Chương trình đang phát

---

- - -
00:00
Live
Chương trình tiếp theo

---

- - -
Giờ phát sóng Chương trình

NƠ̆R PƠRE (PHÁT THANH)

Tơdrong kơtơ̆ng ang năr 17-07-2024
Tơdrong kơtơ̆ng ang năr 17-07-2024

VOV4.Bahnar - Tơdrong kơtơ̆ng ang kơsơ̆ âu đei dôm tơdrong kơtơ̆ng ang tơm tơ̆ hơla âu: -Thủ tướng Phạm Minh Chính truh Hop akŏm găh tơdrong tơplih kơsô̆ tơ̆ Anih sek tơlang kon pơlei. -Năr ‘nâu, Quốc hội pơtơm mât lơ̆m đơt 2 kơ “măng hop akŏm mă 7, tơchơ̆t lơ tơdrong gĭt kăl. - Anih chĕp kơ̆l pơgơ̆r khul linh dêh char Đắk Đắk pơm Lêh tơlĕch tơdrong pơjei băl hơiă kơ Hop akŏm pơjei băl bơ̆ jang khŏm đei, đơ̆ng 2019 – 2024. - Liên hợp quốc hôn bơnê tơdrong tơchơ̆t pơdơ̆h tơblăh đơ̆ng Israel -Canada, Ấn Độ pơkăp jang hơdoi vă sek tơlang 1,2 tơdrong 2 pang.

17/06/2024
Tơdrong kơtơ̆ng ang năr 17-07-2024

Tơdrong kơtơ̆ng ang năr 17-07-2024

VOV4.Bahnar - Tơdrong kơtơ̆ng ang kơsơ̆ âu đei dôm tơdrong kơtơ̆ng ang tơm tơ̆ hơla âu: -Thủ tướng Phạm Minh Chính truh Hop akŏm găh tơdrong tơplih kơsô̆ tơ̆ Anih sek tơlang kon pơlei. -Năr ‘nâu, Quốc hội pơtơm mât lơ̆m đơt 2 kơ “măng hop akŏm mă 7, tơchơ̆t lơ tơdrong gĭt kăl. - Anih chĕp kơ̆l pơgơ̆r khul linh dêh char Đắk Đắk pơm Lêh tơlĕch tơdrong pơjei băl hơiă kơ Hop akŏm pơjei băl bơ̆ jang khŏm đei, đơ̆ng 2019 – 2024. - Liên hợp quốc hôn bơnê tơdrong tơchơ̆t pơdơ̆h tơblăh đơ̆ng Israel -Canada, Ấn Độ pơkăp jang hơdoi vă sek tơlang 1,2 tơdrong 2 pang.

17/06/2024

KƠTƠ̆NG ANG LƠ̆M TƠPÔL (THỜI SỰ XÃ HỘI)

Phŭt huơ̆r hơdai hăm ‘mi tih phă pơrăm truh dôm jĭt tŏ hnam tơ̆ Gia Lai
Phŭt huơ̆r hơdai hăm ‘mi tih phă pơrăm truh dôm jĭt tŏ hnam tơ̆ Gia Lai

VOV4.Bahnar - Gơmăng ‘năr 14/6, tơ̆ apŭng Ia Grai, dêh char Gia Lai đei phŭt huơ̆r hơdai hăm ‘mi tih, kial hlơk păr 22 tŏ bơbŭng hnam kon pơlei păng phă pơrăm lơ pơgar ‘long sầu riêng, cao su, điêu.

17/06/2024
Phŭt huơ̆r hơdai hăm ‘mi tih phă pơrăm truh dôm jĭt tŏ hnam tơ̆ Gia Lai

Phŭt huơ̆r hơdai hăm ‘mi tih phă pơrăm truh dôm jĭt tŏ hnam tơ̆ Gia Lai

VOV4.Bahnar - Gơmăng ‘năr 14/6, tơ̆ apŭng Ia Grai, dêh char Gia Lai đei phŭt huơ̆r hơdai hăm ‘mi tih, kial hlơk păr 22 tŏ bơbŭng hnam kon pơlei păng phă pơrăm lơ pơgar ‘long sầu riêng, cao su, điêu.

17/06/2024

TRONG JANG TĔH ĐAK TƠ JUR ĂN PĂNG TƠDRONG ERĬH (CHÍNH SÁCH VÀ CUỘC SỐNG)

Lêh pôk pơ ư bơngai đei bưng ai, grih tih jang rơgei tơ̆ tơring sơlam, achon kông tơ̆ đak dơsĭ ‘măng mă II, sơnăm 2024
Lêh pôk pơ ư bơngai đei bưng ai, grih tih jang rơgei tơ̆ tơring sơlam, achon kông tơ̆ đak dơsĭ ‘măng mă II, sơnăm 2024

VOV4.Bahnar - Gơmăng hei (16/6), Khul chih hơmet kơsơ̆p hla ar Cộng sản, Khul kơdră chĕp kơ̆l Anih T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Anih chĕp kơ̆l pơgơ̆r khul linh Ƀô đô̆i vei lăng tơring sơlam pơgơ̆r pôk pơ ư dôm bơngai đei bưng ai, grih tih bơ̆ jang rơgei tơ̆ tơring sơlam, achon kông tơ̆ đak dơsĭ ‘măng mă II, sơnăm 2024 hăm hơnăn “Bơngai đei gơnang yoa kơ pơlei pơla.”

