Chương trình đang phát

---

- - -
00:00
Live
Chương trình tiếp theo

---

- - -
Giờ phát sóng Chương trình

Video

THEN: VẰN CHIÊNG HỈN HỘI
CẰM HẸN MÙA XUÂN
17/02/2023
CÂU THEN HỘI XUÂN
05/01/2024
Nòn đắc nòn đí - (Ngủ ngon, ngủ say)
03/01/2024

PHẤN TIN VẠ BÀI FIỂT (TIN TỨC, SỰ KIỆN)

TUYÊN QUANG: CHỰC MẮN HENG TIỂNG MÁC CAM HÀM YÊN PI NẨY
TUYÊN QUANG: CHỰC MẮN HENG TIỂNG MÁC CAM HÀM YÊN PI NẨY

Pửa mác pục, mác cam, mác pẻn dú lai tỉ khót slọi tọ chá khai xẻn lẻ pỉ noọng chay mác cam tổng dú hoẹn Hàm Yên, Tuyên Quang vận hết kin đây. Ngòi co mác cam lẻ tàng dưởng đăm chay hâng rỳ, bại pạng hết fiểc dú hoẹn Hàm Yên đạ mì lai pản pháp ngám hạp sle chực mắn heng tiểng vạ xa tỉ khai đảy thuổn thình mác cam nẩy.

23/02/2024
TUYÊN QUANG: CHỰC MẮN HENG TIỂNG MÁC CAM HÀM YÊN PI NẨY

TUYÊN QUANG: CHỰC MẮN HENG TIỂNG MÁC CAM HÀM YÊN PI NẨY

Pửa mác pục, mác cam, mác pẻn dú lai tỉ khót slọi tọ chá khai xẻn lẻ pỉ noọng chay mác cam tổng dú hoẹn Hàm Yên, Tuyên Quang vận hết kin đây. Ngòi co mác cam lẻ tàng dưởng đăm chay hâng rỳ, bại pạng hết fiểc dú hoẹn Hàm Yên đạ mì lai pản pháp ngám hạp sle chực mắn heng tiểng vạ xa tỉ khai đảy thuổn thình mác cam nẩy.

23/02/2024

PẰNG DẠU CÚA CẦN HẾT NÀ RẨY (BẠN CỦA NHÀ NÔNG)

CHAY VẠ CHƯỚNG CO MÁC ỘI ĂN CẢI, KHÓT SLỌI
CHAY VẠ CHƯỚNG CO MÁC ỘI ĂN CẢI, KHÓT SLỌI

Co mác ội chay ngải tẻo chướng ngải, pỉ noọng lầu xày tỉnh mừa fiểc chay co mác ội nẩy nớ.

20/02/2024
CHAY VẠ CHƯỚNG CO MÁC ỘI ĂN CẢI, KHÓT SLỌI

CHAY VẠ CHƯỚNG CO MÁC ỘI ĂN CẢI, KHÓT SLỌI

Co mác ội chay ngải tẻo chướng ngải, pỉ noọng lầu xày tỉnh mừa fiểc chay co mác ội nẩy nớ.

20/02/2024

SỨC RÈNG VẠ TỞI SLỔNG (SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG)

KỈ BÀI DA TỨ PHJẮC CÁT KHEO
KỈ BÀI DA TỨ PHJẮC CÁT KHEO

Phjắc cát kheo pỉ noọng lầu au mà hết phjắc slổm lụ hang kin ăn vằn. Thình phjắc nẩy nhằng pền lai thình da. Lăng nẩy lẻ kỉ bài da đảy hết tứ phjắc cát, xỉnh pỉ noọng xày tỉnh:

22/02/2024
KỈ BÀI DA TỨ PHJẮC CÁT KHEO

KỈ BÀI DA TỨ PHJẮC CÁT KHEO

Phjắc cát kheo pỉ noọng lầu au mà hết phjắc slổm lụ hang kin ăn vằn. Thình phjắc nẩy nhằng pền lai thình da. Lăng nẩy lẻ kỉ bài da đảy hết tứ phjắc cát, xỉnh pỉ noọng xày tỉnh:

22/02/2024

BẠI THÌNH CHỈA PANG CHỎI VẠ LUẬT MẤƯ (TÌM HIỂU CHÍNH SÁCH - PHÁP LUẬT)

BẠI THẮN FẠT PỬA KIN LẨU BIA DÁ NHẰNG PÂY XE
BẠI THẮN FẠT PỬA KIN LẨU BIA DÁ NHẰNG PÂY XE

Kin lẩu bia lẻ ết chang bại cốc co tải thâng lai pày xe tò toỏng dú nặm mường lầu. Pháp luật đạ mì bại thắn fạt slẳt slọ tói xáu bại cần pửa kin lẩu bia dá nhằng pây xe.

