Chương trình đang phát

---

- - -
00:00
Live
Chương trình tiếp theo

---

- - -
Giờ phát sóng Chương trình

Video online

XA NAY TIN (Tin tức, sự kiện)

PA DƯR C’RƠ CHR’NĂP ÂNG MA NUYH BẤC NGAI CHĂP COH ZƯ LÊY C’LA K’TIẾC K’RUUNG
PA DƯR C’RƠ CHR’NĂP ÂNG MA NUYH BẤC NGAI CHĂP COH ZƯ LÊY C’LA K’TIẾC K’RUUNG

Ha dưm t’ngay 16/6, đhị Hà Nội, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lâng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng pa zưm bhrợ bhiệc bhan hơnh deh ma nuyh bấc ngai chăp tr’haanh bhlầng zr’lụ ca noong k’tiếc, biển đảo g’luh II, c’moo 2024 lâng xa nay “Đhị zanươr âng vel bhươl”.

17/06/2024
PA DƯR C’RƠ CHR’NĂP ÂNG MA NUYH BẤC NGAI CHĂP COH ZƯ LÊY C’LA K’TIẾC K’RUUNG

PA DƯR C’RƠ CHR’NĂP ÂNG MA NUYH BẤC NGAI CHĂP COH ZƯ LÊY C’LA K’TIẾC K’RUUNG

Ha dưm t’ngay 16/6, đhị Hà Nội, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lâng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng pa zưm bhrợ bhiệc bhan hơnh deh ma nuyh bấc ngai chăp tr’haanh bhlầng zr’lụ ca noong k’tiếc, biển đảo g’luh II, c’moo 2024 lâng xa nay “Đhị zanươr âng vel bhươl”.

17/06/2024

XƠỢNG P'RÁ XA NAY CÓH GƯƠL (DƯỚI MÁI NHÀ GƯƠL)

A RẤT APLO- MA NUYH T’COOH T’HA LƯCH LOOM LÂNG BH’RỢ XÃ HỘI
A RẤT APLO- MA NUYH T’COOH T’HA LƯCH LOOM LÂNG BH’RỢ XÃ HỘI

Hân đhơ 69 c’moo, p’căn A Rất APlo ặt đhị vel Vinh, chr’val Tà Pơơ, chr’hoong da ding ca coong Nam Giang, tỉnh Quảng Nam năc ting pâh bh’rợ xã hội đhị vel đong đoọng bhui har.

14/06/2024
A RẤT APLO- MA NUYH T’COOH T’HA LƯCH LOOM LÂNG BH’RỢ XÃ HỘI

A RẤT APLO- MA NUYH T’COOH T’HA LƯCH LOOM LÂNG BH’RỢ XÃ HỘI

Hân đhơ 69 c’moo, p’căn A Rất APlo ặt đhị vel Vinh, chr’val Tà Pơơ, chr’hoong da ding ca coong Nam Giang, tỉnh Quảng Nam năc ting pâh bh’rợ xã hội đhị vel đong đoọng bhui har.

14/06/2024

MANUÝH PA DỨAH ĐH'RÉH CR'ĂY CÓH BHƯƠL CR'NOON (THẦY THUỐC BUÔN LÀNG)

RÂU N’LEH VAIH XAY MOON OOY CR’ĂY ĐHÓ GLUH ĐƯỜNG NĂC PR’ZỚC CHOOM BƠƠN LÊY COH RA DIU A NĂM
RÂU N’LEH VAIH XAY MOON OOY CR’ĂY ĐHÓ GLUH ĐƯỜNG NĂC PR’ZỚC CHOOM BƠƠN LÊY COH RA DIU A NĂM

Cr’ăy đhó gluh đường, muy đhr’năng cr’ăy k’đhap u dưah tu đợ đường coh aham dưr bấc lâh mơ, vêy cơnh choom n’leh vaih bấc cơnh coh cr’chăl la lay cơnh coh muy t’ngay.

12/06/2024
RÂU N’LEH VAIH XAY MOON OOY CR’ĂY ĐHÓ GLUH ĐƯỜNG NĂC PR’ZỚC CHOOM BƠƠN LÊY COH RA DIU A NĂM

RÂU N’LEH VAIH XAY MOON OOY CR’ĂY ĐHÓ GLUH ĐƯỜNG NĂC PR’ZỚC CHOOM BƠƠN LÊY COH RA DIU A NĂM

Cr’ăy đhó gluh đường, muy đhr’năng cr’ăy k’đhap u dưah tu đợ đường coh aham dưr bấc lâh mơ, vêy cơnh choom n’leh vaih bấc cơnh coh cr’chăl la lay cơnh coh muy t’ngay.

12/06/2024

JƯN JỨAH XAY MOON H'CƠNH CHOOM BHRỢ CHA (BÀN CÁCH LÀM ĂN)

CHÓH DƯA CÓH ĐÔNG MÀNG ZOOI ĐHANUÔR K’COONG CH’NGAI PA DƯR DAL THU NHẬP
CHÓH DƯA CÓH ĐÔNG MÀNG ZOOI ĐHANUÔR K’COONG CH’NGAI PA DƯR DAL THU NHẬP

Bh’rợ chóh dưa đươi dua công nghệ dal đhị chr’hoong Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng cắh mưy âng đơơng đợ bh’nơơn pr’đươi liêm choom đoọng ha c’rơ acoon manứih nắc dzợ chrooi pa xoọng zooi đoọng đhanuôr lêy chô tước bhrợ nông nghiệp liêm sạch lâng đơơng chô thu nhập k’ha riêng ực đồng zâp c’moo.

13/06/2024
CHÓH DƯA CÓH ĐÔNG MÀNG ZOOI ĐHANUÔR K’COONG CH’NGAI PA DƯR DAL THU NHẬP

CHÓH DƯA CÓH ĐÔNG MÀNG ZOOI ĐHANUÔR K’COONG CH’NGAI PA DƯR DAL THU NHẬP

Bh’rợ chóh dưa đươi dua công nghệ dal đhị chr’hoong Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng cắh mưy âng đơơng đợ bh’nơơn pr’đươi liêm choom đoọng ha c’rơ acoon manứih nắc dzợ chrooi pa xoọng zooi đoọng đhanuôr lêy chô tước bhrợ nông nghiệp liêm sạch lâng đơơng chô thu nhập k’ha riêng ực đồng zâp c’moo.

13/06/2024

ĐHI NOO HÊÊ ACOON COH (CÁC DÂN TỘC ANH EM)

BHIỆC BHAN ZƯƠC HÂN NOO ÂNG MA NUYH PAHY
BHIỆC BHAN ZƯƠC HÂN NOO ÂNG MA NUYH PAHY

Co Tu.VOV.VN: Tập pực Apriêr nắc bhiệc bhan zươc hân noo âng đhanuôr Pahy đhị chrhoong Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Bhiệc bhan bơơn bhrợ têng zập c’moo đoọng pa chô dưm lâng zước tơợ dang, tơợ pleng k’tiếc đoọng boo liêm cr’đơơng, đhí liêm c’lâng, chr’noh chr’bêệt bịng zơng bịng zá.

14/06/2024
BHIỆC BHAN ZƯƠC HÂN NOO ÂNG MA NUYH PAHY

BHIỆC BHAN ZƯƠC HÂN NOO ÂNG MA NUYH PAHY

Co Tu.VOV.VN: Tập pực Apriêr nắc bhiệc bhan zươc hân noo âng đhanuôr Pahy đhị chrhoong Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Bhiệc bhan bơơn bhrợ têng zập c’moo đoọng pa chô dưm lâng zước tơợ dang, tơợ pleng k’tiếc đoọng boo liêm cr’đơơng, đhí liêm c’lâng, chr’noh chr’bêệt bịng zơng bịng zá.

14/06/2024

VIDEO ONLINE

BIL RÂU R'RƠƠM OOY CRUUNG K'TIẾC LIÊM CHOOM LÂH MƠ
BIL RÂU R'RƠƠM OOY CRUUNG K'TIẾC LIÊM CHOOM LÂH MƠ

Coh cr'chăl ahay, bấc manuyh acoon coh z'lâh k'noong k'tiếc lất xa nay tước ooy Thái Lan năc ma văl chô cớ ooy chr'val Bơ Ngoong, chr'hoong Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Coh đhr'nong đong n'looih âng đay, apêê đoo hay cớ ooy pazêng t'ngay c'xêê ắt mamông zr'năh xr'dô, ắt mamông lất xa nay đhị Thái Lan

28/05/2024
BIL RÂU R'RƠƠM OOY CRUUNG K'TIẾC LIÊM CHOOM LÂH MƠ

BIL RÂU R'RƠƠM OOY CRUUNG K'TIẾC LIÊM CHOOM LÂH MƠ

Coh cr'chăl ahay, bấc manuyh acoon coh z'lâh k'noong k'tiếc lất xa nay tước ooy Thái Lan năc ma văl chô cớ ooy chr'val Bơ Ngoong, chr'hoong Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Coh đhr'nong đong n'looih âng đay, apêê đoo hay cớ ooy pazêng t'ngay c'xêê ắt mamông zr'năh xr'dô, ắt mamông lất xa nay đhị Thái Lan

