Giờ phát chương trình
Dân tộc và Phát triển: 9h50 - 16h45, thứ 2 - thứ 6, VOV1,
Sắc màu dân tộc Việt Nam: 6h50, 17h05 Chủ nhật, VOV2,
Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam: 16h15, thứ 2 - thứ 7, VOV2,
Kết nối 54 : 024. 3 8255667
vov
-h^ ppR xP b/x% VOV4 - HỆ APAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM
lb{K -dK - Labik daok: 75 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh
y' -q@K - Yam ndok : Trần Văn Thao
-fK y' -q@K – Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Nguyễn Hồng Hải, Đặng Thị Ngát