Pơđĭ tui tơlơi thâo hluh kơ bruă pơgang guai dêh čar hăng ayuh hyiăng kiăng ƀing tha rơma djop tơring čar Dap Kơdư thâo
Pơđĭ tui tơlơi thâo hluh kơ bruă pơgang guai dêh čar hăng ayuh hyiăng kiăng ƀing tha rơma djop tơring čar Dap Kơdư thâo

VOV4.Jarai-Mơguah lơ 16/4, ƀơi plơi prong Ƀuôn Ma Thuôt, tơring čar Dak Lak pơphun jơnum, pok anih pơtô lăi, pôr pơthâo pơđĭ tui tơlơi thâo hluh kơ bruă pơgang guai dêh čar hăng pơgang ayuh hyiăng, brơi kơ rơbêh 150 čô mơnuih apăn bruă khul, khul grup, ding kơna tha rơma mut phung amăng kual Dap Kơdư.

Pơđĭ tui tơlơi thâo hluh kơ bruă pơgang guai dêh čar hăng ayuh hyiăng kiăng ƀing tha rơma djop tơring čar Dap Kơdư thâo

Pơđĭ tui tơlơi thâo hluh kơ bruă pơgang guai dêh čar hăng ayuh hyiăng kiăng ƀing tha rơma djop tơring čar Dap Kơdư thâo

VOV4.Jarai-Mơguah lơ 16/4, ƀơi plơi prong Ƀuôn Ma Thuôt, tơring čar Dak Lak pơphun jơnum, pok anih pơtô lăi, pôr pơthâo pơđĭ tui tơlơi thâo hluh kơ bruă pơgang guai dêh čar hăng pơgang ayuh hyiăng, brơi kơ rơbêh 150 čô mơnuih apăn bruă khul, khul grup, ding kơna tha rơma mut phung amăng kual Dap Kơdư.

Ơi Nguyễn Xuân Thắng čuh ñang h’ŭ kơ Khua hơđăp git gai ping gah rơgŏm ơi Trần Phú
Ơi Nguyễn Xuân Thắng čuh ñang h’ŭ kơ Khua hơđăp git gai ping gah rơgŏm ơi Trần Phú

VOV4.Jarai-Ƀrô hơdor glăi tal 120 thun Hrơi tơkeng kơ rơgŏm ơi Trần Phú, Khua hơđăp git gai ping gah, mơguah lơ 16/4, ơi Nguyễn Xuân Thắng-ding kơna ding jum kơđi čar, Khua Khul pơtô djơ̆ dêh čar nao čuh ñang h’ŭ ƀơi anih pioh hơdor glăi kơ rơgŏm ơi Trần Phú, Khua git gai hơđăp ping gah dêh čar ƀơi să Tùng Ảnh, tơring glông Đức Thọ, tơring čar Hà Tĩnh.

Ơi Nguyễn Xuân Thắng čuh ñang h’ŭ kơ Khua hơđăp git gai ping gah rơgŏm ơi Trần Phú

Ơi Nguyễn Xuân Thắng čuh ñang h’ŭ kơ Khua hơđăp git gai ping gah rơgŏm ơi Trần Phú

VOV4.Jarai-Ƀrô hơdor glăi tal 120 thun Hrơi tơkeng kơ rơgŏm ơi Trần Phú, Khua hơđăp git gai ping gah, mơguah lơ 16/4, ơi Nguyễn Xuân Thắng-ding kơna ding jum kơđi čar, Khua Khul pơtô djơ̆ dêh čar nao čuh ñang h’ŭ ƀơi anih pioh hơdor glăi kơ rơgŏm ơi Trần Phú, Khua git gai hơđăp ping gah dêh čar ƀơi să Tùng Ảnh, tơring glông Đức Thọ, tơring čar Hà Tĩnh.

Lu anih anom ƀơi Dak Lak amra rơngiă glai klô
Lu anih anom ƀơi Dak Lak amra rơngiă glai klô

VOV4.Jarai – Tơlơi phă glai klô ƀơi Dak Lak hơdôm hrơi jê̆ hăng anai hang tơngia hloh mơ̆ng hlâo truh ră anai. Hơdôm anih anom glai klô răm rai kơtang amăng mông lu pô glai tlaih lui bruă wai lăng, lu pô glai ƀu dưi pơgang glai. Sa dua bôh sang anô̆ ƀơi Dak Lak bŏng glăi hăng tơlơi amra rơngiă glai klô.

Lu anih anom ƀơi Dak Lak amra rơngiă glai klô

Lu anih anom ƀơi Dak Lak amra rơngiă glai klô

VOV4.Jarai – Tơlơi phă glai klô ƀơi Dak Lak hơdôm hrơi jê̆ hăng anai hang tơngia hloh mơ̆ng hlâo truh ră anai. Hơdôm anih anom glai klô răm rai kơtang amăng mông lu pô glai tlaih lui bruă wai lăng, lu pô glai ƀu dưi pơgang glai. Sa dua bôh sang anô̆ ƀơi Dak Lak bŏng glăi hăng tơlơi amra rơngiă glai klô.

Kon Tum Khua git gai ping gah plơi gơgrong kjăp bruă man pơdong plơi pla phrâo anih djuai ƀiă dŏ
Kon Tum Khua git gai ping gah plơi gơgrong kjăp bruă man pơdong plơi pla phrâo anih djuai ƀiă dŏ

VOV4.Jarai-Tơring čar Kon Tum hơmâo rơbêh 500 boh plơi, mơnuih djuai ƀiă dŏ lu biă mă ñu pơ kual ataih asuek. Hơdôm thun rơgao yua hơmâo tơlơi gơgrong, ba jơlan hlâo mơ̆ng ƀing ngă khua ping gah plơi, bruă man pơdong plơi pla phrâo amăng kual mơnuih ƀôn sang djuai ƀiă dŏ ƀơi tơring čar Kon Tum hơmâo lu anŏ pơblih phrâo, tơlơi hơdip mơda mơnuih ƀôn sang hăng bruă mă mơ̆ng ană plơi pla ăt pơblih đĭ tui klă.

Kon Tum Khua git gai ping gah plơi gơgrong kjăp bruă man pơdong plơi pla phrâo anih djuai ƀiă dŏ

Kon Tum Khua git gai ping gah plơi gơgrong kjăp bruă man pơdong plơi pla phrâo anih djuai ƀiă dŏ

VOV4.Jarai-Tơring čar Kon Tum hơmâo rơbêh 500 boh plơi, mơnuih djuai ƀiă dŏ lu biă mă ñu pơ kual ataih asuek. Hơdôm thun rơgao yua hơmâo tơlơi gơgrong, ba jơlan hlâo mơ̆ng ƀing ngă khua ping gah plơi, bruă man pơdong plơi pla phrâo amăng kual mơnuih ƀôn sang djuai ƀiă dŏ ƀơi tơring čar Kon Tum hơmâo lu anŏ pơblih phrâo, tơlơi hơdip mơda mơnuih ƀôn sang hăng bruă mă mơ̆ng ană plơi pla ăt pơblih đĭ tui klă.

Pơtrut tañ bruă čuk pơkra jơlan rơdêh đuăi hmar Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột
Pơtrut tañ bruă čuk pơkra jơlan rơdêh đuăi hmar Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột

VOV4.Jarai-Kơčăo bruă jơlan rơdêh đuăi hmar Khánh Hòa-Ƀuôn Ma Thuôt, hlăk pơtrut hmar čuk pơkra ƀơi djop črăn. Hơdôm sang bruă pơphun čuk pơkra jơlan brơi nao hơdôm rơtuh čô mơnuih mă bruă, lu rơdêh čuk, rơdêh tuah, rơdêh kor, dơlit phrâo, mă bruă amăng tơhrơi hăng mlam kiăng tañ giong.

