Chương trình đang phát

---

- - -
00:00
Live
Chương trình tiếp theo

---

- - -
Giờ phát sóng Chương trình

Video

KHAW TIN BAHRAU ABIH (TIN TỨC - SỰ KIỆN)

DANAK DAK BUH JIEN PADANG NGAK JALAN CAO TỐC CHÂU ÐỐC - CẦN THƠ - SÓC TRĂNG TUI KUHRIA HAREI 17/6 ANAK TAL HU PEIH BRUK PADANG NGAK
DANAK DAK BUH JIEN PADANG NGAK JALAN CAO TỐC CHÂU ÐỐC - CẦN THƠ - SÓC TRĂNG TUI KUHRIA HAREI 17/6 ANAK TAL HU PEIH BRUK PADANG NGAK

VOV4.VOV.VN - Piah caga ka harei peih bruk padang ngak, urang pan akaok ban Cần Thơ ieu kakei dom labik hu danak dak nao tapa samar drah peih bruk biyar jien bồi thường, daong tái định cư saong dalam bilan 6 brei jao hu 70%mbaok taneh tui pato tacei di Rajaei.

27/05/2023
DANAK DAK BUH JIEN PADANG NGAK JALAN CAO TỐC CHÂU ÐỐC - CẦN THƠ - SÓC TRĂNG TUI KUHRIA HAREI 17/6 ANAK TAL HU PEIH BRUK PADANG NGAK

DANAK DAK BUH JIEN PADANG NGAK JALAN CAO TỐC CHÂU ÐỐC - CẦN THƠ - SÓC TRĂNG TUI KUHRIA HAREI 17/6 ANAK TAL HU PEIH BRUK PADANG NGAK

VOV4.VOV.VN - Piah caga ka harei peih bruk padang ngak, urang pan akaok ban Cần Thơ ieu kakei dom labik hu danak dak nao tapa samar drah peih bruk biyar jien bồi thường, daong tái định cư saong dalam bilan 6 brei jao hu 70%mbaok taneh tui pato tacei di Rajaei.

27/05/2023

URANG CAM CAIK HATAI SANGKA (VẤN ĐỀ ĐỒNG BÀO CHĂM QUAN TÂM)

ĐỒNG THÁP - HỘI QUÁN DAOK NGAK SIAM BRUK DI DREI PIAH SALIH HATAI SANENG
ĐỒNG THÁP - HỘI QUÁN DAOK NGAK SIAM BRUK DI DREI PIAH SALIH HATAI SANENG

VOV4.VOV.VN - Meng bruk salih karei di darak pasar saong caong khin urang nong pataom gauk veik, ba gauk pala drah haci hacih tui chuỗi giá trị, ngak praong, ong Lê Minh Hoan, Akaok Mentri Ngak nong saong patagok palei pala, urang dahlau diah ngak Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp hu ba tabiak bruk “Hội quán urang nong” di tỉnh Đồng Tháp.

27/05/2023
ĐỒNG THÁP - HỘI QUÁN DAOK NGAK SIAM BRUK DI DREI PIAH SALIH HATAI SANENG

ĐỒNG THÁP - HỘI QUÁN DAOK NGAK SIAM BRUK DI DREI PIAH SALIH HATAI SANENG

VOV4.VOV.VN - Meng bruk salih karei di darak pasar saong caong khin urang nong pataom gauk veik, ba gauk pala drah haci hacih tui chuỗi giá trị, ngak praong, ong Lê Minh Hoan, Akaok Mentri Ngak nong saong patagok palei pala, urang dahlau diah ngak Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp hu ba tabiak bruk “Hội quán urang nong” di tỉnh Đồng Tháp.

27/05/2023

RANAM SAP CAM (GIẢI ĐÁP TIẾNG CHĂM)

LANG TAPA SAP CAM DOM BAOH PANUAC YUAN GAH THE THAO, SUKAN
LANG TAPA SAP CAM DOM BAOH PANUAC YUAN GAH THE THAO, SUKAN

VOV4.VOV.VN - Dalam kadha “ranam sap bangsa Cam”, da-a mikva saong taong abih gauk pang TS Phú Văn Hẳn langyah brei thau bruk lang tapa sap Cam dom baoh panuac Yuan gah dù lượn ở Mù Cang Chải tỉnh Yên Bái.

26/05/2023
LANG TAPA SAP CAM DOM BAOH PANUAC YUAN GAH THE THAO, SUKAN

LANG TAPA SAP CAM DOM BAOH PANUAC YUAN GAH THE THAO, SUKAN

VOV4.VOV.VN - Dalam kadha “ranam sap bangsa Cam”, da-a mikva saong taong abih gauk pang TS Phú Văn Hẳn langyah brei thau bruk lang tapa sap Cam dom baoh panuac Yuan gah dù lượn ở Mù Cang Chải tỉnh Yên Bái.

26/05/2023

MANUAC GHEIH BRUK SIAM (NGƯỜI TỐT - VIỆC TỐT)

TUK URANG HU ANGAN JE KUHRIA BRUK PUK PALEI
TUK URANG HU ANGAN JE KUHRIA BRUK PUK PALEI

VOV4.VOV.VN - Ong Đàng Chí Quyết lac Bí thư Chi bộ gam lac Akaok palei Hamu Craok, ban sit Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Lac Urang hu angan je dalam bhap bini Cam, ong tuk halei jeng kham marat jak ba mikva Cam cak rok patagok kinh tế- xã hội, khik ramik ilamo bangsa. Kadha vak di Đoàn Sĩ:

22/05/2023
TUK URANG HU ANGAN JE KUHRIA BRUK PUK PALEI

TUK URANG HU ANGAN JE KUHRIA BRUK PUK PALEI

VOV4.VOV.VN - Ong Đàng Chí Quyết lac Bí thư Chi bộ gam lac Akaok palei Hamu Craok, ban sit Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Lac Urang hu angan je dalam bhap bini Cam, ong tuk halei jeng kham marat jak ba mikva Cam cak rok patagok kinh tế- xã hội, khik ramik ilamo bangsa. Kadha vak di Đoàn Sĩ:

22/05/2023

DOM BANGSA VIET NAM (CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM)

KHIK RAMIK GHEIH MEKRE DALAM DOM RAGU DAOH BHAP BINI BỐ Y
KHIK RAMIK GHEIH MEKRE DALAM DOM RAGU DAOH BHAP BINI BỐ Y

VOV4.VOV.VN - Daok dalam kapul bangsa biak takik menuac di Việt Nam, bangsa Bố Y tuk halei jeng kham merat khik ramik dom yaom glaong ilamu dalam raidiuk bahrau, ngak jeng gheih mekre karei di mangaok bhum taneh tapen negar Lào Cai.

27/05/2023
KHIK RAMIK GHEIH MEKRE DALAM DOM RAGU DAOH BHAP BINI BỐ Y

KHIK RAMIK GHEIH MEKRE DALAM DOM RAGU DAOH BHAP BINI BỐ Y

VOV4.VOV.VN - Daok dalam kapul bangsa biak takik menuac di Việt Nam, bangsa Bố Y tuk halei jeng kham merat khik ramik dom yaom glaong ilamu dalam raidiuk bahrau, ngak jeng gheih mekre karei di mangaok bhum taneh tapen negar Lào Cai.

27/05/2023

PADANG NGAK PALEI PALA BAHRAU (XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI)

XUAN LOC PATO BRUK NGAK SAONG BA BRUK NGAK KA URANG NGAK DI PALEI
XUAN LOC PATO BRUK NGAK SAONG BA BRUK NGAK KA URANG NGAK DI PALEI

VOV4.VOV.VN - Rilo thun tapa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai tuk halei jeng sangka dui pachreih urang buh jien tame ngak mbang saong peih ngak siam dom sarak piah cak rok patagok kinh te xa hoi bhum bhap bini bangsa takik.

13/05/2023
XUAN LOC PATO BRUK NGAK SAONG BA BRUK NGAK KA URANG NGAK DI PALEI

XUAN LOC PATO BRUK NGAK SAONG BA BRUK NGAK KA URANG NGAK DI PALEI

VOV4.VOV.VN - Rilo thun tapa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai tuk halei jeng sangka dui pachreih urang buh jien tame ngak mbang saong peih ngak siam dom sarak piah cak rok patagok kinh te xa hoi bhum bhap bini bangsa takik.

13/05/2023

URANG IEK RUAK (THẦY THUỐC CỦA BẠN)

NJAUK JRU MEK PANDAP MBANG KAYUA JRU MEK BOTULIUM: BIAK MBUAN METAI LAHIK MIN OH KAN PAIH PACANG CAGA
NJAUK JRU MEK PANDAP MBANG KAYUA JRU MEK BOTULIUM: BIAK MBUAN METAI LAHIK MIN OH KAN PAIH PACANG CAGA

VOV4.VOV.VN - Dalam tukavk jaik di ini, hu rilo urang njauk jru mek botulinum min jru palai taba janih độc tố ini biak kurang. Rilo menuac daok huac ka bruk njauk jru mek botulinum kayua lac urak ini hu biak rilo janih pandap mbang hu ngak tabiak bo oh thau asal di nyu mai meng halei, oh khik kajap vệ sinh hu mboh rilo angaok darak pasar.

25/05/2023
NJAUK JRU MEK PANDAP MBANG KAYUA JRU MEK BOTULIUM: BIAK MBUAN METAI LAHIK MIN OH KAN PAIH PACANG CAGA

NJAUK JRU MEK PANDAP MBANG KAYUA JRU MEK BOTULIUM: BIAK MBUAN METAI LAHIK MIN OH KAN PAIH PACANG CAGA

VOV4.VOV.VN - Dalam tukavk jaik di ini, hu rilo urang njauk jru mek botulinum min jru palai taba janih độc tố ini biak kurang. Rilo menuac daok huac ka bruk njauk jru mek botulinum kayua lac urak ini hu biak rilo janih pandap mbang hu ngak tabiak bo oh thau asal di nyu mai meng halei, oh khik kajap vệ sinh hu mboh rilo angaok darak pasar.

25/05/2023

URANG NGAK NONG CAONG THAU (NHÀ NÔNG CẦN BIẾT)

BRUK PALA PABLAK DAONG KA URANG NGAK NONG HU KEIN LABA GLAONG
BRUK PALA PABLAK DAONG KA URANG NGAK NONG HU KEIN LABA GLAONG

VOV4.VOV.VN - Bình Phước lac labik hu taneh pala phun mbang baoh prong abih dalam negar. Dom thun tapa, bhap bani hu pala pablak dom janih phun pala ala dhan phun cà phê ba mai kein laba glaong jang dua mbang dut haong bruk pala sa janih phun.

24/05/2023
BRUK PALA PABLAK DAONG KA URANG NGAK NONG HU KEIN LABA GLAONG

BRUK PALA PABLAK DAONG KA URANG NGAK NONG HU KEIN LABA GLAONG

VOV4.VOV.VN - Bình Phước lac labik hu taneh pala phun mbang baoh prong abih dalam negar. Dom thun tapa, bhap bani hu pala pablak dom janih phun pala ala dhan phun cà phê ba mai kein laba glaong jang dua mbang dut haong bruk pala sa janih phun.

24/05/2023

Khik ramik ilamu bangsa Cam (Bảo tồn văn hóa Chăm)

DANEIY ATAH KADHA DAOH BHUM TANEH BIMON KALAN
DANEIY ATAH KADHA DAOH BHUM TANEH BIMON KALAN

VOV4.VOV.VN - Ndom tal inem krung ilamo di urang Cam, oh klaak tapa hu dom bimon kalan, dom patau sarak, dom rup patau…Meng bhum taneh gah kreh negar tal Tây Nguyên, labik halei hu urang Cam daok ye labik nan hu bimon kalan piah kakuh Yang. Kadha nan brei mboh bruk praong glaong di bimon kalan dalam hatai saneng di urang Cam daok pak Việt Nam.

28/05/2023
DANEIY ATAH KADHA DAOH BHUM TANEH BIMON KALAN

DANEIY ATAH KADHA DAOH BHUM TANEH BIMON KALAN

VOV4.VOV.VN - Ndom tal inem krung ilamo di urang Cam, oh klaak tapa hu dom bimon kalan, dom patau sarak, dom rup patau…Meng bhum taneh gah kreh negar tal Tây Nguyên, labik halei hu urang Cam daok ye labik nan hu bimon kalan piah kakuh Yang. Kadha nan brei mboh bruk praong glaong di bimon kalan dalam hatai saneng di urang Cam daok pak Việt Nam.

28/05/2023

URANG PANG DANAK DAK (THÍNH GIẢ VỚI CHƯƠNG TRÌNH)

Danak dak sap Cam 06_05_2022
06/05/2022

Tần số phát sóng

Dân tộc và Phát triển: 
10h10, 19h40, Thứ 2 -> Thứ 6, VOV1
Kết nối 54:
11h35, Thứ 7, Thứ 4, VOV1
Sắc màu dân tộc Việt Nam:
6h50, 16h40, Chủ nhật, VOV2
Đại GĐ các dân tộc Việt Nam:
7h30, 11h30, Thứ 6, Thứ 3, VOV2
Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam:
8h30, 20h30, Chủ nhật, Thứ 4, VOV1
Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam:
16h15, Thứ 2 -> Thứ 7, VOV2