17/06/2024
Lêh pôk pơ ư bơngai đei bưng ai, grih tih jang rơgei tơ̆ tơring sơlam, achon kông tơ̆ đak dơsĭ ‘măng mă II, sơnăm 2024

Lêh pôk pơ ư bơngai đei bưng ai, grih tih jang rơgei tơ̆ tơring sơlam, achon kông tơ̆ đak dơsĭ ‘măng mă II, sơnăm 2024

VOV4.Bahnar - Gơmăng hei (16/6), Khul chih hơmet kơsơ̆p hla ar Cộng sản, Khul kơdră chĕp kơ̆l Anih T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Anih chĕp kơ̆l pơgơ̆r khul linh Ƀô đô̆i vei lăng tơring sơlam pơgơ̆r pôk pơ ư dôm bơngai đei bưng ai, grih tih bơ̆ jang rơgei tơ̆ tơring sơlam, achon kông tơ̆ đak dơsĭ ‘măng mă II, sơnăm 2024 hăm hơnăn “Bơngai đei gơnang yoa kơ pơlei pơla.”

17/06/2024

CHOH JANG SA ( NHÀ NÔNG)

Kon pơlei jang chŭn mir Gia Lai chhôk hơiă mơ̆t lơ̆m pơyan phĕ tĕch sầu riêng
Kon pơlei jang chŭn mir Gia Lai chhôk hơiă mơ̆t lơ̆m pơyan phĕ tĕch sầu riêng

VOV4.Bahnar - Lơ̆m dêh char dang ei đei vă jê̆ 6.000hek tar sầu riêng, lơ̆m noh hơgăt teh đei plei phĕ tĕch đei dang 1 puăt, akŏm tơ̆ dôm apŭng nhen Chư Prông, Ia Grai, Đăk Đoa, Chư Sê păng Chư Pưh.

14/06/2024
Kon pơlei jang chŭn mir Gia Lai chhôk hơiă mơ̆t lơ̆m pơyan phĕ tĕch sầu riêng

Kon pơlei jang chŭn mir Gia Lai chhôk hơiă mơ̆t lơ̆m pơyan phĕ tĕch sầu riêng

VOV4.Bahnar - Lơ̆m dêh char dang ei đei vă jê̆ 6.000hek tar sầu riêng, lơ̆m noh hơgăt teh đei plei phĕ tĕch đei dang 1 puăt, akŏm tơ̆ dôm apŭng nhen Chư Prông, Ia Grai, Đăk Đoa, Chư Sê păng Chư Pưh.

14/06/2024

JƠHNGƠ̆M PRAN (SỨC KHOẺ)

Đắk Lắk kơchăng tang găn jĭ pơlŏ lĕch đe lơ̆m pơyan ‘mi
Đắk Lắk kơchăng tang găn jĭ pơlŏ lĕch đe lơ̆m pơyan ‘mi

VOV4.Bahnar - Đắk Lắk oei vă mât lơ̆m pơyan ‘mi, jĭ khei ‘năr tôch ‘lơ̆ng vă hơngĕnh pơm tơlĕch jĭ pơlŏ lĕch đe chek lar, chă kăp bơngai.

12/06/2024
Đắk Lắk kơchăng tang găn jĭ pơlŏ lĕch đe lơ̆m pơyan ‘mi

Đắk Lắk kơchăng tang găn jĭ pơlŏ lĕch đe lơ̆m pơyan ‘mi

VOV4.Bahnar - Đắk Lắk oei vă mât lơ̆m pơyan ‘mi, jĭ khei ‘năr tôch ‘lơ̆ng vă hơngĕnh pơm tơlĕch jĭ pơlŏ lĕch đe chek lar, chă kăp bơngai.

12/06/2024

TƠRING TƠRANG ‘NAO (NÔNG THÔN MỚI)

Đe drŏ kăn iŏk tơmam đơ̆ng hŭt bơih pơm jing tơmam yua
Đe drŏ kăn iŏk tơmam đơ̆ng hŭt bơih pơm jing tơmam yua

VOV4.Bahnar - Đơ̆ng dôm tơmam đei hŭt bơih, lơ drŏ kăn tơ̆ Đắk Lắk hlôi tơgĕch yua vă pơm đei dôm tơmam yua, pơm dơ̆ng jên iŏk yua. Tơdrong jang âu oei tơgop lơ̆m tơdrong vei lăng cham char, yak truh răt yua rơgoh.

15/06/2024
Đe drŏ kăn iŏk tơmam đơ̆ng hŭt bơih pơm jing tơmam yua

Đe drŏ kăn iŏk tơmam đơ̆ng hŭt bơih pơm jing tơmam yua

VOV4.Bahnar - Đơ̆ng dôm tơmam đei hŭt bơih, lơ drŏ kăn tơ̆ Đắk Lắk hlôi tơgĕch yua vă pơm đei dôm tơmam yua, pơm dơ̆ng jên iŏk yua. Tơdrong jang âu oei tơgop lơ̆m tơdrong vei lăng cham char, yak truh răt yua rơgoh.

15/06/2024

TƠDRONG JOĂT ‘LƠ̆NG ĐƠ̆NG SƠ̆ ( VĂN HOÁ)

Khôi juăt ‘lơ̆ng tơmơ̆m pô̆ ƀăn, tơpôk ƀă kon kơ bơngai Bahnar
Khôi juăt ‘lơ̆ng tơmơ̆m pô̆ ƀăn, tơpôk ƀă kon kơ bơngai Bahnar

VOV4.Bahnar - Hăm bơngai Bahnar, tơdrong juăt et pơm ‘nhŏng oh (tơmơ̆m pô̆ ƀăn, tơpôk ƀă kon) đei lăng ‘noh jĭ tơ lei tơguăt tơdrong ‘mêm kơ eng, đơ̆ng dôm bơngai ưh kơ juăt jing ‘nhŏng oh kơdih lơ̆m ŭnh hnam, ling lang ‘mêm, tơgŭm băl lơ̆m tơdrong arih sa.... Et pơm ‘nhŏng oh đei pơgơ̆r kiơ̆ đơ̆ng kơdih, tôch kơ ‘lơ̆ng hơiă, ‘meh vă rim bơngai arih xa hơdai, ‘mêm kơ eng, tơgŭm băl.

16/06/2024
Khôi juăt ‘lơ̆ng tơmơ̆m pô̆ ƀăn, tơpôk ƀă kon kơ bơngai Bahnar

Khôi juăt ‘lơ̆ng tơmơ̆m pô̆ ƀăn, tơpôk ƀă kon kơ bơngai Bahnar

VOV4.Bahnar - Hăm bơngai Bahnar, tơdrong juăt et pơm ‘nhŏng oh (tơmơ̆m pô̆ ƀăn, tơpôk ƀă kon) đei lăng ‘noh jĭ tơ lei tơguăt tơdrong ‘mêm kơ eng, đơ̆ng dôm bơngai ưh kơ juăt jing ‘nhŏng oh kơdih lơ̆m ŭnh hnam, ling lang ‘mêm, tơgŭm băl lơ̆m tơdrong arih sa.... Et pơm ‘nhŏng oh đei pơgơ̆r kiơ̆ đơ̆ng kơdih, tôch kơ ‘lơ̆ng hơiă, ‘meh vă rim bơngai arih xa hơdai, ‘mêm kơ eng, tơgŭm băl.

16/06/2024

PƠM TÔNG (SÂN KHẤU TRUYỀN THANH; TIỂU PHẨM CUỐI TUẦN)

Têt pơtăm ‘long
Têt pơtăm ‘long

VOV4.Bahnar - Pơyan ‘mi truh jĭ khei ‘năr tôch lăp ăn tơdrong pơtăm ‘long, pơtăm bri. Khei ‘năr âu ki, dôm tơring tơ̆ Tây Nguyên vang pơgơ̆r “Têt pơtăm ‘long rim jơhnơr ƀlŏk hơdơ̆r kơ Ƀok Hô”. Tơdrong jang ‘nâu tơ̆ dôm tơring tơgop ‘lơ̆ng, vang pơtăm ‘long tơ̆ teh phui phang tơnang kŏ, vei lăng ‘lơ̆ng cham char bri brăh, tơjră hăm tŏ ‘mi kial tơplih.

16/06/2024
Têt pơtăm ‘long

Têt pơtăm ‘long

VOV4.Bahnar - Pơyan ‘mi truh jĭ khei ‘năr tôch lăp ăn tơdrong pơtăm ‘long, pơtăm bri. Khei ‘năr âu ki, dôm tơring tơ̆ Tây Nguyên vang pơgơ̆r “Têt pơtăm ‘long rim jơhnơr ƀlŏk hơdơ̆r kơ Ƀok Hô”. Tơdrong jang ‘nâu tơ̆ dôm tơring tơgop ‘lơ̆ng, vang pơtăm ‘long tơ̆ teh phui phang tơnang kŏ, vei lăng ‘lơ̆ng cham char bri brăh, tơjră hăm tŏ ‘mi kial tơplih.

16/06/2024

Tần số phát sóng

Dân tộc và Phát triển: 
10h10, 19h40, Thứ 2 -> Thứ 6, VOV1
Kết nối 54:
11h35, Thứ 7, Thứ 4, VOV1
Sắc màu dân tộc Việt Nam:
6h50, 16h40, Chủ nhật, VOV2
Đại GĐ các dân tộc Việt Nam:
7h30, 11h30, Thứ 6, Thứ 3, VOV2
Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam:
8h30, 20h30, Chủ nhật, Thứ 4, VOV1
Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam:
16h15, Thứ 2 -> Thứ 7, VOV2