Jơnum min apăn bruă Khua pơ ala mơnuih ƀôn sang dêh čar krăo lăng pơđĭ kyar apui lơtrik
Thứ sáu, 10:24, 13/10/2023 VOV/Siu Đoan Pơblang VOV/Siu Đoan Pơblang
VOV4.Jarai-Tŏ tui jơnum lok 27, mơguah lơ 12/10, Jơnum min apăn bruă Khua pơ ala mơnuih ƀôn sang dêh čar pơphun krăo lăng akŏ bruă “Ngă tui hơdră bruă, tơlơi phiăn amăng pơđĭ kyar apui lơtrik rơwang thun 2016-2021”.

Amăng hrơi blan laih rơgao, grup krăo lăng mơng Jơnum min apăn bruă Khua pơ ala mơnuih ƀôn sang dêh čar kơ “Bruă ngă tui hơdră bruă, tơlơi phiăn amăng pơđĭ kyar apui lơtrik rơwang thun 2016-2021” hơmâo mă bruă, krăo lăng sit nik amăng hơdôm boh tơring čar Quảng nam, Quảng Ngãi, Sơn La, Gia Lai, Bạc Liêu, Bà Rịu-Vũng Tàu, Cà Mau hăng ƀôn prong Hồ Chí Minh; mă bruă hăng Kơnuk kơna, djop ding jum, gơnong bruă, anom bruă, khul grup, anom bơwih ƀong sĭ mơdrô bơdjơ̆ nao; pơphun sa, dua mông jơnum bơkơtuai bơdjơ̆ nao akŏ bruă krăo lăng, sit biă ñu lĕ mông mă tơlơi pơgôp hiăp mơng ƀing rơgơi kơhnâo kơ črăn hră lăi pơthâo boh than krăo lăng.

Akŏ bruă krăo lăng kiăng lăng glăi tong ten, tơpă sit, djop mơta bruă sit nik ngă tui hơdră bruă, tơlơi phiăn amăng pơđĭ kyar apui lơtrik  amăng thun blan laih rơgao. Mơng anun, pơsit tong hơdôm hơdră bruă phun, sui thun kiăng hơmâo hơdră pok pơhai lăp djơ̆ hơdôm tơlơi pơmĭn, tơlơi črâo trun mơng Ping gah amăng pơđĭ kyar apui lơtrik.

VOV/Siu Đoan Pơblang

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC