Chương trình đang phát

---

- - -
00:00
Live
Chương trình tiếp theo

---

- - -
Giờ phát sóng Chương trình

Video

Trả chiếc vòng đính hôn (Bahnar)
Bi mni kơ Awa Hô (Êđê) (Bơni kơ Wa Hồ)
02/02/2023
Hát giữ rẫy (Xơ Đăng)
30/01/2023
Kuk kông bôr tôk bre mai
28/01/2023

ČRĂN HƠDRĂ KƠNUK KƠNA HĂNG HƠDIP MƠDA (CHÍNH SÁCH VÀ CUỘC SỐNG)

Lăi pơthâo tơlơi pơtrun mơng Khua gơgrong bruă Khua mir sir jăng jai kơ Tơlơi phiăn phrâo dưi hmâo Khua git gai wai lăng pơ ala mơnuih ƀôn sang dêh čar pel ĕp
Lăi pơthâo tơlơi pơtrun mơng Khua gơgrong bruă Khua mir sir jăng jai kơ Tơlơi phiăn phrâo dưi hmâo Khua git gai wai lăng pơ ala mơnuih ƀôn sang dêh čar pel ĕp

VOV4.Jarai – Mơguah lơ 3/2, ƀơi Ƀirô Khua mir sir, Anom bruă Khua mir sir pơphun jơnum hăng mơnuih mă tơlơi pơhing lăi pơthâo Tơlơi pơtrun mơng Khua gơgrong bruă Khua mir sir jăng jai lăi pơthâo Tơlơi phiăn pel ĕp tơlơi pơtrun, pơjrao tơlơi ruă phrâo dưi hmâo Khua pơ ala mơnuih ƀôn sang dêh čar tal 15, pel ĕp hăng mă yua mơng lơ 1/1/2024.

04/02/2023
Lăi pơthâo tơlơi pơtrun mơng Khua gơgrong bruă Khua mir sir jăng jai kơ Tơlơi phiăn phrâo dưi hmâo Khua git gai wai lăng pơ ala mơnuih ƀôn sang dêh čar pel ĕp

Lăi pơthâo tơlơi pơtrun mơng Khua gơgrong bruă Khua mir sir jăng jai kơ Tơlơi phiăn phrâo dưi hmâo Khua git gai wai lăng pơ ala mơnuih ƀôn sang dêh čar pel ĕp

VOV4.Jarai – Mơguah lơ 3/2, ƀơi Ƀirô Khua mir sir, Anom bruă Khua mir sir pơphun jơnum hăng mơnuih mă tơlơi pơhing lăi pơthâo Tơlơi pơtrun mơng Khua gơgrong bruă Khua mir sir jăng jai lăi pơthâo Tơlơi phiăn pel ĕp tơlơi pơtrun, pơjrao tơlơi ruă phrâo dưi hmâo Khua pơ ala mơnuih ƀôn sang dêh čar tal 15, pel ĕp hăng mă yua mơng lơ 1/1/2024.

04/02/2023

BRUĂ MƠNUIH NGĂ HMUA (NHÀ NÔNG)

Lâm Đồng kiăng hmâo 177 klai prăk ba tơbiă sang gôm đang pla mơng krah plơi prong Đà Lạt pơ̆ guai plơi prong
Lâm Đồng kiăng hmâo 177 klai prăk ba tơbiă sang gôm đang pla mơng krah plơi prong Đà Lạt pơ̆ guai plơi prong

VOV4.Jarai – Tơring čar Lâm Đồng glăk pơsit rơnoh bruă sut lui ƀơƀrư̆ anih sang gôm đang pla tơbiă pơ̆ kơtuai guai plơi prong Đà Lạt, hăng abih bang prăk mă yua pioh ba đuăi giăm truh 177 klai prăk.

