Chương trình đang phát

---

- - -
00:00
Live
Chương trình tiếp theo

---

- - -
Giờ phát sóng Chương trình

Video

ĐƯỢM TÌNH DUYÊN QUÊ
KADHA DAOH: NGÀY VỀ KATÊ
13/10/2023
KADHA DAOH " LANG CHAM ON BAC"
10/08/2023
ROYA YEU THUONG
17/03/2023

KHAW TIN BAHRAU ABIH (TIN TỨC - SỰ KIỆN)

DANAK DAK PAKAT NEGAR PATGAOK KINH TE-XA HOI BHUM URANG BANGSA TAKIK SAONG BHUM CEIK VAKTU 2021-2030
DANAK DAK PAKAT NEGAR PATGAOK KINH TE-XA HOI BHUM URANG BANGSA TAKIK SAONG BHUM CEIK VAKTU 2021-2030

VOV4.VOV.VN - Di mbang nyaom ka 7 Quoc hoi mbang XV, dom urang Quoc hoi hu pang pathau khan ka bruk ramik pasiam  jalan buh jien tame Danak dak pakat negar patgaok kinh te-xa hoi bhum urang bangsa takik saong bhum ceik vaktu 2021 -2030.

24/05/2024
DANAK DAK PAKAT NEGAR PATGAOK KINH TE-XA HOI BHUM URANG BANGSA TAKIK SAONG BHUM CEIK VAKTU 2021-2030

DANAK DAK PAKAT NEGAR PATGAOK KINH TE-XA HOI BHUM URANG BANGSA TAKIK SAONG BHUM CEIK VAKTU 2021-2030

VOV4.VOV.VN - Di mbang nyaom ka 7 Quoc hoi mbang XV, dom urang Quoc hoi hu pang pathau khan ka bruk ramik pasiam  jalan buh jien tame Danak dak pakat negar patgaok kinh te-xa hoi bhum urang bangsa takik saong bhum ceik vaktu 2021 -2030.

24/05/2024

URANG CAM CAIK HATAI SANGKA (VẤN ĐỀ ĐỒNG BÀO CHĂM QUAN TÂM)

PREIN DIUKRAI ANGAOK XA PALEI PALA BAHRAU BOM BO
PREIN DIUKRAI ANGAOK XA PALEI PALA BAHRAU BOM BO

VOV4.VOV.VN - Mai tal xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước urak ini mboh hu bruk salih karei di sa xã palei pala bahrau. Ini lac jak jeng di bruk sa hatung hatian haong gauk di Đảng bộ, karja saong bhap bini Bom Bo, kham merat yam tagok abih gah kinh tế, ilamu, xã hội. Da-a mikva saong taong abih gauk pang kadha vak di Cẩm Liên hu ba tagok báo online Bình Phước.

25/05/2024
PREIN DIUKRAI ANGAOK XA PALEI PALA BAHRAU BOM BO

PREIN DIUKRAI ANGAOK XA PALEI PALA BAHRAU BOM BO

VOV4.VOV.VN - Mai tal xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước urak ini mboh hu bruk salih karei di sa xã palei pala bahrau. Ini lac jak jeng di bruk sa hatung hatian haong gauk di Đảng bộ, karja saong bhap bini Bom Bo, kham merat yam tagok abih gah kinh tế, ilamu, xã hội. Da-a mikva saong taong abih gauk pang kadha vak di Cẩm Liên hu ba tagok báo online Bình Phước.

25/05/2024

RANAM SAP CAM (GIẢI ĐÁP TIẾNG CHĂM)

DUAH THAU BAOH PANUAC " HÀNH" DI SAP VIET NAM LANG TAPA SAP CAM
DUAH THAU BAOH PANUAC " HÀNH" DI SAP VIET NAM LANG TAPA SAP CAM

VOV4.VOV.VN - Kadha " Ranam sap bangsa Cam" adit ini, TS Phú Văn Hẳn langyah baoh panuac " Hành" sap Viet Nam pagam haong baoh panuac karei yau: "hành chính", "hành hung", "hành trang" tuk pandar dalam sap Cam yau halei hu lagaih?

24/05/2024
DUAH THAU BAOH PANUAC " HÀNH" DI SAP VIET NAM LANG TAPA SAP CAM

DUAH THAU BAOH PANUAC " HÀNH" DI SAP VIET NAM LANG TAPA SAP CAM

VOV4.VOV.VN - Kadha " Ranam sap bangsa Cam" adit ini, TS Phú Văn Hẳn langyah baoh panuac " Hành" sap Viet Nam pagam haong baoh panuac karei yau: "hành chính", "hành hung", "hành trang" tuk pandar dalam sap Cam yau halei hu lagaih?

24/05/2024

MANUAC GHEIH BRUK SIAM (NGƯỜI TỐT - VIỆC TỐT)

PHAM KINH DOANH, URANG DAHLAU DAIH NGAK BOL LIN, BREI MBOH KREIH CAMIN HADAH DI URANG LIN WA HỒ
PHAM KINH DOANH, URANG DAHLAU DAIH NGAK BOL LIN, BREI MBOH KREIH CAMIN HADAH DI URANG LIN WA HỒ

VOV4.VOV.VN - Urang dahlau daih ngak bol lin lac ong Phạm Kinh Doanh tuk halei jeng ba akaok nao dahlau dalam bruk pandar dom bruk ngak, peih tabiak jalan nao bahrau bo ong daok halain hatain daong ka ayut saabat, mikva dalam bhum palei di drei gam cak rok yam tagok. Dom bruk ngak di ong lac piah patui veik ilamo di urang lin wa Hồ. Kadha vak di Trần Hiếu hu ndem ka kreih camin ini:

20/05/2024
PHAM KINH DOANH, URANG DAHLAU DAIH NGAK BOL LIN, BREI MBOH KREIH CAMIN HADAH DI URANG LIN WA HỒ

PHAM KINH DOANH, URANG DAHLAU DAIH NGAK BOL LIN, BREI MBOH KREIH CAMIN HADAH DI URANG LIN WA HỒ

VOV4.VOV.VN - Urang dahlau daih ngak bol lin lac ong Phạm Kinh Doanh tuk halei jeng ba akaok nao dahlau dalam bruk pandar dom bruk ngak, peih tabiak jalan nao bahrau bo ong daok halain hatain daong ka ayut saabat, mikva dalam bhum palei di drei gam cak rok yam tagok. Dom bruk ngak di ong lac piah patui veik ilamo di urang lin wa Hồ. Kadha vak di Trần Hiếu hu ndem ka kreih camin ini:

20/05/2024

HUKUM NEGAR SAONG RAI DIUK (PHÁP LUẬT VÀ CUỘC SỐNG)

MINTRI KONG AN DUAH MBOH DOM URANG PAGAIT PADANG KAPUL NYAOM CHAT
MINTRI KONG AN DUAH MBOH DOM URANG PAGAIT PADANG KAPUL NYAOM CHAT

VOV4.VOV.VN - Masa bahrau di ini, Mintri Polih duah mboh dom urang pagait padang kapul nyaom chat (ieu lac Group), mek angan “urang hu angan” (chuyên gia) jak palua urang buh jien tame hu mbaok tame nyaom kandauk di internet, ramik ngak Website, App, payua jien buh tame chung khoan. Tuk urang gaok bala thau kon nyu padam pakareik kareik bahmbang tai khoan, meblah co mek jien. Kadha "Hukum negar saong raidiuk" adit ini, daa mikva saong taong abih gauk pang kadha di Việt Cường:

21/05/2024
MINTRI KONG AN DUAH MBOH DOM URANG PAGAIT PADANG KAPUL NYAOM CHAT

MINTRI KONG AN DUAH MBOH DOM URANG PAGAIT PADANG KAPUL NYAOM CHAT

VOV4.VOV.VN - Masa bahrau di ini, Mintri Polih duah mboh dom urang pagait padang kapul nyaom chat (ieu lac Group), mek angan “urang hu angan” (chuyên gia) jak palua urang buh jien tame hu mbaok tame nyaom kandauk di internet, ramik ngak Website, App, payua jien buh tame chung khoan. Tuk urang gaok bala thau kon nyu padam pakareik kareik bahmbang tai khoan, meblah co mek jien. Kadha "Hukum negar saong raidiuk" adit ini, daa mikva saong taong abih gauk pang kadha di Việt Cường:

21/05/2024

DOM BANGSA VIET NAM (CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM)

ILAMU SIAM GHEIH DI NGAK ADAT TẤC KA COONG DI BHAP BINI CƠ TU- A LƯỚI
ILAMU SIAM GHEIH DI NGAK ADAT TẤC KA COONG DI BHAP BINI CƠ TU- A LƯỚI

VOV4.VOV.VN - Urang CơTu daok di huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế hu gilang ilamu meng kan biak praong haong labaih 10 adat cambat, harei pataom, abih di nyu lac adat Tậc Ka Coong, daok ieu lac harei pataom paling Yang Ceik. Ini lac sa adat piah urang Cơtu dhar phor yang ceik, glai, kraong, craoh di palei. Kadha “Dom bangsa adei sa-ai” harei ini, da-a mikva saong taong abih nao tal labik ngak adat Tấc Ka Coong piah thau jang ka ilamu hadah krah di urang Cơ Tu daok di bhum glaong Thừa Thiên Huế.

25/05/2024
ILAMU SIAM GHEIH DI NGAK ADAT TẤC KA COONG DI BHAP BINI CƠ TU- A LƯỚI

ILAMU SIAM GHEIH DI NGAK ADAT TẤC KA COONG DI BHAP BINI CƠ TU- A LƯỚI

VOV4.VOV.VN - Urang CơTu daok di huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế hu gilang ilamu meng kan biak praong haong labaih 10 adat cambat, harei pataom, abih di nyu lac adat Tậc Ka Coong, daok ieu lac harei pataom paling Yang Ceik. Ini lac sa adat piah urang Cơtu dhar phor yang ceik, glai, kraong, craoh di palei. Kadha “Dom bangsa adei sa-ai” harei ini, da-a mikva saong taong abih nao tal labik ngak adat Tấc Ka Coong piah thau jang ka ilamu hadah krah di urang Cơ Tu daok di bhum glaong Thừa Thiên Huế.

25/05/2024

PADANG NGAK PALEI PALA BAHRAU (XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI)

10 HUYỆN MEK HU TANUT CHUAN PALEI PALA BIRAU, PALEI PALA BIRAU PAGLONG
10 HUYỆN MEK HU TANUT CHUAN PALEI PALA BIRAU, PALEI PALA BIRAU PAGLONG

VOV4.VOV.VN - Thủ tướng Rajaei birau brei angan 10 huyện mek hu tanut chuan palei pala birau, palei pala birau paglong. Dalam di nan, 8 huyện hu pok brei angan palei pala birau.

07/02/2024
10 HUYỆN MEK HU TANUT CHUAN PALEI PALA BIRAU, PALEI PALA BIRAU PAGLONG

10 HUYỆN MEK HU TANUT CHUAN PALEI PALA BIRAU, PALEI PALA BIRAU PAGLONG

VOV4.VOV.VN - Thủ tướng Rajaei birau brei angan 10 huyện mek hu tanut chuan palei pala birau, palei pala birau paglong. Dalam di nan, 8 huyện hu pok brei angan palei pala birau.

07/02/2024

URANG IEK RUAK (THẦY THUỐC CỦA BẠN)

DOM JALAN CARA DAONG CAGA BALA BHIAN MBOH DI URANAIH
DOM JALAN CARA DAONG CAGA BALA BHIAN MBOH DI URANAIH

VOV4.VOV.VN - Bilan pandiak mai tal, dom baoh sang daok caga ka uranaih nao ma-in atau gilac mai palei yau nan ye njauk caik hatai tal dom bala bhian tabiak, yau ye mabuh, anek magiu kacao, asau kabraic, kandung sahluak,…

23/05/2024
DOM JALAN CARA DAONG CAGA BALA BHIAN MBOH DI URANAIH

DOM JALAN CARA DAONG CAGA BALA BHIAN MBOH DI URANAIH

VOV4.VOV.VN - Bilan pandiak mai tal, dom baoh sang daok caga ka uranaih nao ma-in atau gilac mai palei yau nan ye njauk caik hatai tal dom bala bhian tabiak, yau ye mabuh, anek magiu kacao, asau kabraic, kandung sahluak,…

23/05/2024

URANG NGAK NONG CAONG THAU (NHÀ NÔNG CẦN BIẾT)

PALA PADAI PATAK PATAOM IA DI CẦN THƠ
PALA PADAI PATAK PATAOM IA DI CẦN THƠ

VOV4.VOV.VN - Bilan pandiak thu barau meng blaoh di hujung Mekong dom tỉnh ĐBSCL kurang ia biak praong, susah brei ka ngak ngak mbang daok dang di bhap bini rah ra. Mintapi di Cần Thơ hamu padai ginap ia, hu yau nan mai meng urang ngak nong thau pandar ilamu barau ba tame ngak padai "pruh ia dauk mbaok taneh thu pablah gauk”. Meng nan, daong patak pataom ia, trun manieng phun jien buh tame pala ngak padai:

22/05/2024
PALA PADAI PATAK PATAOM IA DI CẦN THƠ

PALA PADAI PATAK PATAOM IA DI CẦN THƠ

VOV4.VOV.VN - Bilan pandiak thu barau meng blaoh di hujung Mekong dom tỉnh ĐBSCL kurang ia biak praong, susah brei ka ngak ngak mbang daok dang di bhap bini rah ra. Mintapi di Cần Thơ hamu padai ginap ia, hu yau nan mai meng urang ngak nong thau pandar ilamu barau ba tame ngak padai "pruh ia dauk mbaok taneh thu pablah gauk”. Meng nan, daong patak pataom ia, trun manieng phun jien buh tame pala ngak padai:

22/05/2024

Khik ramik ilamu bangsa Cam (Bảo tồn văn hóa Chăm)

TUOR YULIT PALEI CAM PACHREIH TUI DAMUAI
TUOR YULIT PALEI CAM PACHREIH TUI DAMUAI

VOV4.VOV.VN - Di miền Tây Nam Bộ taneh ia drei, urang Cam Islam daok di An Giang jeng pilih ruah ka drei sa jalan nao karei angaok jalan ba drei yam tame. Mbang camereip tuai damuai mboh tatuak drei haong tour du lịch “sa harei ngak urang Cam Châu Phong” kayua urang Cam ngak menuac ba jalan. Da-a mikva gam haong dahlak ba drei tame tour du lịch ini haong urang Cam Islam di palei Phũm Soài, xã Châu Phong, ban sit Tân Châu, tinh An Giang nyek. 655 sang di pak ini jeng lac urang Cam Islam.

26/05/2024
TUOR YULIT PALEI CAM PACHREIH TUI DAMUAI

TUOR YULIT PALEI CAM PACHREIH TUI DAMUAI

VOV4.VOV.VN - Di miền Tây Nam Bộ taneh ia drei, urang Cam Islam daok di An Giang jeng pilih ruah ka drei sa jalan nao karei angaok jalan ba drei yam tame. Mbang camereip tuai damuai mboh tatuak drei haong tour du lịch “sa harei ngak urang Cam Châu Phong” kayua urang Cam ngak menuac ba jalan. Da-a mikva gam haong dahlak ba drei tame tour du lịch ini haong urang Cam Islam di palei Phũm Soài, xã Châu Phong, ban sit Tân Châu, tinh An Giang nyek. 655 sang di pak ini jeng lac urang Cam Islam.

26/05/2024

URANG PANG DANAK DAK (THÍNH GIẢ VỚI CHƯƠNG TRÌNH)

Tần số phát sóng

Dân tộc và Phát triển: 
10h10, 19h40, Thứ 2 -> Thứ 6, VOV1
Kết nối 54:
11h35, Thứ 7, Thứ 4, VOV1
Sắc màu dân tộc Việt Nam:
6h50, 16h40, Chủ nhật, VOV2
Đại GĐ các dân tộc Việt Nam:
7h30, 11h30, Thứ 6, Thứ 3, VOV2
Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam:
8h30, 20h30, Chủ nhật, Thứ 4, VOV1
Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam:
16h15, Thứ 2 -> Thứ 7, VOV2