Anih pơtô hrăm mơng kông ang să
Thứ ba, 08:13, 27/02/2024 Hoàng Qui/Siu Đoan Pơblang Hoàng Qui/Siu Đoan Pơblang
VOV4.Jarai-Ƀơi plơi Kret Krot, să H’ra, tơring glông Mang Yang, tơring čar Gia Lai, hơmâo sa anih pơtô hrơi ƀing aka ƀu thâo hră pok mơng rơnuč thun 2023. Anai lĕ tơlơi rơkâo mơng Trung Úy Lê Tuấn Thành, kông ang să H’ra, tơring glông Mang Yang. Tơhan dŏ hlăk ai anai gơgrong ngă nai pơtô kiăng neh met wa djuai ania Bahnar ƀơi anai thâo boh hră.

Rĭm mơmŏt hrơi sa hăng rơma rĭm wŏt hrơi tơjuh, anih pơtô hrăm ƀơi plơi Kret Krot, să H’ra, tơring glông Mang Yang bang apui kơđen, laih dong hmư̆ arăng pơđok boh hră. Anih pơtô hrăm yôm phara anai hơmâo rơbêh 40 čô mơnuih, mơng čơđai anet truh pơ ƀing amĭ ama, lĕ mơnuih djuai ania Bahnar amăng plơi Kret Krot.

Tơdơi kơ ha hrơi mă bruă glêh glar, amai Sen (45 thun), lĕ mơnuih nao hrăm djơ̆ mông. Kar hăng ƀing adơi amai pơkŏn, amai Sen dô̆ rơkơi tañ ƀiă, sang anŏ ñu tơnap tap, ƀu dưi nao sang hră. Lơm arăng pok anih pơtô hrăm anai, ñu gir run kiăo tui hrăm, yua anai lĕ tơlơi dưi brơi kơ ñu pô.

“Kâo ƀu thâo boh hră, yua anun kiăo tui hrăm kiăng thâo čin anăn ta pô, nao pơpă thơ kiăng thâo čih glăi anăn ta pô”.

Kar kăi tui anun mơn, amai Mah (29 thun laih) mơnuih ha plơi ăt nao hrăm mơn tơdơi kơ ha hrơi nao mă bruă pơ đang hmua. Čơđeng tơngan găng grâo mơng mơnuih juăt djă čong, gui rô, anai djă gai čih. Mah tơnap tap, amai Mah ăt gir run kiăo tui hrăm, yua đăo gơnang tơdah thâo hră amra ngă amuñ brơi kơ ñu pô, sang anŏ.

“Kâo kiăo tui hrăm kiăng thâo hră tơdơi anai tơdah nao pơpă ăt thâo arăng čih hơget. Mơ̆ tui ră anai ƀu thâo hră ngă hơget arăng hil soh, kah tom adih nao pơ sang ia jrao, ană bă duam ruă arăng rơkâo čih anăn mơ̆ ƀu thâo čih yua anun ơi ia jrao hil. Ră anai gir kiăo tui hrăm kiăng tơdơi anai nao pơpă, ngă hơget lêng kơ amuñ soh”.

Bưp neh met wa amăng ƀon lan, Trung úy Lê Tuấn Thành-kông ang să H’ra, tơring glông Mang Yang, tơring čar Gia Lai thâo rơđah anŏ glêh tơnap mơng neh met wa. Ƀu thâo hră yua anun neh met wa bưp lu tơlơi tơnap tap lơm nao ngă hră pơ-ar ƀơi să. Yua anun yơh, hơmâo tơlơi tŭ ư mơng gưp Ping gah, gong gai ƀon lan, Trung Úy Thành jing nai pơtô kiăng djru brơi neh met wa thâo hră, thâo jŭ yap, mơng anun ƀơƀrư̆ pơplih tơlơi pơmĭn, bruă mă amăng pơđĭ kyar bơwih ƀong huă.

“Amăng hơdôm hrơi blung a dŏ lu tơnap tap yua neh met wa dŏ mlâo aka ƀu khin nao hră. Ƀơi anai lĕ djuai ania Bahnar yua anun bruă pơtô pơblang brơi neh met wa bưp tơnap tap yua tơlơi pơhiăp phara, ƀing gơñu ƀu thâo phe pho, aka ƀu ƀuh tơlơi yôm ba glăi. Kiăng tŏ tui anih pơtô hrăm pơlir hăng hơdôm anih anom kơđi čar, hơdôm khua plơi, kông ang, pơlir bruă hrăm hăng hơmâo puang lu amra hơmâo pri, ƀơk brơi gơnam kơ neh met wa”.

Să H’ra, tơring glông Mang Yang, tơring čar Gia Lai hơmâo 9 boh plơi pla, mrô mơnuih djuai ania ƀiă truh pơ 2/3, lu hloh lĕ djuai ania Bahnar. Ơi Dung-Kơ-iăng khua Jơnum min mơnuih ƀôn sang să H’ra brơi thâo, bruă nai pơtô Lê Tuấn Thành pơtô boh hră hrŏm hăng pơblang, pơtrut pơsur mơnuih ƀôn sang, djru brơi kông ang jê̆ giăm hăng neh met wa, ngă klă hơdôm bruă pơtô ba mơnuih ƀôn sang.

“Thâo hră ngă neh met wa amra thâo hluh ƀiă dong, ngă kơ bruă hyu pơtô pơblang amuñ ƀiă, tơdơi anai neh met wa amra hơmâo bruă mă, thâo bơwih ƀong, thâo kmơk, ia jrao kiăng kơ blơi glăi ngă đang hmua, pơđĭ kyar bơwih ƀong. Gong gai ƀon lan ăt amuñ mơn amăng bruă pơphun pơtrut pơsur neh met wa lui hĭ pơdô̆ rơkơi bơnai mơng muai, pơdô̆ ha kơtăk drah. Čang rơmang anih pơtô hrăm kar hăng ƀơi plơi Kret Krot anai amra pok lu dong ƀơi hơdôm boh plơi pla”./.

Hoàng Qui/Siu Đoan Pơblang

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC