Chương trình đang phát

---

- - -
00:00
Live
Chương trình tiếp theo

---

- - -
Giờ phát sóng Chương trình

Video

ĐƯỢM TÌNH DUYÊN QUÊ
KADHA DAOH: NGÀY VỀ KATÊ
13/10/2023
KADHA DAOH " LANG CHAM ON BAC"
10/08/2023
ROYA YEU THUONG
17/03/2023

MANUAC GHEIH BRUK SIAM (NGƯỜI TỐT - VIỆC TỐT)

ONG ALIP - MENUAC PABAK HATAI TAKRE KA RAI RANAIH
ONG ALIP - MENUAC PABAK HATAI TAKRE KA RAI RANAIH

VOV4.VOV.VN - Ong A Lip, (bangsa Ba Na, daok di palei Groi, xã Glar, huyện Đak Đoa, tinh Gia Lai) urak ini umo taha praong thun, min harei harei jeng daok kham merat pato taih chiêng, ngak capi, sarak rup kayau saong ramik pasiam chiêng ka rai ranaih. Tapa nan, hu daong khik ramik ilamu siam mekre di bangsa Ba Na.

26/02/2024
ONG ALIP - MENUAC PABAK HATAI TAKRE KA RAI RANAIH

ONG ALIP - MENUAC PABAK HATAI TAKRE KA RAI RANAIH

VOV4.VOV.VN - Ong A Lip, (bangsa Ba Na, daok di palei Groi, xã Glar, huyện Đak Đoa, tinh Gia Lai) urak ini umo taha praong thun, min harei harei jeng daok kham merat pato taih chiêng, ngak capi, sarak rup kayau saong ramik pasiam chiêng ka rai ranaih. Tapa nan, hu daong khik ramik ilamu siam mekre di bangsa Ba Na.

26/02/2024

HUKUM NEGAR SAONG RAI DIUK (PHÁP LUẬT VÀ CUỘC SỐNG)

NJAUK CAIK HATAI HAONG DOM JIT VU PACHOT BAHRAU ANGAOK MẠNG XÃ HỘI
NJAUK CAIK HATAI HAONG DOM JIT VU PACHOT BAHRAU ANGAOK MẠNG XÃ HỘI

VOV4.VOV.VN - Tukwak masa barau di ini, mek bruk masraiy di gilang jien atau bleik ngak “tín dụng đen” min tapi oh hu jien piah bayar ka njauk harei njuak tui masa sanya paguan, ralo hala harak angaok internet pacak gauk yaih bruk daong pachreih tapa tuk wak paguan jien masraiy haong dom dom yaom jien.

27/02/2024
NJAUK CAIK HATAI HAONG DOM JIT VU PACHOT BAHRAU ANGAOK MẠNG XÃ HỘI

NJAUK CAIK HATAI HAONG DOM JIT VU PACHOT BAHRAU ANGAOK MẠNG XÃ HỘI

VOV4.VOV.VN - Tukwak masa barau di ini, mek bruk masraiy di gilang jien atau bleik ngak “tín dụng đen” min tapi oh hu jien piah bayar ka njauk harei njuak tui masa sanya paguan, ralo hala harak angaok internet pacak gauk yaih bruk daong pachreih tapa tuk wak paguan jien masraiy haong dom dom yaom jien.

27/02/2024

DOM BANGSA VIET NAM (CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM)

HAREI ARIYA VIỆT NAM THUN 2024 - HAREI PATAOM DI URANG CUAK ARIYA DOM BANGSA VIỆT NAM
HAREI ARIYA VIỆT NAM THUN 2024 - HAREI PATAOM DI URANG CUAK ARIYA DOM BANGSA VIỆT NAM

VOV4.VOV.VN - Harei ariya Việt Nam mbang ka 22, thun 2024 ngan haong kadha “Bản hòa âm taneh aia” meda hu peih ngak dalam harei ini – Melam aia bulan bak baoh thun thak Inegirai, di Hoàng thành Thăng Long, ban ine Hà Nội.

24/02/2024
HAREI ARIYA VIỆT NAM THUN 2024 - HAREI PATAOM DI URANG CUAK ARIYA DOM BANGSA VIỆT NAM

HAREI ARIYA VIỆT NAM THUN 2024 - HAREI PATAOM DI URANG CUAK ARIYA DOM BANGSA VIỆT NAM

VOV4.VOV.VN - Harei ariya Việt Nam mbang ka 22, thun 2024 ngan haong kadha “Bản hòa âm taneh aia” meda hu peih ngak dalam harei ini – Melam aia bulan bak baoh thun thak Inegirai, di Hoàng thành Thăng Long, ban ine Hà Nội.

24/02/2024

PADANG NGAK PALEI PALA BAHRAU (XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI)

10 HUYỆN MEK HU TANUT CHUAN PALEI PALA BIRAU, PALEI PALA BIRAU PAGLONG
10 HUYỆN MEK HU TANUT CHUAN PALEI PALA BIRAU, PALEI PALA BIRAU PAGLONG

VOV4.VOV.VN - Thủ tướng Rajaei birau brei angan 10 huyện mek hu tanut chuan palei pala birau, palei pala birau paglong. Dalam di nan, 8 huyện hu pok brei angan palei pala birau.

07/02/2024
10 HUYỆN MEK HU TANUT CHUAN PALEI PALA BIRAU, PALEI PALA BIRAU PAGLONG

10 HUYỆN MEK HU TANUT CHUAN PALEI PALA BIRAU, PALEI PALA BIRAU PAGLONG

VOV4.VOV.VN - Thủ tướng Rajaei birau brei angan 10 huyện mek hu tanut chuan palei pala birau, palei pala birau paglong. Dalam di nan, 8 huyện hu pok brei angan palei pala birau.

