Jơnum ngui phiăn juăt Bạch Đằng thun 2024
Jơnum ngui phiăn juăt Bạch Đằng thun 2024

VOV4.Jarai – Jơnum ngui phiăm juăt Bạch Đằng thun 2024 hmâo sit nik pơphun ƀơi pra yang Trần Hưng Đạo, pra yang Yă Pơtao gah kual gru grua lŏn ia Bạch Đằng ƀơi plơi prong Quảng Yên, tơring čar Quảng Ninh.

Jơnum ngui phiăn juăt Bạch Đằng thun 2024

Jơnum ngui phiăn juăt Bạch Đằng thun 2024

VOV4.Jarai – Jơnum ngui phiăm juăt Bạch Đằng thun 2024 hmâo sit nik pơphun ƀơi pra yang Trần Hưng Đạo, pra yang Yă Pơtao gah kual gru grua lŏn ia Bạch Đằng ƀơi plơi prong Quảng Yên, tơring čar Quảng Ninh.

Pok jơlan rơdêh treng đuăi mơmŏt mlă Đà Lạt tui glông đuăi sô hơđăp ƀơi Việt Nam
Pok jơlan rơdêh treng đuăi mơmŏt mlă Đà Lạt tui glông đuăi sô hơđăp ƀơi Việt Nam

VOV4.Jarai-Mơmŏt lơ 14/4, ƀơi Ga Đà Lạt, kông ti rơdêh treng Việt Nam pơphun đuăi rơdêh treng mơmŏt mlăm mơng Đà Lạt-Trại Mát hăng anăn “Jơlan rơdêh treng mlăm Đà Lạt”.

Pok jơlan rơdêh treng đuăi mơmŏt mlă Đà Lạt tui glông đuăi sô hơđăp ƀơi Việt Nam

Pok jơlan rơdêh treng đuăi mơmŏt mlă Đà Lạt tui glông đuăi sô hơđăp ƀơi Việt Nam

VOV4.Jarai-Mơmŏt lơ 14/4, ƀơi Ga Đà Lạt, kông ti rơdêh treng Việt Nam pơphun đuăi rơdêh treng mơmŏt mlăm mơng Đà Lạt-Trại Mát hăng anăn “Jơlan rơdêh treng mlăm Đà Lạt”.

Dik dak Tết Bunpimay ƀơi tơring glông Buôn Đôn, tơring čar Dak Lak
Dik dak Tết Bunpimay ƀơi tơring glông Buôn Đôn, tơring čar Dak Lak

VOV4.Jarai – Amăng 2 hrơi 13 hăng 14/4, Tết Bunpimay, ƀudah dô̆ iâo lĕ Tết Lao, pơphun dik dak ƀơi plơi Ây Nô, ƀuôn Trí, să guai dêh čar Krông Na, tơring glông Buôn Đôn, tơring čar Dak Lak.

Dik dak Tết Bunpimay ƀơi tơring glông Buôn Đôn, tơring čar Dak Lak

Dik dak Tết Bunpimay ƀơi tơring glông Buôn Đôn, tơring čar Dak Lak

VOV4.Jarai – Amăng 2 hrơi 13 hăng 14/4, Tết Bunpimay, ƀudah dô̆ iâo lĕ Tết Lao, pơphun dik dak ƀơi plơi Ây Nô, ƀuôn Trí, să guai dêh čar Krông Na, tơring glông Buôn Đôn, tơring čar Dak Lak.

Hrơi ngui gru grua djop djuai ania tơring čar Gia Lai pơdah lu anŏ yôm phara
Hrơi ngui gru grua djop djuai ania tơring čar Gia Lai pơdah lu anŏ yôm phara

VOV4.Jarai-Ƀơi plơi prong Pleiku, tơring čar Gia Lai phrâo pơphun hrơi ngui gru grua djop djuai ania tơring čar Gia Lai.

Hrơi ngui gru grua djop djuai ania tơring čar Gia Lai pơdah lu anŏ yôm phara

Hrơi ngui gru grua djop djuai ania tơring čar Gia Lai pơdah lu anŏ yôm phara

VOV4.Jarai-Ƀơi plơi prong Pleiku, tơring čar Gia Lai phrâo pơphun hrơi ngui gru grua djop djuai ania tơring čar Gia Lai.

Mơnuih djă pioh gru grua djuai ania Jarai
Mơnuih djă pioh gru grua djuai ania Jarai

VOV4.Jarai - Mơnuih kơhnăk Rơ Ô Bhung, 65 thun, ƀơi ƀuôn Mlăh, să Phú Cần, tơring glông Krông Pa, tơring čar Gia Lai jing sa amăng hơdôm čô kơhnăk abih pran jua hăng gru grua đưm, djă pioh tơlơi adoh Jarai amăng plơi pla. Ñu gir pơtô glăi kơ ană tơčô mơ̆ng er, yŭ adoh truh kơ hơdôm tơlơi hơmâo adoh mơ̆ng tơlơi adoh Jarai laih anun gir pơtô tơlơi Jarai, pơtô atông čing kơ rơnuk hlăk ai đah mơ̆ng huăi wơr rơbit.

Mơnuih djă pioh gru grua djuai ania Jarai

Mơnuih djă pioh gru grua djuai ania Jarai

VOV4.Jarai - Mơnuih kơhnăk Rơ Ô Bhung, 65 thun, ƀơi ƀuôn Mlăh, să Phú Cần, tơring glông Krông Pa, tơring čar Gia Lai jing sa amăng hơdôm čô kơhnăk abih pran jua hăng gru grua đưm, djă pioh tơlơi adoh Jarai amăng plơi pla. Ñu gir pơtô glăi kơ ană tơčô mơ̆ng er, yŭ adoh truh kơ hơdôm tơlơi hơmâo adoh mơ̆ng tơlơi adoh Jarai laih anun gir pơtô tơlơi Jarai, pơtô atông čing kơ rơnuk hlăk ai đah mơ̆ng huăi wơr rơbit.

Gia Lai pơphun glăi tơlơi ngă yang hơduah ia hơjan mơ̆ng djuai ania Bahnar
Gia Lai pơphun glăi tơlơi ngă yang hơduah ia hơjan mơ̆ng djuai ania Bahnar

VOV4.Jarai - Mơguah lơ 10/4, Jơnum min mơnuih ƀôn sang tơring glông Đăk Đoa, tơring čar Gia Lai pơphun glăi tơlơi ngă yang hơduah ia hơjan mơ̆ng djuai ania Bahnar ƀơi plơi Hnap.

Gia Lai pơphun glăi tơlơi ngă yang hơduah ia hơjan mơ̆ng djuai ania Bahnar

Gia Lai pơphun glăi tơlơi ngă yang hơduah ia hơjan mơ̆ng djuai ania Bahnar

VOV4.Jarai - Mơguah lơ 10/4, Jơnum min mơnuih ƀôn sang tơring glông Đăk Đoa, tơring čar Gia Lai pơphun glăi tơlơi ngă yang hơduah ia hơjan mơ̆ng djuai ania Bahnar ƀơi plơi Hnap.

Phú Thọ prăp lui giong laih kơ Hrơi huă pơsat Pơtao Hùng
Phú Thọ prăp lui giong laih kơ Hrơi huă pơsat Pơtao Hùng

VOV4.Jarai - Hrơi anai, lơ 9/4, Jơnum ngă yang ƀơi Pra yang Pơtao Hùng, Rơwang hrơi tơjuh gru grua - tuai čuă ngui kual lŏn Ơi yă đưm thun 2024 sit nik pơphun hăng lu bruă ngui ngor mơ-ak, pơhưč ƀing tuai glăi ngui pơ anih amĭ ƀă yă pơjing.

Phú Thọ prăp lui giong laih kơ Hrơi huă pơsat Pơtao Hùng

Phú Thọ prăp lui giong laih kơ Hrơi huă pơsat Pơtao Hùng

VOV4.Jarai - Hrơi anai, lơ 9/4, Jơnum ngă yang ƀơi Pra yang Pơtao Hùng, Rơwang hrơi tơjuh gru grua - tuai čuă ngui kual lŏn Ơi yă đưm thun 2024 sit nik pơphun hăng lu bruă ngui ngor mơ-ak, pơhưč ƀing tuai glăi ngui pơ anih amĭ ƀă yă pơjing.

Gia Lai djă pioh, pơđĭ kyar bruă mơñam mrai pơlir hăng bơwih brơi tuai čuă ngui
Gia Lai djă pioh, pơđĭ kyar bruă mơñam mrai pơlir hăng bơwih brơi tuai čuă ngui

VOV4.Jarai-Mơñam abăn ao lĕ bruă hơmâo mơng đưm đă ră hlâo laih, pơlir hăng tơlơi hơdip gru grua mơng djuai ania Jarai hăng Bahnar ƀơi tơring čar Gia Lai. Tơring čar Gia Lai glăk hơmâo lu hơdră pơčeh phrâo kiăng djă pioh hăng tŏ tui gru grua yôm phara mơng mơñam abăn ao, ba glăi lu tơlơi dưi phrâo amăng pơđĭ kyar bơwih ƀong huă pơlir hăng bơwih brơi tuai čuă ngui.

Gia Lai djă pioh, pơđĭ kyar bruă mơñam mrai pơlir hăng bơwih brơi tuai čuă ngui

Gia Lai djă pioh, pơđĭ kyar bruă mơñam mrai pơlir hăng bơwih brơi tuai čuă ngui

VOV4.Jarai-Mơñam abăn ao lĕ bruă hơmâo mơng đưm đă ră hlâo laih, pơlir hăng tơlơi hơdip gru grua mơng djuai ania Jarai hăng Bahnar ƀơi tơring čar Gia Lai. Tơring čar Gia Lai glăk hơmâo lu hơdră pơčeh phrâo kiăng djă pioh hăng tŏ tui gru grua yôm phara mơng mơñam abăn ao, ba glăi lu tơlơi dưi phrâo amăng pơđĭ kyar bơwih ƀong huă pơlir hăng bơwih brơi tuai čuă ngui.

2.200 čô čơđai sang hră, ƀing hrăm gưl dlông Điện Biên pơdah tơlơi adôh suang ƀơi jơlan plơi prong
2.200 čô čơđai sang hră, ƀing hrăm gưl dlông Điện Biên pơdah tơlơi adôh suang ƀơi jơlan plơi prong

VOV4.Jarai – Bruă mă sit nik čơkă mơ-ak hơdor glăi 70 thun hrơi tlaih rơngai Điện Biên Phủ.

2.200 čô čơđai sang hră, ƀing hrăm gưl dlông Điện Biên pơdah tơlơi adôh suang ƀơi jơlan plơi prong

2.200 čô čơđai sang hră, ƀing hrăm gưl dlông Điện Biên pơdah tơlơi adôh suang ƀơi jơlan plơi prong

VOV4.Jarai – Bruă mă sit nik čơkă mơ-ak hơdor glăi 70 thun hrơi tlaih rơngai Điện Biên Phủ.

Gong kut klao ƀudah gong drai amăng pran jua djuai ania Mạ
Gong kut klao ƀudah gong drai amăng pran jua djuai ania Mạ

VOV4.Jarai-Gong drai ƀudah gong kut klao yôm biă mă amăng tơlơi hơdip bơngăt jua laih anun ƀu dưi kơƀah ôh amăng lu bruă ngă yang ngui ngor djop djuai ania kual Dap Kơdư. Hăng djuai ania Mă ƀơi Lâm Đồng, gong drai jing anih arăng lăi khul yang rơbang dŏ, sa tơlơi pơpŭ yôm biă mă amăng mông ngă yang, boh nik ñu ngă yang ƀong kơbao, pơtrum kơbao.

Gong kut klao ƀudah gong drai amăng pran jua djuai ania Mạ

Gong kut klao ƀudah gong drai amăng pran jua djuai ania Mạ

VOV4.Jarai-Gong drai ƀudah gong kut klao yôm biă mă amăng tơlơi hơdip bơngăt jua laih anun ƀu dưi kơƀah ôh amăng lu bruă ngă yang ngui ngor djop djuai ania kual Dap Kơdư. Hăng djuai ania Mă ƀơi Lâm Đồng, gong drai jing anih arăng lăi khul yang rơbang dŏ, sa tơlơi pơpŭ yôm biă mă amăng mông ngă yang, boh nik ñu ngă yang ƀong kơbao, pơtrum kơbao.