Khua mir sir ơi Võ Văn Thưởng bưp Khua mua Khul mơnuih ngă hmua hăng pơđĭ kyar ƀon lan Việt Nam
Thứ sáu, 10:08, 13/10/2023 VOV/Siu Đoan Pơblang VOV/Siu Đoan Pơblang
VOV4.Jarai-Tom brơi (12/10), ƀơi Ƀirô mă bruă, Khua mir sir ơi Võ Văn Thưởng bưp ƀing khua mua Khul mơnuih ngă hmua hăng pơđĭ kyar ƀon lan Việt Nam ƀrô tal hơdor glăi 10 thun akŏ pơjing Khul rơwang thun 2013-2023.

Đĭ pơhiăp amăng mông bưp, Khua mir sir ơi Võ Văn Thưởng pơsit tong, Ping gah, Kơnuk kơna lăng pơđĭ kyar ngă hmua, mơnuih ngă hmua, ƀon lan lĕ bruă sui pơ anăp, Khua mir sir lăi pơtong, hơdôm tơlơi dưi prong prin amăng pơplih, tơlơi gal, kơdrưh ang, tơlơi đăo gơnang, tơlơi dưi mơng lŏn ia dưi kar hăng ră anai hơmâo tơlơi gum pơgôp prong prin mơng ngă hmua, mơnuih ngă hmua, ƀon lan.

Lăi nao hơnong pơkă ba Việt Nam jing dêh čar pơđĭ kyar hơmâo prăk pơhrui lu hloh amăng thun 2045, Khua mir sir ơi Võ Văn Thưởng rơkâo Khul ngă hmua hăng pơđĭ kyar ƀon lan gir run pơtô pơblang, pơtrut pơsur mơnuih ngă hmua pơplih kơtang, sit nik, djop mơta mơng tơlơi pơmĭn gơgrong mă hơdai man pơkra lu, lăp djơ̆ hăng bruă pơkra pơjing gơnam tam hăng ba hyu sĭ mơdrô; djru brơi mơnuih ngă hmua jing ƀing kông ñơ̆n gah ngă hmua.

VOV/Siu Đoan Pơblang

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC