Chương trình đang phát

---

- - -
00:00
Live
Chương trình tiếp theo

---

- - -
Giờ phát sóng Chương trình

PHẤN TIN VẠ BÀI FIỂT (TIN TỨC, SỰ KIỆN)

CHỬC MẮN PÉ HẢI SLÌ XUÂN
CHỬC MẮN PÉ HẢI SLÌ XUÂN

Bại vằn Nèn lẻ pửa thuổn thảy mọi cần xày chứ thâng pỉ noọng chang lườn, mừa đin tỉ cúa lầu xáu ngầư slưởng đảy xày căn pjọm nả, nẳng kin đuổi căn tón khẩu. Pện tọ tó chang slì tỉ, mì bại ăn lừa hết fiểc cúa pạng Cảnh sát pé hải vận khửn tàng hết fiểc đảy păn.

03/02/2023
CHỬC MẮN PÉ HẢI SLÌ XUÂN

CHỬC MẮN PÉ HẢI SLÌ XUÂN

Bại vằn Nèn lẻ pửa thuổn thảy mọi cần xày chứ thâng pỉ noọng chang lườn, mừa đin tỉ cúa lầu xáu ngầư slưởng đảy xày căn pjọm nả, nẳng kin đuổi căn tón khẩu. Pện tọ tó chang slì tỉ, mì bại ăn lừa hết fiểc cúa pạng Cảnh sát pé hải vận khửn tàng hết fiểc đảy păn.

03/02/2023

PẰNG DẠU CÚA CẦN HẾT NÀ RẨY (BẠN CỦA NHÀ NÔNG)

KÉC CHAY CHƯỚNG CO PHJẮC CHÌ NAM
KÉC CHAY CHƯỚNG CO PHJẮC CHÌ NAM

Pỉ noọng slương điếp! Phjắc chì nam nhằng roọng phjắc hom nam lẻ co ngải tứn, ngải chay, hạp xáu chiết hí dú lai búng.

31/01/2023
KÉC CHAY CHƯỚNG CO PHJẮC CHÌ NAM

KÉC CHAY CHƯỚNG CO PHJẮC CHÌ NAM

Pỉ noọng slương điếp! Phjắc chì nam nhằng roọng phjắc hom nam lẻ co ngải tứn, ngải chay, hạp xáu chiết hí dú lai búng.

31/01/2023

SỨC RÈNG VẠ TỞI SLỔNG (SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG)

SLE CÚA KIN, PẺNG BEN NẮM MẺN VÁI CHANG SLÌ NÈN
SLE CÚA KIN, PẺNG BEN NẮM MẺN VÁI CHANG SLÌ NÈN

Pỉ noọng tỉnh đài slương điếp! Khảu vằn Nèn, pỉ noọng quén dự lai cúa kin mà sle phứa, pện tọ fiểc nẩy bấu đây nhoòng cúa kin sle hâng vằn ngải mẻn vái, mên vạ ngải mẻn tầư tậm.

02/02/2023
SLE CÚA KIN, PẺNG BEN NẮM MẺN VÁI CHANG SLÌ NÈN

SLE CÚA KIN, PẺNG BEN NẮM MẺN VÁI CHANG SLÌ NÈN

Pỉ noọng tỉnh đài slương điếp! Khảu vằn Nèn, pỉ noọng quén dự lai cúa kin mà sle phứa, pện tọ fiểc nẩy bấu đây nhoòng cúa kin sle hâng vằn ngải mẻn vái, mên vạ ngải mẻn tầư tậm.

02/02/2023

BẠI THÌNH CHỈA PANG CHỎI VẠ LUẬT MẤƯ (TÌM HIỂU CHÍNH SÁCH - PHÁP LUẬT)

PHẠT CHÈN THÂNG 40 TRIỆU MƯN HẠY CẠ KIN LẨU BIA DÁ NHẰNG PÂY XE
PHẠT CHÈN THÂNG 40 TRIỆU MƯN HẠY CẠ KIN LẨU BIA DÁ NHẰNG PÂY XE

Đạ kin lẩu bja dá lẻ nắm pền pây xe. Fiểc nẩy đạ đảy mai rọ chang Luật pây tàng vạ pỉ noọng lầu tó pền hết nèm đây sle pao ỏn an hẩư đang lầu vạ pỉ noọng lai cần. Mái pện, chang bại slì Nèn vận nhằng mì lai cần hết xá bại thắn mai nẩy. Lăng nẩy lẻ bại thắn phạt tói xáu bại cần kin lẩu bia dá nhằng pây xe.