04/02/2023
Lâm Đồng kiăng hmâo 177 klai prăk ba tơbiă sang gôm đang pla mơng krah plơi prong Đà Lạt pơ̆ guai plơi prong

Lâm Đồng kiăng hmâo 177 klai prăk ba tơbiă sang gôm đang pla mơng krah plơi prong Đà Lạt pơ̆ guai plơi prong

VOV4.Jarai – Tơring čar Lâm Đồng glăk pơsit rơnoh bruă sut lui ƀơƀrư̆ anih sang gôm đang pla tơbiă pơ̆ kơtuai guai plơi prong Đà Lạt, hăng abih bang prăk mă yua pioh ba đuăi giăm truh 177 klai prăk.

04/02/2023

TƠLƠI SUAIH PRAL (SỨC KHỎE)

Ngă yang pih drơi jăn-sa tơlơi phiăn hiam mơ̆ng lu djuai ania ƀiă
Ngă yang pih drơi jăn-sa tơlơi phiăn hiam mơ̆ng lu djuai ania ƀiă

VOV4.Jarai-Ngă yang pih drơi jăn ƀudah pơpŭ hiam drơi jăn lĕ sa tơlơi phiăn juâ̆t hiam hăng lu djuai ania ƀiă. Hăng djuai ania Êđê ƀơi Dak Lak, tơlơi hơdip mơda rĭm čô mơnuih, tui hluai tơlơi gêh găl sang anŏ thâo hơmâo, ƀơi anŏ amăng tơlơi hơdip mơda mơ̆ng hrơi amĭ ƀă yă pơjing truh djai đuăi hơmâo mơ̆ng 5-7 wơ̆t ngă yang pih drơi jăn suaih pral.

01/02/2023
Ngă yang pih drơi jăn-sa tơlơi phiăn hiam mơ̆ng lu djuai ania ƀiă

Ngă yang pih drơi jăn-sa tơlơi phiăn hiam mơ̆ng lu djuai ania ƀiă

VOV4.Jarai-Ngă yang pih drơi jăn ƀudah pơpŭ hiam drơi jăn lĕ sa tơlơi phiăn juâ̆t hiam hăng lu djuai ania ƀiă. Hăng djuai ania Êđê ƀơi Dak Lak, tơlơi hơdip mơda rĭm čô mơnuih, tui hluai tơlơi gêh găl sang anŏ thâo hơmâo, ƀơi anŏ amăng tơlơi hơdip mơda mơ̆ng hrơi amĭ ƀă yă pơjing truh djai đuăi hơmâo mơ̆ng 5-7 wơ̆t ngă yang pih drơi jăn suaih pral.

01/02/2023

PLƠI PLA PHRÂO (NÔNG THÔN MỚI)

Pran hur har hrưn đĭ ƀơi kual giăm guai Thuận An
Pran hur har hrưn đĭ ƀơi kual giăm guai Thuận An

VOV4.Jarai-Thuận An lĕ să giăm guai blung a amăng tơring čar Dak Nông ngă pơgiong jơlan hơdră man pơdong plơi pla phrâo dong mơng anai 5 thun laih. Tŭ mă hơdôm tơlơi gal mơng ayuh hyiăng lŏn mơnai, neh met wa djop djuai ania ƀơi Thuận An glăk gum tơngan hrŏm hrưn đĭ; anai lĕ sa amăng hơdôm boh să plơi pla phrâo tui kru hle blung a ƀơi Dak Nông.

04/02/2023
Pran hur har hrưn đĭ ƀơi kual giăm guai Thuận An

Pran hur har hrưn đĭ ƀơi kual giăm guai Thuận An

VOV4.Jarai-Thuận An lĕ să giăm guai blung a amăng tơring čar Dak Nông ngă pơgiong jơlan hơdră man pơdong plơi pla phrâo dong mơng anai 5 thun laih. Tŭ mă hơdôm tơlơi gal mơng ayuh hyiăng lŏn mơnai, neh met wa djop djuai ania ƀơi Thuận An glăk gum tơngan hrŏm hrưn đĭ; anai lĕ sa amăng hơdôm boh să plơi pla phrâo tui kru hle blung a ƀơi Dak Nông.

