BA BOOCH CƠ TU
BA BOOCH CƠ TU

HÁT GIAO DUYÊN Tiết mục của huyện Nam Giang (Quảng Nam)

BA BOOCH CƠ TU

BA BOOCH CƠ TU

HÁT GIAO DUYÊN Tiết mục của huyện Nam Giang (Quảng Nam)

HÒ ĐẬP LÚA (Trên chất liệu dân ca Nam Trung Bộ)
HÒ ĐẬP LÚA (Trên chất liệu dân ca Nam Trung Bộ)

Sáng tác: Hình Phước Liên Trình bày: Ngọc Thúy và tốp ca nữ Đoàn ca múa Hải Đăng

HÒ ĐẬP LÚA (Trên chất liệu dân ca Nam Trung Bộ)

HÒ ĐẬP LÚA (Trên chất liệu dân ca Nam Trung Bộ)

Sáng tác: Hình Phước Liên Trình bày: Ngọc Thúy và tốp ca nữ Đoàn ca múa Hải Đăng

HƠNH DEH ĐOÀN ĐHA ĐHÂM C'MỌOR
HƠNH DEH ĐOÀN ĐHA ĐHÂM C'MỌOR

C'bhuh văn nghệ chr'val Zuôih, chr'hoong Nam Giang, tỉnh Quảng Nam hat

HƠNH DEH ĐOÀN ĐHA ĐHÂM C'MỌOR

HƠNH DEH ĐOÀN ĐHA ĐHÂM C'MỌOR

C'bhuh văn nghệ chr'val Zuôih, chr'hoong Nam Giang, tỉnh Quảng Nam hat

Hơnh deh T’ngay Quốc tế Pân đil:  CÔ GÁI TRÊN NƯƠNG
Hơnh deh T’ngay Quốc tế Pân đil: CÔ GÁI TRÊN NƯƠNG

Sưu tầm làn điệu và đặt lời: Bh’riu Huy Hoàng- A lăng Sơn Biểu diễn: BH’RIU NY (Huyện Tây Giang, Quảng Nam)

Hơnh deh T’ngay Quốc tế Pân đil:  CÔ GÁI TRÊN NƯƠNG

Hơnh deh T’ngay Quốc tế Pân đil: CÔ GÁI TRÊN NƯƠNG

Sưu tầm làn điệu và đặt lời: Bh’riu Huy Hoàng- A lăng Sơn Biểu diễn: BH’RIU NY (Huyện Tây Giang, Quảng Nam)

Hát Văn: CHÂN QUÊ
Hát Văn: CHÂN QUÊ

Thơ Nguyễn Bính Biểu diễn: HUYỀN THƯƠNG (Nhà hát Chèo Hà Nam)

Hát Văn: CHÂN QUÊ

Hát Văn: CHÂN QUÊ

Thơ Nguyễn Bính Biểu diễn: HUYỀN THƯƠNG (Nhà hát Chèo Hà Nam)

TRÊN BẾN SÔNG QUÊ
TRÊN BẾN SÔNG QUÊ

Sáng tác: BHRIU HUY HOÀNG- A LĂNG SƠN Biểu diễn: PƠ LOONG TRUNG KIÊN- A RẤT CÚC

TRÊN BẾN SÔNG QUÊ

TRÊN BẾN SÔNG QUÊ

Sáng tác: BHRIU HUY HOÀNG- A LĂNG SƠN Biểu diễn: PƠ LOONG TRUNG KIÊN- A RẤT CÚC

PR'HAT CƠ TU HÊÊ
PR'HAT CƠ TU HÊÊ

Biểu diễn: Văn nghệ Quần chúng các huyện Tây Giang, Nam Giang, Đông Giang Quảng Nam

PR'HAT CƠ TU HÊÊ

PR'HAT CƠ TU HÊÊ

Biểu diễn: Văn nghệ Quần chúng các huyện Tây Giang, Nam Giang, Đông Giang Quảng Nam

BHRỢ BH'NOOCH- PRÁ PR'MA: PR'HAT PR'HAY OOY LOOM MA NƯIH
BHRỢ BH'NOOCH- PRÁ PR'MA: PR'HAT PR'HAY OOY LOOM MA NƯIH

Bhrợ bh'nooch, prá pr'ma năc râu bh'rợ liêm pr'hay âng ma nưih Cơ Tu. Apêê t'ha moon: Dzợ bhrợ bh'nooch, prá pr'ma năc dzợ r'vai r'ô âng ma nưih Cơ Tu

BHRỢ BH'NOOCH- PRÁ PR'MA: PR'HAT PR'HAY OOY LOOM MA NƯIH

BHRỢ BH'NOOCH- PRÁ PR'MA: PR'HAT PR'HAY OOY LOOM MA NƯIH

Bhrợ bh'nooch, prá pr'ma năc râu bh'rợ liêm pr'hay âng ma nưih Cơ Tu. Apêê t'ha moon: Dzợ bhrợ bh'nooch, prá pr'ma năc dzợ r'vai r'ô âng ma nưih Cơ Tu

RU CON CƠ TU
RU CON CƠ TU

Biểu diễn: 1+ A LĂNG THỊ PƠN; 2+ A RẤT CÚC (Huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam)

RU CON CƠ TU

RU CON CƠ TU

Biểu diễn: 1+ A LĂNG THỊ PƠN; 2+ A RẤT CÚC (Huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam)