Chương trình đang phát

---

- - -
00:00
Live
Chương trình tiếp theo

---

- - -
Giờ phát sóng Chương trình

NĂU MHE NTUK RÊH JÊNG (THỜI SỰ XÃ HỘI)

Kruanh Quốc hội Vương Đình Huệ vơt rmôt kan Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ
Kruanh Quốc hội Vương Đình Huệ vơt rmôt kan Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ

VOV4.M'nông: Kêng măng 26/5, ta Ngih kan Quốc hội, Kruanh Quốc hội Vương Đình Huệ hŏ vơt Rmôt kan Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ yor Thượng nghị sĩ Mike Crapo leo bôk dôl geh rơh khâl ndrel pah kan ta Việt Nam.

27/05/2023
Kruanh Quốc hội Vương Đình Huệ vơt rmôt kan Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ

Kruanh Quốc hội Vương Đình Huệ vơt rmôt kan Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ

VOV4.M'nông: Kêng măng 26/5, ta Ngih kan Quốc hội, Kruanh Quốc hội Vương Đình Huệ hŏ vơt Rmôt kan Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ yor Thượng nghị sĩ Mike Crapo leo bôk dôl geh rơh khâl ndrel pah kan ta Việt Nam.

27/05/2023

TUCH TĂM (NHÀ NÔNG)

Mpôl doanh nghiệp ndrel hăn njrăng, n’gang tăch rvăt mpô mpa bri tih pháp luật
Mpôl doanh nghiệp ndrel hăn njrăng, n’gang tăch rvăt mpô mpa bri tih pháp luật

VOV4.M'NÔNG - Nar 24/5, ta Nkual ƀon têh Buôn Ma Thuột, n’gor Dak Lak, Liên đoàn Thương mại n’hanh Công nghiệp Việt Nam – Gŭ kan ta nkual ƀon têh Hồ Chí Minh (VCCI-HCM) kan nsum đah Chi cục Kiểm lâm n’gor Dak Lak n’hanh Hội Doanh nhân Mom n’gor Dak Lak ƀư rgum nchră “Mpôl doanh nghiệp ndrel hăn njrăng, n’gang tăch rvăt mpô mpa bri tih pháp luật”.  

25/05/2023
Mpôl doanh nghiệp ndrel hăn njrăng, n’gang tăch rvăt mpô mpa bri tih pháp luật

Mpôl doanh nghiệp ndrel hăn njrăng, n’gang tăch rvăt mpô mpa bri tih pháp luật

VOV4.M'NÔNG - Nar 24/5, ta Nkual ƀon têh Buôn Ma Thuột, n’gor Dak Lak, Liên đoàn Thương mại n’hanh Công nghiệp Việt Nam – Gŭ kan ta nkual ƀon têh Hồ Chí Minh (VCCI-HCM) kan nsum đah Chi cục Kiểm lâm n’gor Dak Lak n’hanh Hội Doanh nhân Mom n’gor Dak Lak ƀư rgum nchră “Mpôl doanh nghiệp ndrel hăn njrăng, n’gang tăch rvăt mpô mpa bri tih pháp luật”.  

25/05/2023

N'HÂM SOAN (SỨC KHỎE)

Dak Lak: Mô tŏng vaccine tâm bôk nău kan chuh pơk hvi an kon se
Dak Lak: Mô tŏng vaccine tâm bôk nău kan chuh pơk hvi an kon se

VOV4.M'nông - Dak Lak mhe tŏng geh 2 ntil vaccine bại liệt n’hanh uốn ván, 2 ntil vaccine lah “5 tâm 1” n’hanh DPT (bạch hầu-ho ga-uốn ván) le lĕ, rnoh hôm ƀa ƀă knŭng tŏng chuh an kon se tât lĕ khay 8

27/05/2023
Dak Lak: Mô tŏng vaccine tâm bôk nău kan chuh pơk hvi an kon se

Dak Lak: Mô tŏng vaccine tâm bôk nău kan chuh pơk hvi an kon se

VOV4.M'nông - Dak Lak mhe tŏng geh 2 ntil vaccine bại liệt n’hanh uốn ván, 2 ntil vaccine lah “5 tâm 1” n’hanh DPT (bạch hầu-ho ga-uốn ván) le lĕ, rnoh hôm ƀa ƀă knŭng tŏng chuh an kon se tât lĕ khay 8

27/05/2023

NKUAL [ON LAN MHE (NÔNG THÔN MỚI)

N’glah 3 n’har bri Ngọc Hồi saơ neh sât blak rêh tay
N’glah 3 n’har bri Ngọc Hồi saơ neh sât blak rêh tay

VOV4.M’nông- Đah ntŭk ntô mha êng, nkuăl Ngọc Hồi, n’gor Kon Tum geh trong n’har bri ngih dak kâng đah dak băl Lào n’hanh Campuchia. Ta tâm lơh tâm su mprơh Mỹ kơl neh dak, nkual neh n’glah 3 n’har bri “du tong djăr ndrău 3 dak tăng ndrel” jêng ntŭk khlay tâm lơh hô ngăn bah Mỹ-Nking trong nthoi trong Hồ Chí Minh Đông-Tây Trường Sơn.

06/05/2023
N’glah 3 n’har bri Ngọc Hồi saơ neh sât blak rêh tay

N’glah 3 n’har bri Ngọc Hồi saơ neh sât blak rêh tay

VOV4.M’nông- Đah ntŭk ntô mha êng, nkuăl Ngọc Hồi, n’gor Kon Tum geh trong n’har bri ngih dak kâng đah dak băl Lào n’hanh Campuchia. Ta tâm lơh tâm su mprơh Mỹ kơl neh dak, nkual neh n’glah 3 n’har bri “du tong djăr ndrău 3 dak tăng ndrel” jêng ntŭk khlay tâm lơh hô ngăn bah Mỹ-Nking trong nthoi trong Hồ Chí Minh Đông-Tây Trường Sơn.

06/05/2023
Glar nar mhe
Glar nar mhe
28/04/2023

(NKOCH NĂU UE\H BLĂU TÂM NĂU RÊH) VĂN HOÁ

A Buôn-Nuĭh mât ndrăy nău kan tanh sah dông Xơ Đăng
A Buôn-Nuĭh mât ndrăy nău kan tanh sah dông Xơ Đăng

VOV4.M’nông: Wa A Buôn (rnoi Xơ Đăng) 73 năm deh, ta ƀon Kon Hring, xă Ea H’Đing, nkuăl Cư M’gar, n’gor Dak Lak lah nuĭh dŭt n’hâm đah nău kan tanh vêl way ơm. Bah ăp tơm ngâr, tơm nkar djôt sĭt tâm bri, đah mpang ty hăr blău, wa lĕ ƀư jêng âk ndơ dŏng uĕh kơt: sah, dông, nĭr, kruh njơ...

28/05/2023
A Buôn-Nuĭh mât ndrăy nău kan tanh sah dông Xơ Đăng

A Buôn-Nuĭh mât ndrăy nău kan tanh sah dông Xơ Đăng

VOV4.M’nông: Wa A Buôn (rnoi Xơ Đăng) 73 năm deh, ta ƀon Kon Hring, xă Ea H’Đing, nkuăl Cư M’gar, n’gor Dak Lak lah nuĭh dŭt n’hâm đah nău kan tanh vêl way ơm. Bah ăp tơm ngâr, tơm nkar djôt sĭt tâm bri, đah mpang ty hăr blău, wa lĕ ƀư jêng âk ndơ dŏng uĕh kơt: sah, dông, nĭr, kruh njơ...

28/05/2023

NKOCH TRÊNG NĂU KĂL E (VĂN NGHỆ DÂN GIAN)

Dôk sa ba, dôk trok chĭng khlay
Dôk sa ba, dôk trok chĭng khlay

VOV4.M'nông: N'ơn nkoch, Dôk sa ba Dôk trok chĭng khlay lah nau nkoch tât bu ndăm rêh kon đơi gŭ êng tâm mir, geh kơl rêh kon Dôk, jêh nê geh Dôk dê mbơh ntŭk geh chĭng, rgâl chĭng trok ma ba, bum, mbo bah kon nŭih.

22/04/2023
Dôk sa ba, dôk trok chĭng khlay

Dôk sa ba, dôk trok chĭng khlay

VOV4.M'nông: N'ơn nkoch, Dôk sa ba Dôk trok chĭng khlay lah nau nkoch tât bu ndăm rêh kon đơi gŭ êng tâm mir, geh kơl rêh kon Dôk, jêh nê geh Dôk dê mbơh ntŭk geh chĭng, rgâl chĭng trok ma ba, bum, mbo bah kon nŭih.

22/04/2023
Kon brah nar
Kon brah nar
02/04/2023

NĂU NGƠI LƠN (SÂN KHẤU TRUYỀN THANH)

Njrăng n’gang trôk nar lơh lah mât njrăng săk n’hanh drăp ndơ
Njrăng n’gang trôk nar lơh lah mât njrăng săk n’hanh drăp ndơ

VOV4.M'NÔNG - Njrăng n’gang trôk nar lơh lah mât njrăng săk n’hanh drăp ndơ

28/05/2023
Njrăng n’gang trôk nar lơh lah mât njrăng săk n’hanh drăp ndơ

Njrăng n’gang trôk nar lơh lah mât njrăng săk n’hanh drăp ndơ

VOV4.M'NÔNG - Njrăng n’gang trôk nar lơh lah mât njrăng săk n’hanh drăp ndơ

28/05/2023

Tần số phát sóng

Dân tộc và Phát triển: 
10h10, 19h40, Thứ 2 -> Thứ 6, VOV1
Kết nối 54:
11h35, Thứ 7, Thứ 4, VOV1
Sắc màu dân tộc Việt Nam:
6h50, 16h40, Chủ nhật, VOV2
Đại GĐ các dân tộc Việt Nam:
7h30, 11h30, Thứ 6, Thứ 3, VOV2
Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam:
8h30, 20h30, Chủ nhật, Thứ 4, VOV1
Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam:
16h15, Thứ 2 -> Thứ 7, VOV2