Chương trình đang phát

---

- - -
00:00
Live
Chương trình tiếp theo

---

- - -
Giờ phát sóng Chương trình

Video

Hát giữ rẫy
Mtô lač kơ anak čô
01/12/2022
Ru em
30/11/2022
Bi mni kơ Awa Hô
24/11/2022

KLEI MRÂO YANG ɃUÔN (THỜI SỰ XÃ HỘI)

 Khua knŭk kna Phạm Minh Chính gĭt gai klei kƀĭn tal 3 Êpul gĭt gai bruă mlih mrâo klei ngă hră mơar knŭk kna
Khua knŭk kna Phạm Minh Chính gĭt gai klei kƀĭn tal 3 Êpul gĭt gai bruă mlih mrâo klei ngă hră mơar knŭk kna

VOV4.Êđê- Tlam mbruê 3/2, ti anôk bruă knŭk kna, Khua knŭk kna Phạm Minh Chính, Khua êpul gĭt gai bruă mlih mrâo klei ngă hră mơar knŭk kna gĭt gai klei kƀĭn tal 3 mơ̆ng Êpul khua gĭt gai, ksiêm wĭt bruă knuă thŭn 2022, ba mdah bruă klam thŭn 2023.

04/02/2023
 Khua knŭk kna Phạm Minh Chính gĭt gai klei kƀĭn tal 3 Êpul gĭt gai bruă mlih mrâo klei ngă hră mơar knŭk kna

Khua knŭk kna Phạm Minh Chính gĭt gai klei kƀĭn tal 3 Êpul gĭt gai bruă mlih mrâo klei ngă hră mơar knŭk kna

VOV4.Êđê- Tlam mbruê 3/2, ti anôk bruă knŭk kna, Khua knŭk kna Phạm Minh Chính, Khua êpul gĭt gai bruă mlih mrâo klei ngă hră mơar knŭk kna gĭt gai klei kƀĭn tal 3 mơ̆ng Êpul khua gĭt gai, ksiêm wĭt bruă knuă thŭn 2022, ba mdah bruă klam thŭn 2023.

04/02/2023

HDRĂ MTRŬN LEH ANĂN KLEI HDĬP (CHÍNH SÁCH CUỘC SỐNG)

Bi êdah asăp mtrŭn mơ̆ng khua lăn čar jing jai kơ klei bhiăn mrâo mâo Bruă kƀĭn ala bi klă
Bi êdah asăp mtrŭn mơ̆ng khua lăn čar jing jai kơ klei bhiăn mrâo mâo Bruă kƀĭn ala bi klă

VOV4.Êđê Aguah mbrue 3/2, ti Anôk bruă khua lăn čar, Adŭ bruă khua lăn čar mkŏ mjing leh klei bi kƀĭn hŏng phung ngă bruă klei mrâo bi êdah asăp mtrŭn mơ̆ng khua lăn čar jing jai bi êdah kơ klei bhiăn mkă dlăng mdrao mgŭn mrâo mâo leh bruă kƀĭn ala 15 bi mklă ti anôk bi kƀĭn tal 2, mâo klei tŭ dưn ba yua mơ̆ng hrue 1/1/2024.

04/02/2023
Bi êdah asăp mtrŭn mơ̆ng khua lăn čar jing jai kơ klei bhiăn mrâo mâo Bruă kƀĭn ala bi klă

Bi êdah asăp mtrŭn mơ̆ng khua lăn čar jing jai kơ klei bhiăn mrâo mâo Bruă kƀĭn ala bi klă

VOV4.Êđê Aguah mbrue 3/2, ti Anôk bruă khua lăn čar, Adŭ bruă khua lăn čar mkŏ mjing leh klei bi kƀĭn hŏng phung ngă bruă klei mrâo bi êdah asăp mtrŭn mơ̆ng khua lăn čar jing jai bi êdah kơ klei bhiăn mkă dlăng mdrao mgŭn mrâo mâo leh bruă kƀĭn ala 15 bi mklă ti anôk bi kƀĭn tal 2, mâo klei tŭ dưn ba yua mơ̆ng hrue 1/1/2024.

04/02/2023

BRUĂ NGĂ LŎ HMA (NHÀ NÔNG)

Lâm Đồng čiăng bi mâo 177 êklai prăk mbĕmđuĕ sang ală kĭng pla mjing mnơ̆ng kbiă mơ̆ng ƀuôn prŏng Đà Lạt
Lâm Đồng čiăng bi mâo 177 êklai prăk mbĕmđuĕ sang ală kĭng pla mjing mnơ̆ng kbiă mơ̆ng ƀuôn prŏng Đà Lạt

VOV4.Êđê- Čar Lâm Đồng hlăk dôk lăm lui jih sang ală kĭng pla mjing mnơ̆ng hlăm krah ƀuôn prŏng Đà Lạt kbiă kơ êngao, hŏng ênoh bi liê jih jang giăm 177 êklai prăk.

04/02/2023
Lâm Đồng čiăng bi mâo 177 êklai prăk mbĕmđuĕ sang ală kĭng pla mjing mnơ̆ng kbiă mơ̆ng ƀuôn prŏng Đà Lạt

Lâm Đồng čiăng bi mâo 177 êklai prăk mbĕmđuĕ sang ală kĭng pla mjing mnơ̆ng kbiă mơ̆ng ƀuôn prŏng Đà Lạt

VOV4.Êđê- Čar Lâm Đồng hlăk dôk lăm lui jih sang ală kĭng pla mjing mnơ̆ng hlăm krah ƀuôn prŏng Đà Lạt kbiă kơ êngao, hŏng ênoh bi liê jih jang giăm 177 êklai prăk.

04/02/2023

KLEI SUAIH PRAL (SỨC KHỎE)

 Ngă yang asei - sa klei bhiăn jăk siam mơ̆ng lu djuê ƀiă
Ngă yang asei - sa klei bhiăn jăk siam mơ̆ng lu djuê ƀiă

VOV4.Êđê- Klei ngă Yang akâo klei suaih pral jing sa hlăm dŭm klei ngă yang yuôm bhăn hŏng lu djuê ana mnuih djuê ƀiă. Hŏng mnuih Êđê ti čar Dak Lak, klei hdĭp grăp čô, hluê si klei thâo mâo gŏ sang, năng ai srăng mâo mơ̆ng 5 – 7 blư̆ ngă yang akâo klei suaih pral.

01/02/2023
 Ngă yang asei - sa klei bhiăn jăk siam mơ̆ng lu djuê ƀiă

Ngă yang asei - sa klei bhiăn jăk siam mơ̆ng lu djuê ƀiă

VOV4.Êđê- Klei ngă Yang akâo klei suaih pral jing sa hlăm dŭm klei ngă yang yuôm bhăn hŏng lu djuê ana mnuih djuê ƀiă. Hŏng mnuih Êđê ti čar Dak Lak, klei hdĭp grăp čô, hluê si klei thâo mâo gŏ sang, năng ai srăng mâo mơ̆ng 5 – 7 blư̆ ngă yang akâo klei suaih pral.

01/02/2023

KRĬNG ɃUÔN SANG MRÂO ( NÔNG THÔN MỚI)

Ai mda ti krĭng knông lăn Thuận An
Ai mda ti krĭng knông lăn Thuận An

VOV4.Êđê- Thuận An jing să knông lăn tal êlâo ti čar Dak Nông truh hdră kñăm mkŏ mkra krĭng ƀuôn sang mrâo mơ̆ng 5 thŭn êlâo. Ba yua klei găl kơ lăn ala yan adiê, mnuih ƀuôn sang dŭm djuê ana ti Thuận An dôk hrăm mbĭt gĭr ktưn jing sa hlăm dŭm să krĭng ƀuôn sang mrâo mrang tal êlâo ti čar Dak Nông.

04/02/2023
Ai mda ti krĭng knông lăn Thuận An

Ai mda ti krĭng knông lăn Thuận An

VOV4.Êđê- Thuận An jing să knông lăn tal êlâo ti čar Dak Nông truh hdră kñăm mkŏ mkra krĭng ƀuôn sang mrâo mơ̆ng 5 thŭn êlâo. Ba yua klei găl kơ lăn ala yan adiê, mnuih ƀuôn sang dŭm djuê ana ti Thuận An dôk hrăm mbĭt gĭr ktưn jing sa hlăm dŭm să krĭng ƀuôn sang mrâo mrang tal êlâo ti čar Dak Nông.

04/02/2023

DHAR KREH ( VĂN HOÁ)

Dak Lak: lu mta bruă jăk yâo hlăm hruê klei duê Việt Nam tal 21
Dak Lak: lu mta bruă jăk yâo hlăm hruê klei duê Việt Nam tal 21

VOV4.Êđê Aguah mbruê, ti êlan dlăng hră kphê Ƀuôn Ama Thuôt, Êpul hgŭm phung čih klei yăl dliê čar Dak Lak bi mguôp hŏng knơ̆ng bruă Dhar kreh, mjuăt asei mlei leh anăn hiu čhưn ênguê čar mkŏ mjing Hruê klei duê Việt Nam tal 21, thŭn 2023 hŏng akŏ “Ƀuôn prŏng kphê mbĭt hŏng ênhiang mrâo”.

04/02/2023
Dak Lak: lu mta bruă jăk yâo hlăm hruê klei duê Việt Nam tal 21

Dak Lak: lu mta bruă jăk yâo hlăm hruê klei duê Việt Nam tal 21

VOV4.Êđê Aguah mbruê, ti êlan dlăng hră kphê Ƀuôn Ama Thuôt, Êpul hgŭm phung čih klei yăl dliê čar Dak Lak bi mguôp hŏng knơ̆ng bruă Dhar kreh, mjuăt asei mlei leh anăn hiu čhưn ênguê čar mkŏ mjing Hruê klei duê Việt Nam tal 21, thŭn 2023 hŏng akŏ “Ƀuôn prŏng kphê mbĭt hŏng ênhiang mrâo”.

04/02/2023

Tần số phát sóng

Dân tộc và Phát triển: 
10h10, 19h40, Thứ 2 -> Thứ 6, VOV1
Kết nối 54:
11h35, Thứ 7, Thứ 4, VOV1
Sắc màu dân tộc Việt Nam:
6h50, 16h40, Chủ nhật, VOV2
Đại GĐ các dân tộc Việt Nam:
7h30, 11h30, Thứ 6, Thứ 3, VOV2
Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam:
8h30, 20h30, Chủ nhật, Thứ 4, VOV1
Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam:
16h15, Thứ 2 -> Thứ 7, VOV2