Chương trình đang phát

---

- - -
00:00
Live
Chương trình tiếp theo

---

- - -
Giờ phát sóng Chương trình

PHẤN TIN VẠ BÀI FIỂT (TIN TỨC, SỰ KIỆN)

PỈ NOỌNG NHÌNH DÂN TỘC NỌI CẦN DÚ SLẢNH LAI CHÂU VẰN CẢNG HẾT KIN HÍU
PỈ NOỌNG NHÌNH DÂN TỘC NỌI CẦN DÚ SLẢNH LAI CHÂU VẰN CẢNG HẾT KIN HÍU

Nắm dau heng tiểng vạ cỏ lẻ, dưởng cáu cúa dòng họ, chang bại pi quá, pỉ noọng nhình dân tộc nọi cần dú búng slung Lai Châu đạ chắc có cốc hết kin, tẳng có lườn lảng slương điếp, ím đo, cọp fấn tẳng có bản cỏn, đin tỉ vằn cảng chàu mjảc.

15/06/2024
PỈ NOỌNG NHÌNH DÂN TỘC NỌI CẦN DÚ SLẢNH LAI CHÂU VẰN CẢNG HẾT KIN HÍU

PỈ NOỌNG NHÌNH DÂN TỘC NỌI CẦN DÚ SLẢNH LAI CHÂU VẰN CẢNG HẾT KIN HÍU

Nắm dau heng tiểng vạ cỏ lẻ, dưởng cáu cúa dòng họ, chang bại pi quá, pỉ noọng nhình dân tộc nọi cần dú búng slung Lai Châu đạ chắc có cốc hết kin, tẳng có lườn lảng slương điếp, ím đo, cọp fấn tẳng có bản cỏn, đin tỉ vằn cảng chàu mjảc.

15/06/2024

PẰNG DẠU CÚA CẦN HẾT NÀ RẨY (BẠN CỦA NHÀ NÔNG)

HẾT CHÓP XU LÌNH TỀNH MẠY
HẾT CHÓP XU LÌNH TỀNH MẠY

Chóp xu lình lẻ thình nâng đảy pỉ noọng lầu au mà hết pền lai thình phjắc kin ăn vằn vạ khai tảy chèn. Hết chóp dú tềnh bại cổn mạy nắm tan pao ỏn an sức rèng hẩư pỉ noọng, tẻo nhằng chỏi lai lườn mì tàng hết kin chăn đây.

11/06/2024
HẾT CHÓP XU LÌNH TỀNH MẠY

HẾT CHÓP XU LÌNH TỀNH MẠY

Chóp xu lình lẻ thình nâng đảy pỉ noọng lầu au mà hết pền lai thình phjắc kin ăn vằn vạ khai tảy chèn. Hết chóp dú tềnh bại cổn mạy nắm tan pao ỏn an sức rèng hẩư pỉ noọng, tẻo nhằng chỏi lai lườn mì tàng hết kin chăn đây.

11/06/2024

SỨC RÈNG VẠ TỞI SLỔNG (SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG)

CUỔI TIÊU HẾT DA
CUỔI TIÊU HẾT DA

Cuổi tiêu mì lai chất đây hẩư sức rèng cúa pỉ noọng, ết lẻ đếch eng, cần ké vạ bại cần xường slì hết fiểc nắc, hết bại fiểc lèo nghị lai. Chang bại da cúa cần ké, cuổi tiêu tó da đảy máo hù lai thình.

13/06/2024
CUỔI TIÊU HẾT DA

CUỔI TIÊU HẾT DA

Cuổi tiêu mì lai chất đây hẩư sức rèng cúa pỉ noọng, ết lẻ đếch eng, cần ké vạ bại cần xường slì hết fiểc nắc, hết bại fiểc lèo nghị lai. Chang bại da cúa cần ké, cuổi tiêu tó da đảy máo hù lai thình.

