ꪹꪊꪉ ꪊꪲꪉ ꪠꪱꪒ ꪵꪖꪉ ꪭꪱꪉ ꪣꪳꪉꪮꪙ ꪶꪕ ꪊꪴ ꪬꪸꪣ ꪜꪰꪀ ꪵꪭꪉ ꪀꪺꪉ ꪜꪺꪉ ꪀꪲꪙ ꫄ꪒꪥ ꪤꪴ (NGON TÔ CHỰ HIỀM PẶC HANH CUỒNG PUỒNG KÌN ĐƠI DÚ)

Tần số phát sóng

Dân tộc và Phát triển: 
10h10, 19h40, Thứ 2 -> Thứ 6, VOV1
Kết nối 54:
11h35, Thứ 7, Thứ 4, VOV1
Sắc màu dân tộc Việt Nam:
6h50, 16h40, Chủ nhật, VOV2
Đại GĐ các dân tộc Việt Nam:
7h30, 11h30, Thứ 6, Thứ 3, VOV2
Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam:
8h30, 20h30, Chủ nhật, Thứ 4, VOV1
Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam:
16h15, Thứ 2 -> Thứ 7, VOV2