Khua dêh čar ơi Phạm Minh Chính nao lăng mông jao pri đơ đam dêh čar kơ bruă pôr pơhing pơtom hiăp tal IX
Thứ sáu, 10:12, 13/10/2023 VOV/Siu Đoan Pơblang VOV/Siu Đoan Pơblang
VOV4.Jarai - Mơmŏt tom brơi (12/10), ƀơi Sang adôh suang prong Hà Nội, Khua dêh čar ơi Phạm Minh Chính nao lăng jao pri đơ đam dêh čar kơ bruă pôr pơhing pơtom hiăp tal IX.

Pơ ala brơi khua mua Ping gah, Kơnuk kơna, Khua dêh čar ơi Phạm Minh Chính pơpŭ hơ-ơč ƀing mơnuih, khul grup amăng lŏn ia hăng tač rơngiao hơmâo nao jơnum hrŏm hăng mă pri đơ đam dêh čar kơ bruă pôr pơhing pơtom hiăp tal IX. Khua dêh čar pơsit tong, 110 tơlơi čih hơmâo ruah, pơpŭ hrơi anai, anai lĕ hơdôm tơlơi čih yôm hloh, ngă lar hyu, anai lĕ hơdôm tơlơi čih pơdah tong ten, gơgrong hăng pran khăp hăng lŏn ia Việt Nam mơng ƀing čih tơlơi pơhing amăng lŏn ia hăng tač rơngiao.

Nao lăng mông jao pri đơ đam dêh čar kơ bruă pôr pơhing pơtom hiăp tal IX, Gong phun jua pơhiăp dêh čar Việt Nam hơmâo 3 pri hơmâo: 1 pri tal I hăng tơlơi čih “Tết tui phiăn juăt djă ba tơlơi pơsit yôm phăn kơ gru grua Việt Nam” mơng grup čih tơlơi pơhing: Thu Hoa, Hồng Vân, Ánh Huyền, Ngọc Anh, Nhật Quỳnh, Phương Khanh-Anom pôr pơhing pơtom hiăp (VOV5); 1 pri tal II brơi tơlơi čih: Lar hyu kơdrưh ang “Hà Nội-Điện Biên Phủ amăng rơngĭt adai” mơng ƀing čih tơlơi pơhing: Nguyễn Vũ Duy, Nguyễn Thị Mai Hồng, Nguyễn Hồng Nhung-Anom pôr tơlơi pơhing phrâo (VOV1) hăng 1 tơlơi tal III hăng tơlơi čih: Gun pơgôp găn rơgao tơlơi glêh tơnap mơng ƀing čih tơlơi pơhing: Phan Ngọc Thạch-Anom bruă Gong phun jua pơhiăp dêh čar Việt Nam ƀơi Êjip.

VOV/Siu Đoan Pơblang

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC