Miễn học jien bac pakat Trung học cơ sở di bal raya HCM:phụ huynh mong akaok yaok harei

Bruk mehit lac TPHCM meda miễn jine bac pakat trung học cơ sở meng thun bac anak tal meyahkuhri kuhria hu kadung jien karja, daok pachreih bruk cangka biak ralo di bhap bani bal raya. Ralo urang ngak amaik ngak ame bui sambai kayua lac bruk ini meda daong ka drei trun hu meneing naong trak jien padai piah hu mbuan lagaih jang ka bruk bac da-a suai lavik di anek bhik di drei.
Giờ phát chương trình
Dân tộc và Phát triển: 9h50 - 16h45, thứ 2 - thứ 6, VOV1,
Sắc màu dân tộc Việt Nam: 6h50, 17h05 Chủ nhật, VOV2,
Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam: 16h15, thứ 2 - thứ 7, VOV2,
Kết nối 54 : 024. 3 8255667
-h^ ppR xP b/x% VOV4 - HỆ APAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM
lb{K -dK - Labik daok: 75 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh
y' -q@K - Yam ndok : Trần Văn Thao
-fK y' -q@K – Phaok yam ndok : Tô Ngọc Trân, Nguyễn Hồng Hải, Đặng Thị Ngát