13/06/2024

BẠI THÌNH CHỈA PANG CHỎI VẠ LUẬT MẤƯ (TÌM HIỂU CHÍNH SÁCH - PHÁP LUẬT)

XÀY CĂN TIỂM NGÒI, CÁP XÁU TẢNG LÀN BẠI THÌNH MÁY PJÀNG MJẢP CHANG PAN SLI
XÀY CĂN TIỂM NGÒI, CÁP XÁU TẢNG LÀN BẠI THÌNH MÁY PJÀNG MJẢP CHANG PAN SLI

Tảng làn pjàng mjảp chang pan sli dủng bại thình máy quá tàng mạng đảy lai cần ngòi thâng, ết lẻ cón Pan sli tốt nghiệp Trung học phổ thông.

10/06/2024
XÀY CĂN TIỂM NGÒI, CÁP XÁU TẢNG LÀN BẠI THÌNH MÁY PJÀNG MJẢP CHANG PAN SLI

XÀY CĂN TIỂM NGÒI, CÁP XÁU TẢNG LÀN BẠI THÌNH MÁY PJÀNG MJẢP CHANG PAN SLI

Tảng làn pjàng mjảp chang pan sli dủng bại thình máy quá tàng mạng đảy lai cần ngòi thâng, ết lẻ cón Pan sli tốt nghiệp Trung học phổ thông.

10/06/2024

CHỒM FUÔNG QUÁ FOÒNG HENG (DU LỊCH QUA SÓNG PHÁT THANH)

DƯƠNG ĂN LƯỜN CHẠN 9 VẢNG DÚ CAO BẰNG
DƯƠNG ĂN LƯỜN CHẠN 9 VẢNG DÚ CAO BẰNG

Thâng cà này lẻ tởi tải 6 dú chang ăn lườn chạn 9 vảng đạ đảy tềnh pác pi, lườn cống Nông Hải Dương dú bản Sộc Ngả, xạ Đức Xuân, hoẹn Thạch An, slảnh Cao Bằng vận nhằng chướng chắp đảy tởi slổng cúa cần Tày lầu tồng pửa đú.

14/06/2024
DƯƠNG ĂN LƯỜN CHẠN 9 VẢNG DÚ CAO BẰNG

DƯƠNG ĂN LƯỜN CHẠN 9 VẢNG DÚ CAO BẰNG

Thâng cà này lẻ tởi tải 6 dú chang ăn lườn chạn 9 vảng đạ đảy tềnh pác pi, lườn cống Nông Hải Dương dú bản Sộc Ngả, xạ Đức Xuân, hoẹn Thạch An, slảnh Cao Bằng vận nhằng chướng chắp đảy tởi slổng cúa cần Tày lầu tồng pửa đú.

14/06/2024

CẦN ĐÂY FIỂC ĐÂY (NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT)

NGẦƯ NGOÒNG CÚA LAN ENG CẦN MÔNG 12 PI
NGẦƯ NGOÒNG CÚA LAN ENG CẦN MÔNG 12 PI

Thào Thị Dua, lan eng cần Mông 12 pi dú xạ Xuân Trường, Bảo Lạc, Cao Bằng pjạ pá mé pửa ngám 8 pi. Tởi slổng cúa lan đạ khảm quá lai vằn kin nắm đo nòn nắm đắc...

15/06/2024
NGẦƯ NGOÒNG CÚA LAN ENG CẦN MÔNG 12 PI

NGẦƯ NGOÒNG CÚA LAN ENG CẦN MÔNG 12 PI

Thào Thị Dua, lan eng cần Mông 12 pi dú xạ Xuân Trường, Bảo Lạc, Cao Bằng pjạ pá mé pửa ngám 8 pi. Tởi slổng cúa lan đạ khảm quá lai vằn kin nắm đo nòn nắm đắc...

15/06/2024

XA THẮP DƯỞNG ĐÂY MJẢC CHANG TỞI SLỔNG CÚA BẠI DÂN TỘC PỈ NOỌNG (TÌM HIỂU VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC ANH EM)

LẸ THẮP KHOĂN CÚA PỈ NOỌNG CẦN MƯỜNG
LẸ THẮP KHOĂN CÚA PỈ NOỌNG CẦN MƯỜNG

Sle lai cần chắc dưởng đây mjảc chang tởi slổng cúa bại dân tộc pỉ noọng, dú Bản Văn hóa – Chồm fuông bại dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), pỉ noọng cần Mường dú slảnh Hòa Bình đạ có tẻo lẹ Thắp khoăn

12/06/2024
LẸ THẮP KHOĂN CÚA PỈ NOỌNG CẦN MƯỜNG

LẸ THẮP KHOĂN CÚA PỈ NOỌNG CẦN MƯỜNG

Sle lai cần chắc dưởng đây mjảc chang tởi slổng cúa bại dân tộc pỉ noọng, dú Bản Văn hóa – Chồm fuông bại dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), pỉ noọng cần Mường dú slảnh Hòa Bình đạ có tẻo lẹ Thắp khoăn

12/06/2024

THEN, SLI, LƯỢN, PHONG SLƯ... TÀY - NÙNG (ÂM NHẠC TÀY - NÙNG)

KẾT BẠN
KẾT BẠN

Lượn Nàng ới lẻ cằm lượn cúa bại tôi slao báo phác thâng căn, heng lượn đảy coỏng khửn lẻ bại cằm slương điếp chang slim na nắc, ngầư đảy chẩp cần lầu điếp nhặc nhạy. Tứng cằm lượn phác thâng căn lẻ ngầư ngoòng đảy cáp pền phua, pền mjề...

13/06/2024
KẾT BẠN

KẾT BẠN

Lượn Nàng ới lẻ cằm lượn cúa bại tôi slao báo phác thâng căn, heng lượn đảy coỏng khửn lẻ bại cằm slương điếp chang slim na nắc, ngầư đảy chẩp cần lầu điếp nhặc nhạy. Tứng cằm lượn phác thâng căn lẻ ngầư ngoòng đảy cáp pền phua, pền mjề...

13/06/2024

MJẠC MẤƯ (CA NHẠC MỚI)

KỈ BÀI HẢT ĐÂY TỈNH MỪA SLÌ THU
KỈ BÀI HẢT ĐÂY TỈNH MỪA SLÌ THU

MỘT SỐ CA KHÚC HAY VỀ MÙA THU (Qua giọng hát Minh Quân, Hồng Nhung, Việt Tú, Quang Dũng, Quang Lý)

04/06/2024
KỈ BÀI HẢT ĐÂY TỈNH MỪA SLÌ THU

KỈ BÀI HẢT ĐÂY TỈNH MỪA SLÌ THU

MỘT SỐ CA KHÚC HAY VỀ MÙA THU (Qua giọng hát Minh Quân, Hồng Nhung, Việt Tú, Quang Dũng, Quang Lý)

04/06/2024

TOẸN CHANG BẢN CỎN (CHUYỆN BẢN LÀNG)

HÁT QUAN LANG CỦA NGƯỜI TÀY
HÁT QUAN LANG CỦA NGƯỜI TÀY

Hát quan làng hay còn gọi là hát thơ lẩu. Là một phong tục đẹp trong đám cưới truyền thống của người Tày, với hệ thống các bài thơ, bài hát có thể kéo dài tới hàng ngàn câu, hàng trăm bài, chia thành các phần cụ thể. Ngoài ý nghĩa răn dạy đạo đức, hát quan làng còn được xem như một hình thức để giao lưu, đoàn kết cộng đồng và đánh giá khả năng ứng xử khéo léo của con người, làm phong phú thêm vốn dân ca trong đám cưới của dân tộc.

04/05/2024
HÁT QUAN LANG CỦA NGƯỜI TÀY

HÁT QUAN LANG CỦA NGƯỜI TÀY

Hát quan làng hay còn gọi là hát thơ lẩu. Là một phong tục đẹp trong đám cưới truyền thống của người Tày, với hệ thống các bài thơ, bài hát có thể kéo dài tới hàng ngàn câu, hàng trăm bài, chia thành các phần cụ thể. Ngoài ý nghĩa răn dạy đạo đức, hát quan làng còn được xem như một hình thức để giao lưu, đoàn kết cộng đồng và đánh giá khả năng ứng xử khéo léo của con người, làm phong phú thêm vốn dân ca trong đám cưới của dân tộc.

04/05/2024

PỈ NOỌNG TỈNH ĐÀI XÁU CHƯƠNG TRÌNH (THÍNH GIẢ VỚI CHƯƠNG TRÌNH)

PỈ NOỌNG TỈNH ĐÀI XÁU CHƯƠNG TRÌNH (XO 9 BƯƠN 6 PI 2024)
PỈ NOỌNG TỈNH ĐÀI XÁU CHƯƠNG TRÌNH (XO 9 BƯƠN 6 PI 2024)

Ăn vằn, hạy cạ pỉ noọng cẩn hết công nắm tỉnh đảy chương trình pửa đang slí phát sóng lẻ pỉ noọng khảu Fanpage mì cằm Keo lẻ “Tiếng Tày - Nùng Đài TNVN” lụ khảu tàng mạng VOV4.VOV.VN sle tỉnh tẻo bại chương trình đạ phát.

09/06/2024
PỈ NOỌNG TỈNH ĐÀI XÁU CHƯƠNG TRÌNH (XO 9 BƯƠN 6 PI 2024)

PỈ NOỌNG TỈNH ĐÀI XÁU CHƯƠNG TRÌNH (XO 9 BƯƠN 6 PI 2024)

Ăn vằn, hạy cạ pỉ noọng cẩn hết công nắm tỉnh đảy chương trình pửa đang slí phát sóng lẻ pỉ noọng khảu Fanpage mì cằm Keo lẻ “Tiếng Tày - Nùng Đài TNVN” lụ khảu tàng mạng VOV4.VOV.VN sle tỉnh tẻo bại chương trình đạ phát.

09/06/2024

CHƯƠNG TRÌNH KHAY HENG ĂN VẰN (CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH HÀNG NGÀY)

CHƯƠNG TRÌNH KHAY HENG TIỂNG TÀY - NÙNG  (Thứ Hai, Vằn 17/06/2024)
CHƯƠNG TRÌNH KHAY HENG TIỂNG TÀY - NÙNG (Thứ Hai, Vằn 17/06/2024)

Lai đông mác chác dú slảnh Cao Bằng mẻn pền pỉnh đạ hết hẩư pỉ noọng chăn dau hí. Tem tỉ lẻ bài fiểt mừa mòn tảy khỏ ngòi dỏm sức lèng hẩư pỉ noọng cúa pạng BHXH Việt Nam. Chang fấn “Xa thắp sle chắc mừa bại thình chỉa pang chỏi vạ luật mấư” tuần nẩy phuối mừa fiểc sli tốt nghiệp THPT hẩư bại lủc slư xằng sli đảy chang pan sli pi nẩy.

17/06/2024
CHƯƠNG TRÌNH KHAY HENG TIỂNG TÀY - NÙNG  (Thứ Hai, Vằn 17/06/2024)

CHƯƠNG TRÌNH KHAY HENG TIỂNG TÀY - NÙNG (Thứ Hai, Vằn 17/06/2024)

Lai đông mác chác dú slảnh Cao Bằng mẻn pền pỉnh đạ hết hẩư pỉ noọng chăn dau hí. Tem tỉ lẻ bài fiểt mừa mòn tảy khỏ ngòi dỏm sức lèng hẩư pỉ noọng cúa pạng BHXH Việt Nam. Chang fấn “Xa thắp sle chắc mừa bại thình chỉa pang chỏi vạ luật mấư” tuần nẩy phuối mừa fiểc sli tốt nghiệp THPT hẩư bại lủc slư xằng sli đảy chang pan sli pi nẩy.

17/06/2024

Tần số phát sóng

Dân tộc và Phát triển: 
10h10, 19h40, Thứ 2 -> Thứ 6, VOV1
Kết nối 54:
11h35, Thứ 7, Thứ 4, VOV1
Sắc màu dân tộc Việt Nam:
6h50, 16h40, Chủ nhật, VOV2
Đại GĐ các dân tộc Việt Nam:
7h30, 11h30, Thứ 6, Thứ 3, VOV2
Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam:
8h30, 20h30, Chủ nhật, Thứ 4, VOV1
Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam:
16h15, Thứ 2 -> Thứ 7, VOV2