19/02/2024
BẠI THẮN FẠT PỬA KIN LẨU BIA DÁ NHẰNG PÂY XE

BẠI THẮN FẠT PỬA KIN LẨU BIA DÁ NHẰNG PÂY XE

Kin lẩu bia lẻ ết chang bại cốc co tải thâng lai pày xe tò toỏng dú nặm mường lầu. Pháp luật đạ mì bại thắn fạt slẳt slọ tói xáu bại cần pửa kin lẩu bia dá nhằng pây xe.

19/02/2024

CHỒM FUÔNG QUÁ FOÒNG HENG (DU LỊCH QUA SÓNG PHÁT THANH)

BẢN TỎN RẲP KHÉC THÂNG DƯƠNG CHỒM LỈN LIỂU 6 COÓC DÚ TIN KÉO MÃ PÌ LÈNG
BẢN TỎN RẲP KHÉC THÂNG DƯƠNG CHỒM LỈN LIỂU 6 COÓC DÚ TIN KÉO MÃ PÌ LÈNG

Bản tỏn rẳp khéc thâng dương chồm lỉn liểu cúa pỉ noọng cần Mông bản Pả Vi Hạ, xạ Pả Vi, hoẹn Mèo Vạc (Hà Giang) lẻ tỉ nhằng chửc đảy lai cỏ lẻ cúa pỉ noọng cần Mông, dưởng khau phja đây mjảc chắng kha khéc chang vạ noỏc nặm mường pửa thâng búng khau phja slung Mèo Vạc.

23/02/2024
BẢN TỎN RẲP KHÉC THÂNG DƯƠNG CHỒM LỈN LIỂU 6 COÓC DÚ TIN KÉO MÃ PÌ LÈNG

BẢN TỎN RẲP KHÉC THÂNG DƯƠNG CHỒM LỈN LIỂU 6 COÓC DÚ TIN KÉO MÃ PÌ LÈNG

Bản tỏn rẳp khéc thâng dương chồm lỉn liểu cúa pỉ noọng cần Mông bản Pả Vi Hạ, xạ Pả Vi, hoẹn Mèo Vạc (Hà Giang) lẻ tỉ nhằng chửc đảy lai cỏ lẻ cúa pỉ noọng cần Mông, dưởng khau phja đây mjảc chắng kha khéc chang vạ noỏc nặm mường pửa thâng búng khau phja slung Mèo Vạc.

23/02/2024

CẦN ĐÂY FIỂC ĐÂY (NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT)

TRỰC SÓNG ĐÀI VẰN XUÂN DÚ TỀNH NHỎT PHJA OẮC
TRỰC SÓNG ĐÀI VẰN XUÂN DÚ TỀNH NHỎT PHJA OẮC

Pửa thuổn thảy mọi lườn pây lỉn hội rẳp xuân lẻ dú búng slung 1.931 xích pỉ xáu nả nặm pé hải, bại cán bộ, kỵ thuật viên Trạm phát sóng Phia Oắc, hoẹn Nguyên Bình, slảnh Cao Bằng vận xắc xăn hết fiểc sle foòng heng Đài Cằm phuối Việt Nam đảy bên slung, bân quây... sle slì xuân cảng them đây mjảc.

17/02/2024
TRỰC SÓNG ĐÀI VẰN XUÂN DÚ TỀNH NHỎT PHJA OẮC

TRỰC SÓNG ĐÀI VẰN XUÂN DÚ TỀNH NHỎT PHJA OẮC

Pửa thuổn thảy mọi lườn pây lỉn hội rẳp xuân lẻ dú búng slung 1.931 xích pỉ xáu nả nặm pé hải, bại cán bộ, kỵ thuật viên Trạm phát sóng Phia Oắc, hoẹn Nguyên Bình, slảnh Cao Bằng vận xắc xăn hết fiểc sle foòng heng Đài Cằm phuối Việt Nam đảy bên slung, bân quây... sle slì xuân cảng them đây mjảc.

