CHƯƠNG TRÌNH KHAY HENG TÀY-NÙNG (Thứ Ba- Vằn 28/5/2024)
Thứ ba, 15:19, 28/05/2024 NÔNG DIỆP NÔNG DIỆP
Fiểc sli căn hết bại fấn sle đảy chỉn pền bản cỏn mấư dú lai tỉ fuông đạ hết hẩư tởi slổng cúa lai pỉ noọng chập khỏ, ết lẻ pỉ noọng dú bại búng khau pù, búng dân tộc nọi cần. Fiểc nẩy đảy boong khỏi phuối thâng chang bại bài mừa “Sle bản cỏn mấư dú búng slung nắm tan lẻ heng tiểng” vạ chương trình vằn nẩy mì bài tải ết phuối mừa “Bại mòn khỏ cúa pỉ noọng pửa xạ đạ đảy chỉn pền bản cỏn mấư”. Chang fấn “Pằng dạu cúa cần hết rẩy nà” tuần nẩy xẹ slon pang pỉ noọng kéc chay chướng co mác muổng.

 

 

Xày xáu fấn tin mừa hết kin cúa pỉ noọng dú búng dân tộc nọi cần, chương trình cụng mì bại bài then, lượn phác thâng pỉ noọng tỉnh đài.

NÔNG DIỆP

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC