Khua mir sir Võ Văn Thưởng tŭ jum Khua tơring čar Fukuoka, Japan
Thứ ba, 14:54, 23/01/2024 VOV/Nay Jek pơblang VOV/Nay Jek pơblang
VOV4.Jarai-Tlam lơ 22/1, ƀơi anom bruă mir sir, Khua mir sir Võ Văn Thưởng hơmâo tŭ jum Khua tơring čar Fukuoka, dêh čar Japan, ơi Hattori Seitaro hlăk rai čuă hăng mă bruă ƀơi Việt Nam.

Khua mir sir Võ Văn Thưởng rơkâo Khua tơring čar Fukuoka, ơi Hattori Seitaro pơtrut bruă mă jĕ giăm mơnuih ƀôn sang Việt Nam-Japan lăi hrŏm, plah wah Hà Nội hăng tơring čar Fukuoka hnun mơ̆n, boh nik ñu amăng bruă tuai čuă ngui bơyan pơdơi prong pioh kơ čơđai sang hră dêh čar Japan rai pơ Việt Nam hăng čơđai sang hră, hlăk ai Việt Nam nao pơ dêh čar Japan, mơ̆ng anun kiăng pơgôp hrŏm kjăp atur tơlơi ngă giăng mah gơyut gơyâo dua bơnah kơñ pơgi.

Hrŏm hăng anun, dua bơnah djru ba sang bruă sĭ mơdrô mơ̆ng dêh čar Japan hăng tơring čar Fukuoka tuh pơ alin rai pơ Việt Nam, ngă hrŏm sang bruă sĭ mơdrô ƀơi Việt Nam pơđĭ kyar tuh pơ alin, sĭ mơdrô amăng bruă dua bơnah hơmâo tơlơi gêh găl. Tơring čar Fukuoka hăng lu tơring čar pơkŏn ƀơi Việt Nam pơtô hrăm mơnuih mă bruă thâo rơgơi kơhnâo kơhnăk....Khua tơring čar Fukuoka pơdah rai pran jua čang rơmang ăt pơtrut tui bruă mă ngă hrŏm, jĕ giăm lu bruă mă plah wah tơring čar Fukuoka hăng Hà Nội laih anun čang rơmang khua mir sir Võ Văn Thưởng dong yua amăng bruă mă anai.

 

VOV/Nay Jek pơblang

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC