Ngon tô thứ 3 mự 15 bườn 08 pì 2023 – Lài Chầu nho xùng ca con vịa dệt dượn nồng nghiệp
Thứ ba, 14:51, 15/08/2023 TTTB TTTB
Ngon tô thứ 3 mự 15 bườn 08 pì 2023 – Lài Chầu nho xùng ca con vịa dệt dượn nồng nghiệp

Lài Chầu nho xùng ca con vịa dệt dượn nồng nghiệp

------------------

          Xuần púk mák ướt khòng chua hươn ưởi Bàn Thị Mấy, bản Liên Hợp, xã Pắc Ta, huyện Tân Uyên, tỉnh Lài Chầu cọ đàng khảu mua pít mák. Té tà đìn1.500 thứak môn púk khảu báu cựt đảy nằng suất cón nị, chua hươn ưởik cọ cạt kiên cắp doành nghiệp vạy púk pưng tàng mák ướt nòn. Khay nị xuần púk mák ướt khòng chua hươn ưởi cọ khài đảy 20 triệu mằn mỏi chu, mỏi pì cọ thù đảy té 80 – 100 triệu mằn.

          “Dan chọm cài ma chua hươn khỏi cọ chiên san tà đìn na ma púk mák ướt. Khay nị chua hươn cọ thù đảy cài 2 tấn mák ướt đíp lẹo. Cò ướt cọ chọp khọ cắp phổng nặm đìn nẳng nỉ. Cọ mết lài cồng hanh lăm đù xưa hák va măn cựt ma lang đì kình tế xùng xưa hẳư chua hươn”

          Té bón đìn púk pưng tàng cò mi té hầng ma, khay nị huyện Tân Uyên cọ chiên pền phổng dệt ók lài chương hang khòng lài tàng cò púk bồng, cựt đảy lang đì kình tế xùng. Chảnh thí, họt khay địa phường cọ mi chi áo họt păn nưng héc ta mák cuổi, che, mák liu chưa, mák ướt, mák tành, mák mán,.. toi luông báu xủ khún hoá học, dệt ók chương hang pẹk sằư cánh đảy lài côn mặc xự.

          Lung Lo Vằn Đón, Trưởng bản Huổi Luồng, thị trấn Tân Uyên hẳư hụ: bản mi chi áo họt 80 chua hươn, cắp chi áo họt 800 hùa côn lỏ pi nọng chựa côn Khơ Mú. Pưa chu chua hươn dần pọm dệt dượn hay na cánh cón nị cọ lâng púk pưng tàng cò xương khảu, khảu li, che toi luông cáu ké xương nặn số chua hươn cặt cọ nhăng áo lài. Dáo 2 pì chằm nị côn  dần cọ chiên ma dệt dượn hay na toi luông báu xủ khún hoá học, xương nặn ca con chương hang cọ đảy nho xùng, té nặn puồng kìn đơi dú khòng côn dần cọ mi lài khù piến thái:

          “Cón nị bản xum khỏi phân lài lỏ dệt na đằm khảu cánh púk khảu li, hák va hền báu cựt đảy lang đì kình tế. Lằng nặn, HTX Phương Nam cánh chính quyên địa phương cọ chịk bók hẳư xum khỏi luông púk che báu xủ khún hoá học, púk che pẹk, che Kim Tuyên. Té chaụ xủ máy vạy tắt xum khỏi cọ khài đảy té 5 – 6 păn mằn mỏi cận nhọt che thôi, khay nị xum khỏi cọ khài đảy họt 15 păn mằn mỏi cần. Mi dáo 20 chua hươn chôm hặp luông dệt nị cắp tà đìn púk che dáo 8 – 9 héc ta, khay nị pi nọng phằư cọ muôn hòm lài.

           Lung Lo Vằn Mơn, Phó Giám đốc Trùng tầm dịch vụ nồng nghiệp huyện Tân Uyên, tỉnh Lài Chầu hẳư hụ: vịa nhại chiên chựa phăn cò púk bồng cánh hỏng dệt luông dượn nồng nghiệp cọ hẳư thù nhập pằn pâng pày nẳng tà đìn nưng khòng po hay me na lưn khửn xùng xưa. Va xương púk khảu, khau li, pằn pâng pày côn dần chi dệt ók đảy dáo 50 – 70 triệu mằn mỏi héc ta, hư khay nị vịa púk mák ướt, mák liu chưa, mák phặc,.. côn dần mi xương thù đảy cài 300 triệu mằn mỏi héc ta; púk mák tành, mák mán cuồng hươn màng mi xương thù đảy họt cá tỷ mằn mỏi héc ta:

          “Vạy tánh ók đảy phổng dệt dượn chương hang tọp hôm cánh nho xùng ca con pưng tàng chương hang, dệt ók đảy chương hang tiêng àn, pảy chự bón nặm kìn đìn dú, bó nặm tẹt tiêng. huyện Tân Uyên xum khỏi cọ đàng tánh ók pưng luông dệt toi luông tiêng àn, ặn lỏ pưng luông dệt hươn lưới, hươn màng cánh pưng tàng chương hang lỏ che, mák ướt. Huyện cọ tánh ók đảy phổng púk bồng dệt ók chương hang riềng cựt ma lang đì kình tế xùng.

          Tủm pua niếu chưa doành nghiệp khảu ma cạt kiên dệt dượn cánh pâng sắư pưng chính sách khòng hươn mương vạy choi dừa hẳư côn dần, Tânk uyên cọ tánh ók đảy lài phổng chưng dệt ók lài chương hang cánh cựt pền địa phường pa tuôn uồn cón cuồng vịa dệt dượn nồng nghiệp nẳng tỉnh Lài Chầu. Pưng tàng chương hang té pưng tàng cò púk bồng mi ca con kình tế xùng lỏ luông hanh khòng địa phường cuồng vịa kẻ khày pưng nả vịa ma tang thù nhập, lan lay xìa ứt dák cặt cung hẳư côn dần cánh dệt pền bón pâng hẳư dan tang chóng hanh cựt pền huyện bản na mắư cuồng pì 2025./.

Chiêng pi nọng hặc xường! Ngon tô “Khù po hay me na cận hụ” mự nị họt nị lỏ mết. Ngon tô nị đảy Cờ quàn tàng nả Đải quam pák Việt Nàm dú phổng Tày Bắc tẳng tánh, Ngon tô mi luông choi dừa khòng Trùng tầm khuyến nồng phén mương./.

                                                                                                              Khắc Kiên – Thành dịch

 

TTTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC