Chương trình đang phát

---

- - -
00:00
Live
Chương trình tiếp theo

---

- - -
Giờ phát sóng Chương trình

Video

PÔR HIĂP (PHÁT THANH)

Tơlơi pơhing phrâo - Hrơi sa, lơ 17-6-2024
Tơlơi pơhing phrâo - Hrơi sa, lơ 17-6-2024

VOV4.Jarai- Khua dêh čar ơi Phạm Minh Chính nao jơnum kơ bruă pơplih boh thâo phrâo mơng sang phat kơđi. - Hrơi anai, Khua pơ ala mơnuih ƀôn sang pơphun jơnum tal 2 amăng Jơnum lok 7, pơsit hơdôm boh tơhnal yôm phăn. - Anom bruă git gai ling tơhan tơring čar Dak Lak pơphun tal pơplông kiăng mut hrŏm tal pơplông ngă truh kih, rơwang thun 2019-2024. - Sang gum hơbit djop dêh čar hok mơ-ak hăng tơlơi pơsit pơdơi blah ngă mơng Israel. - Dêh čar Canada, India ƀuăn ngă hrŏm kiăng pơsir hĭ sa, dua bruă mơng dua bơnah.

17/06/2024
Tơlơi pơhing phrâo - Hrơi sa, lơ 17-6-2024

Tơlơi pơhing phrâo - Hrơi sa, lơ 17-6-2024

VOV4.Jarai- Khua dêh čar ơi Phạm Minh Chính nao jơnum kơ bruă pơplih boh thâo phrâo mơng sang phat kơđi. - Hrơi anai, Khua pơ ala mơnuih ƀôn sang pơphun jơnum tal 2 amăng Jơnum lok 7, pơsit hơdôm boh tơhnal yôm phăn. - Anom bruă git gai ling tơhan tơring čar Dak Lak pơphun tal pơplông kiăng mut hrŏm tal pơplông ngă truh kih, rơwang thun 2019-2024. - Sang gum hơbit djop dêh čar hok mơ-ak hăng tơlơi pơsit pơdơi blah ngă mơng Israel. - Dêh čar Canada, India ƀuăn ngă hrŏm kiăng pơsir hĭ sa, dua bruă mơng dua bơnah.

17/06/2024

TƠLƠI HING ANG MƠNUIH TƠPUL (THỜI SỰ XÃ HỘI)

Pơphun čơkă hrơi Jơnum bơkơtưn ngă bruă Khŏm truh kih
Pơphun čơkă hrơi Jơnum bơkơtưn ngă bruă Khŏm truh kih

VOV4.Jarai - Anom bruă git gai tơhan tơring čar Dak Lăk phrâo pơphun Pơplông čơkă hrơi Jơnum bơkơtưn ngă bruă khŏm truh kih, rơwang thun 2019-2024 hăng anăn “30 hrơi ngă bruă ba gru - Bơkơtưn hơmâo mă 3 mơta bruă prong hloh dưi ngă truh kih”.

17/06/2024
Pơphun čơkă hrơi Jơnum bơkơtưn ngă bruă Khŏm truh kih

Pơphun čơkă hrơi Jơnum bơkơtưn ngă bruă Khŏm truh kih

VOV4.Jarai - Anom bruă git gai tơhan tơring čar Dak Lăk phrâo pơphun Pơplông čơkă hrơi Jơnum bơkơtưn ngă bruă khŏm truh kih, rơwang thun 2019-2024 hăng anăn “30 hrơi ngă bruă ba gru - Bơkơtưn hơmâo mă 3 mơta bruă prong hloh dưi ngă truh kih”.

17/06/2024

ČRĂN HƠDRĂ KƠNUK KƠNA HĂNG HƠDIP MƠDA (CHÍNH SÁCH VÀ CUỘC SỐNG)

Khua pơ ala mơnuih ƀôn sang pơphun jơnum tal 2, Jơnum lok 7, pơsit lu bruă yôm phun
Khua pơ ala mơnuih ƀôn sang pơphun jơnum tal 2, Jơnum lok 7, pơsit lu bruă yôm phun

VOV4.Jarai-Jơnum hrơi tal 2 mơ̆ng mông Jơnum lok 7 him lăng hơmâo pơphun mơ̆ng hrơi anai lơ 17/6 truh abih lơ 28/6. Khua mua pơ ala mơnuih ƀôn sang sem lăng pơsit brơi lu tơlơi phiăn, tơlơi pơtrun ăt kah hăng hơdôm bruă yôm phun yua gơñu dưi pơsir.

17/06/2024
Khua pơ ala mơnuih ƀôn sang pơphun jơnum tal 2, Jơnum lok 7, pơsit lu bruă yôm phun

Khua pơ ala mơnuih ƀôn sang pơphun jơnum tal 2, Jơnum lok 7, pơsit lu bruă yôm phun

VOV4.Jarai-Jơnum hrơi tal 2 mơ̆ng mông Jơnum lok 7 him lăng hơmâo pơphun mơ̆ng hrơi anai lơ 17/6 truh abih lơ 28/6. Khua mua pơ ala mơnuih ƀôn sang sem lăng pơsit brơi lu tơlơi phiăn, tơlơi pơtrun ăt kah hăng hơdôm bruă yôm phun yua gơñu dưi pơsir.

17/06/2024

BRUĂ MƠNUIH NGĂ HMUA (NHÀ NÔNG)

Mơnuih ngă hmua ƀơi Gia Lai hok kơdok yak nao bơyan pĕ pơhrui sầu riêng
Mơnuih ngă hmua ƀơi Gia Lai hok kơdok yak nao bơyan pĕ pơhrui sầu riêng

VOV4.Jarai-Đơ đam tơring čar hơmâo giăm 6.000 ektar đang pla sầu riêng, amăng anun đang hmua dưi pĕ pơhrui giăm ha krah, lu hloh ƀơi tơring glông Chư Prông, Ia Grai, Đăk Đoa, Chư Sê hăng Chư Pưh.

14/06/2024
Mơnuih ngă hmua ƀơi Gia Lai hok kơdok yak nao bơyan pĕ pơhrui sầu riêng

Mơnuih ngă hmua ƀơi Gia Lai hok kơdok yak nao bơyan pĕ pơhrui sầu riêng

VOV4.Jarai-Đơ đam tơring čar hơmâo giăm 6.000 ektar đang pla sầu riêng, amăng anun đang hmua dưi pĕ pơhrui giăm ha krah, lu hloh ƀơi tơring glông Chư Prông, Ia Grai, Đăk Đoa, Chư Sê hăng Chư Pưh.

14/06/2024

TƠLƠI SUAIH PRAL (SỨC KHỎE)

Dak Lak gơgrong pơgang duam đung drah amăng bơyan hơjan hlim
Dak Lak gơgrong pơgang duam đung drah amăng bơyan hơjan hlim

VOV4.Jarai-Dak Lak glăk yak nao bơyan hơjan hlim, anai lĕ ayuh hyiăng gêh gal ngă keč čeh čar mơng anun lar hyu kman duam đung drah.

12/06/2024
Dak Lak gơgrong pơgang duam đung drah amăng bơyan hơjan hlim

Dak Lak gơgrong pơgang duam đung drah amăng bơyan hơjan hlim

VOV4.Jarai-Dak Lak glăk yak nao bơyan hơjan hlim, anai lĕ ayuh hyiăng gêh gal ngă keč čeh čar mơng anun lar hyu kman duam đung drah.

12/06/2024

PLƠI PLA PHRÂO (NÔNG THÔN MỚI)

Mă prăk mơnuih ƀôn sang pioh bơwih brơi kơ tơlơi hơdip mơda mơnuih ƀôn sang
Mă prăk mơnuih ƀôn sang pioh bơwih brơi kơ tơlơi hơdip mơda mơnuih ƀôn sang

VOV4.Jarai – Amăng hơdôm thun rơgao, lu bruă bơkơtưn khăp kơ lŏn ia hăng hơdôm bruă pơsur mơ̆ng Jơnum min djop djuai ania mơnuih mơnam Việt Nam hơdôm gưl ƀơi Châu Thành, Sóc Trăng hăng khul ding kơna pok phun, pok pơhai ngă tui bôh tơhnal klă hăng lar hyu dơlăm amăng mơnuih ƀôn sang. Biă ñu, bruă pơtrut kơtang ngă tui pơsur “Abih bang mơnuih ƀôn sang gum hrŏm hơbit pơdŏng plơi pla phrâo, plơi prong thâo rơgơi” hăng jơlan gah “Mă pran mơnuih ƀôn sang bơwih brơi tơlơi hơdip mơda kơ mơnuih ƀôn sang” hmâo djru ngă “pơplih phrâo” ƀô̆ mơta plơi pla hăng plơi prong mơ̆ng tơring glông; tơlơi hơdip mơda gơnam tam hăng pran jua, anô̆ klă tơlơi hơdip mơ̆ng mơnuih ƀôn sang hmâo tơlơi pơplih rơđah.

11/06/2024
Mă prăk mơnuih ƀôn sang pioh bơwih brơi kơ tơlơi hơdip mơda mơnuih ƀôn sang

Mă prăk mơnuih ƀôn sang pioh bơwih brơi kơ tơlơi hơdip mơda mơnuih ƀôn sang

VOV4.Jarai – Amăng hơdôm thun rơgao, lu bruă bơkơtưn khăp kơ lŏn ia hăng hơdôm bruă pơsur mơ̆ng Jơnum min djop djuai ania mơnuih mơnam Việt Nam hơdôm gưl ƀơi Châu Thành, Sóc Trăng hăng khul ding kơna pok phun, pok pơhai ngă tui bôh tơhnal klă hăng lar hyu dơlăm amăng mơnuih ƀôn sang. Biă ñu, bruă pơtrut kơtang ngă tui pơsur “Abih bang mơnuih ƀôn sang gum hrŏm hơbit pơdŏng plơi pla phrâo, plơi prong thâo rơgơi” hăng jơlan gah “Mă pran mơnuih ƀôn sang bơwih brơi tơlơi hơdip mơda kơ mơnuih ƀôn sang” hmâo djru ngă “pơplih phrâo” ƀô̆ mơta plơi pla hăng plơi prong mơ̆ng tơring glông; tơlơi hơdip mơda gơnam tam hăng pran jua, anô̆ klă tơlơi hơdip mơ̆ng mơnuih ƀôn sang hmâo tơlơi pơplih rơđah.

11/06/2024

GRU GRUA THÂO THĂI (VĂN HÓA)

 Ngă yang hơduah ia hơjan mơ̆ng djuai ania Êđê ƀơi plơi prong Buôn Ma Thuột, Dak Lăk
 Ngă yang hơduah ia hơjan mơ̆ng djuai ania Êđê ƀơi plơi prong Buôn Ma Thuột, Dak Lăk

VOV4.Jarai - Plah wah blan 3, blan 4 rim thun, lơ̆m truh bơyan phang kual Dap Kơdư, neh met wa pơ anai juăt pơphun ngă yang hơduah ia hơjan. Anai jing tơlơi ngă yang kiăng hơjan klă angin hiam, bơyan pơdai mơboh jor kơtor mơboh lu. 

09/06/2024
 Ngă yang hơduah ia hơjan mơ̆ng djuai ania Êđê ƀơi plơi prong Buôn Ma Thuột, Dak Lăk

 Ngă yang hơduah ia hơjan mơ̆ng djuai ania Êđê ƀơi plơi prong Buôn Ma Thuột, Dak Lăk

VOV4.Jarai - Plah wah blan 3, blan 4 rim thun, lơ̆m truh bơyan phang kual Dap Kơdư, neh met wa pơ anai juăt pơphun ngă yang hơduah ia hơjan. Anai jing tơlơi ngă yang kiăng hơjan klă angin hiam, bơyan pơdai mơboh jor kơtor mơboh lu. 

09/06/2024

TƠLƠI RĂ RUAI ADOH SUANG AMĂNG PLƠI PLA (VĂN NGHỆ DÂN GIAN)

Tơdăm Yang Blan
Tơdăm Yang Blan

VOV4.Jarai – Tơlơi akhan “Tơdăm Yang Blan” gah djuai ania Jarai akhan kơ tơlơi khăp mơng ană ơi pơtao yang hăng sa čô bơnai dra ƀơi rŏng lŏn. Tơlơi khăp dưi hmâo amĭ ama dua bơnah pơanôm brơi mơ̆ng 2 čô dô̆ amăng kian. Gơñu hmâo găn rơgao lu tơlơi gun kơtang tit, samơ̆ tuč rơnuč ñu ăt dưi dô̆ hơdip hrŏm mơn.

09/06/2024
Tơdăm Yang Blan

Tơdăm Yang Blan

VOV4.Jarai – Tơlơi akhan “Tơdăm Yang Blan” gah djuai ania Jarai akhan kơ tơlơi khăp mơng ană ơi pơtao yang hăng sa čô bơnai dra ƀơi rŏng lŏn. Tơlơi khăp dưi hmâo amĭ ama dua bơnah pơanôm brơi mơ̆ng 2 čô dô̆ amăng kian. Gơñu hmâo găn rơgao lu tơlơi gun kơtang tit, samơ̆ tuč rơnuč ñu ăt dưi dô̆ hơdip hrŏm mơn.

09/06/2024

TƠLƠI NGĂ SEN ( SÂN KHẤU TRUYỀN THANH)

Tết pla phun kyâo
Tết pla phun kyâo

VOV4.Jarai – Bơyan hơjan truh lĕ ƀrô djơ̆ hrơi blan lăp djơ̆ kơ bruă pla kyâo, pla glai. Hơdôm hrơi rơgao, hơdôm bôh tơring čar amăng kual Dap Kơdư hmâo pơphun “Tết pla kyâo hơdor kơ Wa Hồ na nao”. Bruă mă anai ƀơi hơdôm bôh tơring čar hmâo djru ngă mơtah lŏn hong kơdư kla, pơgang glai klô, djơ̆ hăng ayuh hyiăng pơplih. Tơlơi ruai rơnuč rơwang hrơi tơjuh hrơi anai hmâo anăn ñu “Tết pla kyâo” črông lô kơ bôh yôm anai

16/06/2024
Tết pla phun kyâo

Tết pla phun kyâo

VOV4.Jarai – Bơyan hơjan truh lĕ ƀrô djơ̆ hrơi blan lăp djơ̆ kơ bruă pla kyâo, pla glai. Hơdôm hrơi rơgao, hơdôm bôh tơring čar amăng kual Dap Kơdư hmâo pơphun “Tết pla kyâo hơdor kơ Wa Hồ na nao”. Bruă mă anai ƀơi hơdôm bôh tơring čar hmâo djru ngă mơtah lŏn hong kơdư kla, pơgang glai klô, djơ̆ hăng ayuh hyiăng pơplih. Tơlơi ruai rơnuč rơwang hrơi tơjuh hrơi anai hmâo anăn ñu “Tết pla kyâo” črông lô kơ bôh yôm anai

16/06/2024

Tần số phát sóng

Dân tộc và Phát triển: 
10h10, 19h40, Thứ 2 -> Thứ 6, VOV1
Kết nối 54:
11h35, Thứ 7, Thứ 4, VOV1
Sắc màu dân tộc Việt Nam:
6h50, 16h40, Chủ nhật, VOV2
Đại GĐ các dân tộc Việt Nam:
7h30, 11h30, Thứ 6, Thứ 3, VOV2
Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam:
8h30, 20h30, Chủ nhật, Thứ 4, VOV1
Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam:
16h15, Thứ 2 -> Thứ 7, VOV2