Tŭ yua mơ̆ng hơbô̆ bruă pơkra braih Briêt ƀu hơmâo mă yua ia jrao ƀơi tơring glông Ea Súp (Dak Lăk)
Tŭ yua mơ̆ng hơbô̆ bruă pơkra braih Briêt ƀu hơmâo mă yua ia jrao ƀơi tơring glông Ea Súp (Dak Lăk)

VOV4.Jarai - Tơlơi gir run hăng hrơi blan pơđĭ kyar djuai pơdai Briêt, Anom ngă ƀong hrŏm Hrŏ trun ƀun rin Ea Súp, tơring čar Dak Lăk glăk pơphun pok pơhai prong hơbô̆ bruă ngă pơdai hơdjă ƀu hơmâo mă yua jrao gun ba glăi nua pơmă.

Tŭ yua mơ̆ng hơbô̆ bruă pơkra braih Briêt ƀu hơmâo mă yua ia jrao ƀơi tơring glông Ea Súp (Dak Lăk)

Tŭ yua mơ̆ng hơbô̆ bruă pơkra braih Briêt ƀu hơmâo mă yua ia jrao ƀơi tơring glông Ea Súp (Dak Lăk)

VOV4.Jarai - Tơlơi gir run hăng hrơi blan pơđĭ kyar djuai pơdai Briêt, Anom ngă ƀong hrŏm Hrŏ trun ƀun rin Ea Súp, tơring čar Dak Lăk glăk pơphun pok pơhai prong hơbô̆ bruă ngă pơdai hơdjă ƀu hơmâo mă yua jrao gun ba glăi nua pơmă.

Thun phrâo đing nao man pơdong plơi pla phrâo
Thun phrâo đing nao man pơdong plơi pla phrâo

VOV4.Jarai-Kiăng pơtrut pran mă bruă, pơplông khăp kơ lŏn ia, gir run bơwih ƀong huă, tơdơi kơ hơdôm hrơi pơdơi tê̆t Giáp Thìn, abih bang 10 boh tơring glông, plơi prong amăng tơring čar Kon Tum hơmâo pơphun ha wŏt bruă man pơdong plơi pla phrâo hăng plơi prong hiam klă.

Thun phrâo đing nao man pơdong plơi pla phrâo

Thun phrâo đing nao man pơdong plơi pla phrâo

VOV4.Jarai-Kiăng pơtrut pran mă bruă, pơplông khăp kơ lŏn ia, gir run bơwih ƀong huă, tơdơi kơ hơdôm hrơi pơdơi tê̆t Giáp Thìn, abih bang 10 boh tơring glông, plơi prong amăng tơring čar Kon Tum hơmâo pơphun ha wŏt bruă man pơdong plơi pla phrâo hăng plơi prong hiam klă.

Să guai dêh čar tal 7 gah tơring čar Kon Tum djơ̆ hăng plơi pla phrâo
Să guai dêh čar tal 7 gah tơring čar Kon Tum djơ̆ hăng plơi pla phrâo

VOV4.Jarai – Mơguah lơ 20/2, Jơnum min mơnuih ƀôn sang tơring glông Ia H’Drai, tơring čar Kon Tum pơphun ngă Lơphet lăi pơthâo tơlơi pơsit tŭ yap să Ia Đal djơ̆ hăng plơi pla phrâo.

Să guai dêh čar tal 7 gah tơring čar Kon Tum djơ̆ hăng plơi pla phrâo

Să guai dêh čar tal 7 gah tơring čar Kon Tum djơ̆ hăng plơi pla phrâo

VOV4.Jarai – Mơguah lơ 20/2, Jơnum min mơnuih ƀôn sang tơring glông Ia H’Drai, tơring čar Kon Tum pơphun ngă Lơphet lăi pơthâo tơlơi pơsit tŭ yap să Ia Đal djơ̆ hăng plơi pla phrâo.

Djă pioh rơnoh yôm gru grua hiam akŏ pơdong tơlơi hơdip mơda phrâo kual djuai ƀiă ƀơi Kon Tum
Djă pioh rơnoh yôm gru grua hiam akŏ pơdong tơlơi hơdip mơda phrâo kual djuai ƀiă ƀơi Kon Tum

VOV4.Jarai-Tơring čar Kon Tum hơmâo năng ai 54% mrô mơnuih ƀôn sang djuai ƀiă, amăng anun 7 djuai ania phun hơđăp kah hăng: Sedang, Jeh-Triêng, Bahnar, Jarai, Brâu, Rơmăm hăng Hrê. Hăng tơlơi ngă tui khut khăt râo pơdưh anŏ gêh găl pioh pơđĭ kyar, tơring čar Kon Tum hơmâo pơblih tui ƀơƀrư̆ akŏ pơjing ming pơkra gơnam sĭ mơdrô kơ tuai hyu ngui, blơi yua mơ̆ng gơnam gru grua hiam đưm djop djuai ania, djru mơnuih ƀôn sang pơhrui glăi ngă hơđong tơlơi hơdip mơda.

Djă pioh rơnoh yôm gru grua hiam akŏ pơdong tơlơi hơdip mơda phrâo kual djuai ƀiă ƀơi Kon Tum

Djă pioh rơnoh yôm gru grua hiam akŏ pơdong tơlơi hơdip mơda phrâo kual djuai ƀiă ƀơi Kon Tum

VOV4.Jarai-Tơring čar Kon Tum hơmâo năng ai 54% mrô mơnuih ƀôn sang djuai ƀiă, amăng anun 7 djuai ania phun hơđăp kah hăng: Sedang, Jeh-Triêng, Bahnar, Jarai, Brâu, Rơmăm hăng Hrê. Hăng tơlơi ngă tui khut khăt râo pơdưh anŏ gêh găl pioh pơđĭ kyar, tơring čar Kon Tum hơmâo pơblih tui ƀơƀrư̆ akŏ pơjing ming pơkra gơnam sĭ mơdrô kơ tuai hyu ngui, blơi yua mơ̆ng gơnam gru grua hiam đưm djop djuai ania, djru mơnuih ƀôn sang pơhrui glăi ngă hơđong tơlơi hơdip mơda.

Plơi pla phrâo gah djuai ania Bahnar ƀơi Đăk Đoa
Plơi pla phrâo gah djuai ania Bahnar ƀơi Đăk Đoa

VOV4.Jarai – Hăng rơbêh kơ 95% mrô sang anô̆ neh wa djuai ania Bahnar dô̆ hơdip mơda mơ̆ng lu thun hăng anai, plơi Đăk Mông, să Đăk Rong, tơring glông Đăk Đoa, tơring čar Gia Lai lĕ sa amăng hơdôm bôh plơi ƀuh rơđah amăng ngă tui Jơlan hơdră pơkă mơ̆ng lŏn ia gah pơdŏng plơi pla phrâo. Hrŏm hăng gong gai plơi pla, mơnuih ƀôn sang amăng plơi hmâo gir run amăng bruă ngă đang hmua, pơjing rai bôh tơhnal mơ̆ng bruă mă sit nik nao hrŏm hăng rơnăk lu gru grua bôh thâo đưm pioh djru ƀô̆ mơta plơi pla jai hrơi pơplih phrâo, anăp nao sa bôh plơi pla phrâo ngă gru.

Plơi pla phrâo gah djuai ania Bahnar ƀơi Đăk Đoa

Plơi pla phrâo gah djuai ania Bahnar ƀơi Đăk Đoa

VOV4.Jarai – Hăng rơbêh kơ 95% mrô sang anô̆ neh wa djuai ania Bahnar dô̆ hơdip mơda mơ̆ng lu thun hăng anai, plơi Đăk Mông, să Đăk Rong, tơring glông Đăk Đoa, tơring čar Gia Lai lĕ sa amăng hơdôm bôh plơi ƀuh rơđah amăng ngă tui Jơlan hơdră pơkă mơ̆ng lŏn ia gah pơdŏng plơi pla phrâo. Hrŏm hăng gong gai plơi pla, mơnuih ƀôn sang amăng plơi hmâo gir run amăng bruă ngă đang hmua, pơjing rai bôh tơhnal mơ̆ng bruă mă sit nik nao hrŏm hăng rơnăk lu gru grua bôh thâo đưm pioh djru ƀô̆ mơta plơi pla jai hrơi pơplih phrâo, anăp nao sa bôh plơi pla phrâo ngă gru.

Bơyan phang bơnga čuh glăi truh laih amăng plơi pla tơring čar Dak Lak
Bơyan phang bơnga čuh glăi truh laih amăng plơi pla tơring čar Dak Lak

VOV4.Jarai-Hơdră dêh čar pơtrun kơ bruă man pơdong plơi pla phrâo, hơmâo ngă gêh găl kơ tơlơi pơblih kơtang biă mă ƀơi lu plơi pla tơring čar Dak Lak. Mơ̆ng bruă ngă anai, ƀô̆ mơta plơi pla phrâo jai hrơi pơblih hiam, mơak, rơguăt hăng pran jua hur har mă bruă djă pioh, pơđĭ tui gru grua hiam đưm jing anŏ đing nao djă pioh ƀơi lu plơi pla lăp dŏ hơdip biă mă amăng kual plơi pla ră anai.

Bơyan phang bơnga čuh glăi truh laih amăng plơi pla tơring čar Dak Lak

Bơyan phang bơnga čuh glăi truh laih amăng plơi pla tơring čar Dak Lak

VOV4.Jarai-Hơdră dêh čar pơtrun kơ bruă man pơdong plơi pla phrâo, hơmâo ngă gêh găl kơ tơlơi pơblih kơtang biă mă ƀơi lu plơi pla tơring čar Dak Lak. Mơ̆ng bruă ngă anai, ƀô̆ mơta plơi pla phrâo jai hrơi pơblih hiam, mơak, rơguăt hăng pran jua hur har mă bruă djă pioh, pơđĭ tui gru grua hiam đưm jing anŏ đing nao djă pioh ƀơi lu plơi pla lăp dŏ hơdip biă mă amăng kual plơi pla ră anai.

Bruă mă mơ̆ng mơnuih ping gah amăng pơdŏng plơi pla phrâo
Bruă mă mơ̆ng mơnuih ping gah amăng pơdŏng plơi pla phrâo

VOV4.Jarai – Ngă gru hrăm tui bruă mă yua hơdră phrâo măi mok laih anun pok pơhai truh mơnuih apăn bruă, mơnuih ping gah hăng mơnuih ƀôn sang hrăm tui, ngă tui. Anun lĕ hơdră mơ̆ mơnuih git gai ping gah, ping gah kual tơnap tap ƀơi Sơn La hmao kiăo tui hăng tơlơi pơplih phrâo bruă măi mok 4.0. Rơgao kơ anun djru ngă brơi hơdôm tơlơi pơtrun pơsit mơ̆ng Ping gah mut amăng tơlơi hơdip mơda, amăng anun hmâo tơlơi pơtrun pơsit kơ pơdŏng plơi pla phrâo. Hơdră anai ƀơi tơring čar Sơn La lăp dưi hrăm tui, pơhư prong biă.

Bruă mă mơ̆ng mơnuih ping gah amăng pơdŏng plơi pla phrâo

Bruă mă mơ̆ng mơnuih ping gah amăng pơdŏng plơi pla phrâo

VOV4.Jarai – Ngă gru hrăm tui bruă mă yua hơdră phrâo măi mok laih anun pok pơhai truh mơnuih apăn bruă, mơnuih ping gah hăng mơnuih ƀôn sang hrăm tui, ngă tui. Anun lĕ hơdră mơ̆ mơnuih git gai ping gah, ping gah kual tơnap tap ƀơi Sơn La hmao kiăo tui hăng tơlơi pơplih phrâo bruă măi mok 4.0. Rơgao kơ anun djru ngă brơi hơdôm tơlơi pơtrun pơsit mơ̆ng Ping gah mut amăng tơlơi hơdip mơda, amăng anun hmâo tơlơi pơtrun pơsit kơ pơdŏng plơi pla phrâo. Hơdră anai ƀơi tơring čar Sơn La lăp dưi hrăm tui, pơhư prong biă.

Pơtrut pran ƀing čơđai sang hră rin pơ guai dêh čar Ia Nan, Gia Lai nao pơ sang hră
Pơtrut pran ƀing čơđai sang hră rin pơ guai dêh čar Ia Nan, Gia Lai nao pơ sang hră

VOV4.Jarai - Guai dêh čar să Ia Nan, tơring glông Đức Cơ, tơring čar Gia Lai jing kual tơnap tap, 100% mrô mơnuih lĕ djuai ania ƀiă. Yua tơlơi bơwih ƀong dŏ tơnap, mơnuih ƀôn sang aka ƀu thâo pơmin anun jing bruă hrăm hră mơ̆ng ƀing čơđai ăt tơnap mơn. Hrơi blan rơgao, djŏp gưl, gong gai, anom bruă biă ñu tơhan pơgang guai hơmâo ngă hrŏm hăng sang hră, ba tơbiă lu hơdră djru ba čơđai sang hră dưi nao hrăm.

Pơtrut pran ƀing čơđai sang hră rin pơ guai dêh čar Ia Nan, Gia Lai nao pơ sang hră

Pơtrut pran ƀing čơđai sang hră rin pơ guai dêh čar Ia Nan, Gia Lai nao pơ sang hră

VOV4.Jarai - Guai dêh čar să Ia Nan, tơring glông Đức Cơ, tơring čar Gia Lai jing kual tơnap tap, 100% mrô mơnuih lĕ djuai ania ƀiă. Yua tơlơi bơwih ƀong dŏ tơnap, mơnuih ƀôn sang aka ƀu thâo pơmin anun jing bruă hrăm hră mơ̆ng ƀing čơđai ăt tơnap mơn. Hrơi blan rơgao, djŏp gưl, gong gai, anom bruă biă ñu tơhan pơgang guai hơmâo ngă hrŏm hăng sang hră, ba tơbiă lu hơdră djru ba čơđai sang hră dưi nao hrăm.

Djuai ania Yao ƀơi Čư̆ Suê pơdrong yua thâo pơblih hơdră mă bruă
Djuai ania Yao ƀơi Čư̆ Suê pơdrong yua thâo pơblih hơdră mă bruă

VOV4.Jarai-Tŭ mă ba yua boh thâo ia rơgơi phrâo, lu mơnuih ngă hmua djuai ania Yao dŏ ƀơi să Čư̆ Suê, tơring glông Čư̆ Mgar, tơring čar Dak Lak dưi pơblih tui tơlơi pơmin hơdră mă bruă ngă hmua pla pơjing, lir hơbit ngă hrŏm bơwih ƀong, hơduah ĕp anih anom sĭ mơdrô, pơkra ming gơnam sĭ mơdrô hiam klă pioh pơđĭ rơnoh, ba glăi boh tơhnal tŭ yua bơwih ƀong huă.

Djuai ania Yao ƀơi Čư̆ Suê pơdrong yua thâo pơblih hơdră mă bruă

Djuai ania Yao ƀơi Čư̆ Suê pơdrong yua thâo pơblih hơdră mă bruă

VOV4.Jarai-Tŭ mă ba yua boh thâo ia rơgơi phrâo, lu mơnuih ngă hmua djuai ania Yao dŏ ƀơi să Čư̆ Suê, tơring glông Čư̆ Mgar, tơring čar Dak Lak dưi pơblih tui tơlơi pơmin hơdră mă bruă ngă hmua pla pơjing, lir hơbit ngă hrŏm bơwih ƀong, hơduah ĕp anih anom sĭ mơdrô, pơkra ming gơnam sĭ mơdrô hiam klă pioh pơđĭ rơnoh, ba glăi boh tơhnal tŭ yua bơwih ƀong huă.

Čang rơmang hơmâo tơlơi djru phara kơ hơdôm Jơlan hơdră dêh čar pơtrun
Čang rơmang hơmâo tơlơi djru phara kơ hơdôm Jơlan hơdră dêh čar pơtrun

VOV4.Jarai - Ƀơi mông Jơnum ƀu tui tơđar tal 5 (Khua pơ ala mơnuih ƀôn sang dêh čar tal 15), sa amăng pă tơlơi yôm phun hơmâo ƀing khua pơƀut bơkơtuai kơ Tơlơi pơtrun hơdôm jơlan hơdră ngă bruă, tơlơi djru phara kơ hơdôm jơlan hơdră dêh čar gơñăm kiăng ngă. Ƀing khua pơ ala mơnuih ƀôn sang tŭ ư hăng hơdră ngă lăng hlâo jao bruă phara kơ gưl tơring glông amăng wai lăng hăng pơphun ngă hơdôm jơlan hơdră dêh čar pơtrun; laih dong kiăng pơđĭ tui tơlơi rơgơi mă yua prăk kơ ƀing khua, biă ñu lĕ ƀơi tơring glông đah mơ̆ng ngă hơdôm kơčăo bruă anet mơ̆ng jơlan hơdră.

Čang rơmang hơmâo tơlơi djru phara kơ hơdôm Jơlan hơdră dêh čar pơtrun

Čang rơmang hơmâo tơlơi djru phara kơ hơdôm Jơlan hơdră dêh čar pơtrun

VOV4.Jarai - Ƀơi mông Jơnum ƀu tui tơđar tal 5 (Khua pơ ala mơnuih ƀôn sang dêh čar tal 15), sa amăng pă tơlơi yôm phun hơmâo ƀing khua pơƀut bơkơtuai kơ Tơlơi pơtrun hơdôm jơlan hơdră ngă bruă, tơlơi djru phara kơ hơdôm jơlan hơdră dêh čar gơñăm kiăng ngă. Ƀing khua pơ ala mơnuih ƀôn sang tŭ ư hăng hơdră ngă lăng hlâo jao bruă phara kơ gưl tơring glông amăng wai lăng hăng pơphun ngă hơdôm jơlan hơdră dêh čar pơtrun; laih dong kiăng pơđĭ tui tơlơi rơgơi mă yua prăk kơ ƀing khua, biă ñu lĕ ƀơi tơring glông đah mơ̆ng ngă hơdôm kơčăo bruă anet mơ̆ng jơlan hơdră.