Pơtrut tañ bruă čuk pơkra jơlan rơdêh đuăi hmar Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột

Pơtrut tañ bruă čuk pơkra jơlan rơdêh đuăi hmar Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột

VOV4.Jarai-Kơčăo bruă jơlan rơdêh đuăi hmar Khánh Hòa-Ƀuôn Ma Thuôt, hlăk pơtrut hmar čuk pơkra ƀơi djop črăn. Hơdôm sang bruă pơphun čuk pơkra jơlan brơi nao hơdôm rơtuh čô mơnuih mă bruă, lu rơdêh čuk, rơdêh tuah, rơdêh kor, dơlit phrâo, mă bruă amăng tơhrơi hăng mlam kiăng tañ giong.

Khua anom pơtô bruă ping gah ơi Nguyễn Trọng Nghĩa bưp ƀing čih tơlơi pơhing kual gah kơdư
Khua anom pơtô bruă ping gah ơi Nguyễn Trọng Nghĩa bưp ƀing čih tơlơi pơhing kual gah kơdư

VOV4.Jarai-Tlam lơ 15/4, ƀơi tơring čar Phú Thọ, Anom pơtô bruă ping gah dêh čar ngă hrŏm Anom bruă kơđi čar gah ling tơhan mơnuih ƀôn sang Việt Nam hăng Ping gah tơring čar Phú Thọ pơphun jơnum bưp ƀing čih tơlơi pơhing phrâo, anom bruă pơčeh tơlơi hơ̆k hơr kual čư̆ siăng gah kơdư dêh čar.

Khua anom pơtô bruă ping gah ơi Nguyễn Trọng Nghĩa bưp ƀing čih tơlơi pơhing kual gah kơdư

Khua anom pơtô bruă ping gah ơi Nguyễn Trọng Nghĩa bưp ƀing čih tơlơi pơhing kual gah kơdư

VOV4.Jarai-Tlam lơ 15/4, ƀơi tơring čar Phú Thọ, Anom pơtô bruă ping gah dêh čar ngă hrŏm Anom bruă kơđi čar gah ling tơhan mơnuih ƀôn sang Việt Nam hăng Ping gah tơring čar Phú Thọ pơphun jơnum bưp ƀing čih tơlơi pơhing phrâo, anom bruă pơčeh tơlơi hơ̆k hơr kual čư̆ siăng gah kơdư dêh čar.

Jơnum min apăn bruă pơ ala mơnuih ƀôn sang dêh čar pơgôp hiăp kơ lu tơlơi yôm
Jơnum min apăn bruă pơ ala mơnuih ƀôn sang dêh čar pơgôp hiăp kơ lu tơlơi yôm

VOV4.Jarai - Tŏ tui mông jơnum lok 32, hrơi anai (lơ 16/4), Jơnum min apăn bruă pơ ala mơnuih ƀôn sang dêh čar pơgôp hiăp kơ Tơlơi phiăn pơplih pơkra, pơhrua tui hơdôm tơlơi mơ̆ng Tơlơi phiăn ia jrao.

Jơnum min apăn bruă pơ ala mơnuih ƀôn sang dêh čar pơgôp hiăp kơ lu tơlơi yôm

Jơnum min apăn bruă pơ ala mơnuih ƀôn sang dêh čar pơgôp hiăp kơ lu tơlơi yôm

VOV4.Jarai - Tŏ tui mông jơnum lok 32, hrơi anai (lơ 16/4), Jơnum min apăn bruă pơ ala mơnuih ƀôn sang dêh čar pơgôp hiăp kơ Tơlơi phiăn pơplih pơkra, pơhrua tui hơdôm tơlơi mơ̆ng Tơlơi phiăn ia jrao.

Pơgiăng 20 čô mơnuih rơka lơm rơdêh pơjrŏm ƀơi Kon Tum ba nao pơ ƀôn prong Hồ Chí Minh
Pơgiăng 20 čô mơnuih rơka lơm rơdêh pơjrŏm ƀơi Kon Tum ba nao pơ ƀôn prong Hồ Chí Minh

VOV4.Jarai- Mơguah lơ 15/4, 20 čô mơnuih rơka lơm rơdêh pơjrŏm ƀơi tơring čar Kon Tum ƀuh tlam mơmŏt lơ 13/4, hơmâo ba nao pơ ƀôn prong Hồ Chí Minh.

Pơgiăng 20 čô mơnuih rơka lơm rơdêh pơjrŏm ƀơi Kon Tum ba nao pơ ƀôn prong Hồ Chí Minh

Pơgiăng 20 čô mơnuih rơka lơm rơdêh pơjrŏm ƀơi Kon Tum ba nao pơ ƀôn prong Hồ Chí Minh

VOV4.Jarai- Mơguah lơ 15/4, 20 čô mơnuih rơka lơm rơdêh pơjrŏm ƀơi tơring čar Kon Tum ƀuh tlam mơmŏt lơ 13/4, hơmâo ba nao pơ ƀôn prong Hồ Chí Minh.

Khua dêh čar ta ơi Phạm Minh Chính mă bruă hăng Grŭp apăn bruă Ping gah tơring čar Hòa Bình
Khua dêh čar ta ơi Phạm Minh Chính mă bruă hăng Grŭp apăn bruă Ping gah tơring čar Hòa Bình

VOV4.Jarai – Khua dêh čar ta ơi Phạm Minh Chính phrâo hmâo mông mă bruă hăng Grŭp apăn bruă Ping gah tơring čar Hòa Bình pioh pơsit bôh tơhnal ngă tui bruă pơđĭ kyar bơwih ƀong mơnuih mơnam ƀơi tơring čar.

Khua dêh čar ta ơi Phạm Minh Chính mă bruă hăng Grŭp apăn bruă Ping gah tơring čar Hòa Bình

Khua dêh čar ta ơi Phạm Minh Chính mă bruă hăng Grŭp apăn bruă Ping gah tơring čar Hòa Bình

VOV4.Jarai – Khua dêh čar ta ơi Phạm Minh Chính phrâo hmâo mông mă bruă hăng Grŭp apăn bruă Ping gah tơring čar Hòa Bình pioh pơsit bôh tơhnal ngă tui bruă pơđĭ kyar bơwih ƀong mơnuih mơnam ƀơi tơring čar.

Khua dêh čar ta ơi Phạm Minh Chính nao pơhmư̆ mông ngă lơphet hơdor glăi 50 thun Hrơi phiăn juăt Khul tơhan polih hơdeč hmar
Khua dêh čar ta ơi Phạm Minh Chính nao pơhmư̆ mông ngă lơphet hơdor glăi 50 thun Hrơi phiăn juăt Khul tơhan polih hơdeč hmar

VOV4.Jarai – Mơguah lơ 14/4, Khua dêh čar ta ơi Phạm Minh Chính nao pơhmư̆ mông ngă Lơphet hơdor glăi 50 thun Hrơi phiăn juăt khul tơhan polih hơdeč hmar hăng čơkă mă Anăn sông kơtang khul tơhan mơnuih ƀôn sang.

Khua dêh čar ta ơi Phạm Minh Chính nao pơhmư̆ mông ngă lơphet hơdor glăi 50 thun Hrơi phiăn juăt Khul tơhan polih hơdeč hmar

Khua dêh čar ta ơi Phạm Minh Chính nao pơhmư̆ mông ngă lơphet hơdor glăi 50 thun Hrơi phiăn juăt Khul tơhan polih hơdeč hmar

VOV4.Jarai – Mơguah lơ 14/4, Khua dêh čar ta ơi Phạm Minh Chính nao pơhmư̆ mông ngă Lơphet hơdor glăi 50 thun Hrơi phiăn juăt khul tơhan polih hơdeč hmar hăng čơkă mă Anăn sông kơtang khul tơhan mơnuih ƀôn sang.