28/05/2024

PR'HÁT ACOON CÓH CƠ TU (ÂM NHẠC CƠ TU)

PR'HAT CƠ TU HÊÊ
PR'HAT CƠ TU HÊÊ

Biểu diễn: Diễn viên quần chúng huyện Tây Giang, Nam Giang hát

07/06/2024
PR'HAT CƠ TU HÊÊ

PR'HAT CƠ TU HÊÊ

Biểu diễn: Diễn viên quần chúng huyện Tây Giang, Nam Giang hát

07/06/2024

PR’HÁT PR’HAY TƠỢT LANG (BÀI CA ĐI CÙNG NĂM THÁNG)

CA SĨ KIM NGỌC (TP HCM)
CA SĨ KIM NGỌC (TP HCM)

Và các ca khúc: CÁT BỤI (Trịnh Công Sơn); CHUYỆN TÌNH CỦA BIỂN; EM VÀ TÔI; HOA TÍM NGOÀI SÂN (Thanh Tùng)

14/06/2024
CA SĨ KIM NGỌC (TP HCM)

CA SĨ KIM NGỌC (TP HCM)

Và các ca khúc: CÁT BỤI (Trịnh Công Sơn); CHUYỆN TÌNH CỦA BIỂN; EM VÀ TÔI; HOA TÍM NGOÀI SÂN (Thanh Tùng)

14/06/2024

BẤC CƠNH PR'ẶT TR'MÔNG (MUÔN MÀU CUỘC SỐNG)

ĐOỌNG XA NƯL KHÈN MÔNG TING CHR’VA XƯL A’NĂM
ĐOỌNG XA NƯL KHÈN MÔNG TING CHR’VA XƯL A’NĂM

Lướt zi lấh bấc râu zr’nắh k’đhạp, tước đâu, xa nưl khèn Mông dzợ váih cơnh mưy râu ch’na tinh thần, dzợ zư đợc cóh đhanuôr, t’pấh râu chắp kiêng âng ta mooi pấh lêy chi ớh.

08/06/2024
ĐOỌNG XA NƯL KHÈN MÔNG TING CHR’VA XƯL A’NĂM

ĐOỌNG XA NƯL KHÈN MÔNG TING CHR’VA XƯL A’NĂM

Lướt zi lấh bấc râu zr’nắh k’đhạp, tước đâu, xa nưl khèn Mông dzợ váih cơnh mưy râu ch’na tinh thần, dzợ zư đợc cóh đhanuôr, t’pấh râu chắp kiêng âng ta mooi pấh lêy chi ớh.

08/06/2024

T'RUÍH PA XUL ZẤP T'NGAY (CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH HÀNG NGÀY)

T'RUIH PA XƯL P'RA CƠ TU T'NGAY 17/6/2024
T'RUIH PA XƯL P'RA CƠ TU T'NGAY 17/6/2024

Aviết Sĩ lâng Vơnich Oang hơnh deh đhanuôr lâng pr’zơc! Đhanuôr lâng pr’zơc đương xơợng t’ruih pa xưl p’ra Cơ Tu âng Đài P’rá Việt Nam. T’ruih t’ngay đâu thứ 2 t’ngay 17/6 vêy pazêng xa nay pa ghit cơnh đâu

17/06/2024
T'RUIH PA XƯL P'RA CƠ TU T'NGAY 17/6/2024

T'RUIH PA XƯL P'RA CƠ TU T'NGAY 17/6/2024

Aviết Sĩ lâng Vơnich Oang hơnh deh đhanuôr lâng pr’zơc! Đhanuôr lâng pr’zơc đương xơợng t’ruih pa xưl p’ra Cơ Tu âng Đài P’rá Việt Nam. T’ruih t’ngay đâu thứ 2 t’ngay 17/6 vêy pazêng xa nay pa ghit cơnh đâu

17/06/2024

Tần số phát sóng

Dân tộc và Phát triển: 
10h10, 19h40, Thứ 2 -> Thứ 6, VOV1
Kết nối 54:
11h35, Thứ 7, Thứ 4, VOV1
Sắc màu dân tộc Việt Nam:
6h50, 16h40, Chủ nhật, VOV2
Đại GĐ các dân tộc Việt Nam:
7h30, 11h30, Thứ 6, Thứ 3, VOV2
Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam:
8h30, 20h30, Chủ nhật, Thứ 4, VOV1
Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam:
16h15, Thứ 2 -> Thứ 7, VOV2