, tồng hangz  tò con quân đội tzấu lống xỉ tào. Zia hắm nayz dủn Đại hội bầu tuz miền zói  pịa Ban chấp hành khoá xieng tò con đào kuaz cunz hoi cunz phát hiéng. Tày nhể bez mày chaoz thấy liệp đào kuaz cunz hoi cunz zói. Tày pham bez xiêuz mảng lống đào kuaz”.

“Cạp ghến  bez  tóng kềnh khziếm liều bùng tangz pảnh vuôn covid 19. Zia bua ói Đảng, pièo kuaz anhz tzíp cấu tháo cán bộ, chiến sỹ nhây coz tìu khzâuz hít tzấu xỉ ziêm cạp ghến tóng. Pung thuất coz tìu chủ trương liều cán bộ, chiến sỹ on nhziếu tzấu xỉ, xiêuz mảng lống cạp ghến đào kuaz”./.

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC