Chương trình phát thanh quam Tay thứ 2 mự 27 bườn 05 pì 2024
Thứ hai, 15:57, 27/05/2024 TTTB TTTB
Chương trình phát thanh quam Tay thứ 2 mự 27 bườn 05 pì 2024

                   Mưa họt bón hươn dảo úm inh nhất Yên Bái

       Kheo cắm phi phựa hay co que nẳng pưng pom pu, khèo dỏn co mòn  him nặm luông báu cọ pưng xuân mák cai phọn nương phủ pày côn ma chơ họt mua nham…Mưa họt Đào Thịnh mự nị, phaư cọ mi xương hụ ngay đảy puông kin luông dú chum yên cánh hăng mi khòng côn dân nẳng nỉ. Họt khạy, păn pâng pày mỏi hùa côn nẳng xã dệt dượn đảy dáo 59  triệu mằn mỏi pi, số chua hươn cặt nhăng 0,13%, Đào Thịnh chính lỏ xã bản na tàng máư cốc khọe khòng huyện Trấn Yên.

          Ai Phạm Văn Hoà, côn dân thôn 4, xa Đào Thịnh hảu hụ, chua hươn ai lỏ pưng chua hươn púk mák cài cốc khọe khòng xã, họt khạy mi cài 1.500 co, mỏi pi thu đảy hạng họi triệu ngơn. Pọm cắp vịa mả khày kinh tế hươn dảo, ai nhăng chík bók, choi dừa pi nọng cuông thôn dệt toi, té nặn lài chua hươn cọ hựt khửn hăng mi.

          Khỏi toi cả cò chựa, phàư sự chựa lỏ khỏi chík bók té chơ púk tạu họt chơ đảy thu. Khỏi hụ ca đàư lỏ chík hảu pi nọng dệt toi ca nặn, toi luông khỏi bók hư pi nọng khay nị cọ hựt họt dệt hăng đảy lẹo.

          Tênh chík bók nhân viên chế tác đán, lung Nguyễn Văn Khác, Phó Bí thư chi bộ, Trưởng thôn 4, xã Đào Thịnh chọm hảu hụ, cuông vịa mả khày  kinh tế, Chi bộ thôn, Ban công tác mặt trận thôn cọ chík bók, chướng chưa dân mương chóng hanh púk cánh lăm đù chi áo họt 27 héc ta ta đin púk bók cai, mỏi pi thu ma dáo 2 tỷ mằn. Nọk nặn ók, dân mương nhăng púk co mon liẹng mọn cánh púk cài 80 héc ta co que vạy khảm khói xìa cặt cung, hựt khửn dệt hăng.

          Puông kin luông dú tục po xưa, lung cọ xương po me dân mương cuông thôn mi ngơn cóp hôm khày quảng bón tẳng hươn văn hoá, lắp tó pưng tàng ỉn muôn, thể thao, dệt pưng xểm tang púk bók…Chảu tô lung cắp vịa dệt lỏ Phó Bí thư chi bộ, Trưởng thôn lỏ ven xanh pa tuôn uôn cón, chóng hanh dệt dượn, tạk mi vịa dệt hảu 10  họt 15 côn dệt dượn cắp mức ngơn lương dáo 10 triệu măn mỏi bươn, lung Khác hảu hụ:

          Khỏi cọ chướng chưa po me dân mương cuông vịa dệt dượn đảy mi cạ khài, cạ khài chắng hăng mi đảy, báu cạ báu khài báu hăng mi, chảu hên cọ nghin muôn hảu pi nọng.

          Chơ nhăng côn , Pú Hô lâng va: “ Khánh thi lỏ hặc bản panh mương, hặc bản panh mương lỏ đảy khánh thi”, chăm chứ quam sắng xon khòng Pú, dân mương cánh cán bộ xã Đào Thịnh lâng chóng hanh, muôn chàư chôm hặp pưng há phong khánh thi đảy chu cấp, chu ngành púc chuân xương há phòng khánh thi  “ Cá mương hôm hanh tẳng tánh bản na máư”, “ Cạt san, chang ngắm pun, khánh thi tẳng tánh cánh pảy chự bản mương”, “ Tênh lài dân mương cạt san tẳng tánh puông kin luông dú máư nẳng phổng dân dú”; há phong “ cán bộ, công chức, viên chức khánh thi chấp năm văn hoá công sở” cạt kiên cắp “ Ép học cánh dệt toi nết kin liêm dú sàư xiểng Hồ Chí Minh”…

          Lung Đỗ Văn Thức, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Uỷ ban dân mương xã Đào Thịnh hảu hụ, vịa chấp năm pưng há phong khánh thi cọ pếnh khày cuông chủm mú cán bộ, đảng viên cánh chu thản lấn dân mương cắp hùa chàư hặc bản panh mương, hák khâng chàư chóng hanh hựt khửn.

          Họt khạy, chu xểm tang nẳng Đào Thịnh cọ đảy dệt bê tông cánh tảy điện hung sàư; chu học sinh cọ ép lẹo cấp tiểu học cánh THCS; 98% dân số chôm hặp sự BHYT; cài 90% chua hươn cựt đảy chua hươn văn hoá…Lưn xưa, dân mương cọ sặt nhại bánh păn 69 păn thứa môn đin, cóp hôm cài 15 tỷ mằn vạy tẳng tánh bản na máư, au xã pên xã bản na máư dệt xanh cốc khoẹ khòng huyện; tô số biên mai hươn dảo úm inh khong côn dân lỏ cài 90%.

          Cuông tẳng tánh pưng luông dệt nẳng xã hư Đảng uỷ xã giao hảu pưng đồng chí đảng uỷ viên pày pọ nả, tít tơn pưng bón dệt xanh pộn dỏn, chík bók chấp năm. Chảu tẳng tánh pưng luông dệt hư cọ àu pày dàm bấng le  pưng bón chang dệt nẳng địa phương ứn vạy ma chấp năm nẳng địa phương chảu.

        Vịa tẳng tánh, khày quảng pưng bón dệt xanh pộn dỏn ma tang ép học cánh dệt toi ven xanh sàư xiểng, nết kin liêm dú khòng Hô Chí Minh dan té pi 2021 – 2023, Đảng uỷ xã Đào Thịnh cọ chấp năm tẳng tánh 31 luông dệt tập thể, tựng côn; cuông nặn cọ đảy tỉnh công nhẳn bón nưng dệt xanh pộn dỏn; huyện công nhẳn 5 luông dệt tập thể cánh 5 luông dệt bóm riêng, cấp xã công nhẳn luông dệt tập thể nưng cánh luông dệt bóm riêng nưng. Cuông dan té pi 2023 – 2025, Đảng uỷ xã xứp tam lựa chọn, đăng ký 14 tập thể, 7 côn tẳng tánh bón dệt xanh pộn dỏn.

          Vạy nả vịa nị cựt đảy lang đì khặc khọ, hôm phân nhọng nho, púc pua pưng há phong khánh thi khòng địa phương, Đảng uỷ xã lâng chơ lăm le, tít tơn pưng tập thể, tựng côn cuông vịa chấp năm tẳng tánh luông dệt, pưng ven xanh pộn dỏn, lợp tăn khen thưởng pưng luông chang dệt, đảy lang đì vạy khày quảng pày lài bón./.

                                                                                                                             Đinh Tuấn – Hạnh dịch

 

TTTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC