Chương trình đang phát

---

- - -
00:00
Live
Chương trình tiếp theo

---

- - -
Giờ phát sóng Chương trình

Video

 

Bơto bơtê cau lòt lơh broă ngài
Hát giữ rẫy
30/01/2023
Mtô lač kơ anak čô
01/12/2022
Ru em
30/11/2022

KLEI MRÂO YANG ɃUÔN (THỜI SỰ XÃ HỘI)

Lăn Dap Kngư hlai mbĭt hlăm Knăm mơak mŭt kahan hlăm kluôm ala
Lăn Dap Kngư hlai mbĭt hlăm Knăm mơak mŭt kahan hlăm kluôm ala

VOV4.Êđê - Hruê 25/2, dŭm êbâo čô êdam êra mơ̆ng 30 čar ƀuôn prŏng hur har nao mŭt kahan. Anei jing gưl mŭt kahan tal êlâo. 4 čar Lăn Dap Kngư Kon Tum, Gia Lai, Dak Lak, Dak Nông ngă knăm jao kahan thŭn 2024.

26/02/2024
Lăn Dap Kngư hlai mbĭt hlăm Knăm mơak mŭt kahan hlăm kluôm ala

Lăn Dap Kngư hlai mbĭt hlăm Knăm mơak mŭt kahan hlăm kluôm ala

VOV4.Êđê - Hruê 25/2, dŭm êbâo čô êdam êra mơ̆ng 30 čar ƀuôn prŏng hur har nao mŭt kahan. Anei jing gưl mŭt kahan tal êlâo. 4 čar Lăn Dap Kngư Kon Tum, Gia Lai, Dak Lak, Dak Nông ngă knăm jao kahan thŭn 2024.

26/02/2024

HDRĂ MTRŬN LEH ANĂN KLEI HDĬP (CHÍNH SÁCH CUỘC SỐNG)

67 gŏ sang mnuih Việt Nam rông phung hriăm mơ̆ng Lào, Campuchia
67 gŏ sang mnuih Việt Nam rông phung hriăm mơ̆ng Lào, Campuchia

VOV4.Êđê- Hŏng 91 čô hđeh hriăm hriê mơ̆ng Lào lehanăn 14 čô hđeh hriăm hriê mơ̆ng Campuchia nao hlăm hdră thŭn 2023, dŭm gŏ êsei ti ƀuôn prŏng HCM dưi lŏ đru leh kơ phung hđeh hơĭt ai tiê dôk hriăm, mâo klei đru hlăm djăp mta.

24/02/2024
67 gŏ sang mnuih Việt Nam rông phung hriăm mơ̆ng Lào, Campuchia

67 gŏ sang mnuih Việt Nam rông phung hriăm mơ̆ng Lào, Campuchia

VOV4.Êđê- Hŏng 91 čô hđeh hriăm hriê mơ̆ng Lào lehanăn 14 čô hđeh hriăm hriê mơ̆ng Campuchia nao hlăm hdră thŭn 2023, dŭm gŏ êsei ti ƀuôn prŏng HCM dưi lŏ đru leh kơ phung hđeh hơĭt ai tiê dôk hriăm, mâo klei đru hlăm djăp mta.

24/02/2024

BRUĂ NGĂ LŎ HMA (NHÀ NÔNG)

Ƀĭng ngă lŏ hma hriăm jih adŭ 7 čhĭ masin bruă lŏ hma tar rŏng lăn
Ƀĭng ngă lŏ hma hriăm jih adŭ 7 čhĭ masin bruă lŏ hma tar rŏng lăn

VOV4.Êđê- Sa čô ngă lŏ hma mrâo hriăm jih adŭ 7 ƀiădah mkra mjing êbeh 40 mta masin ngă lŏ hma, ba chĭ ti 15 ala čar dlông rŏng lăn. Ñu jing Phạm Văn Hát ƀĭng lŏ hma čar Hải Dương. Klei yăl dliê kơ gru hmô anei dưi ba hlăm hdruôm hră mtô bi hriăm adŭ 4 hdruôm 1 (Hdruôm klei hriăm Cánh Diều) hlăm klei čih mâo akŏ “Pô thâo mkra masin lŏ hma”

22/02/2024
Ƀĭng ngă lŏ hma hriăm jih adŭ 7 čhĭ masin bruă lŏ hma tar rŏng lăn

Ƀĭng ngă lŏ hma hriăm jih adŭ 7 čhĭ masin bruă lŏ hma tar rŏng lăn

VOV4.Êđê- Sa čô ngă lŏ hma mrâo hriăm jih adŭ 7 ƀiădah mkra mjing êbeh 40 mta masin ngă lŏ hma, ba chĭ ti 15 ala čar dlông rŏng lăn. Ñu jing Phạm Văn Hát ƀĭng lŏ hma čar Hải Dương. Klei yăl dliê kơ gru hmô anei dưi ba hlăm hdruôm hră mtô bi hriăm adŭ 4 hdruôm 1 (Hdruôm klei hriăm Cánh Diều) hlăm klei čih mâo akŏ “Pô thâo mkra masin lŏ hma”

22/02/2024

KLEI SUAIH PRAL (SỨC KHỎE)

Ktuê dlăng hnơ̆ng êrah čiăng hdĭp suaih pral
Ktuê dlăng hnơ̆ng êrah čiăng hdĭp suaih pral

VOV4.Êđê- Klei ruă êrah đĭ jing sa klei ruă kreh mâo amâo djŏ knŏng mâo ti mnuih khua thŭn ƀiădah ară anei, klei ruă anei dôk mâo lu hlăm êpul mnuih mda asei. Klei ruă êrah đĭ dưi lač jing sa klei ruă mdjiê mnuih hŏng klei ñăt kriêp lehanăn ba lu klei truh huĭ hyưt kơ mnuih ruă, boh nik mâo êbeh 50% ênoh mnuih mâo klei ruă êrah đĭ amâo thâo ôh pô mâo klei ruă anei. Kyua anăn bruă hmao ƀuh lehanăn pral dŏng mdrao jing yuôm bhăn êdi čiăng gang mkhư̆ klei truh huĭ hyưt mơ̆ng klei ruă anei:

21/02/2024
Ktuê dlăng hnơ̆ng êrah čiăng hdĭp suaih pral

Ktuê dlăng hnơ̆ng êrah čiăng hdĭp suaih pral

VOV4.Êđê- Klei ruă êrah đĭ jing sa klei ruă kreh mâo amâo djŏ knŏng mâo ti mnuih khua thŭn ƀiădah ară anei, klei ruă anei dôk mâo lu hlăm êpul mnuih mda asei. Klei ruă êrah đĭ dưi lač jing sa klei ruă mdjiê mnuih hŏng klei ñăt kriêp lehanăn ba lu klei truh huĭ hyưt kơ mnuih ruă, boh nik mâo êbeh 50% ênoh mnuih mâo klei ruă êrah đĭ amâo thâo ôh pô mâo klei ruă anei. Kyua anăn bruă hmao ƀuh lehanăn pral dŏng mdrao jing yuôm bhăn êdi čiăng gang mkhư̆ klei truh huĭ hyưt mơ̆ng klei ruă anei:

21/02/2024

KRĬNG ɃUÔN SANG MRÂO ( NÔNG THÔN MỚI)

Phung khua kiă kriê bruă hâo hưn gưl dlông hơêč hmưi kơ dŭm boh sang êa drao ƀri hrue phung nai êa drao Việt Nam 27/2
Phung khua kiă kriê bruă hâo hưn gưl dlông hơêč hmưi kơ dŭm boh sang êa drao ƀri hrue phung nai êa drao Việt Nam 27/2

VOV4.Êđê- Ƀri bi hdơr 69 thŭn hrue phung nai aê mdrao Việt Nam, Nguyễn Trọng Nghĩa, Khua knơ̆ng kiă kriê bruă hâo hưn gưl dlông nao čuă lehanăn mâo leh klei hơêč hmưi kơ Sang êa drao mjuăt asei mlei Việt Nam lehanăn sang êa drao Tâm Anh ti Hà Nội.

23/02/2024
Phung khua kiă kriê bruă hâo hưn gưl dlông hơêč hmưi kơ dŭm boh sang êa drao ƀri hrue phung nai êa drao Việt Nam 27/2

Phung khua kiă kriê bruă hâo hưn gưl dlông hơêč hmưi kơ dŭm boh sang êa drao ƀri hrue phung nai êa drao Việt Nam 27/2

VOV4.Êđê- Ƀri bi hdơr 69 thŭn hrue phung nai aê mdrao Việt Nam, Nguyễn Trọng Nghĩa, Khua knơ̆ng kiă kriê bruă hâo hưn gưl dlông nao čuă lehanăn mâo leh klei hơêč hmưi kơ Sang êa drao mjuăt asei mlei Việt Nam lehanăn sang êa drao Tâm Anh ti Hà Nội.

23/02/2024

DHAR KREH ( VĂN HOÁ)

Hruê klei duê Việt Nam ti Dak Lak: Ênhiang kwang jăk siam ti krĭng lăn dlông
Hruê klei duê Việt Nam ti Dak Lak: Ênhiang kwang jăk siam ti krĭng lăn dlông

VOV4.Êđê – “Ênhiang kwang jăk siam ti krĭng lăn dlông” jing mta phŭn mơ̆ng Hruê klei Duê Việt Nam tal 22 ti Dak Lak, mkŏ mjing djŏ hruê mlan pŭr mlan 1 hluê mlan ƀlĕ ti ƀuôn prŏng Ƀuôn Ama Thuôt, jak ieue lu phung čih klei duê, klei yăl dliê, phung văn nghệ sĩ khăp kơ klei duê dŭm alŭ wăl nao hgŭm.

26/02/2024
Hruê klei duê Việt Nam ti Dak Lak: Ênhiang kwang jăk siam ti krĭng lăn dlông

Hruê klei duê Việt Nam ti Dak Lak: Ênhiang kwang jăk siam ti krĭng lăn dlông

VOV4.Êđê – “Ênhiang kwang jăk siam ti krĭng lăn dlông” jing mta phŭn mơ̆ng Hruê klei Duê Việt Nam tal 22 ti Dak Lak, mkŏ mjing djŏ hruê mlan pŭr mlan 1 hluê mlan ƀlĕ ti ƀuôn prŏng Ƀuôn Ama Thuôt, jak ieue lu phung čih klei duê, klei yăl dliê, phung văn nghệ sĩ khăp kơ klei duê dŭm alŭ wăl nao hgŭm.

26/02/2024

Tần số phát sóng

Dân tộc và Phát triển: 
10h10, 19h40, Thứ 2 -> Thứ 6, VOV1
Kết nối 54:
11h35, Thứ 7, Thứ 4, VOV1
Sắc màu dân tộc Việt Nam:
6h50, 16h40, Chủ nhật, VOV2
Đại GĐ các dân tộc Việt Nam:
7h30, 11h30, Thứ 6, Thứ 3, VOV2
Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam:
8h30, 20h30, Chủ nhật, Thứ 4, VOV1
Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam:
16h15, Thứ 2 -> Thứ 7, VOV2