17/02/2024

XA THẮP DƯỞNG ĐÂY MJẢC CHANG TỞI SLỔNG CÚA BẠI DÂN TỘC PỈ NOỌNG (TÌM HIỂU VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC ANH EM)

LẸ CÁC CHÀO NẶM CÚA PỈ NOỌNG CẦN XƠ ĐĂNG
LẸ CÁC CHÀO NẶM CÚA PỈ NOỌNG CẦN XƠ ĐĂNG

Pỉ noọng slương điếp! Thâng bươn 11, bươn 12 ăn pi, pỉ noọng dân tộc nọi cần dú búng Tây Nguyên, chang tỉ mì cần Xơ Đăng dú slảnh Kon Tum sẹ hết lẹ pjá ơn pỏ slấn, ngầư pình an hẩư chang lườn vạ tằng bản cỏn. Lẹ các chào nặm lụ pài dú bó nặm lẻ lẹ nâng pện tỉ:

01/02/2024
LẸ CÁC CHÀO NẶM CÚA PỈ NOỌNG CẦN XƠ ĐĂNG

LẸ CÁC CHÀO NẶM CÚA PỈ NOỌNG CẦN XƠ ĐĂNG

Pỉ noọng slương điếp! Thâng bươn 11, bươn 12 ăn pi, pỉ noọng dân tộc nọi cần dú búng Tây Nguyên, chang tỉ mì cần Xơ Đăng dú slảnh Kon Tum sẹ hết lẹ pjá ơn pỏ slấn, ngầư pình an hẩư chang lườn vạ tằng bản cỏn. Lẹ các chào nặm lụ pài dú bó nặm lẻ lẹ nâng pện tỉ:

01/02/2024

THEN, SLI, LƯỢN, PHONG SLƯ... TÀY - NÙNG (ÂM NHẠC TÀY - NÙNG)

CHÙA CĂN HẾT VIỂC
CHÙA CĂN HẾT VIỂC

Fạ hẳm on ún lăng lai vằn dên tót tó lẻ slì pỉ noọng hết rẩy nà dú khóp mọi tỉ cẩn cản thây thư, đăm chay miều mảu mấư. Tềnh pàn rẩy lụ chang tổng nà pỉ noọng xày hết công nảo niểt xáu ngầư slưởng miều mảu pjòi đây.

19/02/2024
CHÙA CĂN HẾT VIỂC

CHÙA CĂN HẾT VIỂC

Fạ hẳm on ún lăng lai vằn dên tót tó lẻ slì pỉ noọng hết rẩy nà dú khóp mọi tỉ cẩn cản thây thư, đăm chay miều mảu mấư. Tềnh pàn rẩy lụ chang tổng nà pỉ noọng xày hết công nảo niểt xáu ngầư slưởng miều mảu pjòi đây.

19/02/2024
TÌNH XUÂN
TÌNH XUÂN
26/01/2024

MJẠC MẤƯ (CA NHẠC MỚI)

CHUYỆN TÌNH THẢO NGUYÊN
CHUYỆN TÌNH THẢO NGUYÊN

Sáng tác: TRẦN TIẾN Biểu diễn: NSƯT PƠ LOONG THIẾT VÀ TỐP NỮ

16/02/2024
CHUYỆN TÌNH THẢO NGUYÊN

CHUYỆN TÌNH THẢO NGUYÊN

Sáng tác: TRẦN TIẾN Biểu diễn: NSƯT PƠ LOONG THIẾT VÀ TỐP NỮ

16/02/2024
KHÚC XUÂN
KHÚC XUÂN
24/01/2024

TOẸN CHANG BẢN CỎN (CHUYỆN BẢN LÀNG)

XUÂN MÀ DÚ BÚNG ĐIN VỴ XUYÊN
XUÂN MÀ DÚ BÚNG ĐIN VỴ XUYÊN

Lăng bại vằn fạ dên đảng lẻ đét ún sle bjoóc mác mặn phông khao, bjoóc tào phông đáo xảng pha sluôn vạ liểp tàng khảu bản. Pỉ noọng dú Vị Xuyên lồng tổng đăm chay, tởi slổng mì lai tối piến tứng vằn vạ slứn slim khảu fiểc dủng chèn pổn cúa 3 fấn fiểc tằng nặm mường tẳng có tàng hết kin, ỏn tỉnh tỉ dú búng pỉ noọng dân tộc nọi cần vạ khau pù

17/02/2024
XUÂN MÀ DÚ BÚNG ĐIN VỴ XUYÊN

XUÂN MÀ DÚ BÚNG ĐIN VỴ XUYÊN

Lăng bại vằn fạ dên đảng lẻ đét ún sle bjoóc mác mặn phông khao, bjoóc tào phông đáo xảng pha sluôn vạ liểp tàng khảu bản. Pỉ noọng dú Vị Xuyên lồng tổng đăm chay, tởi slổng mì lai tối piến tứng vằn vạ slứn slim khảu fiểc dủng chèn pổn cúa 3 fấn fiểc tằng nặm mường tẳng có tàng hết kin, ỏn tỉnh tỉ dú búng pỉ noọng dân tộc nọi cần vạ khau pù

17/02/2024

PỈ NOỌNG TỈNH ĐÀI XÁU CHƯƠNG TRÌNH (THÍNH GIẢ VỚI CHƯƠNG TRÌNH)

PỈ NOỌNG TỈNH ĐÀI XÁU CHƯƠNG TRÌNH (Chủ Nhật, Vằn 25 bươn 2 pi 2024)
PỈ NOỌNG TỈNH ĐÀI XÁU CHƯƠNG TRÌNH (Chủ Nhật, Vằn 25 bươn 2 pi 2024)

Pày nâng them xo pjom bái pỉ noọng tỉnh đài xẩư quây đạ roọng mà thâng chương trình. Pỉ noọng mì cằm slắng lăng hẩư chương trình lụ nắt đảy tỉnh bài then, lượn lầu nắt lẻ pỉ noọng roọng thâng sổ điện thoại cúa chương trình lẻ 08.626.151.88.

25/02/2024
PỈ NOỌNG TỈNH ĐÀI XÁU CHƯƠNG TRÌNH (Chủ Nhật, Vằn 25 bươn 2 pi 2024)

PỈ NOỌNG TỈNH ĐÀI XÁU CHƯƠNG TRÌNH (Chủ Nhật, Vằn 25 bươn 2 pi 2024)

Pày nâng them xo pjom bái pỉ noọng tỉnh đài xẩư quây đạ roọng mà thâng chương trình. Pỉ noọng mì cằm slắng lăng hẩư chương trình lụ nắt đảy tỉnh bài then, lượn lầu nắt lẻ pỉ noọng roọng thâng sổ điện thoại cúa chương trình lẻ 08.626.151.88.

25/02/2024

CHƯƠNG TRÌNH KHAY HENG ĂN VẰN (CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH HÀNG NGÀY)

CHƯƠNG TRÌNH KHAY HENG TÀY- NÙNG  (Thứ Hai– Vằn 26/02/2024)
CHƯƠNG TRÌNH KHAY HENG TÀY- NÙNG (Thứ Hai– Vằn 26/02/2024)

Bài mừa bại Bí thư Chi bộ, Đảng bộ dú búng slung dủng tàng mạng chang hết kin, sle lai đảng viên vạ pỉ noọng slon xam, hết nèm. Chang fấn: “Xa thắp mừa chính sách, pháp luật” lẻ kỷ fấn tối mấư chang fiểc chủn cần đảy pỉ noọng slứn điếp búng pỉ noọng dân tộc nọi cần.

26/02/2024
CHƯƠNG TRÌNH KHAY HENG TÀY- NÙNG  (Thứ Hai– Vằn 26/02/2024)

CHƯƠNG TRÌNH KHAY HENG TÀY- NÙNG (Thứ Hai– Vằn 26/02/2024)

Bài mừa bại Bí thư Chi bộ, Đảng bộ dú búng slung dủng tàng mạng chang hết kin, sle lai đảng viên vạ pỉ noọng slon xam, hết nèm. Chang fấn: “Xa thắp mừa chính sách, pháp luật” lẻ kỷ fấn tối mấư chang fiểc chủn cần đảy pỉ noọng slứn điếp búng pỉ noọng dân tộc nọi cần.

26/02/2024

Tần số phát sóng

Dân tộc và Phát triển: 
10h10, 19h40, Thứ 2 -> Thứ 6, VOV1
Kết nối 54:
11h35, Thứ 7, Thứ 4, VOV1
Sắc màu dân tộc Việt Nam:
6h50, 16h40, Chủ nhật, VOV2
Đại GĐ các dân tộc Việt Nam:
7h30, 11h30, Thứ 6, Thứ 3, VOV2
Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam:
8h30, 20h30, Chủ nhật, Thứ 4, VOV1
Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam:
16h15, Thứ 2 -> Thứ 7, VOV2