Chương trình đang phát

---

- - -
00:00
Live
Chương trình tiếp theo

---

- - -
Giờ phát sóng Chương trình

XƠỢNG P'RÁ XA NAY CÓH GƯƠL (DƯỚI MÁI NHÀ GƯƠL)

PA DƯR DU LỊCH DA DING CA COONG, BHRỢ T'VAIH C'LÂNG BHRỢ CHA NHÂM MÂNG HA ĐHA NUÔR
PA DƯR DU LỊCH DA DING CA COONG, BHRỢ T'VAIH C'LÂNG BHRỢ CHA NHÂM MÂNG HA ĐHA NUÔR

Cr’chăl đâu, vêy bấc bh’nơơn pr’đươi du lịch đhị da ding k’coong Quảng Nam bơơn ta mooi cóh cr’loọng k’tiếc k’ruung lâng đắh k’tiếc k’ruung lơơng hơnh déh, tước pấh chi ớh lâng bấc râu t’mêê pr’hay đoọng ha ta mooi. Lâng zr’lụ da ding k’coong, lấh mơ đợ râu chr’nắp liêm đắh văn hoá âng đhanuôr zâp acoon cóh, ooy đâu dzợ vêy crâng da ding liêm pr’hay. Ngành du lịch Quảng Nam ta luôn năl ghít du lịch văn hoá nắc đoo pr’đơợ đoọng pa dưr pa xớc du lịch nhâm mâng ting c’lâng du lịch t’viêng. Ooy đâu, bhrợ pa dưr pr’ắt tr’mung nhâm mâng đoọng ha đhanuôr cóh vel đông.

27/02/2024
PA DƯR DU LỊCH DA DING CA COONG, BHRỢ T'VAIH C'LÂNG BHRỢ CHA NHÂM MÂNG HA ĐHA NUÔR

PA DƯR DU LỊCH DA DING CA COONG, BHRỢ T'VAIH C'LÂNG BHRỢ CHA NHÂM MÂNG HA ĐHA NUÔR

Cr’chăl đâu, vêy bấc bh’nơơn pr’đươi du lịch đhị da ding k’coong Quảng Nam bơơn ta mooi cóh cr’loọng k’tiếc k’ruung lâng đắh k’tiếc k’ruung lơơng hơnh déh, tước pấh chi ớh lâng bấc râu t’mêê pr’hay đoọng ha ta mooi. Lâng zr’lụ da ding k’coong, lấh mơ đợ râu chr’nắp liêm đắh văn hoá âng đhanuôr zâp acoon cóh, ooy đâu dzợ vêy crâng da ding liêm pr’hay. Ngành du lịch Quảng Nam ta luôn năl ghít du lịch văn hoá nắc đoo pr’đơợ đoọng pa dưr pa xớc du lịch nhâm mâng ting c’lâng du lịch t’viêng. Ooy đâu, bhrợ pa dưr pr’ắt tr’mung nhâm mâng đoọng ha đhanuôr cóh vel đông.

27/02/2024

MANUÝH PA DỨAH ĐH'RÉH CR'ĂY CÓH BHƯƠL CR'NOON (THẦY THUỐC BUÔN LÀNG)

VITAMIN ZOOI PA DƯR C’RƠ ZÂL CHA GROONG CRÊÊ PR’LUH CR’ĂY
VITAMIN ZOOI PA DƯR C’RƠ ZÂL CHA GROONG CRÊÊ PR’LUH CR’ĂY

P’xoọng muy bơr râu vitamin lâng khoáng chất chr’năp năc zooi a chăc a zân zâl cha groong pr’luh cr’ăy, pa liêm pa crêê c’rơ. Râu liêm choom bhlâng đoọng choom p’xoọng dinh dưỡng năc tơợ chr’na đha năh.

21/02/2024
VITAMIN ZOOI PA DƯR C’RƠ ZÂL CHA GROONG CRÊÊ PR’LUH CR’ĂY

VITAMIN ZOOI PA DƯR C’RƠ ZÂL CHA GROONG CRÊÊ PR’LUH CR’ĂY

P’xoọng muy bơr râu vitamin lâng khoáng chất chr’năp năc zooi a chăc a zân zâl cha groong pr’luh cr’ăy, pa liêm pa crêê c’rơ. Râu liêm choom bhlâng đoọng choom p’xoọng dinh dưỡng năc tơợ chr’na đha năh.

21/02/2024

JƯN JỨAH XAY MOON H'CƠNH CHOOM BHRỢ CHA (BÀN CÁCH LÀM ĂN)

ZƯ LÊY LÂNG PA DƯR TƠƠM QUẾ TRÀ MY
ZƯ LÊY LÂNG PA DƯR TƠƠM QUẾ TRÀ MY

Nam Trà My lâng Bắc Trà My năc 2 vel đong vêy đợ quế bấc bhlầng âng tỉnh Quảng Nam. Coh đâu vêy pazêng bhươn quế xoọc bơơn đhanuôr k’rang zư lêy lâng pa dưr t’bơơn zên ha pr’loọng đong. Pa bhlầng, rau zooi tơợ chính quyền vel đong đăh pazêng xa nay bh’rợ ơy zooi đhanuôr pa dưr, t’bhưah lâh mơ zr’lụ choh quế.

29/02/2024
ZƯ LÊY LÂNG PA DƯR TƠƠM QUẾ TRÀ MY

ZƯ LÊY LÂNG PA DƯR TƠƠM QUẾ TRÀ MY

Nam Trà My lâng Bắc Trà My năc 2 vel đong vêy đợ quế bấc bhlầng âng tỉnh Quảng Nam. Coh đâu vêy pazêng bhươn quế xoọc bơơn đhanuôr k’rang zư lêy lâng pa dưr t’bơơn zên ha pr’loọng đong. Pa bhlầng, rau zooi tơợ chính quyền vel đong đăh pazêng xa nay bh’rợ ơy zooi đhanuôr pa dưr, t’bhưah lâh mơ zr’lụ choh quế.

29/02/2024

ĐHI NOO HÊÊ ACOON COH (CÁC DÂN TỘC ANH EM)

PR’HOỌM HA PRUỐT CÓH N’ĐOÓH A’DOÓH LÂM BÌNH
PR’HOỌM HA PRUỐT CÓH N’ĐOÓH A’DOÓH LÂM BÌNH

Đhị phiên chợ t’ngay ha pruốt cóh zr’lụ da ding k’coong Đông Bắc, buôn bơơn lưm đợ xa nập âng manứih Mông, manứih Pà Thẻn cắh cậ manứih Dao bhrông... Xa nập âng zâp acoon cóh zêng vêy pr’hoọm chr’nắp liêm lalay lâng đợ pr’chăm bhoọc tăm âng manứih Dao Tiền cắh cậ pr’hoọm tăm laliêm âng đợ apêê pân đil pân jứih Tày... lâng đợ bhr’nặc buôn bhặ p’niên k’tứi, đợ chi đhung cắh cậ khăn poọr zêng ta bhrợ tơợ n’đoóh a’doóh. Cắh mưy bhrợ đoọng bhiệc bhrợ, bơơn zên đoọng ha đhanuôr, n’đoóh a’doóh nắc dưr váih bh’nơơn pr’đươi chr’nắp liêm vêy bấc ta mooi kiêng đươi bêl chô ooy Tuyên Quang.

01/03/2024
PR’HOỌM HA PRUỐT CÓH N’ĐOÓH A’DOÓH LÂM BÌNH

PR’HOỌM HA PRUỐT CÓH N’ĐOÓH A’DOÓH LÂM BÌNH

Đhị phiên chợ t’ngay ha pruốt cóh zr’lụ da ding k’coong Đông Bắc, buôn bơơn lưm đợ xa nập âng manứih Mông, manứih Pà Thẻn cắh cậ manứih Dao bhrông... Xa nập âng zâp acoon cóh zêng vêy pr’hoọm chr’nắp liêm lalay lâng đợ pr’chăm bhoọc tăm âng manứih Dao Tiền cắh cậ pr’hoọm tăm laliêm âng đợ apêê pân đil pân jứih Tày... lâng đợ bhr’nặc buôn bhặ p’niên k’tứi, đợ chi đhung cắh cậ khăn poọr zêng ta bhrợ tơợ n’đoóh a’doóh. Cắh mưy bhrợ đoọng bhiệc bhrợ, bơơn zên đoọng ha đhanuôr, n’đoóh a’doóh nắc dưr váih bh’nơơn pr’đươi chr’nắp liêm vêy bấc ta mooi kiêng đươi bêl chô ooy Tuyên Quang.

01/03/2024

VIDEO ONLINE

TÂY GIANG HƠNH DEH 65 C’MOO T’NGAY BHRỢ T’VAIH BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG
TÂY GIANG HƠNH DEH 65 C’MOO T’NGAY BHRỢ T’VAIH BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG

Chr’hoong Tây Giang t’mêê bhrợ bh’rợ tr’lưm mặt hơnh deh 65 c’moo T’ngay bhrợ t’vaih Bộ đội Biên phòng lâng 35 c’moo T’ngay Biên phòng pazêng đhanuôr. Ting pâh vêy Đại tá Trần Tiến Hiền, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; bh’cộ Tây Giang; bh’cộ lâng cán bộ 03 đồn Biên phòng đhị chr’hoong.

29/02/2024
TÂY GIANG HƠNH DEH 65 C’MOO T’NGAY BHRỢ T’VAIH BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG

TÂY GIANG HƠNH DEH 65 C’MOO T’NGAY BHRỢ T’VAIH BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG

Chr’hoong Tây Giang t’mêê bhrợ bh’rợ tr’lưm mặt hơnh deh 65 c’moo T’ngay bhrợ t’vaih Bộ đội Biên phòng lâng 35 c’moo T’ngay Biên phòng pazêng đhanuôr. Ting pâh vêy Đại tá Trần Tiến Hiền, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; bh’cộ Tây Giang; bh’cộ lâng cán bộ 03 đồn Biên phòng đhị chr’hoong.

29/02/2024

PR'HÁT ACOON CÓH CƠ TU (ÂM NHẠC CƠ TU)

BHRỢ BH'NOOCH- PRÁ PR'MA: PR'HAT PR'HAY OOY LOOM MA NƯIH
BHRỢ BH'NOOCH- PRÁ PR'MA: PR'HAT PR'HAY OOY LOOM MA NƯIH

Bhrợ bh'nooch, prá pr'ma năc râu bh'rợ liêm pr'hay âng ma nưih Cơ Tu. Apêê t'ha moon: Dzợ bhrợ bh'nooch, prá pr'ma năc dzợ r'vai r'ô âng ma nưih Cơ Tu

21/02/2024
BHRỢ BH'NOOCH- PRÁ PR'MA: PR'HAT PR'HAY OOY LOOM MA NƯIH

BHRỢ BH'NOOCH- PRÁ PR'MA: PR'HAT PR'HAY OOY LOOM MA NƯIH

Bhrợ bh'nooch, prá pr'ma năc râu bh'rợ liêm pr'hay âng ma nưih Cơ Tu. Apêê t'ha moon: Dzợ bhrợ bh'nooch, prá pr'ma năc dzợ r'vai r'ô âng ma nưih Cơ Tu

21/02/2024
DUM CÂI
DUM CÂI
10/01/2024

PR’HÁT PR’HAY TƠỢT LANG (BÀI CA ĐI CÙNG NĂM THÁNG)

THÁNG BA TÂY NGUYÊN
THÁNG BA TÂY NGUYÊN

Sáng tác: VĂN THẮNG Biểu diễn: LAN ANH- ĐĂNG DƯƠNG

22/02/2024
THÁNG BA TÂY NGUYÊN

THÁNG BA TÂY NGUYÊN

Sáng tác: VĂN THẮNG Biểu diễn: LAN ANH- ĐĂNG DƯƠNG

22/02/2024

PR’HÁT XANUL ĐOỌNG HA PÊÊ TA ĐHÂM C’MOR (CA NHẠC- GIẢI TRÍ CHO BẠN TRẺ)

MƯA CAO NGUYÊN
MƯA CAO NGUYÊN

Sáng tác: Linh Nga Niê Trình bày: Hồng Thủy, Mỹ Lương, Minh Thy

29/02/2024
MƯA CAO NGUYÊN

MƯA CAO NGUYÊN

Sáng tác: Linh Nga Niê Trình bày: Hồng Thủy, Mỹ Lương, Minh Thy

29/02/2024

BẤC CƠNH PR'ẶT TR'MÔNG (MUÔN MÀU CUỘC SỐNG)

PHONG NHA, ĐHỊ TƯƠC LA LÊY CHA ƠH LIÊM PR’HAY ÂNG T’MOOI
PHONG NHA, ĐHỊ TƯƠC LA LÊY CHA ƠH LIÊM PR’HAY ÂNG T’MOOI

Phong Nha cơnh năc muy bh’nơơn liêm âng abhuy alụ, năc đhị tươc la lêy liêm pr’hay cơnh lâng t’mooi coh cr’loọng k’tiêc lâng bha lang k’tiêc zâp bêl tươc lâng tỉnh Quảng Bình. Lâh apêê bh’nơơn du lịch âi vêy l’lăm, du lịch chơơc bơơn năl, cr’pân k’hươnh xooc dưr vaih đhị liêm pr’hay ha du lịch Phong Nha, bhrợ t’vaih pr’đơợ t’đang t’pâh t’mooi ch’ngai đăn.

01/03/2024
PHONG NHA, ĐHỊ TƯƠC LA LÊY CHA ƠH LIÊM PR’HAY ÂNG T’MOOI

PHONG NHA, ĐHỊ TƯƠC LA LÊY CHA ƠH LIÊM PR’HAY ÂNG T’MOOI

Phong Nha cơnh năc muy bh’nơơn liêm âng abhuy alụ, năc đhị tươc la lêy liêm pr’hay cơnh lâng t’mooi coh cr’loọng k’tiêc lâng bha lang k’tiêc zâp bêl tươc lâng tỉnh Quảng Bình. Lâh apêê bh’nơơn du lịch âi vêy l’lăm, du lịch chơơc bơơn năl, cr’pân k’hươnh xooc dưr vaih đhị liêm pr’hay ha du lịch Phong Nha, bhrợ t’vaih pr’đơợ t’đang t’pâh t’mooi ch’ngai đăn.

01/03/2024

T'RUÍH PA XUL ZẤP T'NGAY (CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH HÀNG NGÀY)

T'RUIH PA XƯL T'NGAY 1/3/2024
T'RUIH PA XƯL T'NGAY 1/3/2024

Hơnh déh đhanuôr lâng pr’zợc tước lâng t’ruíh pa xưl p’rá Cơ Tu âng Đài p’rá Việt Nam. Acu nắc Vơ Ních Oang, lâng manứih ting por xay truíh lâng cu bêl đâu nắc BTV A Viết Sĩ. A Viết Sĩ hơnh déh đhanuôr lâng pr’zợc! Nâu cơy, đhanuôr lâng pr’zợc đh’rứah đương xơợng t’ruíh bêl đâu, thứ 6, t’ngay 1/3 lâng đợ cr’liêng xa nay cơnh đâu

01/03/2024
T'RUIH PA XƯL T'NGAY 1/3/2024

T'RUIH PA XƯL T'NGAY 1/3/2024

Hơnh déh đhanuôr lâng pr’zợc tước lâng t’ruíh pa xưl p’rá Cơ Tu âng Đài p’rá Việt Nam. Acu nắc Vơ Ních Oang, lâng manứih ting por xay truíh lâng cu bêl đâu nắc BTV A Viết Sĩ. A Viết Sĩ hơnh déh đhanuôr lâng pr’zợc! Nâu cơy, đhanuôr lâng pr’zợc đh’rứah đương xơợng t’ruíh bêl đâu, thứ 6, t’ngay 1/3 lâng đợ cr’liêng xa nay cơnh đâu

01/03/2024

Tần số phát sóng

Dân tộc và Phát triển: 
10h10, 19h40, Thứ 2 -> Thứ 6, VOV1
Kết nối 54:
11h35, Thứ 7, Thứ 4, VOV1
Sắc màu dân tộc Việt Nam:
6h50, 16h40, Chủ nhật, VOV2
Đại GĐ các dân tộc Việt Nam:
7h30, 11h30, Thứ 6, Thứ 3, VOV2
Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam:
8h30, 20h30, Chủ nhật, Thứ 4, VOV1
Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam:
16h15, Thứ 2 -> Thứ 7, VOV2