Chương trình đang phát

---

- - -
00:00
Live
Chương trình tiếp theo

---

- - -
Giờ phát sóng Chương trình

Video

 

Bơto bơtê cau lòt lơh broă ngài
Hát giữ rẫy
30/01/2023
Mtô lač kơ anak čô
01/12/2022
Ru em
30/11/2022

MĐUNG ASĂP (PHÁT THANH)

Kdrêč klei mrâo  knăm 6 hrue 25/5/2024
Kdrêč klei mrâo knăm 6 hrue 25/5/2024

VOV4.Êđê - Kdrêč klei mrâo hrue anei, knăm 6 hrue 25/5/2024 mâo dŭm mta snei. - Anôk bruă kƀĭn ala bi trông klei hâo mdah mơ̆ng Êpul ksiêm dlăng bruă hluê ngă Hdră mtrŭn 43 - Mphŭn pŏk tuôr bi lông Hdră mđung asăp kluôm ala tal 16 - Čar Gia Lai mkŏ mjing klei lông bi lông hriăm jih gưl 3 ala čar thŭn 2024 kñăm đru kơ phung hđeh mprăp jăk êlâo kơ klei bi lông - Klei bi kƀĭn 3 tĭng Dhŭng Korea – China – Japon: Klei găl krŭ wĭt hdră bi hgŭm - China lehanăn Brazil iêu mthưr dŭm tĭng mjing klei găl kơ hdră bi trông msir mghaih klei bi blah ti Ukraine

25/05/2024
Kdrêč klei mrâo  knăm 6 hrue 25/5/2024

Kdrêč klei mrâo knăm 6 hrue 25/5/2024

VOV4.Êđê - Kdrêč klei mrâo hrue anei, knăm 6 hrue 25/5/2024 mâo dŭm mta snei. - Anôk bruă kƀĭn ala bi trông klei hâo mdah mơ̆ng Êpul ksiêm dlăng bruă hluê ngă Hdră mtrŭn 43 - Mphŭn pŏk tuôr bi lông Hdră mđung asăp kluôm ala tal 16 - Čar Gia Lai mkŏ mjing klei lông bi lông hriăm jih gưl 3 ala čar thŭn 2024 kñăm đru kơ phung hđeh mprăp jăk êlâo kơ klei bi lông - Klei bi kƀĭn 3 tĭng Dhŭng Korea – China – Japon: Klei găl krŭ wĭt hdră bi hgŭm - China lehanăn Brazil iêu mthưr dŭm tĭng mjing klei găl kơ hdră bi trông msir mghaih klei bi blah ti Ukraine

25/05/2024

KLEI MRÂO YANG ɃUÔN (THỜI SỰ XÃ HỘI)

Mphŭn pŏk Klei bi lông mđung asăp kluôm ala tal 16
Mphŭn pŏk Klei bi lông mđung asăp kluôm ala tal 16

VOV4.Êđê - Ti ƀuôn prŏng Tuyên Quang, čar Tuyên Quang, mmăt 24/5 mkŏ mjing leh Knăm mphŭn pŏk Klei bi lông mđung asăp kluôm ala tal 16 thŭn 2024 hŏng akŏ “Mđung asăp Việt Nam, lu jơr hlăm hdră mlih mrô”.

25/05/2024
Mphŭn pŏk Klei bi lông mđung asăp kluôm ala tal 16

Mphŭn pŏk Klei bi lông mđung asăp kluôm ala tal 16

VOV4.Êđê - Ti ƀuôn prŏng Tuyên Quang, čar Tuyên Quang, mmăt 24/5 mkŏ mjing leh Knăm mphŭn pŏk Klei bi lông mđung asăp kluôm ala tal 16 thŭn 2024 hŏng akŏ “Mđung asăp Việt Nam, lu jơr hlăm hdră mlih mrô”.

25/05/2024

HDRĂ MTRŬN LEH ANĂN KLEI HDĬP (CHÍNH SÁCH CUỘC SỐNG)

K’iăng Khua knŭk kna Trần Hồng Hà: Hnưm bi kluôm, ba mdah hdră mtrŭn mrâo kơ ênoh lăn
K’iăng Khua knŭk kna Trần Hồng Hà: Hnưm bi kluôm, ba mdah hdră mtrŭn mrâo kơ ênoh lăn

VOV4.Êđê - Hdră mtrŭn klei čuăn ênoh lăn čiăng bi klă dŭm klei čuăn dưi hluê ngă hlăm boh sĭt hlăm jing klei djŏ, hluê ngă hơĭt kjăp, leh anăn dŭm hdră êlan mrâo, klei kdlưn hĭn hlăm hdră bhiăn lăn ala thŭn 2024.

25/05/2024
K’iăng Khua knŭk kna Trần Hồng Hà: Hnưm bi kluôm, ba mdah hdră mtrŭn mrâo kơ ênoh lăn

K’iăng Khua knŭk kna Trần Hồng Hà: Hnưm bi kluôm, ba mdah hdră mtrŭn mrâo kơ ênoh lăn

VOV4.Êđê - Hdră mtrŭn klei čuăn ênoh lăn čiăng bi klă dŭm klei čuăn dưi hluê ngă hlăm boh sĭt hlăm jing klei djŏ, hluê ngă hơĭt kjăp, leh anăn dŭm hdră êlan mrâo, klei kdlưn hĭn hlăm hdră bhiăn lăn ala thŭn 2024.

25/05/2024

BRUĂ NGĂ LŎ HMA (NHÀ NÔNG)

Dŭm êbâo hectar kphê ti Gia Lai eh kan ngă
Dŭm êbâo hectar kphê ti Gia Lai eh kan ngă

VOV4.Êđê - Dŭm gưl adiê hjan akŏ yan yuôm hĭn kơ mah, đru leh lu ƀĭng lŏ hma pla mjing kphê ti Gia lai bi hrŏ klei ktrŏ amâo mâo êa hlăm lu mlan êgao. Khădah snăn, ară anei, lu ênhă kphê dôk hlăm wưng bi diê snăn lŏ mâo klei mnơ̆ng ngă. Yan adiê dleh ktuê dlăng ngă kơ klei mnơ̆ng ngă kơ ana kphê ƀrư̆ kjham hĭn.

24/05/2024
Dŭm êbâo hectar kphê ti Gia Lai eh kan ngă

Dŭm êbâo hectar kphê ti Gia Lai eh kan ngă

VOV4.Êđê - Dŭm gưl adiê hjan akŏ yan yuôm hĭn kơ mah, đru leh lu ƀĭng lŏ hma pla mjing kphê ti Gia lai bi hrŏ klei ktrŏ amâo mâo êa hlăm lu mlan êgao. Khădah snăn, ară anei, lu ênhă kphê dôk hlăm wưng bi diê snăn lŏ mâo klei mnơ̆ng ngă. Yan adiê dleh ktuê dlăng ngă kơ klei mnơ̆ng ngă kơ ana kphê ƀrư̆ kjham hĭn.

24/05/2024

KLEI SUAIH PRAL (SỨC KHỎE)

Adiê mđiă hlơr ktang mnuih mâo klei ruă hlăm kŏ dlô đĭ lu hĭn ba kơ sang êa drao Daklak
Adiê mđiă hlơr ktang mnuih mâo klei ruă hlăm kŏ dlô đĭ lu hĭn ba kơ sang êa drao Daklak

VOV4.Êđê - Mơ̆ng mlan 3 truh ară anei, ênoh mnuih nao ksiêm mkă ti Sang êa drao kơ kŏ dlô čar Dak Lak đĭ nanao. Mta phŭn jing kyua yan adiê hlơr, adiê hjan mđiă mâo thâo ktuê dlăng ngă kơ lu mnuih ƀuh amâo jăk hlăm ai tiê, klei mĭn, hmăi kơ asei mlei, ai tiê.

22/05/2024
Adiê mđiă hlơr ktang mnuih mâo klei ruă hlăm kŏ dlô đĭ lu hĭn ba kơ sang êa drao Daklak

Adiê mđiă hlơr ktang mnuih mâo klei ruă hlăm kŏ dlô đĭ lu hĭn ba kơ sang êa drao Daklak

VOV4.Êđê - Mơ̆ng mlan 3 truh ară anei, ênoh mnuih nao ksiêm mkă ti Sang êa drao kơ kŏ dlô čar Dak Lak đĭ nanao. Mta phŭn jing kyua yan adiê hlơr, adiê hjan mđiă mâo thâo ktuê dlăng ngă kơ lu mnuih ƀuh amâo jăk hlăm ai tiê, klei mĭn, hmăi kơ asei mlei, ai tiê.

