TROĂNG MƠ’NO PRO XIÂM ɃĂ RÊH ỐI (CHÍNH SÁCH VÀ CUỘC SỐNG)

Tơbleăng Luât dêi hnoăng pơtân Kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa ‘na Luât nếo châ Kuô̆k hô̆i tơbleăng ăm pêi pro
Tơbleăng Luât dêi hnoăng pơtân Kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa ‘na Luât nếo châ Kuô̆k hô̆i tơbleăng ăm pêi pro

VOV4.Xơ Đăng - Kơxo lơ 3/2, a Tíu pêi cheăng Kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa, Ƀơrô Kăn xiâm hnê ngăn tơnêi tơkŭm po hôp khu chêh hlá tơbeăng Luât dêi hnoăng Kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa tơbleăng Luât khăm, pơlât nếo châ Kuô̆k hô̆i hneăng má XV, Hneăng hôp ôh tá tối hdrối roh má 2 tơbleăng ăm pêi pro ƀă châ tơƀrê sap ing hâi lơ 1/1/2024.

04/02/2023
Tơbleăng Luât dêi hnoăng pơtân Kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa ‘na Luât nếo châ Kuô̆k hô̆i tơbleăng ăm pêi pro

Tơbleăng Luât dêi hnoăng pơtân Kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa ‘na Luât nếo châ Kuô̆k hô̆i tơbleăng ăm pêi pro

VOV4.Xơ Đăng - Kơxo lơ 3/2, a Tíu pêi cheăng Kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa, Ƀơrô Kăn xiâm hnê ngăn tơnêi tơkŭm po hôp khu chêh hlá tơbeăng Luât dêi hnoăng Kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa tơbleăng Luât khăm, pơlât nếo châ Kuô̆k hô̆i hneăng má XV, Hneăng hôp ôh tá tối hdrối roh má 2 tơbleăng ăm pêi pro ƀă châ tơƀrê sap ing hâi lơ 1/1/2024.

04/02/2023

PÊI CHIÂK (NHÀ NÔNG)

Lâm Đồng kal 177 rơtal liăn djâ hngêi nhĕng lo ing kơpong pơlê kong kơdrâm Đà Lạt
Lâm Đồng kal 177 rơtal liăn djâ hngêi nhĕng lo ing kơpong pơlê kong kơdrâm Đà Lạt

VOV4.Xơ Đăng - Kong pơlê Lâm Đồng mơnhên tơdroăng xut tah lôi chôa ‘lâng ƀăng deăng hngêi nhĕng pêt mơjiâng tơmeăm pêi lo ing chiâk deăng lo ing kơpong pơlê kong kơdrâm Đà Lạt, ƀă tâi tâng kơxô̆ liăn pêi pro vâ chê 177 rơtal liăn.

04/02/2023
Lâm Đồng kal 177 rơtal liăn djâ hngêi nhĕng lo ing kơpong pơlê kong kơdrâm Đà Lạt

Lâm Đồng kal 177 rơtal liăn djâ hngêi nhĕng lo ing kơpong pơlê kong kơdrâm Đà Lạt

VOV4.Xơ Đăng - Kong pơlê Lâm Đồng mơnhên tơdroăng xut tah lôi chôa ‘lâng ƀăng deăng hngêi nhĕng pêt mơjiâng tơmeăm pêi lo ing chiâk deăng lo ing kơpong pơlê kong kơdrâm Đà Lạt, ƀă tâi tâng kơxô̆ liăn pêi pro vâ chê 177 rơtal liăn.

04/02/2023

IVÁ (SỨC KHỎE)

Xối ivá mo sêi- Môi túa tơlá lĕm tro dêi hên hdroâng kuăn ngo
Xối ivá mo sêi- Môi túa tơlá lĕm tro dêi hên hdroâng kuăn ngo

VOV4.Xơ Đăng - Xối rơkâu mo lĕm ‘na ivá cho tĭng ki kal dêi hên hdroâng kuăn ngo. Ƀă mơngế Rơđế a  Dak Lak, rêm rơxông mơngế, ngăn tiô kơ rơpŏng hngêi ai, kô ai sap  5 troh 7 hdroh rơkâu xối pâ ivá mo sêi. Ƀă hdroâng mơngế Dao a kong pơlê Lào Cai, mơdĭng rơkâu xối ivá ối tối cho ‘’tơvêh xo hno”, vâ pâ tơniăn lĕm ăm rêm ngế tung rơpŏng hngêi.

01/02/2023
Xối ivá mo sêi- Môi túa tơlá lĕm tro dêi hên hdroâng kuăn ngo

Xối ivá mo sêi- Môi túa tơlá lĕm tro dêi hên hdroâng kuăn ngo

VOV4.Xơ Đăng - Xối rơkâu mo lĕm ‘na ivá cho tĭng ki kal dêi hên hdroâng kuăn ngo. Ƀă mơngế Rơđế a  Dak Lak, rêm rơxông mơngế, ngăn tiô kơ rơpŏng hngêi ai, kô ai sap  5 troh 7 hdroh rơkâu xối pâ ivá mo sêi. Ƀă hdroâng mơngế Dao a kong pơlê Lào Cai, mơdĭng rơkâu xối ivá ối tối cho ‘’tơvêh xo hno”, vâ pâ tơniăn lĕm ăm rêm ngế tung rơpŏng hngêi.

01/02/2023

THÔN PƠLÊ NẾO (NÔNG THÔN MỚI)

Ivá hơnăm ối nếo a kơpong tơkăng kong Thuận An
Ivá hơnăm ối nếo a kơpong tơkăng kong Thuận An

VOV4.Xơ Đăng - Thuận An cho cheăm tơkăng kong ki apoăng dêi kong pơlê Dak Nông châ ối má môi tung mơjâng thôn pơlê nếo sap 5 hơnăm hdrối. Tí tăng hlê plĕng ‘na tơdroăng cheăng ki tơtro ƀă tơnêi tíu hyôh kong prâi, kuăn pơlê mâu hdroâng kuăn ngo a Thuận An dế tơrŭm ivá pêi cheăng vâ châ tơƀrê dêi kong pơlê Dak Nông.

04/02/2023
Ivá hơnăm ối nếo a kơpong tơkăng kong Thuận An

Ivá hơnăm ối nếo a kơpong tơkăng kong Thuận An

VOV4.Xơ Đăng - Thuận An cho cheăm tơkăng kong ki apoăng dêi kong pơlê Dak Nông châ ối má môi tung mơjâng thôn pơlê nếo sap 5 hơnăm hdrối. Tí tăng hlê plĕng ‘na tơdroăng cheăng ki tơtro ƀă tơnêi tíu hyôh kong prâi, kuăn pơlê mâu hdroâng kuăn ngo a Thuận An dế tơrŭm ivá pêi cheăng vâ châ tơƀrê dêi kong pơlê Dak Nông.

04/02/2023

MƠHNO TÚA LĔM TRO (VĂN HÓA)

Dak Lak: Hên tơdroăng pêi ki tro má môi tung Hâi thơ Việt Nam roh má 21
Dak Lak: Hên tơdroăng pêi ki tro má môi tung Hâi thơ Việt Nam roh má 21

VOV4.Xơ Đăng - Kơxo lơ 3/2, a Troăng tơbleăng kơxop hlá mơ-éa Kơphế Ƀuôn Ma Thuột, Khu pơkuâ Văn hok văn nghê̆ thuât kong pơlê Dak Lak tơrŭm ƀă Khu pơkuâ ‘na mơhno túa lĕm tro, Tơ’noăng ivá ƀă Ôm hyô kong pơlê tơkŭm po Hâi thơ Việt Nam roh má 21, hơnăm 2023.

04/02/2023
Dak Lak: Hên tơdroăng pêi ki tro má môi tung Hâi thơ Việt Nam roh má 21

Dak Lak: Hên tơdroăng pêi ki tro má môi tung Hâi thơ Việt Nam roh má 21

VOV4.Xơ Đăng - Kơxo lơ 3/2, a Troăng tơbleăng kơxop hlá mơ-éa Kơphế Ƀuôn Ma Thuột, Khu pơkuâ Văn hok văn nghê̆ thuât kong pơlê Dak Lak tơrŭm ƀă Khu pơkuâ ‘na mơhno túa lĕm tro, Tơ’noăng ivá ƀă Ôm hyô kong pơlê tơkŭm po Hâi thơ Việt Nam roh má 21, hơnăm 2023.

04/02/2023

CHÊH XO ING PƠLÊ PƠLA (VĂN NGHỆ DÂN GIAN)

Tơdroăng dêi tăm Lù Gió [ă I pía Gầu Dợ
Tơdroăng dêi tăm Lù Gió [ă I pía Gầu Dợ

VOV4.Xơ Đăng - Ô vâi krâ nho\ng o [ă pú hmâ! Tơdroăng hơ’muăn kuăn ngo Mông ’’Tơdroăng dêi tăm Lù Gió [ă I pía Gầu Dợ‘’ hơ’mu\n ‘na tơdroăng khên tơnôu, ‘nâi hrie#n ple\ng dêi Tăm Lù Gío tung tơdroăng tơplâ [ă kiâ ’mêi [ă hlối mơhúa châ hluăn ing kơnêi dêi pôa klá. Tơdroăng hơ’muăn xuân vâ ô eăng hiăng mơno khên tơnôu [ă tơdroăng vâ dêi rơpó.

29/01/2023
Tơdroăng dêi tăm Lù Gió [ă I pía Gầu Dợ

Tơdroăng dêi tăm Lù Gió [ă I pía Gầu Dợ

VOV4.Xơ Đăng - Ô vâi krâ nho\ng o [ă pú hmâ! Tơdroăng hơ’muăn kuăn ngo Mông ’’Tơdroăng dêi tăm Lù Gió [ă I pía Gầu Dợ‘’ hơ’mu\n ‘na tơdroăng khên tơnôu, ‘nâi hrie#n ple\ng dêi Tăm Lù Gío tung tơdroăng tơplâ [ă kiâ ’mêi [ă hlối mơhúa châ hluăn ing kơnêi dêi pôa klá. Tơdroăng hơ’muăn xuân vâ ô eăng hiăng mơno khên tơnôu [ă tơdroăng vâ dêi rơpó.

29/01/2023

PRO PƠRO (SÂN KHẤU TRUYỀN THANH)

Tây Nguyên hơniâp ro tơdah rơnó Hơngui
Tây Nguyên hơniâp ro tơdah rơnó Hơngui

VOV4.Xơ Đăng - Kơ’nâi mâu hơnăm tơdjâk ó troh pơreăng COVID-19, tơdroăng phiu ro koh tơdah Têt Qúy Mão hơnăm kố chía hơniâp ro, sôk suâ tung lâp lu mâu pơlê pơla, cheăm bêng kơpong Tây Nguyên. Vâi krâ nhŏng o phiu ro xua môi hơnăm châ xo hên tơmeăm ing chiâk deăng, pơreăng tâ tú xuân hiăng chía mơdât, kuăn pơlê thăm rế tơrŭm, kum mâu ngế xơpá.

21/01/2023
Tây Nguyên hơniâp ro tơdah rơnó Hơngui

Tây Nguyên hơniâp ro tơdah rơnó Hơngui

VOV4.Xơ Đăng - Kơ’nâi mâu hơnăm tơdjâk ó troh pơreăng COVID-19, tơdroăng phiu ro koh tơdah Têt Qúy Mão hơnăm kố chía hơniâp ro, sôk suâ tung lâp lu mâu pơlê pơla, cheăm bêng kơpong Tây Nguyên. Vâi krâ nhŏng o phiu ro xua môi hơnăm châ xo hên tơmeăm ing chiâk deăng, pơreăng tâ tú xuân hiăng chía mơdât, kuăn pơlê thăm rế tơrŭm, kum mâu ngế xơpá.

21/01/2023

Tần số phát sóng

Dân tộc và Phát triển: 
10h10, 19h40, Thứ 2 -> Thứ 6, VOV1
Kết nối 54:
11h35, Thứ 7, Thứ 4, VOV1
Sắc màu dân tộc Việt Nam:
6h50, 16h40, Chủ nhật, VOV2
Đại GĐ các dân tộc Việt Nam:
7h30, 11h30, Thứ 6, Thứ 3, VOV2
Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam:
8h30, 20h30, Chủ nhật, Thứ 4, VOV1
Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam:
16h15, Thứ 2 -> Thứ 7, VOV2