LẸ CÁC CHÀO NẶM CÚA CẦN CA DONG
LẸ CÁC CHÀO NẶM CÚA CẦN CA DONG

Cần Ca Dong dú hoẹn Nam Trà My, slảnh Quảng Nam hết lẹ pài chào nặm khảu hang bươn ết, hua bươn lảp ăn pi. Ăn lẹ nẩy sle tẹp pây bại rại lóa, bại mòn nắm xải sló vạ rẳp au bại mòn đây, an ỏn hẩư bản cỏn nèm cỏ lẻ cúa pỉ noọng dú nẩy.

LẸ CÁC CHÀO NẶM CÚA CẦN CA DONG

LẸ CÁC CHÀO NẶM CÚA CẦN CA DONG

Cần Ca Dong dú hoẹn Nam Trà My, slảnh Quảng Nam hết lẹ pài chào nặm khảu hang bươn ết, hua bươn lảp ăn pi. Ăn lẹ nẩy sle tẹp pây bại rại lóa, bại mòn nắm xải sló vạ rẳp au bại mòn đây, an ỏn hẩư bản cỏn nèm cỏ lẻ cúa pỉ noọng dú nẩy.

LẸ CÁC CHÀO NẶM CÚA PỈ NOỌNG CẦN XƠ ĐĂNG
LẸ CÁC CHÀO NẶM CÚA PỈ NOỌNG CẦN XƠ ĐĂNG

Pỉ noọng slương điếp! Thâng bươn 11, bươn 12 ăn pi, pỉ noọng dân tộc nọi cần dú búng Tây Nguyên, chang tỉ mì cần Xơ Đăng dú slảnh Kon Tum sẹ hết lẹ pjá ơn pỏ slấn, ngầư pình an hẩư chang lườn vạ tằng bản cỏn. Lẹ các chào nặm lụ pài dú bó nặm lẻ lẹ nâng pện tỉ:

LẸ CÁC CHÀO NẶM CÚA PỈ NOỌNG CẦN XƠ ĐĂNG

LẸ CÁC CHÀO NẶM CÚA PỈ NOỌNG CẦN XƠ ĐĂNG

Pỉ noọng slương điếp! Thâng bươn 11, bươn 12 ăn pi, pỉ noọng dân tộc nọi cần dú búng Tây Nguyên, chang tỉ mì cần Xơ Đăng dú slảnh Kon Tum sẹ hết lẹ pjá ơn pỏ slấn, ngầư pình an hẩư chang lườn vạ tằng bản cỏn. Lẹ các chào nặm lụ pài dú bó nặm lẻ lẹ nâng pện tỉ:

PỈ NOỌNG CẦN DAO LÔ GANG DÚ HOẸN BA CHẼ SLẢNH QUẢNG NINH LỒNG LÈNG CHƯỚNG CHẮP AU SLE KHƯỞNG SLỬA KHÓA CÚA DÂN TỘC
PỈ NOỌNG CẦN DAO LÔ GANG DÚ HOẸN BA CHẼ SLẢNH QUẢNG NINH LỒNG LÈNG CHƯỚNG CHẮP AU SLE KHƯỞNG SLỬA KHÓA CÚA DÂN TỘC

Bại khưởng slửa khóa mì tẳm tởi ké lẻ fấn nâng chang bại mòn đây pjòi cúa dân tộc, ết lẻ chang slì tởi slổng mì lai mòn tối mấư tồng cà này. Dú hoẹn búng khau phja Ba Chẽ (Quảng Ninh), tỉ mì lai pỉ noọng cần Dao Lô Gang, cà này pỉ noọng đang slí lồng lèng chướng chắp au sle quá fiểc ăn vằn pỉ noọng xày nủng slửa khóa dân tộc .

PỈ NOỌNG CẦN DAO LÔ GANG DÚ HOẸN BA CHẼ SLẢNH QUẢNG NINH LỒNG LÈNG CHƯỚNG CHẮP AU SLE KHƯỞNG SLỬA KHÓA CÚA DÂN TỘC

PỈ NOỌNG CẦN DAO LÔ GANG DÚ HOẸN BA CHẼ SLẢNH QUẢNG NINH LỒNG LÈNG CHƯỚNG CHẮP AU SLE KHƯỞNG SLỬA KHÓA CÚA DÂN TỘC

Bại khưởng slửa khóa mì tẳm tởi ké lẻ fấn nâng chang bại mòn đây pjòi cúa dân tộc, ết lẻ chang slì tởi slổng mì lai mòn tối mấư tồng cà này. Dú hoẹn búng khau phja Ba Chẽ (Quảng Ninh), tỉ mì lai pỉ noọng cần Dao Lô Gang, cà này pỉ noọng đang slí lồng lèng chướng chắp au sle quá fiểc ăn vằn pỉ noọng xày nủng slửa khóa dân tộc .

MÒN ĐÂY PAN LẨU CHÀ CÚA CẦN SI LA
MÒN ĐÂY PAN LẨU CHÀ CÚA CẦN SI LA

Cần Si La xày căn hết kin dú hoẹn khau pù piên chái cúa hoẹn Mường Tè, slảnh Lai Châu mì lai mòn pèng quỷ chang tởi slổng xáu bại cỏ lẻ tan mì. Bại mòn đây tỉ vận đảy pỉ noọng xày căn chướng chắp au sle tẳm pửa đú thâng cà này, chang tỉ mì pan lẩu chà.

MÒN ĐÂY PAN LẨU CHÀ CÚA CẦN SI LA

MÒN ĐÂY PAN LẨU CHÀ CÚA CẦN SI LA

Cần Si La xày căn hết kin dú hoẹn khau pù piên chái cúa hoẹn Mường Tè, slảnh Lai Châu mì lai mòn pèng quỷ chang tởi slổng xáu bại cỏ lẻ tan mì. Bại mòn đây tỉ vận đảy pỉ noọng xày căn chướng chắp au sle tẳm pửa đú thâng cà này, chang tỉ mì pan lẩu chà.

ĐÂY MJẢC LẸ KỲ YÊN CÚA PỈ NOỌNG CẦN NGÁI
ĐÂY MJẢC LẸ KỲ YÊN CÚA PỈ NOỌNG CẦN NGÁI

Tó tồng lai dân tộc đai, pỉ noọng cần Ngái tó có lẹ Kỳ yên khảu hua xuân pi mấư, nẩy chăn lẻ mòn đây pjòi đảy pỉ noọng cần Ngái chướng chắp quá lai pi bươn. Hẩư hăn đảy dân tộc chăn nọi cần đạ mì tẳm hâng vạ lẻ ết chang bại dân tộc dú đin mường lầu.

ĐÂY MJẢC LẸ KỲ YÊN CÚA PỈ NOỌNG CẦN NGÁI

ĐÂY MJẢC LẸ KỲ YÊN CÚA PỈ NOỌNG CẦN NGÁI

Tó tồng lai dân tộc đai, pỉ noọng cần Ngái tó có lẹ Kỳ yên khảu hua xuân pi mấư, nẩy chăn lẻ mòn đây pjòi đảy pỉ noọng cần Ngái chướng chắp quá lai pi bươn. Hẩư hăn đảy dân tộc chăn nọi cần đạ mì tẳm hâng vạ lẻ ết chang bại dân tộc dú đin mường lầu.

DƯỞNG ĐÂY CHANG SLỬA KHÓA CÚA PỈ NOỌNG NHÌNH CẦN BỐ Y
DƯỞNG ĐÂY CHANG SLỬA KHÓA CÚA PỈ NOỌNG NHÌNH CẦN BỐ Y

Lẻ dân tộc nọi cần dú hoẹn Quản Bạ- Hà Giang, tẳm hâng tởi pỉ noọng cần Bố Y dú nẩy vận nhằng chướng chắp au sle đảy khưởng slửa khóa cúa dân tộc lầu. Chang tỉ slửa khóa cúa pỉ noọng nhình cần Bố Y đảy lai cần cạ chăn đây slướng.

DƯỞNG ĐÂY CHANG SLỬA KHÓA CÚA PỈ NOỌNG NHÌNH CẦN BỐ Y

DƯỞNG ĐÂY CHANG SLỬA KHÓA CÚA PỈ NOỌNG NHÌNH CẦN BỐ Y

Lẻ dân tộc nọi cần dú hoẹn Quản Bạ- Hà Giang, tẳm hâng tởi pỉ noọng cần Bố Y dú nẩy vận nhằng chướng chắp au sle đảy khưởng slửa khóa cúa dân tộc lầu. Chang tỉ slửa khóa cúa pỉ noọng nhình cần Bố Y đảy lai cần cạ chăn đây slướng.

LẸ RẲP KHƯƠI – CỎ LẺ CHĂN ĐÂY CHANG PAN LẨU CHÀ CÚA CẦN Ê ĐÊ
LẸ RẲP KHƯƠI – CỎ LẺ CHĂN ĐÂY CHANG PAN LẨU CHÀ CÚA CẦN Ê ĐÊ

Cần Ê Đê lẻ pỉ noọng nhình hết chẩu nhoòng pện fiểc au khươi lẻ fiểc nâng chăn cẩn diếu. Pửa pền slao lẻ cần Ê Đê lưởc xa khươi hẩư lầu vạ dau thuổn chèn cúa sle xỉnh lẩu chắng hết lẹ rẳp khươi mà lườn. Nẩy lẻ cỏ lẻ nâng chăn đây cúa pỉ noọng cần Ê Đê dú búng pù luông quảng Đắk Lắk.

LẸ RẲP KHƯƠI – CỎ LẺ CHĂN ĐÂY CHANG PAN LẨU CHÀ CÚA CẦN Ê ĐÊ

LẸ RẲP KHƯƠI – CỎ LẺ CHĂN ĐÂY CHANG PAN LẨU CHÀ CÚA CẦN Ê ĐÊ

Cần Ê Đê lẻ pỉ noọng nhình hết chẩu nhoòng pện fiểc au khươi lẻ fiểc nâng chăn cẩn diếu. Pửa pền slao lẻ cần Ê Đê lưởc xa khươi hẩư lầu vạ dau thuổn chèn cúa sle xỉnh lẩu chắng hết lẹ rẳp khươi mà lườn. Nẩy lẻ cỏ lẻ nâng chăn đây cúa pỉ noọng cần Ê Đê dú búng pù luông quảng Đắk Lắk.

TƯỢNG NẢ BẢN CÚA CẦN XƠ ĐĂNG
TƯỢNG NẢ BẢN CÚA CẦN XƠ ĐĂNG

Pửa phuối mừa bại mòn pèng quỷ cúa pỉ noọng lầu, cần Xơ Đăng dú hoẹn Nam Trà My, slảnh Quảng Nam xường slì ngòi fấn slíu ăn tượng dú nả bản lẻ mòn đây pjòi chang tởi slổng cúa pỉ noọng, lẻ bại dưởng đây cúa khau phja, tả khuổi, sle pỉ noọng slứn slim mì tởi slổng hôn hỉ, on ún dú pàn pù Trường Sơn.

TƯỢNG NẢ BẢN CÚA CẦN XƠ ĐĂNG

TƯỢNG NẢ BẢN CÚA CẦN XƠ ĐĂNG

Pửa phuối mừa bại mòn pèng quỷ cúa pỉ noọng lầu, cần Xơ Đăng dú hoẹn Nam Trà My, slảnh Quảng Nam xường slì ngòi fấn slíu ăn tượng dú nả bản lẻ mòn đây pjòi chang tởi slổng cúa pỉ noọng, lẻ bại dưởng đây cúa khau phja, tả khuổi, sle pỉ noọng slứn slim mì tởi slổng hôn hỉ, on ún dú pàn pù Trường Sơn.

NÈN AU KHẨU KHẢU DẢO CÚA PỈ NOỌNG CẦN CO DÚ SLẢNH QUẢNG NGÃI
NÈN AU KHẨU KHẢU DẢO CÚA PỈ NOỌNG CẦN CO DÚ SLẢNH QUẢNG NGÃI

Ăn pi, thâng bươn 10 lụ hua bươn ết lịch hây, pửa bại co khẩu slúc lương, ruồng cọm lẻ pỉ noọng cần Co tẻo xày căn pây rẩy slau tan. Lăng pửa slau tan pjọm lẻ pỉ noọng au khẩu khảu dảo, pửa nẩy khóp bại bản pỉ noọng cần Co tẻo xày căn hôn hỉ kin nèn, nèn nẩy đảy roọng lẻ vằn nèn au khẩu khảu dảo. Vằn nèn nẩy chăn cẩn diếu nhoòng pện pỉ noọng cần Co chắp xặp lai cúa cái sle hết lẹ pài slớ pỏ fạ, bại pỏ slấn đạ cụm cừa, pang xảu hẩư miều mảu pjòi đây, cần cần mì rèng.

NÈN AU KHẨU KHẢU DẢO CÚA PỈ NOỌNG CẦN CO DÚ SLẢNH QUẢNG NGÃI

NÈN AU KHẨU KHẢU DẢO CÚA PỈ NOỌNG CẦN CO DÚ SLẢNH QUẢNG NGÃI

Ăn pi, thâng bươn 10 lụ hua bươn ết lịch hây, pửa bại co khẩu slúc lương, ruồng cọm lẻ pỉ noọng cần Co tẻo xày căn pây rẩy slau tan. Lăng pửa slau tan pjọm lẻ pỉ noọng au khẩu khảu dảo, pửa nẩy khóp bại bản pỉ noọng cần Co tẻo xày căn hôn hỉ kin nèn, nèn nẩy đảy roọng lẻ vằn nèn au khẩu khảu dảo. Vằn nèn nẩy chăn cẩn diếu nhoòng pện pỉ noọng cần Co chắp xặp lai cúa cái sle hết lẹ pài slớ pỏ fạ, bại pỏ slấn đạ cụm cừa, pang xảu hẩư miều mảu pjòi đây, cần cần mì rèng.

PỈ NOỌNG CẦN RƠ MĂM HẾT LẸ KHAY DẢO KHẨU
PỈ NOỌNG CẦN RƠ MĂM HẾT LẸ KHAY DẢO KHẨU

Ăn pi, (tứ bươn 11 thâng bươn 12), lăng pửa tan khẩu rẩy, muối khẩu đảy củ khảu dảo, pỉ noọng cần Rơ Măm dú bản Le, xạ Mô Rai (hoẹn Sa Thầy, slảnh Kon Tum) có lẹ khay dảo khẩu.

PỈ NOỌNG CẦN RƠ MĂM HẾT LẸ KHAY DẢO KHẨU

PỈ NOỌNG CẦN RƠ MĂM HẾT LẸ KHAY DẢO KHẨU

Ăn pi, (tứ bươn 11 thâng bươn 12), lăng pửa tan khẩu rẩy, muối khẩu đảy củ khảu dảo, pỉ noọng cần Rơ Măm dú bản Le, xạ Mô Rai (hoẹn Sa Thầy, slảnh Kon Tum) có lẹ khay dảo khẩu.