PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS (PHÁT THANH)

Jơnau tơngĭt ngai dơ̆ bàr, ngai 17 nhai 06 nam 2024
Jơnau tơngĭt ngai dơ̆ bàr, ngai 17 nhai 06 nam 2024

VOV4.K’Ho- Jơnau yal tơngĭt mho ngai dơ̆ bàr, ngai 17 nhai 06 nam 2024, geh ală jơnau tơngĭt tờm tơnơ̆ do: -Thủ tướng ồng Phạm Minh Chính tus bal pơrjum bè broă lơh tam gơl sồ bơh Anih cah rơña làng bol dê. -Ngai do, Quôk hội sơn đờm dơ̆ 2 Pơrjum dơ̆ 7, lơh nền dồ ròt ală tơngume kuơmàng. -Gah đơng lam Ling klàng càr Dăk Lăk bơyai lơh Dơ̆ lam lơh tàm pơrlòng uă gờm chờ Pơrjum dờng tàm pơrlòng lơh ngan lơh geh jai pha, tơngai bơh nam 2019 tus nam 2024. -Liên hợp quôk jờng rơ jơnau lơh nền ơm ing tam lơh bơh lơgar Israel dê. -Canada, Ấn Độ hơ pơrgon lơh broă bal nàng bơsong bàr, pe broă đah 2 lơgar. Tŭ do jà làng bol mờ gơ̆p bơyô iăt jơnau tơngĭt nền cê:

17/06/2024
Jơnau tơngĭt ngai dơ̆ bàr, ngai 17 nhai 06 nam 2024

Jơnau tơngĭt ngai dơ̆ bàr, ngai 17 nhai 06 nam 2024

VOV4.K’Ho- Jơnau yal tơngĭt mho ngai dơ̆ bàr, ngai 17 nhai 06 nam 2024, geh ală jơnau tơngĭt tờm tơnơ̆ do: -Thủ tướng ồng Phạm Minh Chính tus bal pơrjum bè broă lơh tam gơl sồ bơh Anih cah rơña làng bol dê. -Ngai do, Quôk hội sơn đờm dơ̆ 2 Pơrjum dơ̆ 7, lơh nền dồ ròt ală tơngume kuơmàng. -Gah đơng lam Ling klàng càr Dăk Lăk bơyai lơh Dơ̆ lam lơh tàm pơrlòng uă gờm chờ Pơrjum dờng tàm pơrlòng lơh ngan lơh geh jai pha, tơngai bơh nam 2019 tus nam 2024. -Liên hợp quôk jờng rơ jơnau lơh nền ơm ing tam lơh bơh lơgar Israel dê. -Canada, Ấn Độ hơ pơrgon lơh broă bal nàng bơsong bàr, pe broă đah 2 lơgar. Tŭ do jà làng bol mờ gơ̆p bơyô iăt jơnau tơngĭt nền cê:

17/06/2024

JƠNAU TƠNGGIT MPỒL BƠTIÀN (THỜI SỰ XÃ HỘI)

Thủ tướng ồng Phạm Minh Chính tus bal pơrjum bè broă lơh tam gơl sồ bơh Anih cah rơña làng bol dê
Thủ tướng ồng Phạm Minh Chính tus bal pơrjum bè broă lơh tam gơl sồ bơh Anih cah rơña làng bol dê

VOV4.K'Ho- Mho òr (16/06), Kwang geh jơng tàm Ƀộ Cíñ trị, Thủ tướng Cíñ phủ ồng Phạm Minh Chính, Củ tịc Ủy ƀan dà lơgar bè tam gơl sồ neh tus bal Pơrjum yal tơnggit broă lơh tam gơl sồ geh cồng nha kâp ƀộ, gah broă lơh bơh gah Anih cah rơña dê.

17/06/2024
Thủ tướng ồng Phạm Minh Chính tus bal pơrjum bè broă lơh tam gơl sồ bơh Anih cah rơña làng bol dê

Thủ tướng ồng Phạm Minh Chính tus bal pơrjum bè broă lơh tam gơl sồ bơh Anih cah rơña làng bol dê

VOV4.K'Ho- Mho òr (16/06), Kwang geh jơng tàm Ƀộ Cíñ trị, Thủ tướng Cíñ phủ ồng Phạm Minh Chính, Củ tịc Ủy ƀan dà lơgar bè tam gơl sồ neh tus bal Pơrjum yal tơnggit broă lơh tam gơl sồ geh cồng nha kâp ƀộ, gah broă lơh bơh gah Anih cah rơña dê.

17/06/2024

CÍÑ SAC MỜ RÀI KIS (CHÍNH SÁCH VÀ CUỘC SỐNG)

Dơ̆ jờng rơ cau geh bơngă pin dờn geh pơn rơ gơguh jak tiah nhàr dà lơgar, bồt dà lềng dơ̆ 2, nam 2024
Dơ̆ jờng rơ cau geh bơngă pin dờn geh pơn rơ gơguh jak tiah nhàr dà lơgar, bồt dà lềng dơ̆ 2, nam 2024

VOV4.K'Ho- Mang òr (16/06), Ƀộ cih sră ƀău Kộng sản, Mpồl duh broă sùm Ủy ƀan Mặt trận dà lơgar Việt Nam, Gah đơng lam Mpồl ling sền gàr tiah nhàr lơgar bơh dà lơgar dê bơyai lơh Broă lơh jờng rơ cau geh bơngă pin dờn geh pơn rơ gơguh jak tiah nhàr dà lơgar, bồt dà lềng dơ̆ 2, nam 2024 mờ tơngume “Anih kơp kơnờm bơh ƀòn lơgar dê”.

17/06/2024
Dơ̆ jờng rơ cau geh bơngă pin dờn geh pơn rơ gơguh jak tiah nhàr dà lơgar, bồt dà lềng dơ̆ 2, nam 2024

Dơ̆ jờng rơ cau geh bơngă pin dờn geh pơn rơ gơguh jak tiah nhàr dà lơgar, bồt dà lềng dơ̆ 2, nam 2024

VOV4.K'Ho- Mang òr (16/06), Ƀộ cih sră ƀău Kộng sản, Mpồl duh broă sùm Ủy ƀan Mặt trận dà lơgar Việt Nam, Gah đơng lam Mpồl ling sền gàr tiah nhàr lơgar bơh dà lơgar dê bơyai lơh Broă lơh jờng rơ cau geh bơngă pin dờn geh pơn rơ gơguh jak tiah nhàr dà lơgar, bồt dà lềng dơ̆ 2, nam 2024 mờ tơngume “Anih kơp kơnờm bơh ƀòn lơgar dê”.

17/06/2024

BROĂ LƠH SA (NHÀ NÔNG)

Cau lơh broă sa càr Gia Lai chờ hờp mŭt tàm kàl pik plai sầu riêng
Cau lơh broă sa càr Gia Lai chờ hờp mŭt tàm kàl pik plai sầu riêng

VOV4.K'Ho- Jơh gùt càr tŭ do geh mờr 6 rbô lồ sầu riêng, tàm hơ̆ bă sầu riêng gơ ai sa geh tus pơgăp nggùl, uă ngan là tàm ală kơnhoàl, bè: Chư Prông, Ia Grai, Đăk Đoa, Chư Sê mờ Chư Pưh.

14/06/2024
Cau lơh broă sa càr Gia Lai chờ hờp mŭt tàm kàl pik plai sầu riêng

Cau lơh broă sa càr Gia Lai chờ hờp mŭt tàm kàl pik plai sầu riêng

VOV4.K'Ho- Jơh gùt càr tŭ do geh mờr 6 rbô lồ sầu riêng, tàm hơ̆ bă sầu riêng gơ ai sa geh tus pơgăp nggùl, uă ngan là tàm ală kơnhoàl, bè: Chư Prông, Ia Grai, Đăk Đoa, Chư Sê mờ Chư Pưh.

14/06/2024

PRÀN KƠL DANG SĂ JAN (SỨC KHOẺ)

Càr Dăk Lăk rơcang kơrian mờ kòp sốt xuất huyết tàm kàl mìu
Càr Dăk Lăk rơcang kơrian mờ kòp sốt xuất huyết tàm kàl mìu

VOV4.K’Ho- Càr Dăk Lăk gam mŭt tàm kàl mìu, do là tŭ ƀuơn nàng sơmăc lơh gơtìp kòp sốt xuất huyết deh kòn mờ geh uă.

12/06/2024
Càr Dăk Lăk rơcang kơrian mờ kòp sốt xuất huyết tàm kàl mìu

Càr Dăk Lăk rơcang kơrian mờ kòp sốt xuất huyết tàm kàl mìu

VOV4.K’Ho- Càr Dăk Lăk gam mŭt tàm kàl mìu, do là tŭ ƀuơn nàng sơmăc lơh gơtìp kòp sốt xuất huyết deh kòn mờ geh uă.

12/06/2024

ɃÒN LƠGAR PA (NÔNG THÔN MỚI)

Ală cau ùr lơh sồ siă gơlik phan bơna
Ală cau ùr lơh sồ siă gơlik phan bơna

VOV4.K’Ho- Bơh ală sồ siă sang sơr bì, uă cau ùr tàm càr Dăk Lăk neh ai ngui nàng lơh gơlik ală phan bơna, lơh geh tai priă jền. Broă lơh do gam pơgồp bơnah tàm broă sền gàr tiah ơm kis, wèt tus broă ngui sa tơlir.

15/06/2024
Ală cau ùr lơh sồ siă gơlik phan bơna

Ală cau ùr lơh sồ siă gơlik phan bơna

VOV4.K’Ho- Bơh ală sồ siă sang sơr bì, uă cau ùr tàm càr Dăk Lăk neh ai ngui nàng lơh gơlik ală phan bơna, lơh geh tai priă jền. Broă lơh do gam pơgồp bơnah tàm broă sền gàr tiah ơm kis, wèt tus broă ngui sa tơlir.

15/06/2024

BƠTA NIAM CHÀI (VĂN HOÁ)

Niam bơnĕ ngan tàm bơhiàn lơh oh mi bal bơh kòn cau Bahnar
Niam bơnĕ ngan tàm bơhiàn lơh oh mi bal bơh kòn cau Bahnar

VOV4.K’Ho- Gơwèt mờ kòn cau Bahnar, bơhiàn lơh oh mi bal geh sền là dang che tàm tơrbŏ bal bơta kờñ gơboh, bơh ală cau krơi is gơ gơs cau rềp mềr, sùm kờñ gơboh bal, jơm glòm bal tàm rài kis... Dơ̆ lơh oh mi bal geh lơh jat mờ nùs nhơm lơh is, cèng gơtha niam bơnĕ ngan, kơ̆p kờñ tơl nă cau kis bơnĕ bơnài bal, rềp mềr, tam klăc bal, jơm klòm bal mờ dong kờl bal.

16/06/2024
Niam bơnĕ ngan tàm bơhiàn lơh oh mi bal bơh kòn cau Bahnar

Niam bơnĕ ngan tàm bơhiàn lơh oh mi bal bơh kòn cau Bahnar

VOV4.K’Ho- Gơwèt mờ kòn cau Bahnar, bơhiàn lơh oh mi bal geh sền là dang che tàm tơrbŏ bal bơta kờñ gơboh, bơh ală cau krơi is gơ gơs cau rềp mềr, sùm kờñ gơboh bal, jơm glòm bal tàm rài kis... Dơ̆ lơh oh mi bal geh lơh jat mờ nùs nhơm lơh is, cèng gơtha niam bơnĕ ngan, kơ̆p kờñ tơl nă cau kis bơnĕ bơnài bal, rềp mềr, tam klăc bal, jơm klòm bal mờ dong kờl bal.

16/06/2024

BƠTA NIAM CHÀI BƠH YAU (VĂN NGHỆ DÂN GIAN)

Jơnau yal yau kòn cau Jrai: “Klau Dăm Yang Blan”
Jơnau yal yau kòn cau Jrai: “Klau Dăm Yang Blan”

VOV4.K’Ho- Jơnau yal yau “Klau Dăm Yang Blan” bơh kòn cau Jrai dê yal bè bơta tàm kờñ bơh kòn klau bơtau đăng trồ dê mờ kòn ùr tàm dunia. Bơta tàm kờñ do geh mè bèp 2 gah dê rcang lài bơh tàm tŭ 2 nă gam tàm kơndul mè. Khi neh lòt gan uă bơta kal ke ngan, mơya lồi dŭt kung gam wơl rê wơl mờ ơm kis bal hờn chờ jơh rài kis. Tơnơ̆ do bi Ndong Brawl rơ̆p sền jơnau yal yau do.

09/06/2024
Jơnau yal yau kòn cau Jrai: “Klau Dăm Yang Blan”

Jơnau yal yau kòn cau Jrai: “Klau Dăm Yang Blan”

VOV4.K’Ho- Jơnau yal yau “Klau Dăm Yang Blan” bơh kòn cau Jrai dê yal bè bơta tàm kờñ bơh kòn klau bơtau đăng trồ dê mờ kòn ùr tàm dunia. Bơta tàm kờñ do geh mè bèp 2 gah dê rcang lài bơh tàm tŭ 2 nă gam tàm kơndul mè. Khi neh lòt gan uă bơta kal ke ngan, mơya lồi dŭt kung gam wơl rê wơl mờ ơm kis bal hờn chờ jơh rài kis. Tơnơ̆ do bi Ndong Brawl rơ̆p sền jơnau yal yau do.

09/06/2024

LƠH LÈO (SÂN KHẤU TRUYỀN THANH)

Jơnau lồi poh: "Satềp tam chi"
Jơnau lồi poh: "Satềp tam chi"

VOV4.K’Ho- Nhai mìu tus là tŭ niam ngan nàng tam chi, tam brê. Tơngai lài, ală càr tàm tiah Tây Nguyên neh bơyai lơh satềp tam chi rài rài kah ưn ngài Wa Hồ. Broă lơh do tàm ală tiah rơ̆p pơgồp bơnah lơh tơlir ù dòr gời, sền gàr tiah ơm kis brê bơnơm, gơdờp mờ tam gơl nhơm trồ tiah. Jơnau lồi poh tơnơ̆ do đơs bè tơngume do.

16/06/2024
Jơnau lồi poh: "Satềp tam chi"

Jơnau lồi poh: "Satềp tam chi"

VOV4.K’Ho- Nhai mìu tus là tŭ niam ngan nàng tam chi, tam brê. Tơngai lài, ală càr tàm tiah Tây Nguyên neh bơyai lơh satềp tam chi rài rài kah ưn ngài Wa Hồ. Broă lơh do tàm ală tiah rơ̆p pơgồp bơnah lơh tơlir ù dòr gời, sền gàr tiah ơm kis brê bơnơm, gơdờp mờ tam gơl nhơm trồ tiah. Jơnau lồi poh tơnơ̆ do đơs bè tơngume do.

16/06/2024

Tần số phát sóng

Dân tộc và Phát triển: 
10h10, 19h40, Thứ 2 -> Thứ 6, VOV1
Kết nối 54:
11h35, Thứ 7, Thứ 4, VOV1
Sắc màu dân tộc Việt Nam:
6h50, 16h40, Chủ nhật, VOV2
Đại GĐ các dân tộc Việt Nam:
7h30, 11h30, Thứ 6, Thứ 3, VOV2
Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam:
8h30, 20h30, Chủ nhật, Thứ 4, VOV1
Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam:
16h15, Thứ 2 -> Thứ 7, VOV2