Chương trình đang phát

---

- - -
00:00
Live
Chương trình tiếp theo

---

- - -
Giờ phát sóng Chương trình

KƠTƠ̆NG ANG LƠ̆M TƠPÔL (THỜI SỰ XÃ HỘI)

Khul dăr lăng đơ̆ng Anih vei lăng tơpôl kơ Quốc hội bơ̆ jang tơ̆ Đắk Lắk
Khul dăr lăng đơ̆ng Anih vei lăng tơpôl kơ Quốc hội bơ̆ jang tơ̆ Đắk Lắk

VOV4.Bahnar - Kơsơ̆ 29/2, yă Nguyễn Thị Kim Thúy, Phŏ Kơdră Anih vei lăng tơpôl kơ Quốc hội, Kơdră chĕp kơ̆l Khul dăr lăng đơ̆ng anih âu đei jơ bơ̆ jang hăm Anih vei lăng kon pơlei dêh char Đắk Lắk găh tơdrong bơ̆ jang kiơ̆ trong tơgŭm, khôi luơ̆t pơm hơtŏ hơnơ̆ng kơplăh drŏ kăn hăm drŏ nglo tơ̆ dêh char sơnăm 2023; tơdrong pơm kiơ̆ Luơ̆t iŏk unh om chom gŏ păng unh hnam đơ̆ng 2015 - 2023.

01/03/2024
Khul dăr lăng đơ̆ng Anih vei lăng tơpôl kơ Quốc hội bơ̆ jang tơ̆ Đắk Lắk

Khul dăr lăng đơ̆ng Anih vei lăng tơpôl kơ Quốc hội bơ̆ jang tơ̆ Đắk Lắk

VOV4.Bahnar - Kơsơ̆ 29/2, yă Nguyễn Thị Kim Thúy, Phŏ Kơdră Anih vei lăng tơpôl kơ Quốc hội, Kơdră chĕp kơ̆l Khul dăr lăng đơ̆ng anih âu đei jơ bơ̆ jang hăm Anih vei lăng kon pơlei dêh char Đắk Lắk găh tơdrong bơ̆ jang kiơ̆ trong tơgŭm, khôi luơ̆t pơm hơtŏ hơnơ̆ng kơplăh drŏ kăn hăm drŏ nglo tơ̆ dêh char sơnăm 2023; tơdrong pơm kiơ̆ Luơ̆t iŏk unh om chom gŏ păng unh hnam đơ̆ng 2015 - 2023.

01/03/2024

TRONG JANG TĔH ĐAK TƠ JUR ĂN PĂNG TƠDRONG ERĬH (CHÍNH SÁCH VÀ CUỘC SỐNG)

Pơtho pơhrăm, tơmơ̆t jang Đảng ăn hơdruh tơdăm năm pơm ƀô̆ đô̆i
Pơtho pơhrăm, tơmơ̆t jang Đảng ăn hơdruh tơdăm năm pơm ƀô̆ đô̆i

VOV4.Bahnar - Lăng ba kơjăp truh tơdrong ƀôh, đei trong pơtho pơhrăm dôm bơngai ‘lơ̆ng vă tơmơ̆t jang lơ̆m khul Đảng lơ̆m đe hơdruh tơdăm vă jê̆ pơm ƀô̆ đô̆i ‘noh tơdrong jang gĭt kăl hloh kơ lơ hơnih đảng, kơdră tơring kơ rim tơring lơ̆m pơyan rơ̆ih pơm ƀô̆ đô̆i sơnăm au, vă pơjing khul pơm kang ƀô̆ dân quân tự vệ, khul jang hmŏ tơ̆ tơring. Gơnơm tơdrong lăng ba ‘noh, đei dôm hơdruh tơdăm hlôi đei mơ̆t jang lơ̆m Đảng kơtă hơdrol năr mơ̆t pơm ƀô̆ đô̆i sơnăm au, pơjing đei jơhngơ̆m pran vă hơdruh tơdăm plang jơhngơ̆m mơlôh ăn tơdrong jang vei lăng, tơ iung pơjing Teh đak.  

01/03/2024
Pơtho pơhrăm, tơmơ̆t jang Đảng ăn hơdruh tơdăm năm pơm ƀô̆ đô̆i

Pơtho pơhrăm, tơmơ̆t jang Đảng ăn hơdruh tơdăm năm pơm ƀô̆ đô̆i

VOV4.Bahnar - Lăng ba kơjăp truh tơdrong ƀôh, đei trong pơtho pơhrăm dôm bơngai ‘lơ̆ng vă tơmơ̆t jang lơ̆m khul Đảng lơ̆m đe hơdruh tơdăm vă jê̆ pơm ƀô̆ đô̆i ‘noh tơdrong jang gĭt kăl hloh kơ lơ hơnih đảng, kơdră tơring kơ rim tơring lơ̆m pơyan rơ̆ih pơm ƀô̆ đô̆i sơnăm au, vă pơjing khul pơm kang ƀô̆ dân quân tự vệ, khul jang hmŏ tơ̆ tơring. Gơnơm tơdrong lăng ba ‘noh, đei dôm hơdruh tơdăm hlôi đei mơ̆t jang lơ̆m Đảng kơtă hơdrol năr mơ̆t pơm ƀô̆ đô̆i sơnăm au, pơjing đei jơhngơ̆m pran vă hơdruh tơdăm plang jơhngơ̆m mơlôh ăn tơdrong jang vei lăng, tơ iung pơjing Teh đak.  

01/03/2024

CHOH JANG SA ( NHÀ NÔNG)

Hơmĕng tơmam choh jang xa Đắk Lắk tĕch mơdro roi hiôk hian
Hơmĕng tơmam choh jang xa Đắk Lắk tĕch mơdro roi hiôk hian

VOV4.Bahnar - Choh jang xa jĭ 1 lơ̆m dôm tơdrong pran ‘lơ̆ng đơ̆ng dêh char Đắk Lắk. Lơ tơmam choh jang xa tơm nhen: Cheh phe, mắc ca, sầu riêng, phe ƀa… hlôi pơih xă đei anih tĕch mơdro kiơ̆ trong tơm tơ̆ teh đak đe. Tơdrong ‘nâu ưh lăp tơgop pơm hơtŏk tơdrong arih xa ăn kon pơlei đĕch mă oei tơgop ăn jên thu mong kơ teh đak lơ̆m rim sơnăm truh rơbâu ti đơ̆ng choh jang xa, pơm tơlĕch tĕch mơdro tơ̆ teh đak. Sơnăm 2024, anih choh jang xa Đắk Lắk adrin, hơmĕng dôm tơmam đơ̆ng choh jang chă tĕch mơdro roi hiôk hian hlŏh dơ̆ng.

01/03/2024
Hơmĕng tơmam choh jang xa Đắk Lắk tĕch mơdro roi hiôk hian

Hơmĕng tơmam choh jang xa Đắk Lắk tĕch mơdro roi hiôk hian

VOV4.Bahnar - Choh jang xa jĭ 1 lơ̆m dôm tơdrong pran ‘lơ̆ng đơ̆ng dêh char Đắk Lắk. Lơ tơmam choh jang xa tơm nhen: Cheh phe, mắc ca, sầu riêng, phe ƀa… hlôi pơih xă đei anih tĕch mơdro kiơ̆ trong tơm tơ̆ teh đak đe. Tơdrong ‘nâu ưh lăp tơgop pơm hơtŏk tơdrong arih xa ăn kon pơlei đĕch mă oei tơgop ăn jên thu mong kơ teh đak lơ̆m rim sơnăm truh rơbâu ti đơ̆ng choh jang xa, pơm tơlĕch tĕch mơdro tơ̆ teh đak. Sơnăm 2024, anih choh jang xa Đắk Lắk adrin, hơmĕng dôm tơmam đơ̆ng choh jang chă tĕch mơdro roi hiôk hian hlŏh dơ̆ng.

01/03/2024

JƠHNGƠ̆M PRAN (SỨC KHOẺ)

Ƀok thây pơgang sơnăm mơlôh năm iung jang kơ yuơ jơhngơ̆m jăn kon pơlei
Ƀok thây pơgang sơnăm mơlôh năm iung jang kơ yuơ jơhngơ̆m jăn kon pơlei

VOV4.Bahnar -  Khei năr au ki, atŭm hăm ao jơk năm jang, kơmau ao blu kok kơ rim ƀok thây pơgang sơnăm mơlôh năm iung jang hlôi jing tơklep kơjăp păng hiôk chơt hăm kon pơlei, mă kăl tơ̆ rim tơring atăiyh yăih, tơring tơnap tap kơ dêh char Dak Lăk. 

29/02/2024
Ƀok thây pơgang sơnăm mơlôh năm iung jang kơ yuơ jơhngơ̆m jăn kon pơlei

Ƀok thây pơgang sơnăm mơlôh năm iung jang kơ yuơ jơhngơ̆m jăn kon pơlei

VOV4.Bahnar -  Khei năr au ki, atŭm hăm ao jơk năm jang, kơmau ao blu kok kơ rim ƀok thây pơgang sơnăm mơlôh năm iung jang hlôi jing tơklep kơjăp păng hiôk chơt hăm kon pơlei, mă kăl tơ̆ rim tơring atăiyh yăih, tơring tơnap tap kơ dêh char Dak Lăk. 

29/02/2024

TƠRING TƠRANG ‘NAO (NÔNG THÔN MỚI)

Sơnăm ‘nao akŏm pơjing tơring tơrang ‘nao
Sơnăm ‘nao akŏm pơjing tơring tơrang ‘nao

VOV4.Bahnar - Vă pơm tơdrong chhôk hơiă, pơjei băl ‘mêm kơ teh đak, pơnam jang sa, đơ̆ng rŏng dôm năr pơdơh Tết Giáp Thìn, đĭ đăng 10 apŭng, pơlei tơm kơ dêh char Kon Tum hlôi pơgơ̆r iung jang pơjing tơring tơrang ‘nao păng anih kơdrơ̆m hơgei.

24/02/2024
Sơnăm ‘nao akŏm pơjing tơring tơrang ‘nao

Sơnăm ‘nao akŏm pơjing tơring tơrang ‘nao

VOV4.Bahnar - Vă pơm tơdrong chhôk hơiă, pơjei băl ‘mêm kơ teh đak, pơnam jang sa, đơ̆ng rŏng dôm năr pơdơh Tết Giáp Thìn, đĭ đăng 10 apŭng, pơlei tơm kơ dêh char Kon Tum hlôi pơgơ̆r iung jang pơjing tơring tơrang ‘nao păng anih kơdrơ̆m hơgei.

24/02/2024

TƠDRONG JOĂT ‘LƠ̆NG ĐƠ̆NG SƠ̆ ( VĂN HOÁ)

Lêh pơih blŭng Sơnăm tơmang lăng teh đak Điện Biên 2024 gô pơgơ̆r lơ̆m tŏk bŏk giĕng khei 3
Lêh pơih blŭng Sơnăm tơmang lăng teh đak Điện Biên 2024 gô pơgơ̆r lơ̆m tŏk bŏk giĕng khei 3

VOV4.Bahnar-Lêh pơih blŭng Sơnăm tơmang lăng Teh đak Điện Biên – 2024 păng Lêh Pơkao Ban 2024 gô pơgơ̆r lơ̆m ‘năr 16/3 truh tơ̆ pơlei tơm Điện Biên Phủ, dêh char Điện Biên.

01/03/2024
Lêh pơih blŭng Sơnăm tơmang lăng teh đak Điện Biên 2024 gô pơgơ̆r lơ̆m tŏk bŏk giĕng khei 3

Lêh pơih blŭng Sơnăm tơmang lăng teh đak Điện Biên 2024 gô pơgơ̆r lơ̆m tŏk bŏk giĕng khei 3

VOV4.Bahnar-Lêh pơih blŭng Sơnăm tơmang lăng Teh đak Điện Biên – 2024 păng Lêh Pơkao Ban 2024 gô pơgơ̆r lơ̆m ‘năr 16/3 truh tơ̆ pơlei tơm Điện Biên Phủ, dêh char Điện Biên.

01/03/2024

TƠDRONG TƠROI SƠ̆ KI ( VĂN NGHỆ DÂN GIAN)

Dăm Boh Kneh păng Kiĕk pơsêh pơm bơngai
Dăm Boh Kneh păng Kiĕk pơsêh pơm bơngai

VOV4.Bahnar - Lơ̆m tơdrong tơroi hơ ‘mon kơ bơngai Ê Đê, kiĕk đei roi tơƀôh tôch kơ lơ nhen thoi tơdrong hơ ‘mon H’Bia Tô Ngô tơroi kơ 1 pơlei jing kiĕk yua đơ̆ng sŏng sa ƀơm mơ̆h yang. Tơdrong pơsĭ thong đak Êa H’leo tơroi kơ tơdăm Y Rít kơ tang nuih mơng tơblăh hŭt kiĕk pơh tŏ kơ̆l dŏng đei pơlei pơla. Tơdăm Y Rít hlôi tơgŭm ăn kon pơlei hơlŭng hrŏng vă pơlôch kiĕk brŏk phă pơlei pơla. Mă loi, tơdrong tơroi Tơ Dăm Boh Kneh păng kiĕk pơm bơngai tôch kơ hơiă.

25/02/2024
Dăm Boh Kneh păng Kiĕk pơsêh pơm bơngai

Dăm Boh Kneh păng Kiĕk pơsêh pơm bơngai

VOV4.Bahnar - Lơ̆m tơdrong tơroi hơ ‘mon kơ bơngai Ê Đê, kiĕk đei roi tơƀôh tôch kơ lơ nhen thoi tơdrong hơ ‘mon H’Bia Tô Ngô tơroi kơ 1 pơlei jing kiĕk yua đơ̆ng sŏng sa ƀơm mơ̆h yang. Tơdrong pơsĭ thong đak Êa H’leo tơroi kơ tơdăm Y Rít kơ tang nuih mơng tơblăh hŭt kiĕk pơh tŏ kơ̆l dŏng đei pơlei pơla. Tơdăm Y Rít hlôi tơgŭm ăn kon pơlei hơlŭng hrŏng vă pơlôch kiĕk brŏk phă pơlei pơla. Mă loi, tơdrong tơroi Tơ Dăm Boh Kneh păng kiĕk pơm bơngai tôch kơ hơiă.

25/02/2024
Dăm Dư
Dăm Dư
28/01/2024

PƠM TÔNG (SÂN KHẤU TRUYỀN THANH; TIỂU PHẨM CUỐI TUẦN)

Pơgơ̆r tơƀôh dơ̆ng tơdrong et jur xa ƀa ‘nao
Pơgơ̆r tơƀôh dơ̆ng tơdrong et jur xa ƀa ‘nao

VOV4.Bahnar - Jur et sa ‘noh jĭ 1 lơ̆m dôm tơdrong et soi tơklep hăm tơdrong arih sa jang sa kơ dôm hơdrĕch kon kông Tây Nguyên đơ̆ng sơ̆ khơ̆ dang ei. Mưh kĕch yuă ƀa đang, ƀa tăh ƀĕnh kơ pơk dôm pơlei pơla, dăh mă rim ŭnh hnam hơmet ăn dôm tơmam soi nhen: iĕr, tơdrô ge, por đei pai đơ̆ng ƀa hle... rơih năr ‘lơ̆ng vă pơgơ̆r et jur sa. ‘Nâu jĭ et soi vă bơnê kơ Yang hri păng dôm Yang hlôi asong ăn ‘mi rŏ tŏ hơlăng, jang sa đei ƀa lơ, hơdai hăm ‘meh vă jơhngơ̆m pran jăng grăng hơkâu, tơdrong arih sa hiôk jơnap. Pơm tông năr ‘nâu, pơma dơnuh găh et jur sa.

07/01/2024
Pơgơ̆r tơƀôh dơ̆ng tơdrong et jur xa ƀa ‘nao

Pơgơ̆r tơƀôh dơ̆ng tơdrong et jur xa ƀa ‘nao

VOV4.Bahnar - Jur et sa ‘noh jĭ 1 lơ̆m dôm tơdrong et soi tơklep hăm tơdrong arih sa jang sa kơ dôm hơdrĕch kon kông Tây Nguyên đơ̆ng sơ̆ khơ̆ dang ei. Mưh kĕch yuă ƀa đang, ƀa tăh ƀĕnh kơ pơk dôm pơlei pơla, dăh mă rim ŭnh hnam hơmet ăn dôm tơmam soi nhen: iĕr, tơdrô ge, por đei pai đơ̆ng ƀa hle... rơih năr ‘lơ̆ng vă pơgơ̆r et jur sa. ‘Nâu jĭ et soi vă bơnê kơ Yang hri păng dôm Yang hlôi asong ăn ‘mi rŏ tŏ hơlăng, jang sa đei ƀa lơ, hơdai hăm ‘meh vă jơhngơ̆m pran jăng grăng hơkâu, tơdrong arih sa hiôk jơnap. Pơm tông năr ‘nâu, pơma dơnuh găh et jur sa.

07/01/2024

Tần số phát sóng

Dân tộc và Phát triển: 
10h10, 19h40, Thứ 2 -> Thứ 6, VOV1
Kết nối 54:
11h35, Thứ 7, Thứ 4, VOV1
Sắc màu dân tộc Việt Nam:
6h50, 16h40, Chủ nhật, VOV2
Đại GĐ các dân tộc Việt Nam:
7h30, 11h30, Thứ 6, Thứ 3, VOV2
Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam:
8h30, 20h30, Chủ nhật, Thứ 4, VOV1
Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam:
16h15, Thứ 2 -> Thứ 7, VOV2