Chương trình đang phát

---

- - -
00:00
Live
Chương trình tiếp theo

---

- - -
Giờ phát sóng Chương trình

Video

Trái đất này là của chúng mình
Giữ rừng
31/05/2023
Ŏ buôi krô (Em đừng khóc)
29/05/2023
Nhịp chiêng gọi H’Ƀiêr
25/05/2023

KƠTƠ̆NG ANG LƠ̆M TƠPÔL (THỜI SỰ XÃ HỘI)

Kon Tum: Pôk pơ ư hơioh mơmat tat đei jơnei ‘lơ̆ng lơ̆m hŏk pơhrăm
Kon Tum: Pôk pơ ư hơioh mơmat tat đei jơnei ‘lơ̆ng lơ̆m hŏk pơhrăm

VOV4.Bahnar - Khŭl vei lăng tơdrong pơm tơm đe hơioh păng vei lăng tơgŭm bơngai jo jăn dêh char hlôi tơgoăt hơdai, sơng iŏk jên, tơmam đei kơ jă 3,8 ti hlak jên đơ̆ng dôm grŭp jang, anih mơdro sa, bơngai đei jơhngơ̆m đon ‘mêm mơ nat vă pơgơ̆r dôm tơdrong jang vei lăng ăn hloh 10.600 ‘nu jo jăn păng hơioh đei arih sa mơmat tat.

02/06/2023
Kon Tum: Pôk pơ ư hơioh mơmat tat đei jơnei ‘lơ̆ng lơ̆m hŏk pơhrăm

Kon Tum: Pôk pơ ư hơioh mơmat tat đei jơnei ‘lơ̆ng lơ̆m hŏk pơhrăm

VOV4.Bahnar - Khŭl vei lăng tơdrong pơm tơm đe hơioh păng vei lăng tơgŭm bơngai jo jăn dêh char hlôi tơgoăt hơdai, sơng iŏk jên, tơmam đei kơ jă 3,8 ti hlak jên đơ̆ng dôm grŭp jang, anih mơdro sa, bơngai đei jơhngơ̆m đon ‘mêm mơ nat vă pơgơ̆r dôm tơdrong jang vei lăng ăn hloh 10.600 ‘nu jo jăn păng hơioh đei arih sa mơmat tat.

02/06/2023

TRONG JANG TĔH ĐAK TƠ JUR ĂN PĂNG TƠDRONG ERĬH (CHÍNH SÁCH VÀ CUỘC SỐNG)

Tang găn hơlau-trong jang pơm dă ƀiơ̆ đe hơ-ioh glơ̆k kơ đak
Tang găn hơlau-trong jang pơm dă ƀiơ̆ đe hơ-ioh glơ̆k kơ đak

VOV4.Bahnar-Đŏng sơnăm 2010 truh dang ei, jô̆ hơtŏ mĭnh sơnăm, măt bơngai hơ ioh glơ̆k kơ đak tơ̆ Việt Nam tơjur đơ̆ng 3-5% . Mă lei, tơpă yan au măt bơngai hơ ioh Việt Nam lôch kơ yuơ glơ̆k kơ đak rim sơnăm oei lơ hloh. Glơ̆k kơ đak ‘noh mĭnh lơ̆m 10 tơdrong tơm pơm ăn lôch răm lơ hloh tơ̆ hơ ioh đơ̆ng 5 truh 14 sơnăm.

01/06/2023
Tang găn hơlau-trong jang pơm dă ƀiơ̆ đe hơ-ioh glơ̆k kơ đak

Tang găn hơlau-trong jang pơm dă ƀiơ̆ đe hơ-ioh glơ̆k kơ đak

VOV4.Bahnar-Đŏng sơnăm 2010 truh dang ei, jô̆ hơtŏ mĭnh sơnăm, măt bơngai hơ ioh glơ̆k kơ đak tơ̆ Việt Nam tơjur đơ̆ng 3-5% . Mă lei, tơpă yan au măt bơngai hơ ioh Việt Nam lôch kơ yuơ glơ̆k kơ đak rim sơnăm oei lơ hloh. Glơ̆k kơ đak ‘noh mĭnh lơ̆m 10 tơdrong tơm pơm ăn lôch răm lơ hloh tơ̆ hơ ioh đơ̆ng 5 truh 14 sơnăm.

01/06/2023

CHOH JANG SA ( NHÀ NÔNG)

Dak Lak: Jang pơlong năng tơdrong jang sâu riêng hăm kơmăy kơmŏk rơgei, tơklep hăm asong bơngai chă tơmang lăng truh dăr lăng
Dak Lak: Jang pơlong năng tơdrong jang sâu riêng hăm kơmăy kơmŏk rơgei, tơklep hăm asong bơngai chă tơmang lăng truh dăr lăng

VOV4.Bahnar - Pơgê 1/6, Khul kon pơlei jang chŭn mir Dak Lak pơgơ̆r hop akŏm pơdrơ̆ng nơ̆r hăm Tơdrong jang pơlong năng, jang sầu riêng hăm kơmăy kơmŏk rơgei păng tơmât hơdai hăm tơdrong pơjing trong jang pơgar sầu riêng ‘lơ̆ng tơklep hăm chă tơmang lăng găh choh jang xa.

02/06/2023
Dak Lak: Jang pơlong năng tơdrong jang sâu riêng hăm kơmăy kơmŏk rơgei, tơklep hăm asong bơngai chă tơmang lăng truh dăr lăng

Dak Lak: Jang pơlong năng tơdrong jang sâu riêng hăm kơmăy kơmŏk rơgei, tơklep hăm asong bơngai chă tơmang lăng truh dăr lăng

VOV4.Bahnar - Pơgê 1/6, Khul kon pơlei jang chŭn mir Dak Lak pơgơ̆r hop akŏm pơdrơ̆ng nơ̆r hăm Tơdrong jang pơlong năng, jang sầu riêng hăm kơmăy kơmŏk rơgei păng tơmât hơdai hăm tơdrong pơjing trong jang pơgar sầu riêng ‘lơ̆ng tơklep hăm chă tơmang lăng găh choh jang xa.

02/06/2023

JƠHNGƠ̆M PRAN (SỨC KHOẺ)

Dak Lak: 1 ‘nu hơioh lôch yua đơ̆ng jĭ jơ̆ng ti ƀơ̆r
Dak Lak: 1 ‘nu hơioh lôch yua đơ̆ng jĭ jơ̆ng ti ƀơ̆r

VOV4.Bahnar - Kiơ̆ tơroi tơbăt đơ̆ng Anih vei lăng tơdrong jĭ jăn (CDC) dêh char Dak Lak, lơ̆m dêh char ‘nao đei 1 ‘nu hơnih lôch yua đơ̆ng jĭ jơ̆ng ti ƀơ̆r.

31/05/2023
Dak Lak: 1 ‘nu hơioh lôch yua đơ̆ng jĭ jơ̆ng ti ƀơ̆r

Dak Lak: 1 ‘nu hơioh lôch yua đơ̆ng jĭ jơ̆ng ti ƀơ̆r

VOV4.Bahnar - Kiơ̆ tơroi tơbăt đơ̆ng Anih vei lăng tơdrong jĭ jăn (CDC) dêh char Dak Lak, lơ̆m dêh char ‘nao đei 1 ‘nu hơnih lôch yua đơ̆ng jĭ jơ̆ng ti ƀơ̆r.

31/05/2023

TƠRING TƠRANG ‘NAO (NÔNG THÔN MỚI)

Trong tơklăh pêng tơring sơlam Ngọc Hồi groi teh pŭ răm đơ̆ng tơblăh vang sơ̆ dang ei vă tŏk iung dơ̆ng
Trong tơklăh pêng tơring sơlam Ngọc Hồi groi teh pŭ răm đơ̆ng tơblăh vang sơ̆ dang ei vă tŏk iung dơ̆ng

VOV4.Bahnar - Hăm groi teh gĭt kăl, apŭng Ngọc Hồi, Kon Tum đei trong sơlam teh đak tơtil hăm 2 teh đak Lào păng Campuchia. Lơ̆m tơblăh vang tang găn Mi dŏng teh đak, groi teh trong tơklah pêng tơring sơlam “1 nơ̆r iĕr ŏ pêng teh đak vang kơtơ̆ng” jing anih tơblăh phă krưp krĕnh đơ̆ng Mi-Ngụy vă găn anih tơƀưh trong Hồ Chí Minh Đông-Tây Trường Sơn.

06/05/2023
Trong tơklăh pêng tơring sơlam Ngọc Hồi groi teh pŭ răm đơ̆ng tơblăh vang sơ̆ dang ei vă tŏk iung dơ̆ng

Trong tơklăh pêng tơring sơlam Ngọc Hồi groi teh pŭ răm đơ̆ng tơblăh vang sơ̆ dang ei vă tŏk iung dơ̆ng

VOV4.Bahnar - Hăm groi teh gĭt kăl, apŭng Ngọc Hồi, Kon Tum đei trong sơlam teh đak tơtil hăm 2 teh đak Lào păng Campuchia. Lơ̆m tơblăh vang tang găn Mi dŏng teh đak, groi teh trong tơklah pêng tơring sơlam “1 nơ̆r iĕr ŏ pêng teh đak vang kơtơ̆ng” jing anih tơblăh phă krưp krĕnh đơ̆ng Mi-Ngụy vă găn anih tơƀưh trong Hồ Chí Minh Đông-Tây Trường Sơn.

06/05/2023

TƠDRONG JOĂT ‘LƠ̆NG ĐƠ̆NG SƠ̆ ( VĂN HOÁ)

Pơgơ̆r thi đă ƀŏng lŏng Futsal HDBank sinh viên tơring Tây Nguyên 2023
Pơgơ̆r thi đă ƀŏng lŏng Futsal HDBank sinh viên tơring Tây Nguyên 2023

VOV4.Bahnar - Kơsơ̆ 30/5, tơ̆ plt Buôn Ma Thuột, dêh char Dak Lak, Radio nơ̆r pơma Việt Nam jang hơdoi hăm Khul vei lăng đă ƀŏng lŏng Việt Nam pơm lêh pơih pơgơ̆r tơdrong thi đă ƀŏng lŏng Futsal HDBank Sinh viên tơring Tây Nguyên 2023.

31/05/2023
Pơgơ̆r thi đă ƀŏng lŏng Futsal HDBank sinh viên tơring Tây Nguyên 2023

Pơgơ̆r thi đă ƀŏng lŏng Futsal HDBank sinh viên tơring Tây Nguyên 2023

VOV4.Bahnar - Kơsơ̆ 30/5, tơ̆ plt Buôn Ma Thuột, dêh char Dak Lak, Radio nơ̆r pơma Việt Nam jang hơdoi hăm Khul vei lăng đă ƀŏng lŏng Việt Nam pơm lêh pơih pơgơ̆r tơdrong thi đă ƀŏng lŏng Futsal HDBank Sinh viên tơring Tây Nguyên 2023.

31/05/2023

TƠDRONG TƠROI SƠ̆ KI ( VĂN NGHỆ DÂN GIAN)

Kon pơlei dơnuh hăm Ƀok pơtao yang plĕnh
Kon pơlei dơnuh hăm Ƀok pơtao yang plĕnh

VOV4.Bahnar - Tơdrong tơroi kră sơ̆ “Kon pơlei dơnuh hăm Ƀok Pơtao Plĕnh”, tơroi găh bơngai hŏk tro dơnuh tơchă Pơtao Plĕnh” vă apĭnh lăng tơdrong ŭnh hnam sư đơ̆ng sơ̆ truh dang ei oei hơnơ̆ng dơnuh hin. Mưh tơƀơ̆p ƀok pơtao sư jei hiơt tơroi tơdrong sư kơ yuơ tơroi dôm tơdrong đe hơdrol. Mă lei truh po đơ̆ng rŏng sư jei tơdrong pŭn ai hăm sư.

28/05/2023
Kon pơlei dơnuh hăm Ƀok pơtao yang plĕnh

Kon pơlei dơnuh hăm Ƀok pơtao yang plĕnh

VOV4.Bahnar - Tơdrong tơroi kră sơ̆ “Kon pơlei dơnuh hăm Ƀok Pơtao Plĕnh”, tơroi găh bơngai hŏk tro dơnuh tơchă Pơtao Plĕnh” vă apĭnh lăng tơdrong ŭnh hnam sư đơ̆ng sơ̆ truh dang ei oei hơnơ̆ng dơnuh hin. Mưh tơƀơ̆p ƀok pơtao sư jei hiơt tơroi tơdrong sư kơ yuơ tơroi dôm tơdrong đe hơdrol. Mă lei truh po đơ̆ng rŏng sư jei tơdrong pŭn ai hăm sư.

28/05/2023

Tần số phát sóng

Dân tộc và Phát triển: 
10h10, 19h40, Thứ 2 -> Thứ 6, VOV1
Kết nối 54:
11h35, Thứ 7, Thứ 4, VOV1
Sắc màu dân tộc Việt Nam:
6h50, 16h40, Chủ nhật, VOV2
Đại GĐ các dân tộc Việt Nam:
7h30, 11h30, Thứ 6, Thứ 3, VOV2
Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam:
8h30, 20h30, Chủ nhật, Thứ 4, VOV1
Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam:
16h15, Thứ 2 -> Thứ 7, VOV2