07/02/2024

URANG IEK RUAK (THẦY THUỐC CỦA BẠN)

JALAN PACANG, PLAIH RUAK BAOH IA
JALAN PACANG, PLAIH RUAK BAOH IA

VOV4.VOV.VN - Baoh ia ieu lac sa janih ruak mbuan si mbak bhian thau. Bilan nồm, hajan ralo, pandiak pandiak laan laan oh siam lagaih... ngak ka ralo janih virus, halin halak… tamuh ruak, dalam nan hu ruak tagok baoh ia.

29/02/2024
JALAN PACANG, PLAIH RUAK BAOH IA

JALAN PACANG, PLAIH RUAK BAOH IA

VOV4.VOV.VN - Baoh ia ieu lac sa janih ruak mbuan si mbak bhian thau. Bilan nồm, hajan ralo, pandiak pandiak laan laan oh siam lagaih... ngak ka ralo janih virus, halin halak… tamuh ruak, dalam nan hu ruak tagok baoh ia.

29/02/2024

URANG NGAK NONG CAONG THAU (NHÀ NÔNG CẦN BIẾT)

TIỀN GIANG: NGAK KAYA MADA MENG BRUK RAONG IKAN IEIK MAIN
TIỀN GIANG: NGAK KAYA MADA MENG BRUK RAONG IKAN IEIK MAIN

VOV4.VOV.VN - Meng hatai takre main ikan ieik meng sit mai, tapa duah thau dom bruk raong ikan ieik main di dom adei saai dalam phon yut urang main ikan ieik, saai Phan Văn Hồng, palei Hòa Quới, xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang pilih bruk raong ikan ieik main piah patagok ekonomi.

28/02/2024
TIỀN GIANG: NGAK KAYA MADA MENG BRUK RAONG IKAN IEIK MAIN

TIỀN GIANG: NGAK KAYA MADA MENG BRUK RAONG IKAN IEIK MAIN

VOV4.VOV.VN - Meng hatai takre main ikan ieik meng sit mai, tapa duah thau dom bruk raong ikan ieik main di dom adei saai dalam phon yut urang main ikan ieik, saai Phan Văn Hồng, palei Hòa Quới, xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang pilih bruk raong ikan ieik main piah patagok ekonomi.

28/02/2024

Khik ramik ilamu bangsa Cam (Bảo tồn văn hóa Chăm)

NDOM BIAI NAO MAI HAONG URANG DAOH THANH PHÁP
NDOM BIAI NAO MAI HAONG URANG DAOH THANH PHÁP

VOV4.VOV.VN - Thanh Pháp – sa angan bhian randap haong dom menuac takre ragu ragam Cam. Urang likei daoh daok ranaih ini hu rilo thun kak kajap saong hu ba ragu ragam Cam tabiak truh puk palei Cam di Bình Thuận piah nao tal rilo urang pang dalam taneh ia. Jaik 20 thun ngak bruk di Sang daoh tamia Biển Xanh, tỉnh Bình Thuận, langiu di gheih daoh, Thanh Pháp daok hu paneh tabiak yaok pluh kadha daoh.

14/02/2024
NDOM BIAI NAO MAI HAONG URANG DAOH THANH PHÁP

NDOM BIAI NAO MAI HAONG URANG DAOH THANH PHÁP

VOV4.VOV.VN - Thanh Pháp – sa angan bhian randap haong dom menuac takre ragu ragam Cam. Urang likei daoh daok ranaih ini hu rilo thun kak kajap saong hu ba ragu ragam Cam tabiak truh puk palei Cam di Bình Thuận piah nao tal rilo urang pang dalam taneh ia. Jaik 20 thun ngak bruk di Sang daoh tamia Biển Xanh, tỉnh Bình Thuận, langiu di gheih daoh, Thanh Pháp daok hu paneh tabiak yaok pluh kadha daoh.

14/02/2024
KADHA DAOH " VI MAU XANH QUE HUONG"

KADHA DAOH " VI MAU XANH QUE HUONG"

VOV4.VOV.VN - Kadha daoh bhap bini Cam "Vì màu xanh quê hương" tui sap daoh di Phi Thúy. Asar kadha daoh brei mboh bruk bui sambai di dom urang ngak nong tuk yuak kuak hu rilo padai brah hadei di dom bilan glaih glar  li-ua taneh, tam drak padai, iek glang,buh khak, tui ia…Pang dom ragu daoh ndung bak anit ranam saong panuac daoh lai la-ar, jia lac dalam khol drei thei jeng mboh anit ranam bhum palei di drei. Da-a mikva saong grauk ayut tui pang:

13/08/2023

URANG PANG DANAK DAK (THÍNH GIẢ VỚI CHƯƠNG TRÌNH)

Tần số phát sóng

Dân tộc và Phát triển: 
10h10, 19h40, Thứ 2 -> Thứ 6, VOV1
Kết nối 54:
11h35, Thứ 7, Thứ 4, VOV1
Sắc màu dân tộc Việt Nam:
6h50, 16h40, Chủ nhật, VOV2
Đại GĐ các dân tộc Việt Nam:
7h30, 11h30, Thứ 6, Thứ 3, VOV2
Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam:
8h30, 20h30, Chủ nhật, Thứ 4, VOV1
Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam:
16h15, Thứ 2 -> Thứ 7, VOV2