Chương trình đang phát

---

- - -
00:00
Live
Chương trình tiếp theo

---

- - -
Giờ phát sóng Chương trình

Video

Hát giữ rẫy
Mtô lač kơ anak čô
01/12/2022
Ru em
30/11/2022
Bi mni kơ Awa Hô
24/11/2022

HDRĂ MTRŬN LEH ANĂN KLEI HDĬP (CHÍNH SÁCH CUỘC SỐNG)

Hruê anei Dhar bruă gĭt gai bruă kƀĭn ala brei klei blŭ mguôp tal 2 kơ klei bhiăn lăn ala (mkra mlih)
Hruê anei Dhar bruă gĭt gai bruă kƀĭn ala brei klei blŭ mguôp tal 2 kơ klei bhiăn lăn ala (mkra mlih)

VOV4.Êđê- Lŏ dơ̆ng hlăm hdră klei kƀĭn tal 26, hruê anei 28/9, Dhar bruă gĭt gai bruă kƀĭn ala kƀĭn gưl tal 3, brei klei blŭ mguôp tal 2 kơ bruă mđing hmư̆, mkra mlih hdră Klei bhiăn yua lăn (mkra mlih).

28/09/2023
Hruê anei Dhar bruă gĭt gai bruă kƀĭn ala brei klei blŭ mguôp tal 2 kơ klei bhiăn lăn ala (mkra mlih)

Hruê anei Dhar bruă gĭt gai bruă kƀĭn ala brei klei blŭ mguôp tal 2 kơ klei bhiăn lăn ala (mkra mlih)

VOV4.Êđê- Lŏ dơ̆ng hlăm hdră klei kƀĭn tal 26, hruê anei 28/9, Dhar bruă gĭt gai bruă kƀĭn ala kƀĭn gưl tal 3, brei klei blŭ mguôp tal 2 kơ bruă mđing hmư̆, mkra mlih hdră Klei bhiăn yua lăn (mkra mlih).

28/09/2023

BRUĂ NGĂ LŎ HMA (NHÀ NÔNG)

Aribank Dak Lak: Amĭ pô rông kơ ƀĭng ngă lŏ hma mnuih djuê ƀiă krĭng taih kbưi
Aribank Dak Lak: Amĭ pô rông kơ ƀĭng ngă lŏ hma mnuih djuê ƀiă krĭng taih kbưi

VOV4.Êđê- Hlăm dŭm thŭn giăm anei, anôk bruă mơ̆ng knơ̆ng prăk lŏ hma leh anăn mđĭ kyar krĭng ƀuôn sang ti Dak Lak pŏk mlar truh kơ dŭm ƀuôn sang krĭng taih kbưi, krĭng mnuih djuê ƀiă. Ară anei mâo leh êbeh 10 êbâo gŏ êsei mnuih djuê ƀiă čan êbeh 2 êbâo êklai prăk ti dŭm anôk bruă mơ̆ng Agribank Dak Lak. Mơ̆ng ênoh čan anei mnuih ƀuôn sang mâo klei găl čiăng bi liê kriê dlăng ana pla mjing, mnơ̆ng rông djŏ wưng, amâo jưh knang kơ klei brei čan mă mnga lu msĕ si êlâo dih ôh.

28/09/2023
Aribank Dak Lak: Amĭ pô rông kơ ƀĭng ngă lŏ hma mnuih djuê ƀiă krĭng taih kbưi

Aribank Dak Lak: Amĭ pô rông kơ ƀĭng ngă lŏ hma mnuih djuê ƀiă krĭng taih kbưi

VOV4.Êđê- Hlăm dŭm thŭn giăm anei, anôk bruă mơ̆ng knơ̆ng prăk lŏ hma leh anăn mđĭ kyar krĭng ƀuôn sang ti Dak Lak pŏk mlar truh kơ dŭm ƀuôn sang krĭng taih kbưi, krĭng mnuih djuê ƀiă. Ară anei mâo leh êbeh 10 êbâo gŏ êsei mnuih djuê ƀiă čan êbeh 2 êbâo êklai prăk ti dŭm anôk bruă mơ̆ng Agribank Dak Lak. Mơ̆ng ênoh čan anei mnuih ƀuôn sang mâo klei găl čiăng bi liê kriê dlăng ana pla mjing, mnơ̆ng rông djŏ wưng, amâo jưh knang kơ klei brei čan mă mnga lu msĕ si êlâo dih ôh.

28/09/2023

KLEI SUAIH PRAL (SỨC KHỎE)

Gia Lai: Brei gĭr čiăng gang mkhư̆ klei ruă asâo miêo khŏ kĕ leh anăn kriê dlăng asâo rông
Gia Lai: Brei gĭr čiăng gang mkhư̆ klei ruă asâo miêo khŏ kĕ leh anăn kriê dlăng asâo rông

VOV4.Êđê- Hruê 27/9, Anôk bruă ksiêm duah klei ruă tưp gưl dlông bi hgŭm hŏng Knơ̆ng bruă Sang čư̆ êa čar Gia Lai mkŏ mjing klei bi kƀĭn “Mđĭ bruă klam dŭm tĭng djŏ tuôm hlăm bruă hlue ngă dŭm hdră msir gang mkhư̆ klei ruă asâo miêô khŏ kĕ hlăm hdră ala čar 2022 – 2030”.

28/09/2023
Gia Lai: Brei gĭr čiăng gang mkhư̆ klei ruă asâo miêo khŏ kĕ leh anăn kriê dlăng asâo rông

Gia Lai: Brei gĭr čiăng gang mkhư̆ klei ruă asâo miêo khŏ kĕ leh anăn kriê dlăng asâo rông

VOV4.Êđê- Hruê 27/9, Anôk bruă ksiêm duah klei ruă tưp gưl dlông bi hgŭm hŏng Knơ̆ng bruă Sang čư̆ êa čar Gia Lai mkŏ mjing klei bi kƀĭn “Mđĭ bruă klam dŭm tĭng djŏ tuôm hlăm bruă hlue ngă dŭm hdră msir gang mkhư̆ klei ruă asâo miêô khŏ kĕ hlăm hdră ala čar 2022 – 2030”.

28/09/2023

KRĬNG ɃUÔN SANG MRÂO ( NÔNG THÔN MỚI)

Trei mđao ti kdrăn mdiê lŏ 132 ti Êa Kar (Dak Lak)
Trei mđao ti kdrăn mdiê lŏ 132 ti Êa Kar (Dak Lak)

VOV4.Êđê- 20 thŭn êlâo dih, dŭm čar krĭng Lăn Dăp Kngư hrăm mbĭt hluê ngă klei bi klă mrô 132/2002/QĐ-TTg kơ bruă mkăp brei lăn dôk, lăn pla mjing kơ dŭm gŏ sang mnuih djuê ƀiă. Ti kdriêk Ea Kar, čar Dak Lak, mâo kdrăn lŏ mâo ênhă 250ha dưi mkăp brei kơ giăm 450 gŏ sang hluê si klei bi klă anei. Mơ̆ng anăn truh kơ ară anei, kdrăn lŏ anei đru ba wĭt klei hdĭp mda kơ mnuih ƀuôn sang.

23/09/2023
Trei mđao ti kdrăn mdiê lŏ 132 ti Êa Kar (Dak Lak)

Trei mđao ti kdrăn mdiê lŏ 132 ti Êa Kar (Dak Lak)

VOV4.Êđê- 20 thŭn êlâo dih, dŭm čar krĭng Lăn Dăp Kngư hrăm mbĭt hluê ngă klei bi klă mrô 132/2002/QĐ-TTg kơ bruă mkăp brei lăn dôk, lăn pla mjing kơ dŭm gŏ sang mnuih djuê ƀiă. Ti kdriêk Ea Kar, čar Dak Lak, mâo kdrăn lŏ mâo ênhă 250ha dưi mkăp brei kơ giăm 450 gŏ sang hluê si klei bi klă anei. Mơ̆ng anăn truh kơ ară anei, kdrăn lŏ anei đru ba wĭt klei hdĭp mda kơ mnuih ƀuôn sang.

23/09/2023

DHAR KREH ( VĂN HOÁ)

Pô mbruă Rơčom Nha mđing uêñ kơ knhuah gru klei khan
Pô mbruă Rơčom Nha mđing uêñ kơ knhuah gru klei khan

VOV4.Êđê- Pô thâo mbruă Rơ Châm Nha (djuê ana Jarai) ti ƀuôn Mrông Yố, să Ia Ka, kdriêk Chư Pah, čar Gia Lai. Mnuih ƀuôn sang iêô jing pô thâo mbruă snăk kyua mâo lu klei thâo msĕ si mmuiñ ênhiang djuê ana, tông čing čhar, mkra mjing lu kdrăp tông ayŭ djuê ana, lŏ thâo khan đưm mnuih Jrai. Khădah snăn, ti anăp klei khan huĭdah srăng luč, pô thâo mbruă Rơ Châm Nha mâo lu klei rŭng răng.

24/09/2023
Pô mbruă Rơčom Nha mđing uêñ kơ knhuah gru klei khan

Pô mbruă Rơčom Nha mđing uêñ kơ knhuah gru klei khan

VOV4.Êđê- Pô thâo mbruă Rơ Châm Nha (djuê ana Jarai) ti ƀuôn Mrông Yố, să Ia Ka, kdriêk Chư Pah, čar Gia Lai. Mnuih ƀuôn sang iêô jing pô thâo mbruă snăk kyua mâo lu klei thâo msĕ si mmuiñ ênhiang djuê ana, tông čing čhar, mkra mjing lu kdrăp tông ayŭ djuê ana, lŏ thâo khan đưm mnuih Jrai. Khădah snăn, ti anăp klei khan huĭdah srăng luč, pô thâo mbruă Rơ Châm Nha mâo lu klei rŭng răng.

24/09/2023

Tần số phát sóng

Dân tộc và Phát triển: 
10h10, 19h40, Thứ 2 -> Thứ 6, VOV1
Kết nối 54:
11h35, Thứ 7, Thứ 4, VOV1
Sắc màu dân tộc Việt Nam:
6h50, 16h40, Chủ nhật, VOV2
Đại GĐ các dân tộc Việt Nam:
7h30, 11h30, Thứ 6, Thứ 3, VOV2
Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam:
8h30, 20h30, Chủ nhật, Thứ 4, VOV1
Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam:
16h15, Thứ 2 -> Thứ 7, VOV2