Pơđĭ tui tơhnal kơjăp mơ̆ng phun kơphê hăng tiu ƀơi Dap Kơdư
Thứ sáu, 10:02, 13/10/2023 VOV Tây Nguyên/Siu H' Prăk pơblang VOV Tây Nguyên/Siu H' Prăk pơblang
VOV4.Jarai – Anom kơsem min bôh thâo măi mok đang hmua đang kyâo Dap Kơdư pơphun klah čun Rơwang bruă pơđĭ tui tơhnal kơjăp, mrô gơnam ngă rai hăng nua gơnam mơ̆ng glông bruă ngă đang hmua hăng nua pơlir hơbit mơ̆ng kơphê hăng tiu ƀơi kual Dap Kơdư” thun 2023.

Tom brơi (12/10), ƀơi plơi prong Buôn Ma Thuột, Anom kơsem min bôh thâo măi mok đang hmua đang kyâo Dap Kơdư gum hrŏm pơphun Kơsem min bruă đang hmua đang kyâo Jar kơmar ƀơi Việt Nam, Gơnong bruă đang hmuă hăng pơđĭ kyar ƀôn lan hơdôm bôh tơring čar Dak Lak, Dak Nông, Gia Lai pơphun klah čun Rơwang bruă pơđĭ tui tơhnal kơjăp, mrô gơnam ngă rai hăng nua gơnam mơ̆ng glông bruă ngă đang hmua hăng nua pơlir hơbit mơ̆ng kơphê hăng tiu ƀơi kual Dap Kơdư” thun 2023 (iâo klah čun lĕ Rơwang bruă V-SCOPE).

Rơwang bruă V-SCOPE dưi pok pơhai mơ̆ng blan 2/2021 – 9/2024 ƀơi 3 bôh tơring čar Gia Lai, Dak Lak, Dak Nông, hăng tơlơi gum hrŏm mơ̆ng giăm truh 300 bôh sang anô̆ pla kơphê hăng tiu. Pơ̆ anăp anai, Rơwang bruă pok pơhai dong hơdôm črăn bruă anăp nao pơplih pran gơgrong lŏn hăng wai lăng kơman ngă mơ̆ng lŏn ƀơi hơdôm blah đang kơphê hăng tiu ăt kah hăng amăng đang pơdjuai anah; Jơlan gah ngă đang hmua sui thun hăng bruă tơjŭ pla ba glăi bôh tơhnal bơwih ƀong prong hloh; lăp djơ̆ hăng hơdôm hrơi blan pha ra; Pơplih pơkra pơčeh phrâo anih anom hiam lu bơnah hăng khom pok prong hơdră kơtưn bơkơtuai bruă hrŏm hăng bruă ha jăn ƀơi tơring čar./.

VOV Tây Nguyên/Siu H' Prăk pơblang

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC