Chương trình đang phát

---

- - -
00:00
Live
Chương trình tiếp theo

---

- - -
Giờ phát sóng Chương trình

Video

Trả chiếc vòng đính hôn (Tơvih dreng)
Bi mni kơ Awa Hô (Ca ngợi Bác Hồ)
02/02/2023
Hát giữ rẫy
30/01/2023
Kuk kông bôr tôk bre mai
28/01/2023

KƠTƠ̆NG ANG LƠ̆M TƠPÔL (THỜI SỰ XÃ HỘI)

Thủ tướng pơgơ̆r ‘Măng hop akŏm mă 3 Jơnŭm pơgơ̆r Hơmet pơ-‘lơ̆ng hanh chĭn Khul kơpal teh đak
Thủ tướng pơgơ̆r ‘Măng hop akŏm mă 3 Jơnŭm pơgơ̆r Hơmet pơ-‘lơ̆ng hanh chĭn Khul kơpal teh đak

VOV4.Bahnar - Kơsơ̆ năr 3/2, tơ̆ anih jang Khul Kơpal teh đak, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Kơdră Jơnŭm pơgơ̆r Hơmet pơ-‘lơ̆ng hanh chĭn Khul kơpal teh đak pơgơ̆r Hop akŏm mă 3 kơ Jơnŭm pơgơ̆r jang, xơkơ̆t tơdrong jang xơnăm 2022, tơlĕch xơnong jang ăn xơnăm 2023.

04/02/2023
Thủ tướng pơgơ̆r ‘Măng hop akŏm mă 3 Jơnŭm pơgơ̆r Hơmet pơ-‘lơ̆ng hanh chĭn Khul kơpal teh đak

Thủ tướng pơgơ̆r ‘Măng hop akŏm mă 3 Jơnŭm pơgơ̆r Hơmet pơ-‘lơ̆ng hanh chĭn Khul kơpal teh đak

VOV4.Bahnar - Kơsơ̆ năr 3/2, tơ̆ anih jang Khul Kơpal teh đak, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Kơdră Jơnŭm pơgơ̆r Hơmet pơ-‘lơ̆ng hanh chĭn Khul kơpal teh đak pơgơ̆r Hop akŏm mă 3 kơ Jơnŭm pơgơ̆r jang, xơkơ̆t tơdrong jang xơnăm 2022, tơlĕch xơnong jang ăn xơnăm 2023.

04/02/2023

TRONG JANG TĔH ĐAK TƠ JUR ĂN PĂNG TƠDRONG ERĬH (CHÍNH SÁCH VÀ CUỘC SỐNG)

Tơbăt hơdăh Nơ̆r tơchơ̆t đơ̆ng Kơdră chĕp pơgơ̆r teh đak dang ei găh Khôi luơ̆t ‘nao đei Kuô̆k hô̆i pơdrơ̆ng kiơ̆
Tơbăt hơdăh Nơ̆r tơchơ̆t đơ̆ng Kơdră chĕp pơgơ̆r teh đak dang ei găh Khôi luơ̆t ‘nao đei Kuô̆k hô̆i pơdrơ̆ng kiơ̆

VOV4. Bahnar - Hơnih bơ̆ jang ăn Kơdră chep pơgơ̆r Teh đak pơgơ̆r hop akŏm tơbăt ăn khul chih kơtơ̆ng ang găh Nơ̆r tơchơ̆t đơ̆ng Kơdră chĕp pơgơ̆r Teh đak dang ei tơbăt hơdăh Khôi luơ̆t Khăm, ming hơmet jĭ ‘nao đei Kuô̆k hô̆i jăl XV, ‘Măng hop akŏm mă 2 pơdrơ̆ng kiơ̆ păng tơlĕch jang kiơ̆ đơ̆ng năr 1/1/2024.

04/02/2023
Tơbăt hơdăh Nơ̆r tơchơ̆t đơ̆ng Kơdră chĕp pơgơ̆r teh đak dang ei găh Khôi luơ̆t ‘nao đei Kuô̆k hô̆i pơdrơ̆ng kiơ̆

Tơbăt hơdăh Nơ̆r tơchơ̆t đơ̆ng Kơdră chĕp pơgơ̆r teh đak dang ei găh Khôi luơ̆t ‘nao đei Kuô̆k hô̆i pơdrơ̆ng kiơ̆

VOV4. Bahnar - Hơnih bơ̆ jang ăn Kơdră chep pơgơ̆r Teh đak pơgơ̆r hop akŏm tơbăt ăn khul chih kơtơ̆ng ang găh Nơ̆r tơchơ̆t đơ̆ng Kơdră chĕp pơgơ̆r Teh đak dang ei tơbăt hơdăh Khôi luơ̆t Khăm, ming hơmet jĭ ‘nao đei Kuô̆k hô̆i jăl XV, ‘Măng hop akŏm mă 2 pơdrơ̆ng kiơ̆ păng tơlĕch jang kiơ̆ đơ̆ng năr 1/1/2024.

04/02/2023

CHOH JANG SA ( NHÀ NÔNG)

Lâm Đồng đei 177 ti hlak jên hơnhăk hnam pơnil lĕch năm tơ̆ tơring găh ‘ngoăih pơlei tơm Đà Lạt
Lâm Đồng đei 177 ti hlak jên hơnhăk hnam pơnil lĕch năm tơ̆ tơring găh ‘ngoăih pơlei tơm Đà Lạt

VOV4.Bahnar - Dêh char Lâm Đồng tŏk bŏk iung jang yuih hut dar deh hơgăt teh hnam pơnil choh jang sa lĕch veh đơ̆ng tơring pơlei tơm Đà Lạt, hăm akŏp kon jên jang vă jê̆ 177 ti hlak jên. 

04/02/2023
Lâm Đồng đei 177 ti hlak jên hơnhăk hnam pơnil lĕch năm tơ̆ tơring găh ‘ngoăih pơlei tơm Đà Lạt

Lâm Đồng đei 177 ti hlak jên hơnhăk hnam pơnil lĕch năm tơ̆ tơring găh ‘ngoăih pơlei tơm Đà Lạt

VOV4.Bahnar - Dêh char Lâm Đồng tŏk bŏk iung jang yuih hut dar deh hơgăt teh hnam pơnil choh jang sa lĕch veh đơ̆ng tơring pơlei tơm Đà Lạt, hăm akŏp kon jên jang vă jê̆ 177 ti hlak jên. 

04/02/2023

JƠHNGƠ̆M PRAN (SỨC KHOẺ)

Soi kơ jơhngơ̆m pran - Mĭnh tơdrong joăt ‘lơ̆ng đơ̆ng lơ hơdrĕch kon kông
Soi kơ jơhngơ̆m pran - Mĭnh tơdrong joăt ‘lơ̆ng đơ̆ng lơ hơdrĕch kon kông

VOV4.Bahnar - Soi kơ jơhngơ̆m pran ‘noh soi gĭt kăl hăm lơ hơdrĕch kon kông. Hăm bơngai Êđê tơ̆ Dak Lak, tơdrong arih sa rim năr, mơ̆ng kơ ŭnh hnam đei dăh ưh, gô đei đơ̆ng 5 truh 7 ‘măng soi kơ jơhngơ̆m pran. Hăm bơngai Dao tơ̆ dêh char Lào Cai, soi kơ jơhngơ̆m pran đei krao ‘noh “soi ai vai”, vă đei jơhngơ̆m pran ăn dôm bơngai lơ̆m ŭnh hnam.

01/02/2023
Soi kơ jơhngơ̆m pran - Mĭnh tơdrong joăt ‘lơ̆ng đơ̆ng lơ hơdrĕch kon kông

Soi kơ jơhngơ̆m pran - Mĭnh tơdrong joăt ‘lơ̆ng đơ̆ng lơ hơdrĕch kon kông

VOV4.Bahnar - Soi kơ jơhngơ̆m pran ‘noh soi gĭt kăl hăm lơ hơdrĕch kon kông. Hăm bơngai Êđê tơ̆ Dak Lak, tơdrong arih sa rim năr, mơ̆ng kơ ŭnh hnam đei dăh ưh, gô đei đơ̆ng 5 truh 7 ‘măng soi kơ jơhngơ̆m pran. Hăm bơngai Dao tơ̆ dêh char Lào Cai, soi kơ jơhngơ̆m pran đei krao ‘noh “soi ai vai”, vă đei jơhngơ̆m pran ăn dôm bơngai lơ̆m ŭnh hnam.

01/02/2023

TƠRING TƠRANG ‘NAO (NÔNG THÔN MỚI)

Jơhngơ̆m mơ lôh tơ̆ tơring sơlam Thuận An
Jơhngơ̆m mơ lôh tơ̆ tơring sơlam Thuận An

VOV4.Bahnar -Thuận An jĭ xăh sơlam mă blŭng kơ dêh char dak Nông jang đang tơdrong jang pơjing tơring tơrang ‘nao đơ̆ng 5 sơnăm hơdrol. Iŏk jang ‘lơ̆ng dôm tơdrong ‘lơ̆ng găh teh, tŏ ‘mi kial, kon pơlei dôm hơdrĕch hơdrŭng tơ̆ Thuận An tŏk bŏk hơdrin hơtŏk kơnao kung ‘nao: ‘noh jĭ 1 lơ̆m dôm xăh tơring tơrang ‘nao ‘lơ̆ng mă blŭng kơ dêh Dak Nông.

04/02/2023
Jơhngơ̆m mơ lôh tơ̆ tơring sơlam Thuận An

Jơhngơ̆m mơ lôh tơ̆ tơring sơlam Thuận An

VOV4.Bahnar -Thuận An jĭ xăh sơlam mă blŭng kơ dêh char dak Nông jang đang tơdrong jang pơjing tơring tơrang ‘nao đơ̆ng 5 sơnăm hơdrol. Iŏk jang ‘lơ̆ng dôm tơdrong ‘lơ̆ng găh teh, tŏ ‘mi kial, kon pơlei dôm hơdrĕch hơdrŭng tơ̆ Thuận An tŏk bŏk hơdrin hơtŏk kơnao kung ‘nao: ‘noh jĭ 1 lơ̆m dôm xăh tơring tơrang ‘nao ‘lơ̆ng mă blŭng kơ dêh Dak Nông.

04/02/2023

TƠDRONG JOĂT ‘LƠ̆NG ĐƠ̆NG SƠ̆ ( VĂN HOÁ)

Đăk Lăk: Lơ tơdrong jang kăp gĭt lơ̆m ‘Năr pơđơ̆k Việt Nam ‘măng 21
Đăk Lăk: Lơ tơdrong jang kăp gĭt lơ̆m ‘Năr pơđơ̆k Việt Nam ‘măng 21

VOV4.Bahnar - Pơgê năr (3/2), tơ̆ Đường sách Cà phê Buôn Ma Thuột, Jơnŭm Văn hŏk Ngê̆ thuơ̆t dêh char Đăk Lăk jang atŭm hăm Anih Joh ayŏ, Tơplŏng kơdâu păng Tơmang pơhiơ̆ dêh char, pơgơ̆r ‘Năr pơđơ̆k Việt Nam ‘măng mă 21, xơnăm 2023 hăm hơnăn “Pơlei tơm ka phê atŭm minh Tơdra ‘nao”.

04/02/2023
Đăk Lăk: Lơ tơdrong jang kăp gĭt lơ̆m ‘Năr pơđơ̆k Việt Nam ‘măng 21

Đăk Lăk: Lơ tơdrong jang kăp gĭt lơ̆m ‘Năr pơđơ̆k Việt Nam ‘măng 21

VOV4.Bahnar - Pơgê năr (3/2), tơ̆ Đường sách Cà phê Buôn Ma Thuột, Jơnŭm Văn hŏk Ngê̆ thuơ̆t dêh char Đăk Lăk jang atŭm hăm Anih Joh ayŏ, Tơplŏng kơdâu păng Tơmang pơhiơ̆ dêh char, pơgơ̆r ‘Năr pơđơ̆k Việt Nam ‘măng mă 21, xơnăm 2023 hăm hơnăn “Pơlei tơm ka phê atŭm minh Tơdra ‘nao”.

04/02/2023

TƠDRONG TƠROI SƠ̆ KI ( VĂN NGHỆ DÂN GIAN)

Et pơm ‘nhŏng ŏh, tơmŏm băl đơ̆ng bơ ngai Bahnar: “Asong băl jơhngâm đon ‘lơ̆ng–hơmet kơjăp tơdrong pơvei lơ̆m tơpôl”
Et pơm ‘nhŏng ŏh, tơmŏm băl đơ̆ng bơ ngai Bahnar: “Asong băl jơhngâm đon ‘lơ̆ng–hơmet kơjăp tơdrong pơvei lơ̆m tơpôl”

VOV4.Bahnar - Hăm bơngai Bahnar, tơdrong et pơm ‘nhŏng ŏh, pơm pô̆ dăh mă tơmŏm pơm mĕ kon, ƀă kon ‘nŏh jĭ tơdrong ‘lơ̆ng đei kon pơlei chĕp vei kơjăp đơ̆ng jơhnơr âu truh jơhnơr to. Tơdrong juăt ‘lơ̆ng ‘nâu đei hơnơ̆ng rim chăl, sư pơtho tơƀôh ăn rim bơngai băt ‘mêm băl, tơgŭm băl lơ̆m tơdrong arih xa.

29/01/2023
Et pơm ‘nhŏng ŏh, tơmŏm băl đơ̆ng bơ ngai Bahnar: “Asong băl jơhngâm đon ‘lơ̆ng–hơmet kơjăp tơdrong pơvei lơ̆m tơpôl”

Et pơm ‘nhŏng ŏh, tơmŏm băl đơ̆ng bơ ngai Bahnar: “Asong băl jơhngâm đon ‘lơ̆ng–hơmet kơjăp tơdrong pơvei lơ̆m tơpôl”

VOV4.Bahnar - Hăm bơngai Bahnar, tơdrong et pơm ‘nhŏng ŏh, pơm pô̆ dăh mă tơmŏm pơm mĕ kon, ƀă kon ‘nŏh jĭ tơdrong ‘lơ̆ng đei kon pơlei chĕp vei kơjăp đơ̆ng jơhnơr âu truh jơhnơr to. Tơdrong juăt ‘lơ̆ng ‘nâu đei hơnơ̆ng rim chăl, sư pơtho tơƀôh ăn rim bơngai băt ‘mêm băl, tơgŭm băl lơ̆m tơdrong arih xa.

29/01/2023
Gŏl yang
Gŏl yang
27/11/2022

Tần số phát sóng

Dân tộc và Phát triển: 
10h10, 19h40, Thứ 2 -> Thứ 6, VOV1
Kết nối 54:
11h35, Thứ 7, Thứ 4, VOV1
Sắc màu dân tộc Việt Nam:
6h50, 16h40, Chủ nhật, VOV2
Đại GĐ các dân tộc Việt Nam:
7h30, 11h30, Thứ 6, Thứ 3, VOV2
Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam:
8h30, 20h30, Chủ nhật, Thứ 4, VOV1
Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam:
16h15, Thứ 2 -> Thứ 7, VOV2