04/02/2023

GRU GRUA THÂO THĂI (VĂN HÓA)

Daklak: Lu bruă mă pha ra amăng Hrơi pơtưh Việt Nam tal 21
Daklak: Lu bruă mă pha ra amăng Hrơi pơtưh Việt Nam tal 21

VOV4.Jarai – Mơguah lơ 3/2, ƀơi Jơlan hơdrôm hră Kơ phê Buôn Ma Thuột, Khul čih bôh pia tơring čar Daklak gum hrom hăng Gơnong bruă bôh thâo, bơkơjăp drơi jăn hăng tuai čuă ngui tơring čar pơphun Hrơi pơtưh Việt Nam tal 21, thun 2023 hăng anăn ñu “Plơi prong kơ phê hrom sa jua phrâo”.

04/02/2023
Daklak: Lu bruă mă pha ra amăng Hrơi pơtưh Việt Nam tal 21

Daklak: Lu bruă mă pha ra amăng Hrơi pơtưh Việt Nam tal 21

VOV4.Jarai – Mơguah lơ 3/2, ƀơi Jơlan hơdrôm hră Kơ phê Buôn Ma Thuột, Khul čih bôh pia tơring čar Daklak gum hrom hăng Gơnong bruă bôh thâo, bơkơjăp drơi jăn hăng tuai čuă ngui tơring čar pơphun Hrơi pơtưh Việt Nam tal 21, thun 2023 hăng anăn ñu “Plơi prong kơ phê hrom sa jua phrâo”.

04/02/2023

TƠLƠI RĂ RUAI ADOH SUANG AMĂNG PLƠI PLA (VĂN NGHỆ DÂN GIAN)

Tơdăm Lù Gió hăng bơnai dra Gầu Dợ
Tơdăm Lù Gió hăng bơnai dra Gầu Dợ

VOV4.Jarai – Tơlơi akhan đưm djuai ania Mông “Tơdăm Lù Gió hăng bơnai dra Gầu Dợ” akhan kơ tơlơi khin hơtai, thâo pơmin mơng tơdăm Lù Gió amăng tơlơi kơdŏng glăi hăng hlô hơtai hăng bưng tơtlaih mơng griăng Rơmung. Tơlơi akhan ăt bơni mơn pran jua khin hơtai hăng tơlơi khăp rơkơi bơnai kơjăp, ha pran sa jua.

29/01/2023
Tơdăm Lù Gió hăng bơnai dra Gầu Dợ

Tơdăm Lù Gió hăng bơnai dra Gầu Dợ

VOV4.Jarai – Tơlơi akhan đưm djuai ania Mông “Tơdăm Lù Gió hăng bơnai dra Gầu Dợ” akhan kơ tơlơi khin hơtai, thâo pơmin mơng tơdăm Lù Gió amăng tơlơi kơdŏng glăi hăng hlô hơtai hăng bưng tơtlaih mơng griăng Rơmung. Tơlơi akhan ăt bơni mơn pran jua khin hơtai hăng tơlơi khăp rơkơi bơnai kơjăp, ha pran sa jua.

29/01/2023

Tần số phát sóng

Dân tộc và Phát triển: 
10h10, 19h40, Thứ 2 -> Thứ 6, VOV1
Kết nối 54:
11h35, Thứ 7, Thứ 4, VOV1
Sắc màu dân tộc Việt Nam:
6h50, 16h40, Chủ nhật, VOV2
Đại GĐ các dân tộc Việt Nam:
7h30, 11h30, Thứ 6, Thứ 3, VOV2
Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam:
8h30, 20h30, Chủ nhật, Thứ 4, VOV1
Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam:
16h15, Thứ 2 -> Thứ 7, VOV2