22/05/2024

KRĬNG ɃUÔN SANG MRÂO ( NÔNG THÔN MỚI)

Klei huă ƀơ̆ng hơĭt mđao ai tiê mnuih ƀun ti ƀuôn prŏng Pleiku
Klei huă ƀơ̆ng hơĭt mđao ai tiê mnuih ƀun ti ƀuôn prŏng Pleiku

VOV4.Êđê - “Khăp kơ pô mkăn msĕ si khăp kơ drei pô”, lu êpul êya, mnuih mâo ai tiê kmah ti ƀuôn prŏng Pleiku, čar Gia Lai mkŏ mjing leh hlao êsei djam, mnơ̆ng ƀơ̆ng huă amâo mâo mă prăk čiăng đru kơ mnuih ruă lehanăn gŏ sang mnuih ruă mâo klei hdĭp dleh dlan. Bruă ngă tŭ yuôm anăn đru leh kơ mnuih ƀun dul ƀiă klei dleh dlan mbĭt anăn đru lar bra hdră đru kơ mnuih knap mñai hlăm krĭng mnuih ƀuôn sang dôk ti krĭng ƀuôn prŏng čư̆ čhiăng Pleiku.

25/05/2024
Klei huă ƀơ̆ng hơĭt mđao ai tiê mnuih ƀun ti ƀuôn prŏng Pleiku

Klei huă ƀơ̆ng hơĭt mđao ai tiê mnuih ƀun ti ƀuôn prŏng Pleiku

VOV4.Êđê - “Khăp kơ pô mkăn msĕ si khăp kơ drei pô”, lu êpul êya, mnuih mâo ai tiê kmah ti ƀuôn prŏng Pleiku, čar Gia Lai mkŏ mjing leh hlao êsei djam, mnơ̆ng ƀơ̆ng huă amâo mâo mă prăk čiăng đru kơ mnuih ruă lehanăn gŏ sang mnuih ruă mâo klei hdĭp dleh dlan. Bruă ngă tŭ yuôm anăn đru leh kơ mnuih ƀun dul ƀiă klei dleh dlan mbĭt anăn đru lar bra hdră đru kơ mnuih knap mñai hlăm krĭng mnuih ƀuôn sang dôk ti krĭng ƀuôn prŏng čư̆ čhiăng Pleiku.

25/05/2024

DHAR KREH ( VĂN HOÁ)

Mnuih Mạ ti Lâm Đồng kriê pioh knhuah siam bruă pơ̆k mñam
Mnuih Mạ ti Lâm Đồng kriê pioh knhuah siam bruă pơ̆k mñam

VOV4.Êđê - Mnuih Mạ jing sa hlăm dŭm djuê ana hdĭp mda ti čar Lâm Đồng. Ăt msĕ si dŭm djuê ana mkăn ti Lăn Dap Kngư, mnuih Mạ mâo knhuah dhar kreh jăk siam snăk. Êngao kơ bruă hŏng kngan dưi mtô bi hriăm dŭm ênuk leh, mnuih Mạ, lŏ mâo bruă pơ̆k mñam hŏng gru đêč mngač siam. Phung thâo mbruă pơ̆k mñam mtô nanao kơ ênuk êdei, gĭr mñam dŭm mta mnơ̆ng yua mơ̆ng djuê ana pô, hlăm anăn mâo pô mbruă K’Gon, 41 thŭn, ti să Lộc Tân, kdriêk Bảo Lâm, čar Lâm Đồng.

26/05/2024
Mnuih Mạ ti Lâm Đồng kriê pioh knhuah siam bruă pơ̆k mñam

Mnuih Mạ ti Lâm Đồng kriê pioh knhuah siam bruă pơ̆k mñam

VOV4.Êđê - Mnuih Mạ jing sa hlăm dŭm djuê ana hdĭp mda ti čar Lâm Đồng. Ăt msĕ si dŭm djuê ana mkăn ti Lăn Dap Kngư, mnuih Mạ mâo knhuah dhar kreh jăk siam snăk. Êngao kơ bruă hŏng kngan dưi mtô bi hriăm dŭm ênuk leh, mnuih Mạ, lŏ mâo bruă pơ̆k mñam hŏng gru đêč mngač siam. Phung thâo mbruă pơ̆k mñam mtô nanao kơ ênuk êdei, gĭr mñam dŭm mta mnơ̆ng yua mơ̆ng djuê ana pô, hlăm anăn mâo pô mbruă K’Gon, 41 thŭn, ti să Lộc Tân, kdriêk Bảo Lâm, čar Lâm Đồng.

26/05/2024

Tần số phát sóng

Dân tộc và Phát triển: 
10h10, 19h40, Thứ 2 -> Thứ 6, VOV1
Kết nối 54:
11h35, Thứ 7, Thứ 4, VOV1
Sắc màu dân tộc Việt Nam:
6h50, 16h40, Chủ nhật, VOV2
Đại GĐ các dân tộc Việt Nam:
7h30, 11h30, Thứ 6, Thứ 3, VOV2
Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam:
8h30, 20h30, Chủ nhật, Thứ 4, VOV1
Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam:
16h15, Thứ 2 -> Thứ 7, VOV2