Djă pioh tơlơi khan hri Êđê, Jarai amăng glông pôr pơhing tơlơi djuai ania ƀiă ƀơi kual Dap kơdư
Thứ năm, 10:34, 12/10/2023 VOV Tây Nguyên/Siu Đoan Pơblang VOV Tây Nguyên/Siu Đoan Pơblang
VOV4.Jarai - Tlam lơ 11/10, ƀơi plơi prong Buôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Khul sem lăng tŭ yap gưl Gong phun jua pơhiăp dêh čar Việt Nam hơmâo sem lăng glăi “Tơlơi kơsem min hơdră djă pioh tơlơi khan hri djuai ania Êđê, Jarai amăng glông pôr pơhing tơlơi djuai ania ƀiă ƀơi kual Dap kơdư”.

Tơlơi kơsem min anai  đing nao bruă pel ĕp hơdră djă pioh tơlơi khan hri kual Dap kơdư lăi hrŏm, tơlơi khan hri djuai ania Êđê, Jarai lăi phara amăng glông pôr pơhing tơlơi djuai ania ƀiă ƀơi kual Dap kơdư. Amăng anun đing nao hơdôm hơdră: pok hơdôm jơlan hơdră pôr pơhing kiăng lăi pơthâo, hơkrŭ glăi tơlơi adôh khan hri hmư̆ hing; pơtô pơblang, pơpŭ bơni ƀing rơgơi kơhnâo hơmâo gum pơgôp amăng bruă djă pioh hăng pơtô glăi tơlơi khan hri kual Dap kơdư; jak iâu hăng wai lăng klă hloh hơdôm rơnoh mơng mơnuih mơnam kiăng djă pioh hăng lăi pơthâo gru grua gah bơngăt lăi hrŏm hăng tơlơi khan hri kual Dap kơdư hnun mơn.

Khul sem lăng tong ten rĭm boh tơhnal, pơgôp hiăp, pơplih pơkra, ngă rơđah dong hơdôm boh tơhnal kiăng pơhrua mơng tơlơi kơsem min anai. Ơi Tạ Đức Toàn, Khua anom bruă djuai ania, Gong phun jua pơhiăp dêh čar Việt Nam brơi thâo: Črăn hơdră djă pioh lăp djơ̆ yơh, ba tơbă hơdôm boh than, hơdôm hơdră sit nik hăng dưi mă yua sit nik mơng Gong phun jua pơhiăp dêh čar Việt Nam.

VOV Tây Nguyên/Siu Đoan Pơblang

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC