Chương trình đang phát

---

- - -
00:00
Live
Chương trình tiếp theo

---

- - -
Giờ phát sóng Chương trình

Video

Cô gái Bahnar xuống phố
Nhịp chiêng gọi H’Ƀiêr
25/05/2023
Bơto bơtê kòn sau
23/05/2023
Mơñam mrai
21/05/2023

TƠLƠI HING ANG MƠNUIH TƠPUL (THỜI SỰ XÃ HỘI)

Pơsit Tơlơi pơkôl djru tơlơi phiăn amăng bruă mơnuih ƀôn sang kơplah wah Việt Nam hăng Lao
Pơsit Tơlơi pơkôl djru tơlơi phiăn amăng bruă mơnuih ƀôn sang kơplah wah Việt Nam hăng Lao

VOV4.Jarai - Khua mir sir dêh čar ta ơi Võ Văn Thưởng phrâo kĭ tơlơi pơsit Tơlơi pơkôl djru tơlơi phiăn amăng bruă mơnuih ƀôn sang kơplah wah Việt Nam hăng Lao tui tơlơi rơkâo mơng Kơnuk kơna.

03/06/2023
Pơsit Tơlơi pơkôl djru tơlơi phiăn amăng bruă mơnuih ƀôn sang kơplah wah Việt Nam hăng Lao

Pơsit Tơlơi pơkôl djru tơlơi phiăn amăng bruă mơnuih ƀôn sang kơplah wah Việt Nam hăng Lao

VOV4.Jarai - Khua mir sir dêh čar ta ơi Võ Văn Thưởng phrâo kĭ tơlơi pơsit Tơlơi pơkôl djru tơlơi phiăn amăng bruă mơnuih ƀôn sang kơplah wah Việt Nam hăng Lao tui tơlơi rơkâo mơng Kơnuk kơna.

03/06/2023

ČRĂN HƠDRĂ KƠNUK KƠNA HĂNG HƠDIP MƠDA (CHÍNH SÁCH VÀ CUỘC SỐNG)

Pơgang - Hơdră bruă kiăng pơhrŏ mrô čơđai ƀlung ia
Pơgang - Hơdră bruă kiăng pơhrŏ mrô čơđai ƀlung ia

VOV4.Jarai-Mơng 2010 truh ră anai, rĭm thun, mrô čơđai ia ƀlung amăng dêh čar Việt Nam hrŏ trun mơng 3-5% (100 čô/thun). Samơ̆, sa tơlơi sit nik lĕ mrô čơđai ƀơi Việt Nam djai yua ƀlung ia ăt đĭ lu tui. Ƀlung ia lĕ sa amăng 10 tơlơi ngă djai čơđai mơng 5 truh 14 thun. Hơdôm tal ƀuh čơđai djai yua ia ƀlung lĕ amăng bơyan pơdơi prong, ngă hŭi rơhyưt.

01/06/2023
Pơgang - Hơdră bruă kiăng pơhrŏ mrô čơđai ƀlung ia

Pơgang - Hơdră bruă kiăng pơhrŏ mrô čơđai ƀlung ia

VOV4.Jarai-Mơng 2010 truh ră anai, rĭm thun, mrô čơđai ia ƀlung amăng dêh čar Việt Nam hrŏ trun mơng 3-5% (100 čô/thun). Samơ̆, sa tơlơi sit nik lĕ mrô čơđai ƀơi Việt Nam djai yua ƀlung ia ăt đĭ lu tui. Ƀlung ia lĕ sa amăng 10 tơlơi ngă djai čơđai mơng 5 truh 14 thun. Hơdôm tal ƀuh čơđai djai yua ia ƀlung lĕ amăng bơyan pơdơi prong, ngă hŭi rơhyưt.

01/06/2023

BRUĂ MƠNUIH NGĂ HMUA (NHÀ NÔNG)

Dak Lak: Ngă pơphô hlâo bruă pla sầu riêng mă yua măi mok phrâo hăng pơkĕ hăng tuai găn rơgao lăng
Dak Lak: Ngă pơphô hlâo bruă pla sầu riêng mă yua măi mok phrâo hăng pơkĕ hăng tuai găn rơgao lăng

VOV4.Jarai - Mơguah lơ 1/6, Khul mơnuih ngă đang hmua tơring čar Dak Lak pơphun bơkơtuai hluai tui tơlơi ba tơbiă rơwang bruă Pơphô hlâo bruă pla sầu riêng mă yua măi mok phrâo hăng pơkĕ hăng pơdŏng hơdră đang ngă gru sầu riêng nao hrom hăng brơi tuai găn rơgao lăng bruă đang hmua.

02/06/2023
Dak Lak: Ngă pơphô hlâo bruă pla sầu riêng mă yua măi mok phrâo hăng pơkĕ hăng tuai găn rơgao lăng

Dak Lak: Ngă pơphô hlâo bruă pla sầu riêng mă yua măi mok phrâo hăng pơkĕ hăng tuai găn rơgao lăng

VOV4.Jarai - Mơguah lơ 1/6, Khul mơnuih ngă đang hmua tơring čar Dak Lak pơphun bơkơtuai hluai tui tơlơi ba tơbiă rơwang bruă Pơphô hlâo bruă pla sầu riêng mă yua măi mok phrâo hăng pơkĕ hăng pơdŏng hơdră đang ngă gru sầu riêng nao hrom hăng brơi tuai găn rơgao lăng bruă đang hmua.

02/06/2023

TƠLƠI SUAIH PRAL (SỨC KHỎE)

Hot djŭp hăng tơlơi ruă kơđol kơsô̆ lok nao lok rai
Hot djŭp hăng tơlơi ruă kơđol kơsô̆ lok nao lok rai

VOV4.Jarai-Djŭp hot jing phun tơhnal ba truh tơlơi ruă hŭi rơhyưt kah hăng brŭ asar, ruă arăt hơtai boh, suă amăng suă pran...Hăng amăng suă pran, asăp hot hơmâo lu jrao măt ngă sat kơ kơsô̆ biă mă.

31/05/2023
Hot djŭp hăng tơlơi ruă kơđol kơsô̆ lok nao lok rai

Hot djŭp hăng tơlơi ruă kơđol kơsô̆ lok nao lok rai

VOV4.Jarai-Djŭp hot jing phun tơhnal ba truh tơlơi ruă hŭi rơhyưt kah hăng brŭ asar, ruă arăt hơtai boh, suă amăng suă pran...Hăng amăng suă pran, asăp hot hơmâo lu jrao măt ngă sat kơ kơsô̆ biă mă.

31/05/2023

PLƠI PLA PHRÂO (NÔNG THÔN MỚI)

Jơlan tơkuh klâo guai lŏn ia ƀơi Ngọc Hồi lŏn djai ră anai hơdip glăi
Jơlan tơkuh klâo guai lŏn ia ƀơi Ngọc Hồi lŏn djai ră anai hơdip glăi

VOV4.Jarai-Hăng anih yôm biă mă, tơring glông Ngọc Hồi, Kon Tum hơmâo jơlan guai dêh čar sô̆ hăng lŏn ia Lao hang Kur. Rơnuk blah ayăt Mi pơklaih rơngai lŏn ia, kual lŏn tơkuh klâo jơlan guai dêh čar anai sa drơi mơnŭ tơdjô̆ klâo boh dêh čar hmư̆ hrom jing anih anom blah ayăt Mi-ngŭi kơtang tit yua gơñu pơgăn hĭ jơlan amur Hồ Chí Minh.

06/05/2023
Jơlan tơkuh klâo guai lŏn ia ƀơi Ngọc Hồi lŏn djai ră anai hơdip glăi

Jơlan tơkuh klâo guai lŏn ia ƀơi Ngọc Hồi lŏn djai ră anai hơdip glăi

VOV4.Jarai-Hăng anih yôm biă mă, tơring glông Ngọc Hồi, Kon Tum hơmâo jơlan guai dêh čar sô̆ hăng lŏn ia Lao hang Kur. Rơnuk blah ayăt Mi pơklaih rơngai lŏn ia, kual lŏn tơkuh klâo jơlan guai dêh čar anai sa drơi mơnŭ tơdjô̆ klâo boh dêh čar hmư̆ hrom jing anih anom blah ayăt Mi-ngŭi kơtang tit yua gơñu pơgăn hĭ jơlan amur Hồ Chí Minh.

06/05/2023

GRU GRUA THÂO THĂI (VĂN HÓA)

Pơplông čưng boh lông Futsal HDbank tơdăm dra čơđai sang hră gưl prong kual Dap Kơdue 2023 
Pơplông čưng boh lông Futsal HDbank tơdăm dra čơđai sang hră gưl prong kual Dap Kơdue 2023 

VOV4.Jarai-Tlam lơ 30/5, ƀơi plơi prong Ƀuôn Ma Thuôt, tơring čar Dak Lak, Gong phun jua pơhiăp Việt Nam ngă hrom Anom bruă čưng boh lông Việt Nam jơnum pơphun pơplông čưng boh lông Futsal HDbank tơdăm dra čơđai sang hră gưl prong kual Dap Kơdư thun 2023.

31/05/2023
Pơplông čưng boh lông Futsal HDbank tơdăm dra čơđai sang hră gưl prong kual Dap Kơdue 2023 

Pơplông čưng boh lông Futsal HDbank tơdăm dra čơđai sang hră gưl prong kual Dap Kơdue 2023 

VOV4.Jarai-Tlam lơ 30/5, ƀơi plơi prong Ƀuôn Ma Thuôt, tơring čar Dak Lak, Gong phun jua pơhiăp Việt Nam ngă hrom Anom bruă čưng boh lông Việt Nam jơnum pơphun pơplông čưng boh lông Futsal HDbank tơdăm dra čơđai sang hră gưl prong kual Dap Kơdư thun 2023.

31/05/2023

TƠLƠI RĂ RUAI ADOH SUANG AMĂNG PLƠI PLA (VĂN NGHỆ DÂN GIAN)

Mơnuih ƀun rin hăng Ơi pơtao yang
Mơnuih ƀun rin hăng Ơi pơtao yang

VOV4.Jarai - Tơlơi akhan đưm “mơnuih ƀun rin hăng Ơi pơtao yang”, akhan kơ sa čô čơđai sang hră ƀun rin nao pơ̆ ia rơsĭ Ơi pơtao yang kiăng tơña lăng yua hơget rơgao 3 rơnuk laih mơ̆ pô dô̆ ƀun rin mơn. Ƀơi Jơlan nao, bưp lu mơnuih ăt gơnang kơ čơđai sang hră anun tơña Ơi pơtao yang lăi glăi hơdôm tơlơi ƀu rơđah mơ̆ gơñu ƀu thâo.

28/05/2023
Mơnuih ƀun rin hăng Ơi pơtao yang

Mơnuih ƀun rin hăng Ơi pơtao yang

VOV4.Jarai - Tơlơi akhan đưm “mơnuih ƀun rin hăng Ơi pơtao yang”, akhan kơ sa čô čơđai sang hră ƀun rin nao pơ̆ ia rơsĭ Ơi pơtao yang kiăng tơña lăng yua hơget rơgao 3 rơnuk laih mơ̆ pô dô̆ ƀun rin mơn. Ƀơi Jơlan nao, bưp lu mơnuih ăt gơnang kơ čơđai sang hră anun tơña Ơi pơtao yang lăi glăi hơdôm tơlơi ƀu rơđah mơ̆ gơñu ƀu thâo.

28/05/2023

TƠLƠI NGĂ SEN ( SÂN KHẤU TRUYỀN THANH)

Apah pơgang dlai tlô
Apah pơgang dlai tlô

VOV4.Jarai - Rơdơi rơbêh kơ 10 thun pok pơhai ngă tui hơdră apah wai pơgang dlai tlô hmâo bơdjơ̆ nao klă, abih bang truh bruă wai lăng, pơgang hăng pơlar dlai tlô. Mơng anun, djru pơjing bruă mă hơđong, đĭ tui prăk pơhrui glăi hăng pơplih tơlơi hơdip mơda kơ lu bôh sang anô̆ ƀơi hơdôm bôh plơi pla mơnuih ƀôn sang dô̆ giăm guai hăng dlai kyâu.

14/05/2023
Apah pơgang dlai tlô

Apah pơgang dlai tlô

VOV4.Jarai - Rơdơi rơbêh kơ 10 thun pok pơhai ngă tui hơdră apah wai pơgang dlai tlô hmâo bơdjơ̆ nao klă, abih bang truh bruă wai lăng, pơgang hăng pơlar dlai tlô. Mơng anun, djru pơjing bruă mă hơđong, đĭ tui prăk pơhrui glăi hăng pơplih tơlơi hơdip mơda kơ lu bôh sang anô̆ ƀơi hơdôm bôh plơi pla mơnuih ƀôn sang dô̆ giăm guai hăng dlai kyâu.

14/05/2023

Tần số phát sóng

Dân tộc và Phát triển: 
10h10, 19h40, Thứ 2 -> Thứ 6, VOV1
Kết nối 54:
11h35, Thứ 7, Thứ 4, VOV1
Sắc màu dân tộc Việt Nam:
6h50, 16h40, Chủ nhật, VOV2
Đại GĐ các dân tộc Việt Nam:
7h30, 11h30, Thứ 6, Thứ 3, VOV2
Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam:
8h30, 20h30, Chủ nhật, Thứ 4, VOV1
Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam:
16h15, Thứ 2 -> Thứ 7, VOV2