30/01/2023
PHẠT CHÈN THÂNG 40 TRIỆU MƯN HẠY CẠ KIN LẨU BIA DÁ NHẰNG PÂY XE

PHẠT CHÈN THÂNG 40 TRIỆU MƯN HẠY CẠ KIN LẨU BIA DÁ NHẰNG PÂY XE

Đạ kin lẩu bja dá lẻ nắm pền pây xe. Fiểc nẩy đạ đảy mai rọ chang Luật pây tàng vạ pỉ noọng lầu tó pền hết nèm đây sle pao ỏn an hẩư đang lầu vạ pỉ noọng lai cần. Mái pện, chang bại slì Nèn vận nhằng mì lai cần hết xá bại thắn mai nẩy. Lăng nẩy lẻ bại thắn phạt tói xáu bại cần kin lẩu bia dá nhằng pây xe.

30/01/2023

CHỒM FUÔNG QUÁ FOÒNG HENG (DU LỊCH QUA SÓNG PHÁT THANH)

KHẢM ĐÔNG NA SLE THÂNG TỈ VUỒNG TẤY PIẾN PHẬT
KHẢM ĐÔNG NA SLE THÂNG TỈ VUỒNG TẤY PIẾN PHẬT

Tàng phjải kha khửn thâng Ngọa Vân (Đông Triều, Quảng Ninh) – tỉ mai sle cốc co cúa thiền phái Trúc Lâm quá chang bại đông mạy cải vạ bại đông mạy khoang quảng thếnh sle khửn đảy thâng chón phja dương ăn chủa Ngọa Vân.

03/02/2023
KHẢM ĐÔNG NA SLE THÂNG TỈ VUỒNG TẤY PIẾN PHẬT

KHẢM ĐÔNG NA SLE THÂNG TỈ VUỒNG TẤY PIẾN PHẬT

Tàng phjải kha khửn thâng Ngọa Vân (Đông Triều, Quảng Ninh) – tỉ mai sle cốc co cúa thiền phái Trúc Lâm quá chang bại đông mạy cải vạ bại đông mạy khoang quảng thếnh sle khửn đảy thâng chón phja dương ăn chủa Ngọa Vân.

03/02/2023

CẦN ĐÂY FIỂC ĐÂY (NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT)

NHẠC SĨ HOA CƯƠNG VÀ DÂN CA TÀY
NHẠC SĨ HOA CƯƠNG VÀ DÂN CA TÀY

Cùng với then cổ, then đặt lời mới để đưa lên sân khấu biểu diễn giới thiệu cho bạn bè gần xa hoặc để giới trẻ dễ tiếp cận là hướng đi đúng được các nhạc sĩ, nghệ nhân, nghệ sĩ nỗ lực thực hiện nhiều năm qua. Một trong những cái tên được cộng đồng Tày Nùng Việt Nam yêu quí là nhạc sĩ Hoàng Hoa Cương.

30/01/2023
NHẠC SĨ HOA CƯƠNG VÀ DÂN CA TÀY

NHẠC SĨ HOA CƯƠNG VÀ DÂN CA TÀY

Cùng với then cổ, then đặt lời mới để đưa lên sân khấu biểu diễn giới thiệu cho bạn bè gần xa hoặc để giới trẻ dễ tiếp cận là hướng đi đúng được các nhạc sĩ, nghệ nhân, nghệ sĩ nỗ lực thực hiện nhiều năm qua. Một trong những cái tên được cộng đồng Tày Nùng Việt Nam yêu quí là nhạc sĩ Hoàng Hoa Cương.

30/01/2023

XA THẮP DƯỞNG ĐÂY MJẢC CHANG TỞI SLỔNG CÚA BẠI DÂN TỘC PỈ NOỌNG (TÌM HIỂU VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC ANH EM)

MÒN ĐÂY TAN MÌ CÚA LẸ HỘI TIÊN CÔNG
MÒN ĐÂY TAN MÌ CÚA LẸ HỘI TIÊN CÔNG

Lẹ hội Tiên Công đảy hết dú búng pò nặm Hà Nam, thị xạ Quảng Yên, slảnh Quảng Ninh tứ xo 5 thâng xo 7 bươn Chiêng. Nẩy lẻ lẹ hội đảy hết ăn pi sle chứ thâng công rèng cúa bại slắm cần pây cón cúa pỉ noọng dú búng pác tả cáp pé hải Bạch Đằng.

01/02/2023
MÒN ĐÂY TAN MÌ CÚA LẸ HỘI TIÊN CÔNG

MÒN ĐÂY TAN MÌ CÚA LẸ HỘI TIÊN CÔNG

Lẹ hội Tiên Công đảy hết dú búng pò nặm Hà Nam, thị xạ Quảng Yên, slảnh Quảng Ninh tứ xo 5 thâng xo 7 bươn Chiêng. Nẩy lẻ lẹ hội đảy hết ăn pi sle chứ thâng công rèng cúa bại slắm cần pây cón cúa pỉ noọng dú búng pác tả cáp pé hải Bạch Đằng.

01/02/2023

THEN, SLI, LƯỢN, PHONG SLƯ... TÀY - NÙNG (ÂM NHẠC TÀY - NÙNG)

NGHỆ SĨ NHÂN DÂN TRIỆU THỦY TIÊN- SƠN CA XỨ LẠNG
NGHỆ SĨ NHÂN DÂN TRIỆU THỦY TIÊN- SƠN CA XỨ LẠNG

Tham gia hoạt động nghệ thuật tại đoàn nghệ thuật Lạng Sơn từ những năm 70, 34 năm hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, NSND Triệu Thủy Tiên đã nỗ lực hết mình trong công tác bảo tồn và phát huy những giá trị của loại hình nghệ thuật hát then đàn tính và nhiều làn điệu dân ca khác của dân tộc Tày, Nùng...

03/02/2023
NGHỆ SĨ NHÂN DÂN TRIỆU THỦY TIÊN- SƠN CA XỨ LẠNG

NGHỆ SĨ NHÂN DÂN TRIỆU THỦY TIÊN- SƠN CA XỨ LẠNG

Tham gia hoạt động nghệ thuật tại đoàn nghệ thuật Lạng Sơn từ những năm 70, 34 năm hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, NSND Triệu Thủy Tiên đã nỗ lực hết mình trong công tác bảo tồn và phát huy những giá trị của loại hình nghệ thuật hát then đàn tính và nhiều làn điệu dân ca khác của dân tộc Tày, Nùng...

03/02/2023
LẬP XUÂN
LẬP XUÂN
29/01/2023

MJẠC MẤƯ (CA NHẠC MỚI)

ĐÔI CHÂN TRẦN, ĐI TÌM LỜI RU MẶT TRỜI
ĐÔI CHÂN TRẦN, ĐI TÌM LỜI RU MẶT TRỜI

Biểu diễn: A LĂNG NGƯỚC ( Dân tộc Cơ Tu) Phóng viên Báo Quảng Nam

01/02/2023
ĐÔI CHÂN TRẦN, ĐI TÌM LỜI RU MẶT TRỜI

ĐÔI CHÂN TRẦN, ĐI TÌM LỜI RU MẶT TRỜI

Biểu diễn: A LĂNG NGƯỚC ( Dân tộc Cơ Tu) Phóng viên Báo Quảng Nam

01/02/2023

TOẸN CHANG BẢN CỎN (CHUYỆN BẢN LÀNG)

Cằm toẹn: TỨC TỎ CHANG VẰN NÈN (Tiểu phẩm: CANH BẠC NGÀY TẾT)
Cằm toẹn: TỨC TỎ CHANG VẰN NÈN (Tiểu phẩm: CANH BẠC NGÀY TẾT)

Dú lai bản chang bại vằn nèn, lai cần, lai slắm pi vận dặn tức tỏ. Pạng Công an đạ pắt đảy thư lai pày tức tỏ vạ fạt nắc pện tọ vận nhằng chăn khên khoỏng, fèn lai thâng tởi slổng, hết chếp tót thâng đếch eng, cần chang lườn nhoòng mẻn háp nỉ…

30/01/2023
Cằm toẹn: TỨC TỎ CHANG VẰN NÈN (Tiểu phẩm: CANH BẠC NGÀY TẾT)

Cằm toẹn: TỨC TỎ CHANG VẰN NÈN (Tiểu phẩm: CANH BẠC NGÀY TẾT)

Dú lai bản chang bại vằn nèn, lai cần, lai slắm pi vận dặn tức tỏ. Pạng Công an đạ pắt đảy thư lai pày tức tỏ vạ fạt nắc pện tọ vận nhằng chăn khên khoỏng, fèn lai thâng tởi slổng, hết chếp tót thâng đếch eng, cần chang lườn nhoòng mẻn háp nỉ…

30/01/2023

PỈ NOỌNG TỈNH ĐÀI XÁU CHƯƠNG TRÌNH (THÍNH GIẢ VỚI CHƯƠNG TRÌNH)

SLIM ĐIẾP CÚA PỈ NOỌNG TỈNH ĐÀI DÚ QUÂY ĐIN TỈ PHÁC THÂNG CHƯƠNG TRÌNH
SLIM ĐIẾP CÚA PỈ NOỌNG TỈNH ĐÀI DÚ QUÂY ĐIN TỈ PHÁC THÂNG CHƯƠNG TRÌNH

Boong khỏi xo pjom bái lai cằm chia vai cúa pỉ noọng tỉnh đài xẩư quây. Hạy cạ mì cằm slắng lăng lụ ái tỉnh bài then, sli lượn tầư lẻ pỉ noọng phác cằm khảu Fanpage chương trình “Tiếng Tày-Nùng Đài TNVN” lụ roọng hẩư boong khỏi rèo sổ điện thoại 08.626.151.88

01/02/2023
SLIM ĐIẾP CÚA PỈ NOỌNG TỈNH ĐÀI DÚ QUÂY ĐIN TỈ PHÁC THÂNG CHƯƠNG TRÌNH

SLIM ĐIẾP CÚA PỈ NOỌNG TỈNH ĐÀI DÚ QUÂY ĐIN TỈ PHÁC THÂNG CHƯƠNG TRÌNH

Boong khỏi xo pjom bái lai cằm chia vai cúa pỉ noọng tỉnh đài xẩư quây. Hạy cạ mì cằm slắng lăng lụ ái tỉnh bài then, sli lượn tầư lẻ pỉ noọng phác cằm khảu Fanpage chương trình “Tiếng Tày-Nùng Đài TNVN” lụ roọng hẩư boong khỏi rèo sổ điện thoại 08.626.151.88

01/02/2023

CHƯƠNG TRÌNH KHAY HENG ĂN VẰN (CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH HÀNG NGÀY)

CHƯƠNG TRÌNH KHAY HENG TIỂNG TÀY NÙNG (Thứ Bảy Vằn 4-2-2023)
CHƯƠNG TRÌNH KHAY HENG TIỂNG TÀY NÙNG (Thứ Bảy Vằn 4-2-2023)

Slảnh Bắc Kạn ngòi heng tiểng cúa cái puôn khai, cọp fấn mì them ngần chèn, tởi slổng ỏn tỉnh vạ cúa cái đảy khai khảm nặm mường đai. Chang fấn "Cần đây fiểc đây", xỉnh pỉ noọng chập bại cần ngòi chực đén hải dú pò nặm quây chang slảnh Quảng Ninh

04/02/2023
CHƯƠNG TRÌNH KHAY HENG TIỂNG TÀY NÙNG (Thứ Bảy Vằn 4-2-2023)

CHƯƠNG TRÌNH KHAY HENG TIỂNG TÀY NÙNG (Thứ Bảy Vằn 4-2-2023)

Slảnh Bắc Kạn ngòi heng tiểng cúa cái puôn khai, cọp fấn mì them ngần chèn, tởi slổng ỏn tỉnh vạ cúa cái đảy khai khảm nặm mường đai. Chang fấn "Cần đây fiểc đây", xỉnh pỉ noọng chập bại cần ngòi chực đén hải dú pò nặm quây chang slảnh Quảng Ninh

04/02/2023

Tần số phát sóng

Dân tộc và Phát triển: 
10h10, 19h40, Thứ 2 -> Thứ 6, VOV1
Kết nối 54:
11h35, Thứ 7, Thứ 4, VOV1
Sắc màu dân tộc Việt Nam:
6h50, 16h40, Chủ nhật, VOV2
Đại GĐ các dân tộc Việt Nam:
7h30, 11h30, Thứ 6, Thứ 3, VOV2
Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam:
8h30, 20h30, Chủ nhật, Thứ 4, VOV1
Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam:
16h15, Thứ 2 -> Thứ 7, VOV2