CHƯƠNG TRÌNH KHAY HENG TÀY - NÙNG (Thứ Ba, vằn 11 bươn 6 pi 2024)
Thứ ba, 08:00, 11/06/2024 HOÀNG CƯỜNG HOÀNG CƯỜNG
Lồng rèng ngòi dỏm, pang chỏi bại noọng eng lườn khỏ, pjạ pá mé dú slảnh Quảng Ninh. Chang fấn “Pằng dạu cúa cần hết nà rẩy” slon pang pỉ noọng mừa hết chóp xu lình dú tềnh mạy.
 

 

+ Bài fiểt mừa fiểc lồng rèng ngòi dỏm, pang chỏi bại noọng eng lườn khỏ, pjạ pá mé dú slảnh Quảng Ninh.

+ Chang fấn “Pằng dạu cúa cần hết nà rẩy” slon pang pỉ noọng mừa hết chóp xu lình dú tềnh cổn mạy.

+ Xày xáu fấn tin mừa bại tàng hết kin cúa pỉ noọng dú búng dân tộc nọi cần vạ khau pù, chương trình vận phác thâng pỉ noọng kỉ bài then, lượn đảy lai cần slắng cằm nắt tỉnh.

 

HOÀNG CƯỜNG

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC