Chương trình đang phát

---

- - -
00:00
Live
Chương trình tiếp theo

---

- - -
Giờ phát sóng Chương trình

BÔK NTUH NĂU NGƠI (PHÁT THANH)

Nău mhe tâm dak n'hanh bah dih nar ngoăy, lơ 17-6-2024
Nău mhe tâm dak n'hanh bah dih nar ngoăy, lơ 17-6-2024

VOV4.Mnông: Nău mhe tâm dak n'hanh bah dih nar ngoăy, lơ 17-6-2024 -Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính râng rơh rƀŭn nchră mpeh nău kan rgâl mhe rnoh mbrô bâh Tòa án nhân dân. -Nar aơ, Quốc hội ntơm rơh 2 rơh rƀŭn nchră tal 7, ntrŭnh mbơh âk nkô̆ nău khlăy. -N’gâng kan leo kan tahen n’gor Đăk Lăk ƀư rơh rgŏ jă rơh tâm rlong vơt rhơn Đại hội tâm rlong geh nău dơi, lvang năm 2019-2024. -LHQ rnê nău ntrŭnh rlu tâm lơh bâh Israel. -Canada, Ấn Độ ton tâm kơl gay ma doh rklaih du đê̆ nău bar ding.

17/06/2024
Nău mhe tâm dak n'hanh bah dih nar ngoăy, lơ 17-6-2024

Nău mhe tâm dak n'hanh bah dih nar ngoăy, lơ 17-6-2024

VOV4.Mnông: Nău mhe tâm dak n'hanh bah dih nar ngoăy, lơ 17-6-2024 -Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính râng rơh rƀŭn nchră mpeh nău kan rgâl mhe rnoh mbrô bâh Tòa án nhân dân. -Nar aơ, Quốc hội ntơm rơh 2 rơh rƀŭn nchră tal 7, ntrŭnh mbơh âk nkô̆ nău khlăy. -N’gâng kan leo kan tahen n’gor Đăk Lăk ƀư rơh rgŏ jă rơh tâm rlong vơt rhơn Đại hội tâm rlong geh nău dơi, lvang năm 2019-2024. -LHQ rnê nău ntrŭnh rlu tâm lơh bâh Israel. -Canada, Ấn Độ ton tâm kơl gay ma doh rklaih du đê̆ nău bar ding.

17/06/2024

NĂU MHE NTUK RÊH JÊNG (THỜI SỰ XÃ HỘI)

Quốc hội tâm nchră mpeh “trong nchrăp ntuh kơl ƀư trong cao tốc Bắc - Nam mpeh nhâp nar, gâl hăn rlău Gia Nghĩa (Dak Nông) - Chơn Thành (Bình Phước)”
Quốc hội tâm nchră mpeh “trong nchrăp ntuh kơl ƀư trong cao tốc Bắc - Nam mpeh nhâp nar, gâl hăn rlău Gia Nghĩa (Dak Nông) - Chơn Thành (Bình Phước)”

VOV4.M'NÔNG - Ôi ntri (17/6), nthoi tay rơh hop tâl 7, Quốc hội khóa XV, ta nâm nău mât bôk bah Groi Kruanh Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội tâm nchră ta hội trường mpeh “trong  nchrăp ntuh kơl ƀư trong cao tốc Bắc - Nam mpeh nhâp nar, gâl hăn rlău Gia Nghĩa (Dak Nông) - Chơn Thành (Bình Phước)”.

18/06/2024
Quốc hội tâm nchră mpeh “trong nchrăp ntuh kơl ƀư trong cao tốc Bắc - Nam mpeh nhâp nar, gâl hăn rlău Gia Nghĩa (Dak Nông) - Chơn Thành (Bình Phước)”

Quốc hội tâm nchră mpeh “trong nchrăp ntuh kơl ƀư trong cao tốc Bắc - Nam mpeh nhâp nar, gâl hăn rlău Gia Nghĩa (Dak Nông) - Chơn Thành (Bình Phước)”

VOV4.M'NÔNG - Ôi ntri (17/6), nthoi tay rơh hop tâl 7, Quốc hội khóa XV, ta nâm nău mât bôk bah Groi Kruanh Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội tâm nchră ta hội trường mpeh “trong  nchrăp ntuh kơl ƀư trong cao tốc Bắc - Nam mpeh nhâp nar, gâl hăn rlău Gia Nghĩa (Dak Nông) - Chơn Thành (Bình Phước)”.

18/06/2024

NĂU KƠL N'HANH NĂU RÊH (CHÍNH SÁCH VÀ CUỘC SỐNG )

Quốc hội ntơm rơh rƀŭn rơh tal 7, ntrŭnh âk nkô̆ nău khlay
Quốc hội ntơm rơh rƀŭn rơh tal 7, ntrŭnh âk nkô̆ nău khlay

VOV4.M’nông – Rơh 2 bah Rơh rƀŭn tal 7 nchrăp jŏ jong bah nar aơ 17/6 tât nar 28/6. Quốc hội uănh mĭn tă bah âk nău nchrăp luật, dự thảo nghị quyết kơt nău ntrŭnh ăp nău khlay mpeh tâm nău dơi kan.

17/06/2024
Quốc hội ntơm rơh rƀŭn rơh tal 7, ntrŭnh âk nkô̆ nău khlay

Quốc hội ntơm rơh rƀŭn rơh tal 7, ntrŭnh âk nkô̆ nău khlay

VOV4.M’nông – Rơh 2 bah Rơh rƀŭn tal 7 nchrăp jŏ jong bah nar aơ 17/6 tât nar 28/6. Quốc hội uănh mĭn tă bah âk nău nchrăp luật, dự thảo nghị quyết kơt nău ntrŭnh ăp nău khlay mpeh tâm nău dơi kan.

17/06/2024

TUCH TĂM (NHÀ NÔNG)

Nuĭh ƀon lan kan lŏ mir Gia Lai rhơn nđơr ta yan lêh play sầu riêng
Nuĭh ƀon lan kan lŏ mir Gia Lai rhơn nđơr ta yan lêh play sầu riêng

VOV4.Mnông: Lam n’gor aƀaơ geh bơi tât 6 rbăn ha sầu riêng, tâm nĕ rnoh neh tăch rgâl play geh klâp ma du n’gul, rgum ta ăp nkuăl kơt Chư Prông, Ia Grai, Đăk Đoa, Chư Sê n’hanh Chư Pưh.

14/06/2024
Nuĭh ƀon lan kan lŏ mir Gia Lai rhơn nđơr ta yan lêh play sầu riêng

Nuĭh ƀon lan kan lŏ mir Gia Lai rhơn nđơr ta yan lêh play sầu riêng

VOV4.Mnông: Lam n’gor aƀaơ geh bơi tât 6 rbăn ha sầu riêng, tâm nĕ rnoh neh tăch rgâl play geh klâp ma du n’gul, rgum ta ăp nkuăl kơt Chư Prông, Ia Grai, Đăk Đoa, Chư Sê n’hanh Chư Pưh.

14/06/2024

N'HÂM SOAN (SỨC KHỎE)

Nau ji sôt luh ndâng tâm rngok
Nau ji sôt luh ndâng tâm rngok

VOV4.M'nông - Nau ji sôt ndâng tâm rngok lah nau ji ntưp kman tâm rngok yor du đê̆ ntil kman lơh, lah du nau ji khuch tâm bôk rngok, geh tâm lôch năm. Aơ lah nau ji âk ngăn tâm bu têh ndrel kon se, lah mô geh saơ ndrel săm năn ri mra khuch ngăn, kơt: Khuch tâm rngok, rngo ndâng dak, pŭn tâm rngok, geh ndâng tâm rngok...Ma khuch lơn lah nau ji mra khĭt yor mô dăng sŏ n’hâm, môr rngok.

12/06/2024
Nau ji sôt luh ndâng tâm rngok

Nau ji sôt luh ndâng tâm rngok

VOV4.M'nông - Nau ji sôt ndâng tâm rngok lah nau ji ntưp kman tâm rngok yor du đê̆ ntil kman lơh, lah du nau ji khuch tâm bôk rngok, geh tâm lôch năm. Aơ lah nau ji âk ngăn tâm bu têh ndrel kon se, lah mô geh saơ ndrel săm năn ri mra khuch ngăn, kơt: Khuch tâm rngok, rngo ndâng dak, pŭn tâm rngok, geh ndâng tâm rngok...Ma khuch lơn lah nau ji mra khĭt yor mô dăng sŏ n’hâm, môr rngok.

12/06/2024

NKUAL [ON LAN MHE (NÔNG THÔN MỚI)

Ăp bu ur rgâl ndŏk nja jêng ndoh ndơ tăch
Ăp bu ur rgâl ndŏk nja jêng ndoh ndơ tăch

VOV4.M’nông - Bah ăp ndơ jăng lơi, âk bu ur ta Dak Lak lĕ dŏng gay ƀư jêng ăp ndơ tăch, ntop tay nău geh. Nău ƀư aơ hôm rgop tâm nău mât uănh ntŭk ntô gŭ âm, rƀŏng tât dŏng uĕh nđĭr.

14/06/2024
Ăp bu ur rgâl ndŏk nja jêng ndoh ndơ tăch

Ăp bu ur rgâl ndŏk nja jêng ndoh ndơ tăch

VOV4.M’nông - Bah ăp ndơ jăng lơi, âk bu ur ta Dak Lak lĕ dŏng gay ƀư jêng ăp ndơ tăch, ntop tay nău geh. Nău ƀư aơ hôm rgop tâm nău mât uănh ntŭk ntô gŭ âm, rƀŏng tât dŏng uĕh nđĭr.

14/06/2024

(NKOCH NĂU UE\H BLĂU TÂM NĂU RÊH) VĂN HOÁ

Nau ueh tâm nau vay tâm njêng bah rnoi Bahnar
Nau ueh tâm nau vay tâm njêng bah rnoi Bahnar

VOV4.M'Nông: Đah rnoi Bahnar, nau vay tâm njêng geh ân lah sre nthoi nau tâm rŏng, tă bah nŭih ngai jêng oh nô tâm dăch, mto tâm ŭch, tâm kơl tâm nau rêh...Nau tâm njêng geh ƀư tâm nuih n’hâm ŭch êng, tâm dăch dơh, tâm kơl ndrăng nơm.

15/06/2024
Nau ueh tâm nau vay tâm njêng bah rnoi Bahnar

Nau ueh tâm nau vay tâm njêng bah rnoi Bahnar

VOV4.M'Nông: Đah rnoi Bahnar, nau vay tâm njêng geh ân lah sre nthoi nau tâm rŏng, tă bah nŭih ngai jêng oh nô tâm dăch, mto tâm ŭch, tâm kơl tâm nau rêh...Nau tâm njêng geh ƀư tâm nuih n’hâm ŭch êng, tâm dăch dơh, tâm kơl ndrăng nơm.

15/06/2024

NĂU MPRƠ TÂY NGUYÊN (DÂN CA TÂY NGUYÊN)

Ùr ơruh hàng niam (Cô gái xinh đẹp)
Ùr ơruh hàng niam (Cô gái xinh đẹp)

VOV4.M'NÔNG - Ùr ơruh hàng niam (Cô gái xinh đẹp)

14/06/2024
Ùr ơruh hàng niam (Cô gái xinh đẹp)

Ùr ơruh hàng niam (Cô gái xinh đẹp)

VOV4.M'NÔNG - Ùr ơruh hàng niam (Cô gái xinh đẹp)

14/06/2024

VIDEO CLIP NĂU MPRƠ (VIDEO CLIP CA NHẠC)

Rủ nhau đi hái rau rừng
Rủ nhau đi hái rau rừng

VOV4.M'NÔNG - Rủ nhau đi hái rau rừng

15/06/2024
Rủ nhau đi hái rau rừng

Rủ nhau đi hái rau rừng

VOV4.M'NÔNG - Rủ nhau đi hái rau rừng

15/06/2024
Ru em
Ru em
05/06/2024

NKOCH TRÊNG NĂU KĂL E (VĂN NGHỆ DÂN GIAN)

Ndăm brah nar
Ndăm brah nar

VOV4.M'nông: Ndăm brah nar lah n'ơn nkoch tât bu druh bu klô ndăm geh Me mbŏ bar đah dăn tă bah kon se. Tât rnôk têh druh kŏ geh tâm mâp, jêng ur jêng sai. Rlet âk nau jêr ri kŏ geh nau rêh đăp mpăn

09/06/2024
Ndăm brah nar

Ndăm brah nar

VOV4.M'nông: Ndăm brah nar lah n'ơn nkoch tât bu druh bu klô ndăm geh Me mbŏ bar đah dăn tă bah kon se. Tât rnôk têh druh kŏ geh tâm mâp, jêng ur jêng sai. Rlet âk nau jêr ri kŏ geh nau rêh đăp mpăn

09/06/2024
Djăt nau me
Djăt nau me
02/06/2024

NĂU NGƠI LƠN (SÂN KHẤU TRUYỀN THANH)

Tết tăm si
Tết tăm si

VOV4.M'NÔNG - Ôi nar pơh, Me Men dâk ơm n’gon trău an lĕ ma rnăk sa. Bơ̆ Men nsoh ao ư̆r druh ndăm, ndăn sa lor, rnôk kon ndăm Y Men n’hanh oh H’Na mô hŏ kah bĭch.

16/06/2024
Tết tăm si

Tết tăm si

VOV4.M'NÔNG - Ôi nar pơh, Me Men dâk ơm n’gon trău an lĕ ma rnăk sa. Bơ̆ Men nsoh ao ư̆r druh ndăm, ndăn sa lor, rnôk kon ndăm Y Men n’hanh oh H’Na mô hŏ kah bĭch.

16/06/2024

Tần số phát sóng

Dân tộc và Phát triển: 
10h10, 19h40, Thứ 2 -> Thứ 6, VOV1
Kết nối 54:
11h35, Thứ 7, Thứ 4, VOV1
Sắc màu dân tộc Việt Nam:
6h50, 16h40, Chủ nhật, VOV2
Đại GĐ các dân tộc Việt Nam:
7h30, 11h30, Thứ 6, Thứ 3, VOV2
Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam:
8h30, 20h30, Chủ nhật, Thứ 4, VOV1
Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam:
16h15, Thứ 2 -> Thứ 7, VOV2