Iêo mthưr mnuih ƀuôn sang h’ĭt ai tiê duh ƀơ̆ng, đăm hmư̆ ôh klei phung jhat mplư (Êđê)

Thứ năm, 07:00, 15/02/2024
VOV4.Jarai
(Iâo pơthưr neh wa hơđong pran jua ngă đang hmua, anăm hmư̆ ƀing sat plư) Tơlơi adôh: Êđê
Pô adôh: Aê Thơi Ƀuôn Čuê, să Ƀăng Adrêñ, tơring glông Krông Ana, tơring čar Dak Lak