Chương trình đang phát

---

- - -
00:00
Live
Chương trình tiếp theo

---

- - -
Giờ phát sóng Chương trình

Video

Hát giữ rẫy
Mtô lač kơ anak čô
01/12/2022
Ru em
30/11/2022
Bi mni kơ Awa Hô
24/11/2022

KLEI MRÂO YANG ɃUÔN (THỜI SỰ XÃ HỘI)

Khua bruă kƀĭn ala Vương Đình Huệ drông Êpul Thượng nghị sỹ Mi
Khua bruă kƀĭn ala Vương Đình Huệ drông Êpul Thượng nghị sỹ Mi

VOV4.Êđê- Tlam 26/5, ti Sang bruă kƀĭn ala, Khua bruă kƀĭn ala Vương Đình Huệ drông Êpul Thượng Nghị sỹ Mi mâo Thượng nghị sĩ Mike Crapo ngă khua dôk mâo gưl hriê čhưn mă bruă ti Việt Nam.

27/05/2023
Khua bruă kƀĭn ala Vương Đình Huệ drông Êpul Thượng nghị sỹ Mi

Khua bruă kƀĭn ala Vương Đình Huệ drông Êpul Thượng nghị sỹ Mi

VOV4.Êđê- Tlam 26/5, ti Sang bruă kƀĭn ala, Khua bruă kƀĭn ala Vương Đình Huệ drông Êpul Thượng Nghị sỹ Mi mâo Thượng nghị sĩ Mike Crapo ngă khua dôk mâo gưl hriê čhưn mă bruă ti Việt Nam.

27/05/2023

KLEI SUAIH PRAL (SỨC KHỎE)

Daklak Kƀah lu vaccine hlăm bruă tlŏ mgang pŏk mlar kơ phung hđeh
Daklak Kƀah lu vaccine hlăm bruă tlŏ mgang pŏk mlar kơ phung hđeh

VOV4.Êđê- Dak Lak knŏng mrâo djăp tlŏ 2 mta vaccine êwiên êwu, lehanăn bi hrŭ aruăt ariêng, 2 mta vaccine 5 hlăm 1 lehanăn DPT (jing kơ klei ruă čuh kô̆ kŏng đŏk – mtŭk ƀhiêt) jih lkeh êa drao, ênoh adôk knŏng djăp tlŏ jih mlan 8 đuič.

27/05/2023
Daklak Kƀah lu vaccine hlăm bruă tlŏ mgang pŏk mlar kơ phung hđeh

Daklak Kƀah lu vaccine hlăm bruă tlŏ mgang pŏk mlar kơ phung hđeh

VOV4.Êđê- Dak Lak knŏng mrâo djăp tlŏ 2 mta vaccine êwiên êwu, lehanăn bi hrŭ aruăt ariêng, 2 mta vaccine 5 hlăm 1 lehanăn DPT (jing kơ klei ruă čuh kô̆ kŏng đŏk – mtŭk ƀhiêt) jih lkeh êa drao, ênoh adôk knŏng djăp tlŏ jih mlan 8 đuič.

27/05/2023

KRĬNG ɃUÔN SANG MRÂO ( NÔNG THÔN MỚI)

Ti kang êlan ktlah mtlâo knông lăn Ngọc Hồi ƀuh anôk lăn kla hlăk hlê lŏ hluă mrâo
Ti kang êlan ktlah mtlâo knông lăn Ngọc Hồi ƀuh anôk lăn kla hlăk hlê lŏ hluă mrâo

VOV4.Êđê- Kdriêk Ngọc Hồi, čar Kon Tum mâo knông lăn mbĭt hŏng 2 ala čar mah jiăng Lào leh anăn Campuchia. Hlăm wưng mblah Mi, krĭng lăn klah 3 knông lăn “sa ênai mnŭ kdjô̆ jih 3 ala čar hmư̆” jing leh anôk bi rai ktang mơ̆ng Mi – knŭk kna hđăp gang hĕ êlan mkŏ plah wah êlan Hồ Chí Minh leh anăn Yŭ Trường Sơn.

06/05/2023
Ti kang êlan ktlah mtlâo knông lăn Ngọc Hồi ƀuh anôk lăn kla hlăk hlê lŏ hluă mrâo

Ti kang êlan ktlah mtlâo knông lăn Ngọc Hồi ƀuh anôk lăn kla hlăk hlê lŏ hluă mrâo

VOV4.Êđê- Kdriêk Ngọc Hồi, čar Kon Tum mâo knông lăn mbĭt hŏng 2 ala čar mah jiăng Lào leh anăn Campuchia. Hlăm wưng mblah Mi, krĭng lăn klah 3 knông lăn “sa ênai mnŭ kdjô̆ jih 3 ala čar hmư̆” jing leh anôk bi rai ktang mơ̆ng Mi – knŭk kna hđăp gang hĕ êlan mkŏ plah wah êlan Hồ Chí Minh leh anăn Yŭ Trường Sơn.

06/05/2023

DHAR KREH ( VĂN HOÁ)

Y Mang – knuă druh khăp kơ bruă ksiêm duah, kriê pioh dhar kreh mnuih Sêdang
Y Mang – knuă druh khăp kơ bruă ksiêm duah, kriê pioh dhar kreh mnuih Sêdang

VOV4.Êđê- Y Mang (djuê ana Sêdang) - K’iăng Khua adŭ bruă dhar kreh- hâo hưn kdriêk Čư̆ Mgar, čar Dak Lak jing mnuih jih ai tiê hŏng dhar kreh djuê ana pô. Êbeh 20 thŭn, klei bhiăn djuê ana, knăm mơak, klei đưm đă mơ̆ng djuê ana Sêdang. Leh anăn, ñu mâo 2 hdruôm hră mâo Êpul hgŭm dhar kreh kdŏ mmuiñ dŭm djuê ƀiă Việt Nam kđăm mkra.

27/05/2023
Y Mang – knuă druh khăp kơ bruă ksiêm duah, kriê pioh dhar kreh mnuih Sêdang

Y Mang – knuă druh khăp kơ bruă ksiêm duah, kriê pioh dhar kreh mnuih Sêdang

VOV4.Êđê- Y Mang (djuê ana Sêdang) - K’iăng Khua adŭ bruă dhar kreh- hâo hưn kdriêk Čư̆ Mgar, čar Dak Lak jing mnuih jih ai tiê hŏng dhar kreh djuê ana pô. Êbeh 20 thŭn, klei bhiăn djuê ana, knăm mơak, klei đưm đă mơ̆ng djuê ana Sêdang. Leh anăn, ñu mâo 2 hdruôm hră mâo Êpul hgŭm dhar kreh kdŏ mmuiñ dŭm djuê ƀiă Việt Nam kđăm mkra.

27/05/2023

KLEI YĂL DLIÊ HLĂP MGƯT ( SÂN KHẤU TRUYỀN THANH)

Mdrơ̆ng hŏng klei yan adiê ngă jing răng mgang kơ klei hdĭp pô
Mdrơ̆ng hŏng klei yan adiê ngă jing răng mgang kơ klei hdĭp pô

VOV4.Êđê- Krĭng Lăn Dăp Kngư mâo leh dŭm gưl hjan akŏ yan. Mbĭt hŏng klei mđiă ktang leh anăn hlơr dŭm gưl hjan lĕ rah akŏ yan ngă truh klei hmăi amâo mâo jăk kơ mnuih leh anăn ngăn dŏ kyua angĭn đrŭng, grăm kmlă…kyuanăn khădah dôk mă bruă hlăm pưk hma amâodah dôk hlăm sang, mnuih ƀuôn sang čiăng čŏng pô bi mdrơ̆ng.

28/05/2023
Mdrơ̆ng hŏng klei yan adiê ngă jing răng mgang kơ klei hdĭp pô

Mdrơ̆ng hŏng klei yan adiê ngă jing răng mgang kơ klei hdĭp pô

VOV4.Êđê- Krĭng Lăn Dăp Kngư mâo leh dŭm gưl hjan akŏ yan. Mbĭt hŏng klei mđiă ktang leh anăn hlơr dŭm gưl hjan lĕ rah akŏ yan ngă truh klei hmăi amâo mâo jăk kơ mnuih leh anăn ngăn dŏ kyua angĭn đrŭng, grăm kmlă…kyuanăn khădah dôk mă bruă hlăm pưk hma amâodah dôk hlăm sang, mnuih ƀuôn sang čiăng čŏng pô bi mdrơ̆ng.

28/05/2023

Tần số phát sóng

Dân tộc và Phát triển: 
10h10, 19h40, Thứ 2 -> Thứ 6, VOV1
Kết nối 54:
11h35, Thứ 7, Thứ 4, VOV1
Sắc màu dân tộc Việt Nam:
6h50, 16h40, Chủ nhật, VOV2
Đại GĐ các dân tộc Việt Nam:
7h30, 11h30, Thứ 6, Thứ 3, VOV2
Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam:
8h30, 20h30, Chủ nhật, Thứ 4, VOV1
Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam:
16h15, Thứ 2 -> Thứ 7, VOV2