Chương trình đang phát

---

- - -
00:00
Live
Chương trình tiếp theo

---

- - -
Giờ phát sóng Chương trình

XA NAY TIN (Tin tức, sự kiện)

Đhanuôr da ding k’coong Quảng Nam bhrợ t’vaih cr’van cr’bhộ tơợ zên vặ âng Agribank
Đhanuôr da ding k’coong Quảng Nam bhrợ t’vaih cr’van cr’bhộ tơợ zên vặ âng Agribank

Coh cr’chăl ahay, bấc đhanuôr coh zr’lụ da ding k’coong tỉnh Quảng Nam ơy pân vặ zên Ngân hàng Agribank đoọng bhrợ pa dưr bh’rợ bhrợ cha, pa dưr bh’rợ pa bhrợ, b’băn ch’choh. Tơợ bh’rợ n’nâu, n’leh bấc pr’loong đong z’lâh zr’năh k’đhap bhrợ t’vaih cr’van cr’bhộ, vêy đợ râu bơơn pay pa chô nhâm mâng. 

03/06/2023
Đhanuôr da ding k’coong Quảng Nam bhrợ t’vaih cr’van cr’bhộ tơợ zên vặ âng Agribank

Đhanuôr da ding k’coong Quảng Nam bhrợ t’vaih cr’van cr’bhộ tơợ zên vặ âng Agribank

Coh cr’chăl ahay, bấc đhanuôr coh zr’lụ da ding k’coong tỉnh Quảng Nam ơy pân vặ zên Ngân hàng Agribank đoọng bhrợ pa dưr bh’rợ bhrợ cha, pa dưr bh’rợ pa bhrợ, b’băn ch’choh. Tơợ bh’rợ n’nâu, n’leh bấc pr’loong đong z’lâh zr’năh k’đhap bhrợ t’vaih cr’van cr’bhộ, vêy đợ râu bơơn pay pa chô nhâm mâng. 

03/06/2023

XƠỢNG P'RÁ XA NAY CÓH GƯƠL (DƯỚI MÁI NHÀ GƯƠL)

Arất Cúc-Pân đil Cơ Tu chắp kiêng pr’hát acoon cóh
Arất Cúc-Pân đil Cơ Tu chắp kiêng pr’hát acoon cóh

Arất Cúc cóh vel Agrồng, chr’val A Tiêng, chr’hoong k’coong ch’ngai Tây Giang, tỉnh Quảng Nam pa bhlâng chắp kiêng lâng hát liêm pr’hay bấc pr’hát âng đhanuôr Cơ Tu. Amoó dzợ t’bhlâng pấh bhrợ zâp bh’rợ đắh văn hoá, pr’hát xa nưl lâng cr’noọ cr’niêng kiêng xay moon, p’cắh đợ pr’hát cung cơnh râu chr’nắp liêm đắh văn hoá âng acoon cóh đay.

30/05/2023
Arất Cúc-Pân đil Cơ Tu chắp kiêng pr’hát acoon cóh

Arất Cúc-Pân đil Cơ Tu chắp kiêng pr’hát acoon cóh

Arất Cúc cóh vel Agrồng, chr’val A Tiêng, chr’hoong k’coong ch’ngai Tây Giang, tỉnh Quảng Nam pa bhlâng chắp kiêng lâng hát liêm pr’hay bấc pr’hát âng đhanuôr Cơ Tu. Amoó dzợ t’bhlâng pấh bhrợ zâp bh’rợ đắh văn hoá, pr’hát xa nưl lâng cr’noọ cr’niêng kiêng xay moon, p’cắh đợ pr’hát cung cơnh râu chr’nắp liêm đắh văn hoá âng acoon cóh đay.

30/05/2023

MANUÝH PA DỨAH ĐH'RÉH CR'ĂY CÓH BHƯƠL CR'NOON (THẦY THUỐC BUÔN LÀNG)

5 râu cr’ay lêy cha groong g’đách bêl hân noo p’răng pứih
5 râu cr’ay lêy cha groong g’đách bêl hân noo p’răng pứih

Hân noo ch’noọng c’moo đâu, plêệng k’tiếc dưr váih bấc cơnh cắh liêm crêê, nhiệt độ dưr dzoọc dal lấh mơ zâp c’moo; p’răng pứih váih zâp đhị, choom bhrợ cắh liêm crêê tước c’rơ tr’mung âng đhanuôr.

31/05/2023
5 râu cr’ay lêy cha groong g’đách bêl hân noo p’răng pứih

5 râu cr’ay lêy cha groong g’đách bêl hân noo p’răng pứih

Hân noo ch’noọng c’moo đâu, plêệng k’tiếc dưr váih bấc cơnh cắh liêm crêê, nhiệt độ dưr dzoọc dal lấh mơ zâp c’moo; p’răng pứih váih zâp đhị, choom bhrợ cắh liêm crêê tước c’rơ tr’mung âng đhanuôr.

31/05/2023

JƯN JỨAH XAY MOON H'CƠNH CHOOM BHRỢ CHA (BÀN CÁCH LÀM ĂN)

P’rơơm liêm choom tơợ bh’rợ chóh tơơm đu đủ conh
P’rơơm liêm choom tơợ bh’rợ chóh tơơm đu đủ conh

Bh’rợ chóh tơơm đu đủ conh âng anoo Văn Đình Quyền, cóh vel A Dinh, chr’val Chà Vàl, chr’hoong Nam Giang, tỉnh Quảng Nam nắc mưy bh’rợ cơnh đêếc.

01/06/2023
P’rơơm liêm choom tơợ bh’rợ chóh tơơm đu đủ conh

P’rơơm liêm choom tơợ bh’rợ chóh tơơm đu đủ conh

Bh’rợ chóh tơơm đu đủ conh âng anoo Văn Đình Quyền, cóh vel A Dinh, chr’val Chà Vàl, chr’hoong Nam Giang, tỉnh Quảng Nam nắc mưy bh’rợ cơnh đêếc.

01/06/2023

ĐHI NOO HÊÊ ACOON COH (CÁC DÂN TỘC ANH EM)

Zưc đơc c’leh liêm đhr’niêng bh’rợ zr’lụ da ding ca coong Mù Cang Chải
Zưc đơc c’leh liêm đhr’niêng bh’rợ zr’lụ da ding ca coong Mù Cang Chải

Đhr’niêng bh’rợ ty đanh âng đha nuôr Mông coh chr’hoong da ding ca coong Mù cang Chải, tỉnh Yên Bái vêy bâc c’leh liêm pr’hay bhlâng, xooc bơơn apêê lang zư đơc lâng pa dưr, n’jưah bhrợ liêm pr’hay pr’ăt tr’mông, n’jưah chroi đoọng xay pa căh, padưr du lịch coh vel đong.

03/06/2023
Zưc đơc c’leh liêm đhr’niêng bh’rợ zr’lụ da ding ca coong Mù Cang Chải

Zưc đơc c’leh liêm đhr’niêng bh’rợ zr’lụ da ding ca coong Mù Cang Chải

Đhr’niêng bh’rợ ty đanh âng đha nuôr Mông coh chr’hoong da ding ca coong Mù cang Chải, tỉnh Yên Bái vêy bâc c’leh liêm pr’hay bhlâng, xooc bơơn apêê lang zư đơc lâng pa dưr, n’jưah bhrợ liêm pr’hay pr’ăt tr’mông, n’jưah chroi đoọng xay pa căh, padưr du lịch coh vel đong.

03/06/2023

VIDEO ONLINE

Nam Giang: Pa dưr bh’rợ chr’năp âng pân đil t’cooh t’ha
Nam Giang: Pa dưr bh’rợ chr’năp âng pân đil t’cooh t’ha

Coh bâc c’moo ha nua, Hội Liên hiệp Pân đil chr’hoong da ding ca coong Nam Giang, tỉnh Quảng Nam ta luôn p’ghit zư x’mir lêy quyền lợi âng pân đil. Coh đêêc, Hội năc pa bhlâng k’rang tươc bhrợ têng apêê bh’rợ đơc đoọng la lay ha pân đil t’cooh t’ha, năc đoọng zư x’mir lêy lâng pa dưr bh’rợ âng pân đil t’cooh t’ha coh pr’loọng đong lâng vel bhươl.

22/05/2023
Nam Giang: Pa dưr bh’rợ chr’năp âng pân đil t’cooh t’ha

Nam Giang: Pa dưr bh’rợ chr’năp âng pân đil t’cooh t’ha

Coh bâc c’moo ha nua, Hội Liên hiệp Pân đil chr’hoong da ding ca coong Nam Giang, tỉnh Quảng Nam ta luôn p’ghit zư x’mir lêy quyền lợi âng pân đil. Coh đêêc, Hội năc pa bhlâng k’rang tươc bhrợ têng apêê bh’rợ đơc đoọng la lay ha pân đil t’cooh t’ha, năc đoọng zư x’mir lêy lâng pa dưr bh’rợ âng pân đil t’cooh t’ha coh pr’loọng đong lâng vel bhươl.

22/05/2023

PR'HÁT ACOON CÓH CƠ TU (ÂM NHẠC CƠ TU)

Nơơi t'rí - khóc trâu
Nơơi t'rí - khóc trâu

C'bhuh coh Trung tâm VHTT chr'hoong Tây Giang, tỉnh Quảng Nam nơơi

30/05/2023
Nơơi t'rí - khóc trâu

Nơơi t'rí - khóc trâu

C'bhuh coh Trung tâm VHTT chr'hoong Tây Giang, tỉnh Quảng Nam nơơi

30/05/2023

PR’HÁT PR’HAY TƠỢT LANG (BÀI CA ĐI CÙNG NĂM THÁNG)

Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng
Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng

Pr’hat n’nâu bơơn nhạc sĩ Phong Nhã xră moot c’moo 1945 cơnh lâng bhr’ươr lâng cr’liêng pr’hat liêm pr’hay, pa căh loom luônh âng acoon p’niên Việt Nam lâng Ava Hồ. Pr’hat n’nâu bơơn acoon p’niên bâc lang chăp kiêng.

29/05/2023
Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng

Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng

Pr’hat n’nâu bơơn nhạc sĩ Phong Nhã xră moot c’moo 1945 cơnh lâng bhr’ươr lâng cr’liêng pr’hat liêm pr’hay, pa căh loom luônh âng acoon p’niên Việt Nam lâng Ava Hồ. Pr’hat n’nâu bơơn acoon p’niên bâc lang chăp kiêng.

29/05/2023

BẤC CƠNH PR'ẶT TR'MÔNG (MUÔN MÀU CUỘC SỐNG)

Pazêng c’leh liêm pr’hay đhị bán đảo Sơn Trà
Pazêng c’leh liêm pr’hay đhị bán đảo Sơn Trà

Moọt x’rịa hân noo ha pruột, tơợp moọt cha noọng, crâng coh bán đảo Sơn Trà năc tơợp xăl hi la t’mêê. C’xêê 3, pazêng a ral da ding zêng rơơc riic pô tơơm Cha bhăn.

15/05/2023
Pazêng c’leh liêm pr’hay đhị bán đảo Sơn Trà

Pazêng c’leh liêm pr’hay đhị bán đảo Sơn Trà

Moọt x’rịa hân noo ha pruột, tơợp moọt cha noọng, crâng coh bán đảo Sơn Trà năc tơợp xăl hi la t’mêê. C’xêê 3, pazêng a ral da ding zêng rơơc riic pô tơơm Cha bhăn.

15/05/2023

T'RUÍH PA XUL ZẤP T'NGAY (CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH HÀNG NGÀY)

T'RUIH PA XƯL T'NGAY 3/6/2023
T'RUIH PA XƯL T'NGAY 3/6/2023

 Tươc lâng t’ruih x’ría tuần n’nâu, Alăng Lợi lâng Aviết Sĩ  xay truih tươc đha nuôr lâng pr’zơc đợ xa nay choom p’ghit cơnh đâu:

03/06/2023
T'RUIH PA XƯL T'NGAY 3/6/2023

T'RUIH PA XƯL T'NGAY 3/6/2023

 Tươc lâng t’ruih x’ría tuần n’nâu, Alăng Lợi lâng Aviết Sĩ  xay truih tươc đha nuôr lâng pr’zơc đợ xa nay choom p’ghit cơnh đâu:

03/06/2023

Tần số phát sóng

Dân tộc và Phát triển: 
10h10, 19h40, Thứ 2 -> Thứ 6, VOV1
Kết nối 54:
11h35, Thứ 7, Thứ 4, VOV1
Sắc màu dân tộc Việt Nam:
6h50, 16h40, Chủ nhật, VOV2
Đại GĐ các dân tộc Việt Nam:
7h30, 11h30, Thứ 6, Thứ 3, VOV2
Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam:
8h30, 20h30, Chủ nhật, Thứ 4, VOV1
Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam:
16h15, Thứ 2 -> Thứ 7, VOV2