Xor xưv faz Baz hnuz 20-5-2024
Thứ hai, 10:27, 20/05/2024 VOVTB VOVTB
Xor xưv faz Baz hnuz 20-5-2024

             Ntơưv Quảng trường xiêz 8/5, huyện Mộc Châu, Ủy ban tỉnh Sơn La nhiv kruôr tsưr tsix Ntênhs côngz fur Quyết định côngk nhav thax tsav ju lix Mộc Châu. Thax tsav ju lix Mộc Châu nhoz hâur 02 huyện Mộc Châu thiêz Vân Hồ; zos Sơn La li qơư txuôk đros cxuô tỉnh thax tsav faz Bắc thiêz Hà Nội, thax tsav tiêx đras niêv đêx đas; muôx trôngx đriv Lóng Sập txuôk đros tỉnh Hủa Phăn thiêz tỉnh Luông Pha Băng, têz qơưk Lào. Co tâu ntâuk grê zos iz hâur têx thax tsav ju lix jông “đhâu faz Bắc”. Ntơưv ntênhs côngz fur, hâu nov Bộ Vênhx huôv, thêv thao thiêz ju lix tưz muôz quyết định côngk nhav thax tsav ju lix Mộc Châu trâu huyện Mộc Châu thiêz Vân Hồ, tỉnh Sơn La. No zos têx luôs hâux lưv thiêz cêr shir phaz đhâu 10 shông tỉnh Sơn La, cxuô ngênhx muôx vax huôv thiêz 02 huyện Mộc Châu, Vân Hồ sir jos cxiv tsa, uô tâu. Hâur têx hâux lưv piêr kriê, cxơưz cxiz huôv tsar ju lix thiêz côngz fur thax tsav ju lix Mộc Châu, tưz muôx têx xor xưv li: Sik tưr cheix yêz câux vaz, cheix câuk za, đros trâu nthuôr uô têx txux chi vênhx huôv, piêr kriê xiv huv OCOP...../.

          Lê Hạnh-Riê Lâux cxeik, nhênhv

 

            Hâur jiês hêik pâuz qơư du lịch Têz qơưk Mộc Châu, ntơưv huyện Mộc Châu, Ủy ban tỉnh Sơn La sik côngv đros Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại thành phố Hồ Chí Minh (Sìa Gòn Co.op) tsưr tsix jiês muôz 20 tấn ntâu txir khơưz đuz Sơn La chox muk muôs hâur têx qơư muôs huv Sài Gòn Co.op hâur tas nro têz qơưk. Xor xưv no nhoz hâur chor hâux lưv piêr pâuz, sâu zuôr muôs hax huv tỉnh Sơn La; paz kriz đar qơư muôs, piêr pâuz, gra siêz tsiv gri trâu chor txir khơuaz đuz Sơn La. Tỉnh Sơn La nhiv no muôx 12.400 ntâu héc ta txir khơưz đuz. Chor txir khơưz đuz Sơn La tâu cungz ntơưr cuzng jênhv đăngk cir côngz bê txix shông 2021, đros muôx iz cxiê hax huv tsơưr lươngv siêz li: Txir khơưz đuz Pu Nhi, huyện Sông Mã; Txir khơưz đuu Ruby, huyện Mộc Châu thiêz txir khơưz đuz Phiêng Khoài, huyện Yên Châu. Zơưv Nguyễn Thành Công, Phưv Chủ tịch Ủy ban tỉnh Sơn La puz pâuz: “Tỉnh tưz chox kriê uô cov huv zos lơưr têx tsưur ziv, ploz tsênhr ntiêx têz thiêz hâur têz qơưk. Tiv 2 zos uô têx qơưk uô nox jông li Yên Châu, Mộc Châu zos têx qơư chos txir khơưz đuz. Đros co zos tsêx trung piêr pâuz, tsưr tsix ntâu jiês paz trâu sâu zuôr muôs; ntâu shông đhâu, chor siêu thị tưz đros đrêiv Sơn La paz muôs, piêr pâuz têx txir khơưz đuz thiêz ntâu zav kôngz nuv txơưr trâu hâur têz qơưk thiêz ntiêx têz”./.

Lê Hạnh-Lik Thox cxêik nhênhv

 

            Tas cik hnuz 19/5, Đảng ủy bôv đôiv pênhz phax tỉnh Lai Châu côngz fur quyết định yênhx lix Đảng bộ Zênhx Pênhz phax Hua Bum, huyện Nậm nhùn. Co zos Đảng bộ Zênhx Pênhz phax tiv 10 hâur 13 Zênhx pênhz phax sâuv thax tsav. Heik ntơưv jiês choz hâux lưv trâu Đảng bộ Zênhx Pênhz phax Hua Bum, Đại tá Nguyễn Văn hưng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ chỉ huy Bôv đôiv pênhz phax tỉnh Lai Châu heik pâuz, Đảng bộ bôv đôiv pênhz phax tỉnh Lai Châu nhiv no muôx 19 tsưr tsix Đảng, hâur co muôx 13 đảng bộ, zuôr xar 570 lênhx đảng viên. Quyết định yênhx lix Đảng bộ Zênhx Pênhz phax Hua Bum khav tinhv taz viv huôv tsar lês uô tâu jông cxuô luôs hâux lưv, paz gra siêz tsưr tsix cơ sở đảng txux chi tsưr ziv chox car, lês uô têx hâux lưv zok muôz./.

Khắc Kiên-Riê Lâux cxeik, nhênhv

             Zar hnuz kêix 19/5, sâuv thax tsav tỉnh Điện Biên muôx iz jiês ntux kênhs 3.3 tưv rích te. Lơưr njuôk xav, jiês ntux kênhs muôx ntơưv huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên; tsik tâu pov muôx têx trâus uô hiêv. Nhiv no Tsênhv qơư hêik pâuz xor mông lok ntux kênhs thiêz đêx hiêr ntak-Viện Vật lý địa cầu cux tsênhv sêiz kaz jông jiês ntux kênhs no./.

Vũ Lợi-Lik Thox cxêik nhênhv

VOVTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC