Ƀô̆ đô̆i Ƀok Hô (Bahnar) (Ling tơhan Wa Hồ)

Thứ bảy, 07:00, 17/02/2024
VOV4.Jarai
Tơlơi adôh: Bahnar
Pô adôh: Đinh Văn Vinh Tơring kual Kông Čro, tơring glông Kông Čro, Gia Lai